Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Равновесна цена

В една пазарна икономика действията и желанията на продавача и купувача се координират от пазар, който балансира търсенето и предлагането. Купувачът иска да закупи продукт на ниска цена и продавачът се стреми да го продаде на висока цена. Това противоречие се решава с цената. Балансът между търсене и предлагане се постига, ако предлагането на стоки и услуги съответства на търсенето им на цена, която е подходяща както за продавача, така и за купувача.
С баланса на търсенето и предлагането не възниква нито излишното предлагане, нито излишното търсене. Резултатът от това съотношение е равновесната цена или оптималната цена, която е един вид стандарт за пазара. Той отразява балансираното търсене и предлагане, когато на тази цена всички стоки се реализират напълно и производителят сам си осигурява необходимата печалба. Продавачите намират купувачи за предлаганите продукти и купувачите могат да ги закупят в желаното количество. Следователно пазарът ще бъде балансиран, ако стоките и услугите се продават и купуват на равновесна цена. На графиката ще изглежда така.

Това обаче е характерно за перфектен или перфектен пазар. В действителност търсенето и предлагането не съвпадат и такова равновесие не съществува. Следователно стоките на пазара не се продават на равновесни цени, а по пазарни цени.

Пазарната цена е паричният израз на стойността, на която продавачът и купувачът са готови да сключат сделка. Цената е сумата, която потребителят се съгласява да плати за даден продукт или услуга.

За пазара се характеризира с постоянно нарушение на съотношението на търсенето и предлагането. Това се влияе от промените в цените и доходите. С високите цени производителите биха искали да продават повече от своите продукти, но не всички потребители могат да ги купуват. Ако продавачът неразумно повишава цените на своите продукти, купувачите купуват стоки от конкурентите. Продажбата на стоки на намалени цени е подозрителна за потребителя. Освен това продавачът няма да може да отговори на търсенето на своите продукти. При ниски цени обемът на предлагането е по-нисък от обема на търсенето, тъй като потребителите искат да купуват повече стоки, отколкото производителите искат да продадат.

Взаимното адаптиране на търсенето и предлагането не винаги зависи от цената. Съотношението между търсене и предлагане определя състоянието на пазарните условия. При висока конюнктура, цените са относително стабилни и отразяват стабилното състояние на икономиката. В условията на конкурентен пазар купувачът не е в състояние сам да повлияе на пазарните процеси, а цената е дадена стойност, към която се приспособяват и продавачите, и купувачите. Превишението на обема на търсенето над обема на предлагането се нарича прекомерно търсене. Ако цената е фиксирана на ниско ниво, тогава има недостиг на стоки, защото купувачите не са в състояние напълно да задоволят търсенето си, т.е. да намерят необходимото количество стоки на пазара. В икономическата литература тази ситуация се нарича пазар на продавача.

Когато предлагането надвишава търсенето, конкуренцията се засилва между производителите и когато съотношението е обратно, съществува конкуренция между потребителите за притежание на оскъдни стоки, което неизбежно увеличава пазарните цени, които започват да се движат нагоре от равновесното ниво. Ако търсенето е по-малко от предлагането, а цената е фиксирана на високо ниво, тогава на пазара има свръх предлагане (излишък) на стоки. Продавачите не могат да намерят достатъчно купувачи, т.е. има конкуренция между продавачите, в резултат на което се наблюдава спад на пазарните цени. Това условие не е благоприятно за производителите.

Под влиянието на купувачи и продавачи пазарната цена започва да се движи в посока надолу или нагоре от равновесната цена. Тъй като цената се определя от пазара, производителите на стоки и услуги не могат да вземат решения за неговото ниво. На конкурентен пазар той се счита за независима стойност, която е извън контрола на пазарните участници. Производителят трябва да се адаптира към пазарните цени, които зависят от настоящите условия на търсене и предлагане.

Вижте също:

Чуждестранни инвестиции

Безработица и нейните форми

Основните видове имоти

Какво означава терминът конкуренция?

Нуждите на обществото и видовете ползи

Връщане към съдържанието: Основи на икономиката

2019 @ ailback.ru