КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Пример за регистър на поверителни документи

Вижте също:
 1. I.2 Примери за системи за нелинейни системи за управление
 2. IX. Приблизителен списък на въпросите за окончателното сертифициране
 3. N При условия на интензивна мускулна работа, по време на хипоксия (например интензивно движение на 200 m за 30 s), разграждането на въглехидратите временно се извършва в анаеробни условия
 4. Архитектури на процесор RISC и CISC. Предимства и недостатъци. Примери за съвременни процесори с RISC и CISC-архитектура.
 5. V ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РАБОТА
 6. АВТОМАТИЧНО СЧЕТОВОДСТВО
 7. Автоматизация на управлението на документите
 8. Автоматизация на регистрацията на данни за товарителници с малки ATP
 9. Автоматизирана система за централизирано изготвяне и изпълнение на документи за доставка (ETRAN).
 10. Автоматизирана счетоводна форма
 11. Автоматизирана счетоводна форма
 12. Автоматизирана счетоводна форма

Системи за регистрация

Формите на регистрация на документи могат да бъдат три типа: дневник, карта и компютър.
Системата за регистрация на списания , въведена още във времето на Петър I, вече е остаряла и се използва главно при работа с поверителни документи, както и при издаване на образователни документи, работни книги, пропуски, когато използването на такава система възпрепятства исканията на гражданите и евентуално конфликтни ситуации.

Счетоводната таблица в счетоводния дневник обикновено се прави на разпространението на списанието. Лявата страна

Номер на партида на документа Дата на документа Тип и резюме Дивизия и име на художника Чернова на номерата Брой на Подпис за получаване на проект, проект Подпис за датата на връщане
копия Листове в инстанцията

От дясната страна

Маркиране на унищожаването на проекта Марк за унищожаване на проекта или ненужни копия на документа Къде е изпратено Номера на инстанции Име, номер и дата на подкрепящия документ Индексът на делото, броят на записите на съхранените документи Номерата на регистрационните номера, броя на регистрираните копия за документите на избраното хранилище

Системата за регистрация на карти е свободна от присъщите недостатъци в журналистическата система, т.е. ви позволява да използвате няколко служители за регистрация, не изисква пререгистрация в отделите, осигурява систематизиране на картите и организиране на търсенето на документи.

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
регистрация | Примерна регистрационна карта

; Дата на добавяне: 2014-01-07 ; ; Прегледи: 642 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.6
Повторно генериране на страницата: 0.001 сек.