Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Вероятността на който и да е от двата резултата от независими и несъвместими събития е равна на сумата на техните вероятности.

Например, каква е вероятността за премахване на червена или зелена топка в горния пример? р (А) = 5/10, р (В) = 3/10, следователно, р (А v В ) = 8/10.

Формула (А.5) е лесно да се обобщи на произволен брой благоприятни резултати. Нека от n несъвместими събития k са благоприятни резултати, още повече, че вероятностите на всеки от тях са p 1 , p 2 , ..., p k . Тогава вероятността за възникване на някое (поне едно) от благоприятните събития ще бъде равна на

От съотношението (А.6) условието за нормализация на вероятността (А.2) е лесно да се изведат две последствия:

Следствие 1. Ако общият брой на всички възможни резултати е равен на n с вероятности p 1 , ..., p n , тогава

тъй като появата на поне някои от резултатите е надеждна. Този израз може да се счита за обобщение на нормализиращото състояние.

Следствие 2. Ако има само два възможни резултата или В ), появата на едно означава не появата на второто. Следователно, всяко от тях е противоположно на другото (написано B = ; чете "не А"). Тъй като p (A) + p (B) = 1, тогава p ( B ) = 1 - p (A) или

Например, ако е било определено по-рано (Пример А.2), че вероятността за изваждане на червена или зелена топка е 8/10, това означава, че вероятността да не се извади някоя от тях ще бъде 1 - 8/10 = 2/10.

Умножаване на вероятностите на независими съвместни събития Нека събитие А се реализира t 1 начини на р1 еднакво вероятни резултати от един експеримент и събитие B - t 2 начини на р 2 също толкова вероятни резултати от друг експеримент, независимо от първия. Въпросът е, каква е вероятността едновременното настъпване на двете събития (или сложно събитие С , състоящо се от офанзива и А и Б )? Това означава, че искаме да определим вероятността за съвместно събитие C = (A и B ) *. Често С се нарича продукт на събития А и Б. Тъй като всеки от n 1 резултатите от първия експеримент съответстват на n 2 резултатите от второто, тогава общият брой на възможните равностойни резултати, очевидно, става равен на n 1n 2 . От тях благоприятното ще бъде t 1 2 t 2 резултати. Следователно вероятността за съвместно събитие е равна на:

* Използвайки формализма на математическата логика, можете да напишете C = A ^ B.

Вижте също:

Ентропията на сложен експеримент, състоящ се от няколко независими, е равна на сумата на ентропията на отделните експерименти.

Пример А.4

Преобразуване на съобщения

Общата схема на предаване на информация в комуникационната линия

Ефектът от шума върху честотната лента на канала

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru