Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Специални случаи.

В зависимост от вида на корените на характерното уравнение (реално, сложно или чисто въображаемо) има три специални случая. Обръщаме внимание обаче на факта, че решението на уравнението (3.27) във вид на (3.34) се получава за общия случай, независимо от вида на корените.

6. А. В случай, че условието е изпълнено

характеристично уравнение има два реални отрицателни корена

,

и процесът на преход е описан с формулата

, (3.35)

Съответната графика на процеса на преход е показана на Фигура 3.9. Връзката в този случай се нарича апериодична връзка на втория ред, която подчертава факта, че в процеса на преход няма осцилация.

х
т


Фиг. 3.9. Процесът на преход aperiodic link 2 ред

6.B. В случая, когато

,

корените на характеристичното уравнение са комплексни с отрицателна реална част:

,

Подмяната на тези стойности в израз (34), като се вземе предвид факта, че съгласно формулата на Ейлер,

e ± i b t = cosbt ± isinbt,

след прости преобразувания води до следния резултат:

, (3.36)

Графиката на преходния процес за този случай е показана на фиг. 3.10. Връзката се нарича колебателна, а периодът на колебание се изразява чрез честотата на свободните трептения, както следва:

T count = 2p / b. (3.37)

T col
х
т


Фиг. 3.10. Осцилиращ преход

Вижте също:

СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА АВТОМАТИЧНАТА ТЕОРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ

Взаимодействието на обекта и контролера. Закони за регулиране

Противоречието между точността и стабилността на статичното регулиране.

В случай на неправилно включване на регулатора.

Дискретна трансформация на Лаплас и z-трансформация.

Връщане към съдържанието: АВТОМАТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ

2019 @ ailback.ru