КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Характеристики на княжеството на Галисия-Волин

Държава и право на Русия в феодален период (XII -. XIV век). Владимир-Суздал княжество. Ростов-Суздал (Владимир-Суздал по-късно) княжество е разположен между средното и долното течение на Ока, от една страна, и на горните и средното течение на Волга, от друга страна. Тази област първоначално е бил обитаван от угро-финските племена: Meria, Муром. Лош развитие на тези племена отдавна са се оставя да проникне славяните в тяхната страна и е установено в нея няколко колонии. В VIII - IX век, между реките Ока и Волга, изпратени до двете основни колонизатори - славяните: от запад (krivichi) и югозапад (vyatichi), както и от север-запад от земите Новгород. Има няколко причини за колонизацията славянски. На първо място, това е относително благоприятни условия за бизнес дейности: наличието на обработваема земя, ливади, умерен климат, гори, богати кожи, горски плодове и гъби, езера и реки гъмжащи с риба. На второ място, не е имало външна заплаха и вътрешни борби. И докато североизточните първенци в XII век и взеха активно участие в княжеската препирни, но действителната земята на Владимир-Суздал рядко става арена на война. Благоприятните климатични и географски условия, наличието на залежи от желязна руда, близостта на река търговските пътища са допринесли за факта, че в XII - началото на XIII век Ростов-Суздал земя преживява икономически подем. Все по-голям брой градове, там са Владимир, Pereslavl-Залески, Кострома, Твер, Нижни Новгород. В XI - XII век се правят на големи княжески, господарски и църковни имоти.

Владимир-Суздал земя. Североизточна Русия в продължение на много векове е бил един от най-отдалечените кътчета на земите на изток славянски. По времето, когато X-XI на СС. Киев, Новгород, Чернигов и други градове на Близкия Днепър и на северозапад, поради благоприятното си географско положение, икономическо и политическо развитие, концентрация е основната част на славянската населението Източна стана виден икономически, политически, религиозен и културен център, влезе на международната сцена, стана основа за създаването на единна държава, между реките Ока, Волга, Klyazma, където по-късно стана на Владимир-Суздал княжество, царувал по-примитивни нрави.

Особености на политическия, социално-икономическото развитие на руските княжества и земи в XII-XIII век. Владимир-Суздал княжество.

До началото на руската земя XIII век е достигнал висока степен на просперитет. При липсата на единен център на това, което преди е било Киев Център за политически и културен живот, заедно с това се превърна в областния град, столица на голяма държавна формации-земя. От името на тези столични градове и обикновено е обозначен с отделни княжества или земя. Най-големият от тях са: Новгород, Владимир и Суздал, Галисия-Волин, Рязан и други земи .. Всеки от земите, управлявани от феодали, които бяха подчинени на техните по-възрастни роднини, които провеждат централните и най-важните градове. Между съперничещи князе бяха постоянно се карат.Но сред политическите наследници на Киевска Рус се превръща в най-значимите на Владимир-Суздал, Новгород болярин републиката и Галисия-Волин земята. Във всяка от тези държавни образувания е разработила собствена оригинална политическа традиция. Във всяка от тях имаше по-специално на социално-икономическото развитие.

Само в вековете на VIII-IX. тук е имало племе Vyatichi, движещи се тук от юг-запад, от района на Воронеж. Преди това, там са живели угро-финските и запад - балтийските племена, които бяха основните жителите на региона. Славянската колонизация на тези места премина в две посоки - от югозапад и запад, от региона на Близкия Днепър, и от север-запад на земна площ Новгород Белузеро, Ладога. Тук се намира древния търговски път от Русия до Волга Новгород; последвано от търговци вървяхме по този път за заселници, които заедно с местната племето Vyatichi и живее наблизо Kriviches, угро-финландци са започнали развитието на тези места.

В областта между Ока, Волга, Klyazma беше много обработваема земеделска земя, особено в бъдеще Суздал; опъната в продължение на стотици километри са великолепни поляни. Умерения климатичен и дава възможност да се развива селското стопанство и животновъдството; гъсти гори са богати на кожи, в изобилие расте горски плодове, гъби, пчеларство отдавна процъфтяват, като така се оценяват по време на мед и восък. Широки и тихо течащи реки, дълбоки и дълбоки езера бяха пълни с риба. Когато упорита и системна работа на земята, може и да се хранят, пият, обувам, топъл човек, да му даде материал за изграждане на къщи, и хора упорито усвоили тези непретенциозни място.

Освен Североизточен регион на Русия почти не знаеше чужди нашествия. Тя не се стигна до вълна от насилие нашествия на степта през първото хилядолетие пр.н.е. По-късно тук не се стигна до меча предприемчиви балтийските нашественици - викингите, не се получи в далечината и Polovtsian конниците удря непроходимите горски гъсталаци. Животът тук не е толкова ярък, течащ и динамична като в Днепър, но, но спокойно и внимателно. По-късно, Владимир-Суздал Rus, държат на тръгване, въпреки че взе активно участие в междуособни битки на XII век., Много рядко сцена на кървави битки. Повечето от нейните управници доведоха техните отряди на юг, достига Чернигов, Pereyaslavl, Киев и дори преди Владимир и Galich.

