Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Пример 5.4

Нека вместо горната последователност 000111011101 дойде следното (в 5-ти бит 1, 0 е заменен с 0):

Анализира се състоянието на контролните битове в съответствие с таблицата. 5.1.

Бит 1 е неправилен - т.е. грешката е във всеки бит с нечетно число.

Бит 2 - вярно - следователно, от байтовете с нечетни числа 3, 7 и 11 са верни (т.е. грешка в 5-та или 9-та).

Бит 4 - погрешно - това означава, че грешката може да се съдържа само в 5-тия бит.

Така, недвусмислено е установено, че петият бит е погрешен - остава да се коригира стойността му на обратното (инвертно) и по този начин да се възстанови правилната последователност. Струва си да се обърне внимание на факта, че броят на битовете, съдържащ грешката (5), е равен на сумата от числата на контролните битове, показващи нейното съществуване (1 и 4) - това не е съвпадение, а е общо свойство на кодовете на Хемминг.

Въз основа на гореизложеното можем да формулираме прост алгоритъм за проверка и коригиране на предадената битова последователност в изгледа Хеминг:

а) проверява всички битове за паритет;

(б) ако всички битове за паритет са правилни, след това преминете към стъпка (е);

в) изчислява сумата от числата на всички неправилни битове за четност;

(d) инвертира съдържанието на битовете, чийто брой е равен на сумата, намерена в (c);

д) изключват паритетните битове, предават правилния информационен код.

Резервирането на кодовете на Хеминг за различни дължини на предадени последователности е дадено по-долу:

От сравнението е ясно, че е по-изгодно да се прехвърлят и съхраняват по-дълги последователности от битове. В същото време обаче излишъкът не трябва да бъде по-малък от L min за избрания комуникационен канал.

Разбира се, този метод на кодиране изисква увеличаване на паметта на компютъра с приблизително една трета с 16-битова дължина на машинната дума, но ви позволява автоматично да коригирате единични грешки. Следователно, преценявайки времето между отказите, трябва да изхождаме от вероятността за поява на грешка в двойка в една последователност (т.е., откази трябва да се появят в два бита едновременно). Изчисленията показват, че за споменатия по-горе брой клетки в 1 MB памет, се появява средното време на грешка повече от 80 години, което, разбира се, може да се счита за приемливо от практическа гледна точка.

Вижте също:

Пример 2.8

Структурни и функционални модели

Класификация на методите за представяне на алгоритми

Понятието за ефективност на системата от номера

Ентропията на сложен експеримент, състоящ се от няколко независими, е равна на сумата на ентропията на отделните експерименти.

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru