КАТЕГОРИИ:


Сравнение на две отклонения

Наблюдения и експерименти

Примери за статистическа оценка на резултатите

При обработката на наблюденията и измерванията често е необходимо сравнение проба отклонения отделните стойности на две проби и с обема п 1 и п 2, съответно. Основна статистическа хипотеза, която по този начин се проверява - може да се счита сравними дисперсии равни една на друга (хомогенна). При сравняване на униформата на дисперсия, че е възможно да се заключи, че равнопоставеността на случайни грешки в двете проби, или около една и съща възпроизводимост на измерванията в тях. метод за сравняване на две дисперсии се използват за сравнение на две случайни грешки на методите за измерване, инструменти за измерване, изследователи, лаборатории.

Обърнете внимание на две проби:

1, 2, 3, ...... и аз. ..... и n1;

б 1, б 2, б 3, ...... б I, ......, б n2.

стойности дисперсия Образец за тях са изчислени съгласно формули

; ,

Тези дисперсии се определят с степените на свобода е, които са знаменателите във формулите за изчисляване на съответните дисперсии:

е а = N: 1 - 1 и е б = N 1 - 2.

За статистически тест за равенство на две отклонения изберете максимална и минимален големият дисперсия и изчислява F съотношение (F п) по следната формула:

,

След това разпределение в зависимост от стойностите за р Фишер F на степени на свобода F а и е б съответния него се изчисляват доверителна вероятност P O на равенството на отклонения, или за определяне на вероятността за дадена стойност на критерий на Fisher (F T). Когато се използва форма табличен като Фишер разпределение е 1, използвайки максимална степен на свобода на дисперсията, и както е 2 - степен на свобода е минималната дисперсията.

Ако изчислената стойност надвишава определен F р F T (F р> F Т) на различни (нееднакво) може да се счита ниво на доверие дисперсия. В противен случай (F р ≤ F T) за предварително определено ниво на доверие е възможно да се предположи, че вариациите са равни (униформа).

Пример [5]. За проучване на възпроизводимостта на измервател на работа рН в киселинни и алкални рН региони бяха измерени в шест порции буфер I (х) и пет порции буфер II (у) със следните резултати:

разтвор стая РН на разтвора на порции
1 2 3 4 5 6
аз 3.82 3.86 3.83 3.80 3.81 3.86
II 9.18 9.13 9.15 9.18 9.16

Може ли да се помисли за случайните грешки в рН метър в киселини и алкални вещества, едно и също?

За да отговорим на този въпрос, ние изчисляваме единица проба дисперсия за рН на двете решения:; ,

Форма на F-съотношението на максималната до минимум дисперсията:

,

Таблица. A3 прил. А квантил Fisher разпределение избрана стойност (F T) за 1 е = е х = 6-1, F = F 2 у = 5-1 и R = 0.95. Когато 0.95 (S, съответстващ на ниво на значимост α = 1- P = 1-0,95 = 0.05) за F 1 и F = 5 2 = 4 квантил Фишер разпределение има стойност на Т F = 6.3. Тъй като F R <F T (0.142 <6.3), следва да се счита сравнима дисперсия равни, т.е. случайни грешки в същото рН метър в киселинни и алкални среди и възпроизводими резултати от измерването.

<== предишната лекция | Следващата лекция ==>
| Сравнение на две отклонения

; Дата на добавяне: 07.01.2014; ; Прегледи: 55; Нарушаването на авторски права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикува материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Не е авторът на материала, и предоставя на студентите възможност за безплатно обучение и употреба! Най-новото допълнение , Ал IP: 11.45.9.24
Page генерирана за: 0.048 сек.