Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Физически основи на магнитен резонанс

<== предишна статия | следващата статия ==>

Същността на магнитно-резонансната томография (или ЯМР-интроскопия) се състои по същество в осъществяването на специален вид количествен анализ на амплитудата на ядрено-магнитен резонансен сигнал.

Принципът на работа на магнитно-резонансен томограф е следният. Едно силно постоянно магнитно поле, създадено от цилиндричен магнит, изгражда произволно ориентирани завъртания на ядрата на водородните атоми в тялото на пациента по една и съща посока, точно както железните стружки се подреждат по невидими полеви линии близо до магнита. Когато специално възбуден - сондиращ - радиочестотен импулс, магнитното поле на импулс, макар и слабо, все още леко отклонява облицованите гърбове от дадена посока, преминава през камерата на томографа. Те започват да колебаят, прецес, около посоката на силното поле на постоянния магнит. В същото време атомните ядра резонират, т.е. излъчват слаб радиосигнал, който може да бъде открит от чувствителни детектори. Когато импулсът на сондата RF е изключен, завъртанията се връщат в подредено състояние и сигналът, генериран от ядрата, избледнява. Към момента на това затихване и други характеристики на сигнала, обработен от компютър, може да се прецени химичният състав и биологичните свойства на тъканите. За всяка точка от изображението на екрана се събират и усредняват данни от резониращи водородни ядра (протони) в изследваните вътрешни органи и всяка стойност на цвета се присвоява със собствен цвят. В резултат се оказват, че областите с различни протонни плътности и съответно хетерогенни по състав тъкани са маркирани с различни цветове.

За разлика от рентгеновото изследване, NMR методът е напълно безвреден и гарантира много по-добър контраст между различните видове тъкани, което го прави лесен за разграничаване на здрави и болни области. NMR томографията се използва успешно при диагностиката на патологиите на централната нервна система и мускулно-скелетната система, както и за разпознаване на тумори на фона на здрави тъкани.

В конвенционалната NMR спектроскопия се опитва да реализира, ако е възможно, най-добрата резолюция на спектралните линии. За тази цел магнитните системи се регулират по такъв начин, че в пробата да се създаде възможно най-добра равномерност на полето.

В методите на ЯМР интроскопия , напротив, магнитното поле се създава от съзнателно нехомогенно. Тогава има основание да се очаква, че честотата на ядрения магнитен резонанс във всяка точка на извадката има своя собствена стойност, която се различава от стойностите в други части. Чрез задаване на код за градациите на амплитудата на NMR сигналите (яркост или цвят на мониторния екран) е възможно да се получи конвенционално изображение (томограма) на срезовете на вътрешната структура на обекта.

Традиционният метод на ЯМР - спектроскопия има много недостатъци. Първо, отнема много време за изграждане на всеки спектър. Второ, той е много труден за отсъствието на външни смущения и, като правило, получените спектри имат значителен шум. Трето, той не е подходящ за създаване на високочестотни спектрометри (300, 400, 500 и повече MHz). Следователно, в съвременните ЯМР устройства се използва методът на т. Нар. Пулсова спектроскопия на базата на преобразуването на Фурие на получения сигнал. В момента всички ЯМР спектрометри са изградени на базата на мощни свръхпроводящи магнити с постоянно магнитно поле.

Фиг. 1.12 ЯМР спектри.

За изследване с NMR се използва спектрален анализ, базиран на следните свойства на този метод:

Сигналите на атомните ядра, принадлежащи към определени функционални групи, се намират в строго определени части на спектъра;

· Интегралната област, ограничена от пика, е строго пропорционална на броя на резониращите атоми;

• Ядрата, лежащи през 1-4 връзки, могат да произвеждат мултиплетни сигнали в резултат на така нареченото разделяне един на друг.

<== предишна статия | следващата статия ==>

Вижте също:

Размита логика и теория на размити множества

Практическо приложение на електронната микроскопия

Устройство и принцип на работа на атомно-енергиен микроскоп

Понятията за нискотемпературна и високотемпературна свръхпроводимост

Основи на геометричната оптика

Сканиращи магнитни микроскопи на базата на интерферометри SQUID

Подредени въглеродни наноструктури и области на тяхното практическо приложение

Зееманов ефект

Ефект на квантовата зала

Физическа основа за създаване на интелигентни измервателни системи, използващи невронни мрежи

Физически основи на СКВИД - микроскопия

Връщане към съдържанието: Съвременни фундаментални и приложни изследвания в приборостроенето

Видян: 3062

11.45.9.55 © ailback.ru не е автор на публикуваните материали. Но предоставя възможност за безплатно ползване. Има ли нарушение на авторските права? Пишете ни Обратна връзка .