Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Процедурата за разпит на свидетели, жертви и производствена конфронтация

Общият характер на процесуалния характер на показанията на свидетеля и на пострадалия определя единния процесуален ред за разпит на тези участници в процеса (чл. 155-161 от НПК).

Разпитът е разследващо действие, регламентирано със закон, състоящо се в психологическа комуникация под формата на разговор между следовател и разпитвано лице с цел получаване на информация, свързана с правилното разрешаване на случая.

Призоваването на посочените лица за разпит се извършва чрез призовката, която се връчва при получаване. Те могат също да се наричат ​​телефония или телеграма. Лицата на възраст под 16 години се извикват чрез законни представители. Различен ред е разрешен само в случаите, когато е причинен от обстоятелствата по делото (чл. 155, 156 от НПК).

Свидетелят и жертвата са разпитани на мястото на разследването. Ако е необходимо, можете да разпитвате на място (чл. 157 от ГПК).

Лицата, призовани по едно и също дело, се разпитват отделно при липса на възможност да комуникират помежду си.
Преди разпит следователят проверява самоличността на разпитваното лице, му обяснява правата и задълженията му и го предупреждава за отговорността съгласно чл. 307, 308 от Наказателния кодекс, който е отбелязан, удостоверен с подписа на разпитания. Освен това му се обяснява възможността да се възползва от имунитета на свидетеля, който е отбелязан в протокола, който също се удостоверява с подписа му.

Лица под 16-годишна възраст са обяснени с необходимостта да дадат вярно всичко, което знаят за случая. По време на разпита на лица под 14-годишна възраст и по преценка на следователя се призовава преподавател на възраст от 14 до 16 години и при необходимост се призовават близки роднини. Тези лица могат да задават въпроси на разпитваното лице с разрешение на следователя.

Разпитът може да се представи под формата на три части (чл. 158, 159 от ГПК):

 1. намиране на информация за самоличността на въпросното лице и връзката му с други участници в процеса;
 2. безплатна история;
 3. отговори на въпроси от следователя.

Разпитът се документира с протокол, в който показанията се записват в първото лице и, ако е възможно, буквално. В края на разпита протоколът се представя на разпитваното лице за четене или му се чете от следователя, което се отбелязва в протокола. Разпитваното лице подписва всяка страница на протокола отделно. Показанията обикновено се подписват от разпитващия, следователя и други лица, присъстващи на разпита.

По искане на разпитваното лице му се дава възможност да напише показания със собствена ръка, което се отбелязва в протокола от разпита (чл. 160 от Наказателно-процесуалния кодекс).

По време на разпита се допускат звукозаписи. Звукозаписът се прилага както по решение на следователя, така и по искане на разпитаните лица. Следователят е длъжен да уведоми за звукозапис показанията на разпитваното лице. Звукозаписът трябва да съдържа това известие и целия ход на разпита. Записването на част от разпита, както и повторението специално за записване на показания, дадени по време на същия разпит, не се допускат. В края на разпита звукозаписът се възпроизвежда изцяло на разпитваното лице. На звукозаписа се записват и допълнения към звукозаписа на показанията. Звукозаписът завършва с изявлението на разпитваното лице, което удостоверява неговата коректност.

Свидетелствата, получени по време на разпита с използване на звукозаписи, се записват в доклада за разпита.

Протоколът трябва да съдържа:

 1. бележка относно използването на звукозапис и уведомяване на разпитваното лице;
 2. информация за техническите средства и условия за звукозапис;
 3. изявление на разпитваните за използването на звукозаписи;
 4. бележка за възпроизвеждане на звукозапис на разпитваното лице;
 5. проверка на правилността на протокола и звукозапис от разпитващия и следователя.

Фонограмата се съхранява във файла и в края на разследването се запечатва.

В случай на възпроизвеждане на звукозапис на показания по време на извършване на друго следствено действие, следователят е длъжен да отбележи това в протокола на съответното следствено действие (член 1411 от НПК).

Конфронтацията е разследвано действие, уредено със закон, състоящо се в психологическа комуникация под формата на разговор между следовател и двама вече разпитани лица, чиито показания съдържат значителни противоречия (чл. 162 от НПК).

Конфронтацията може да се проведе между заподозрени, обвиняеми, свидетели и жертви в различни комбинации. Свидетелят и жертвата са предупредени за наказателна отговорност по чл. 307,308 от Наказателния кодекс. Целта на конфронтацията е да се премахнат разкритите противоречия.

Структурната конфронтация се състои от три части:

 1. намиране на информация за самоличността на интервюирания и неговата връзка;
 2. безплатна история;
 3. отговори на въпроси от следователя.

Участниците в конфронтацията могат да задават взаимно въпроси с разрешение на следователя, което е отбелязано в протокола.

Четенето на показанията на участниците в конфронтацията, съдържащи се в протоколите от предишни разпити, както и възпроизвеждането на звукозаписа на тези показания, е разрешено само след като те дадат показания на конфронтацията и да ги запишат в протокола.

В протокола за конфронтация показанията на разпитваните лица се записват в реда, в който са дадени. Всеки от участниците в конфронтацията подписва отделно своите показания и всяка страница от протокола (чл. 163 от ГПК).

Вижте също:

Привличане на лице като обвиняем

Надзор на прокурора върху изпълнението на законите в досъдебното производство

Процедурата за обезщетение за вреди, причинени на гражданин от незаконни действия на органите на следствието, предварителното следствие, наказателното преследване и съда

Особености на наказателното производство по дела, свързани с чужди граждани

Концепцията за принципите на наказателния процес и тяхната класификация

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru