Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Пример 9.2.

За дадено таблично представяне на машината, изградете система от нейните команди.

Нека държавната машина има азбуки X = { a, b } , Y = { a, b, c } , Q = {1, 2, 3}, а функциите на автомата са дадени от таблиците:

Представените две таблици могат да бъдат комбинирани в една, като са подредени във всяка клетка да поставят стойността на Y ( q r , x k ) в първата позиция , а стойността Q (q r , x k ) да постави втората позиция в запетая . Резултатът е следната таблица:

Вижда се, че таблицата е много напомняща за таблицата, определяща функционалната схема на машината на Тюринг (виж раздел 7.3.3). От него е лесно да видите командите за реализация, извършени от тази машина:

Да предположим, че в началния часовник автоматът е в състояние q 0 = 1 и последователността abb се прилага към нейния вход към следващите тактови цикли . Използвайки списъка с команди, можете да установите, че автоматът преобразува тази последователност в bcc и в същото време се оказва, че е в състояние 3.

Друга опция за описание на функциите на автомата е графична. Тя има повече видимост от масата. Състоянията на автомата <X, Y, Q, Y, Q > се дефинират с помощта на ориентирана графика, която се нарича диаграма (по-точно диаграма на Мур). Върховете на графиката са маркирани със символи от азбуката на състоянията на автомата Q , и всяка команда q i x r → q j y s съответства на ръб, който преминава от връх q i към връх q j , а на ръба е присвоен етикет x r y s . По този начин се получава ръб, ако автоматът в състоянието q i може да бъде прехвърлен в състоянието q j посредством някой входен сигнал x r . Ако такъв превод е възможен с няколко входни ефекта ( x g ) (1) ..... (x r ) (n) , и по този начин се формират изходните сигнали ( y s ) (1) , ..., (y s ) (n) , тогава на ръба се задава изразът (( x r ) (1) , ( y s ) (1) ) v (( x r ) (2) , ( y s ) (2) ) v ... ( x r ) ( n ) , ( y s ) ( n ) .

За диаграми, представляващи краен автомат, са валидни следните твърдения:

1. от един връх не могат да се преминават два ръба със същия входен символ (условието за уникалност);

2. ако по време на работа на автомата се реализира входящата комбинация q i x r , тогава задължително има ръб, идващ от върха q i, маркиран със символа х r (състояние на пълнота);

3. Броят на върховете и ръбовете на диаграмата е краен.

Вижте също:

Ентропията на сложен експеримент, състоящ се от няколко независими, е равна на сумата на ентропията на отделните експерименти.

Пример 8.2

Тестови въпроси и задачи

Пример 5.3

В отсъствието на интерференция винаги е възможен вариант на кодиране на съобщение, при който излишъкът на кода ще бъде произволно близо до нула.

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru