Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Пример А.3

Каква е вероятността да се хвърлят 2 пъти подред с 6 точки в две роли на зарове (или, равностойно, с едно хвърляне на две зарчета)? Тъй като p (A) = p (B) = 1/6, тогава p = 1/6 6 1/6 = 1/36.

Както в случай на добавяне на вероятности, формула (А.9) може да бъде обобщена на произволен брой съвместни положителни събития при k независими експерименти. Ако вероятностите за тяхното появяване във всеки от експериментите са p 1 , p 2 , ..., p k , то вероятността за съвместно събитие ще бъде равна на:

Следствие 3. Тъй като p j ≤ 1, очевидно е, че p ≤ p j , т.е. вероятността за съвместно събитие не може да надвишава вероятността за някое от тях.

Следствие 4. Намиране на средната стойност на стойностите на случайни независими променливи. Помислете за конкретна ситуация, при която случайно събитие е числената стойност на определено количество. Например номерът, посочен на ръба на куб; печалби от лотарии; броя на пода, върху който живее лицето, масата на атома на химичния елемент и др. Нека тези стойности на n и те образуват дискретна серия x 1 , x 2 , ..., x n . Сред тези стойности могат да бъдат едни и същи. Нека такива групи от идентични стойности на k. Очевидно, k ≤ n Да се ​​опитаме да намерим отговора на въпроса: каква е средната стойност на x ? Например, колко средно точки получавате с една ролка? Нека изведем от дефиницията на средната стойност:

Въпреки това, същата сума може да бъде получена чрез сумиране по групи с еднакви стойности:

където n j е броят на стойностите в група j . след това

тъй като съотношението n j / n не е нищо повече от относителната честота на възникване на резултата от група j, която в границата (при n → ¥) се превръща във вероятност p j . Така, най-накрая ще получим това

Вижте също:

Пример 4.12

Пример 9.4

Начини за настройка на държавната машина

Компютърно кодиране и обработка на подписани цели числа

предговор

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru