КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Статистически методи за контрол и регулиране

Вижте също:
 1. Г ГРАЖДАНСКО-ПРАВЕН МЕТОД ЗА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ Метод на правната уредба, характеризиращ се с
 2. Г ГРАЖДАНСКО-ПРАВЕН МЕТОД ЗА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ Метод на правната уредба, характеризиращ се с
 3. II Методи за изчисление и преоценка на БВП
 4. II. Статистически и динамични информационни модели.
 5. II. Три гледни точки на дизайнера по въпроса и методите на тяхното изпълнение
 6. III. Социално-психологически методи.
 7. Автоматизирана система за радиационен мониторинг на територията на АЕЦ.
 8. Автономният метод включва три начина за регулиране на връзките с обществеността.
 9. Административни методи за защита срещу отдалечени атаки
 10. МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
 11. Методи за административно управление.
 12. АКТИВИРАЩИ МЕТОДИ

n Контролни списъци за подобряване на събирането на данни и рационализиране на данните, за да се улесни тяхното бъдещо използване.

магазин №1
Събиране на данни Иванов I.I.
Месечна година Май 2009 г.
Проблемът 12.05 13.05 само
А //// ///
B ///// ///// ///// ///
Най- ///// // ///// /
D //// /////
D ///// ///// /// ///// ///
друг ///// // /////

Каузалната диаграма (диаграма на Ishikawa) показва връзката между показателя за качество и факторите, които го засягат.

Използването на Ishikawa диаграми е ефективно при решаването на проблеми, свързани с гарантирането на качеството на продуктите, повишаването на производителността на труда, разработването на предложения за рационализация, повишаване на ефективността на използването на оборудването и др.

Четири основни направления: технология, оборудване, персонал, материали.

Парето диаграмите ни позволяват да открием причините за появата на няколко съществени дефекти и да фокусираме усилията си върху елиминирането на точно тези причини.

С помощта на диаграмите на Парето се анализират видовете брак, размерът на загубите от брака, времето и материалните ресурси за използването му, съдържанието на исковете и разходите, свързани с исковете, броя на случаите на разбивки.

Хистограмите отразяват условията на процеса за периода, през който са получени данните.

Сравняването на типа разпределение на хистограмите с контролните стандарти осигурява важна информация за контрола на процеса. Хистограмите са удобни при изготвянето на месечни доклади за качеството на продуктите, резултатите от техническия контрол и демонстрирането на промени в нивото на качеството на месеците

Разстоянието "R" и стандартното отклонение σ определят нивото на разсейване на наблюдаваните данни

Нормално разпределение на данните.

Индекс на капацитета на процеса
PCI = толеранс / разпространение на процеса = δ / 6σ. PCI≥1.33

Контролни графики, които ви позволяват да отделяте вариации в показателя за качество поради определени причини (специални причини) от вариации поради случайни причини (често срещани причини).

Регулиране на процесите, използващи диаграми за вземане на проби и контрол

Контролната карта е специална форма, на която са изчертани централната линия и двете линии над и под средната, наречени горни и долни контролни граници. Измерването или контрола на производствените параметри и условия се изобразяват на картата с точки.

Графиките за управление правят възможно да се определи дали процесът е статистически контролиран (контролиран) или не.При изграждането на контролни графики се използват проби от 5 до 20 броя.

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
Учебни стихове | Контролните карти са

; Дата на добавяне: 2014-01-06 ; ; Изгледи: 93 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.12
Повторно генериране на страницата: 0.001 сек.