КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Определяне на средния резултат от измерването на наклона
Вижте също:
 1. Б. Определяне на целите на комуникацията.
 2. I. Изчисляване на максимално допустимия среден постоянен ток на полупроводниковото устройство
 3. Анализ на функционалната връзка между разходите, продажбите и печалбите. Определяне на равновесния обем на продажбите и зоната за сигурност на предприятието
 4. Анализ, определяне на нуждите и изчисления на размера на поръчаните ресурси.
 5. Адресиране на хардуер и откриване на тип кадър.
 6. Архитектурата на Средното и Новото царство
 7. Борбата за национално самоопределение в Беларус през първите месеци на съветската власт. прокламация
 8. Въведение. Философия самостоятелно
 9. Вяра в предопределението
 10. Въпрос 1. Дефиницията на психологията като наука. Основните етапи на развитието на психологията. Основните училища и области на психологията.
 11. Въпрос 1. Определяне на същността на предприемаческата дейност.
 12. Въпрос 31: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА В РЕВЕРСИЯ КАПИТАЛ

Размер D


разстояние D cf и дисперсия D. стойности

Първо, трябва да извършите подготвителни операции (въведете K P и K M ), както при измерване на косото разстояние, и след това да действате според схемата


Стойността на D 4 , , D cf се показва на дъската последователно в 4 ... 6 сек.