КАТЕГОРИЯ:


PV-, TS-, HS-парни диаграми
Да приемем в цилиндъра е 1 кг вода под налягане и Т = 0 ° C.

Curve Fa'b'c'k - наречен по-ниската граница крива или граница течност крива.

Curve KC "б" а "- горната граница крива или на границата на пара крива.

горни и долни криви гранични пресичат в т. К.

b'b Line "- изобар P = конст и изотерма T = CONST,

х - сухота на пара:

Стойността (1-х) се нарича степента на влага пари.

Специфичен обем мокра пара може да се определя от правилото на адитивност V х = V "(1-х) + V х". Опции PV координати.

Площ 0Fc'1 - количество топлина, необходимо за нагряване на водата от 0 ° С до Т при дадено налягане.

Площ c'c "21 - количеството топлина, необходима за процеса на изпарение.

Площ в "C32 - количеството топлина, необходимо за прегряване.

Вземете енталпията на тройната точка F: з 0 = 0.

Площ 0Fc'1 - изобарен топлинна мощност и се определя от р р = h'-з 0,

Площ c'c "21- изобарен - р P = Н" -h " ,

Площ в "C32 - Гибс - р P = Н" -h " .

Enthalpy в тонове. CQ = чч 0 = H.