Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Анализ на кабината на кабината

Колона 1 дава описание на всички категории кабини на кораба, анализ на тяхното ниво на комфорт.

В колона 2 е посочен общият брой на каютите от различни категории на кораба. Сборът от броя на каютите от всички категории, умножен по капацитета на всяка кабина (в нашия случай те са 2- или 4-местни), дава общия капацитет на лайнера (в нашия случай 650 души).

В колона 3 планът на туристическия оператор е посочен от вероятността за товарене на каюти от различни категории (средният процент на натоварване е 65, но може да варира в зависимост от категорията на кабината. Например, в нашия случай, операторът идентифицира кабините на 3-та и 4-та категории като най-работещи, и кабини от 1-ва и 6-та категории като проблемни).

В колона 4 туроператорът отбелязва колко по-ценен е пътникът да остане в каюти от различни категории, в сравнение с пребиваването в каюта от категория 6 (минималната му стойност се приема за 1). Таблицата показва, че според мнението на туроператора пътникът е готов да плати за живеене в каюта от категория 1 5 пъти по-скъпо, отколкото за подобен престой в каюта от категория 6, и 2.5 пъти по-скъпо, отколкото за живеене в каюта от категория 5. \ t

Колона 5 обобщава броя на средните легла (т.е. леглата, чиято цена в сравнителната колона на стойностите е взета като 1 - в нашия случай това е настаняване в каюти на 6-та категория). Планираният брой каюти (колона 3) се умножава по капацитета на каютите (с 2 за двойки или с 4 за категория 6) и със съотношението на цената за настаняване в каюти от различни категории (колона 4).

В долната част на таблицата е общият брой на средните легла, при продажбата на които на желаната цена се постига минималното натоварване на кораба (т.е. приходите от продажбата на които са равни на разходите за товарен превоз).

Приравнявайки ги един към друг, е възможно да се определи цената на средното легло (в нашия случай на живеене в каюта на 6-та категория).

Освен това, на базата на нивото на стойността на живеещите в каютите на други категории по отношение на 1, можете да изчислите цената на настаняването в тях.

Категория кабина Брой каюти Очакван брой натоварени кабини Обективна оценка на съотношението на цените на престоя в каюти от различни категории Брой натоварени легла (планиран товар, коригиран за ценообразуване)
Вътрешен 4-местен, удобства на палубата 25 X 4 X 1 = 100
2-местен вътрешен, удобства на палубата 44 X 2 X 2 = 176
2-местен, на борда, илюминатор, комфорт в кабината 2.75 40 X 2 X 2.75 -220
2-местен, на борда, прозорци, удобства в кабината 3.5 35 X 2 X 3.5 = 245
2-местен, на борда, прозорци, отделен изход, удобства в кабината 4.25 33 X 2 X 4.25 = 280.5
2-спални, 2-стайни, прозорци, отделен изход, удобства в кабината, телевизор, климатик 16 X 2 X 5 = 160
ОБЩО СРЕДНО (В НАШИЯ СЛУЧАЙ НА ИДЕНТИЧНИЯ КАБИНЕТ НА 6-А КАТЕГОРИЯ) \ t 1181.5
1181, 5 X (цена на средно легло) = $ 1,000,000 (сума за превоз) средна цена на леглото = 1,000,000 / 1181, 5 = $ 847

Следователно, цената на ваучер с настаняване в каюта на категория 6 (в нашия случай има цена от 1) ще бъде $ 847, въз основа на тяхната оценка на разходите за живеене в кабини в други категории, ние имаме:

Обективна оценка на съотношението на цените на престоя в каюти от различни категории Продажна цена, $
4 души вътре, удобства на палубата
2-местен вътрешен, удобства на палубата
2-местен, на борда, илюминатор, комфорт в кабината 2.75
2-местен, на борда, прозорци за удобство в кабината 3.5
2-местен, на борда, прозорци, отделен изход, удобства в кабината 4.25
2-спални, 2-стайни, прозорци, отделен изход, удобства в кабината, телевизор, климатик

Ако анализът на операторите на предложенията на конкурентите не е в негова полза, клиентът на турнето ще има два инструмента за промяна на цените за организирани от него пътувания до круиза - увеличение на минимално допустимото натоварване (което несъмнено прави туроператора по-рискован и по-малко печеливш), или допълнителни преговори с корабособственика за намаляване на разходите за товарен превоз.

Влиянието на двата фактора на ценообразуване за нашия пример може да бъде дадено в таблицата.

Планиран минимален допустим товар
65% 70% 75% 80%
Вътрешен 4-местен, удобства на палубата 790 (-6,7%) 752 (-10%) 715 (-15,5%)
2-местен вътрешен, удобства на палубата 1580 (-6,7%) 1504 (-11,2%) 1430 (-15,5%)
2-местен, на борда, илюминатор, комфорт в кабината 2170 (-6,8%) 2068 (-11,2%) 1966 (-15,5%)
2-местен, на борда, прозорци, удобства в кабината 2765 (-6,7%) 2632 (-11,2%) 2500 (-15,5%)
2-местен, на борда, прозорци, отделен изход, удобства в кабината 3357 (-6,7%) 3196 (-11,2%) 3040 (-15,5%)
2-спални, 2-стайни, прозорци, отделен изход, удобства в кабината, телевизор, климатик 3950 (-6%) 3760 (-11,2%) 3575 (-15,5%)

Използването на минимално допустимото планирано натоварване на кораба в ценообразуването на инструмента обаче трябва да бъде ограничено, тъй като всяко увеличение на този показател неизбежно води до намаляване на печалбата на туристическия оператор (тъй като именно поради това, че товарът е надвишил планирания минимум, той е формиран). Интересно е да се отбележи, че намаляването на печалбата на туристическия оператор в случай на увеличаване на нормата на минимално допустимото натоварване на линейното покритие като процент ще надвиши значително процента на нарастване на натоварването. Това се дължи на факта, че увеличаването на нормата на минимално допустимото натоварване на кораба води, първо, до намаляване на дела на леглата, приходите от продажбата на които изцяло и напълно отиват на туроператора, но също така намалява продажната цена на ваучерите, което също се отразява отрицателно на печалбите. туроператор. Ако операторът А, даден в примера, реализира 100% от местата на своя круиз, размерът на неговата печалба в случаите на прилагане на различни норми на минимално допустимия товар ще се различава рязко.

Обемът на планирания минимален товар на кораба
65% 70% 75% 80%
Печалбата на туроператора при 100% линейно зареждане, $ 467967 370,510 (-20,8%) 304560 (-34,9%) 240240 (-49%)

Горепосочената схема за ценообразуване на круизните обиколки се основава на възможностите на туроператора (по-специално, той самостоятелно определя лимита на минимално допустимата доходност и след това, въз основа на неговата стойност, генерира цени). В практиката на круизните обиколки обаче може да се използва друг модел на ценообразуване, описан по-горе, който се основава на конкурентното предимство на планираните цени. В този случай, туроператорът първоначално създава цени за круизи в каюти от различни категории, въз основа на предложенията на конкурентите, и след това извършва обратните действия, идващи като резултат от определянето на нормата на минимално допустимия товар. Операторът сравнява получената скорост на натоварване със собствените си възможности, а в случай на несъответствие той променя (нагоре) първоначалните продажни цени на круизните обиколки.

След определянето на цените на круизните ваучери, туроператорът започва активна работа, насочена към популяризиране и осъществяване на турове, свързани предимно с разпространението на рекламна информация за предстоящото круиз на туристическия пазар в региона (самостоятелно или чрез агенти).

Вижте също:

Лицензиране и стандартизация на туроператора

турист

Диференциация на офертите на туроператорите в конкурентния туристически пазар

хора

цели

Връщане към Съдържание: Туроператор

2019 @ ailback.ru