КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Nokhrin A.N

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕРАЗДАВАН ДОСТЪП ПУ ДО ИЗТОЧНИЦИ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Заплахи за сигурността на информацията в компютърните системи

Част I ОСНОВНИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

Въведение

1. Предмет и предмет на защита

1.1. Предмет на защита

1.2. Обект на защита на информацията

2.1. Случайни заплахи

2.2. Умишлени заплахи

2.2.1. Традиционен шпионаж и саботаж

2.2.2. Неоторизиран достъп до информация

2.2.2. Неоторизиран достъп до информация

2.2.3. Електромагнитно излъчване и пикап

2.2.4. Неоторизирана модификация на структурите

2.2.5. Програми за вредители

2.2.6. Класификация на нарушителите

3. НАСОКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3.1. Правна защита

3.2 Организационна защита

3.3. Инженерна защита

3.3.1. Общи разпоредби

3.3.2. Физическа защита

3.3.3. Защита на хардуера

3.3.4. Софтуер за защита

3.3.5. Криптографска сигурност

4.1. Общи разпоредби

4.2. Характеристики на защитните действия

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗПУСКАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КАНАЛИ

5.1. Общи разпоредби

5.2. Защита на информацията срещу изтичане чрез визуални оптични канали

5.2.1. Общи разпоредби

5.2.2. Средства и методи на защита

5.3. Защита на информацията от изтичане през акустични канали

5.3.1. Общи разпоредби

5.3.2. Начини и средства за защита

5.4. Защита на информацията от изтичане през електромагнитни канали

5.4.1. Защита срещу изтичане на микрофон

5.4.2. Защита от изтичане на електромагнитни лъчения

5.4.3. Защита срещу изтичане поради паразитно генериране

5.4.4. Защита от реката на захранващите вериги

5.4.5. Защита от изтичане на земя

5.4.6. Защита от изтичане поради взаимното влияние на проводниците и комуникационните линии

5.4.7. Защита от изтичане, дължаща се на високочестотно налагане

5.4.8. Защита от изтичане в оптични линии и комуникационни системи

5.5. Защита на информацията от изтичане през материалните канали

6.1. Неоторизирани методи за достъп

6.2. Технически средства за неразрешен достъп до информация

6.Z. Защита от наблюдение и фотография

6.4 Защита срещу подслушване

6.4.1. Противопоставяне на подслушване чрез микрофонни системи

6.4.2 Възпиране на системите за подслушване на радио

Електротехника и електроника. Курс на лекциите. Част II. Electronics. Cherepovets, 2005.

Втората част от лекционния курс "Електротехника и електроника" съответства на утвърдените учебни планове в специалността 190205 - Манипулации, строителни машини, пътни машини и съоръжения . направления за подготовка на завършилите 190200 - Транспортни и транспортни и технологични комплекси . Той съдържа три теми и 17 лекции в съответствие с учебната програма. Разглеждат се класификацията, физическите принципи на конструкцията и работата, характеристиките, параметрите и приложението на полупроводникови устройства, транзисторни усилватели, както и усилватели, импулсни, логически и цифрови устройства, които се основават на използването на интегрални схеми. Разглеждат се принципите за изграждане и експлоатация на най-често използваните функционални единици на устройства за цифрова обработка на информация. Ръководството може да бъде полезно за старшите студенти в разработването на курсови и дипломни проекти.Лекциите бяха разгледани и одобрени на заседание на катедра "ЕП и ЕТ", Протокол № 3 от 24 ноември 2005 г., одобрен от редакционната комисия на Института по минно дело и технологии, Протокол No.

Рецензенти: A. G. Waresh - доктор, доцент, ръководител. Отдел на ЕП и ЕТ от тях;

АМ Водозовац - кандидат за технически науки, доцент, ръководител. Департамент на управителите

компютърни системи VSTU;

V, А. Шабалов - кандидат за технически науки, професор в катедра "Компютърно инженерство и компютърно инженерство", Институт по икономика и инженерство, Държавен университет "Челябинск".

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
| Въведение. Електрониката излезе от търсене на начини за използване на електрически явления за предаване на информация.

; Дата на добавяне: 2014-01-06 ; ; Изгледи: 134 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:
ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 66.249.81.94
Повторно генериране на страницата: 0.002 сек.