Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram

Характеристики на ъгловите движения и тяхната връзка с линейните.
Ъгловата скорост и ъгловото ускорение

Помислете за твърдо тяло, което се върти около фиксирана ос. Тогава отделните точки на това тяло ще опишат кръговете с различни радиуси, чиито центрове лежат върху оста на въртене. Нека някаква точка се движи по окръжност с радиус R (фиг. 1.4).

След времевия интервал ,t неговото положение се определя от ъгъла.

Ъгловата скорост е векторна величина, равна на първата производна на ъгъла на въртене на тялото с времето:

Размерът на ъгловата скорост е радиан в секунда (rad / s).

Линейна точка на скорост

v = R ·

Ако  = const, тогава въртенето е еднакво и може да се характеризира с период на въртене T - времето, през което точката прави една пълна оборота, т.е. тя се върти под ъгъл от 2.

T = 2 / .

Броят на пълните обороти, направени от тялото по време на равномерното му движение по кръг за единица време, се нарича честота на въртене.

n = 1 / T =  / 2.

Така,  = 2n.

Ъгловото ускорение е векторно количество, равно на първото производно на времето на ъгловата скорост:

Когато тялото се върти около фиксирана ос, векторът на ъгловото ускорение е насочен по оста на въртене към вектора на елементарно нарастване на ъгловата скорост.

Тангенциален компонент на ускорението

aτ = dv / dt = d ()R) / dt = R d / dt = Rε

Компонент за нормално ускорение

,

По този начин връзката между линейна (дължина на пътека s, пресичана от точка по дъга на окръжност с радиус R, линейна скорост v, тангенциално ускорение и нормално ускорение а) и ъглови стойности (ъгъл на въртене ang, ъглова скорост , ъглово ускорение ε) се изразява със следните формули:

В случай на равномерно движение на точка по окръжност (ε = const)

където iso е началната ъглова скорост.

; Дата на добавяне: 2018-01-08 ; ; Видян: 2140 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | | Защита на личните данни | РАБОТА НА ПОРЪЧКА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри думи: Научете се да учите, а не да учите! 9157 - | 7025 - или прочетете всички ...

2019 @ ailback.ru

Генериране на страницата над: 0.001 сек.