Всичко това допринася за факта, че дори и в по-бавен ритъм, но животът тук е разработена, да изследват нови земи, там са се търгували постове са били построени и градът става богат; по-късно, отколкото в южната част, но също така и най-ранна възраст наследствени имоти.

В XI век. там вече са големите градски центрове - Ростов, Суздал, Ярославл, Муром, Рязан. Когато Владимир Мономах като ги построен и кръстен на него Владимир-по-Klyazma и Pereyaslavl.

До средата на XII век. Владимир-Суздал Рус прегърна обширната територия на изток славянски, угро-финските, балтийските земи. притежанията й се простираха от северните гори на север, на долното течение на Северна Двина, крайбрежието на Бяло море до границата с Polovtsian степ на юг, от горното течение на Волга на изток до Смоленск и Новгород земи на запад и северозапад.

Дори в XI век. Ростов и Суздал земя с тяхната изостаналост икономически ред, доминиран от лов и залавяне, с население трудно да запазят своите племенни традиции и старите езически вярвания са били постоянно племенен крепост на по-късно езически сепаратизъм. И Киев е на стойност много усилия, за да запази своя непокорен племе Vyatichi проверка, за да се преодолее силната въстанието, водено от езическите мъдреци. В борбата срещу vyatichi опит военните им таланти и Святослав, Владимир и аз, и на Ярослав Мъдри и Владимир Мономах.

Но веднага след като североизточния ъгъл окончателно влезе в орбитата на влияние на Киев, и двете са спечелили новите центробежните сили, които изглеждат да са раздвижи желанието на Североизточен регион на Русия, за да се отдели от живота на Киев. Издига Владимир-Суздал Рус, която беше наречена Ростов и по-късно Княжество Ростов-Суздал от името на основните градове на тези места - Ростов и Суздал, започнали под Владимир Мономах. Тук той трябва да царува, на възраст от 12 години, той е изпратен от баща си Всеволод Ярославич. Оттогава земята на Ростов-Суздал е твърдо установен в "бащина" Мономах и Мономах. По време на трудните изпитания, по време, на горчиви поражения Мономах деца и внуци да се знае, че тук те винаги ще намерят помощ, подкрепа. Тук те ще могат да получат нова енергия за ожесточени политически битки с съперниците си.

Това в момента, Владимир Мономах изпратено до царуването на един от по-младите си синове Юри Vladimirovich, после сключи мир с Polovtsy, той се оженил за дъщерята на един съюз на Polovtsian хан. За момента, Юри, като младши, остана в сянката на другите си братя. Да има властвали в Русия и по-възрастните - чичовците му и Чернигов Olegovichy.

Но както Мужен, до степен, че, тъй като животът излезе от висши началници, гласът на принца на Ростов-Суздал звучеше по-силно в Русия и претенциите си за лидерство в изцяло руски делата стана по-добре. И това е не само ненаситната си жажда за власт, желанието за превъзходство, а не само в своята политика изземване на чужди земи, за които той спечелва прякора Dolgoruky, но също така и в икономическата, политическата, културната изолация на по-голямата област, която все повече се стреми да живее с неговата воля. Това се отнася особено за големи и богати Североизточна град. Излишно е да казвам, че са по-малки, по-бедни, тромав, а не Киев, Чернигов, Galich, но в тези места, те все повече се превръща във фокус на икономическата мощ и независимост, предприемчивост и инициатива. Ако "старите" града - Ростов особено Суздал също бяха по-силни от неговите боляри фракции, и там първенците все се почувства неудобно в новите градове - Владимир, Ярославъл, те са разчитали на нарастващото градско класа, на върха на търговци, занаятчии, на лицето на издръжка на тях дребните собственици, които са получили земя за услугата си в Grand принц.

В средата на XII век. усилия главно Юрий Долгорукий Ростов-Суздал от далечните покрайнини, които по-рано бяха изпратени оставката си до спасителния отряд Киевска принц превърна в обширен независимо княжество, което следва активна политика в рамките на руската земя, разширени външните си граници.

Юрий Долгорукий неуморно се бори Волжка България, която в момента се опитва да блокира влошаването на отношенията руската търговия по пътя Волга, блокиране на пътя до Каспийско море, на изток. Той провежда конфронтацията с Новгород за въздействието върху прилежащата земя и границите. Дори и тогава, в XII век., Е роден на съперничеството на Североизточен регион на Русия и Новгород, който по-късно се превърна в остър борба Новгород аристократична република с нарастващите Москва. В продължение на много години, Юрий Долгорукий също се бори упорито за притежаване на престола на Киев.

С участието си в интер-княжески междуособици на, борбата с Новгород, Юри имаше съюзник в Чернигов Prince Святослав II на Киев, който е по-стар от Ростов-Суздал, и по-рано, като показа правата му на трона на Киев. Юри помогна армията си, той се ангажира успешна кампания в Новгород земята. Святослав не спечели за себе си на трона на Киев, но "някои бойна" Смоленск земя. И тогава, както на принц-съюзник срещнаха, за да разговаря и приятелски празник в граничния град Суздал Москва. Юрий Долгорукий поканен там, в една малка krepostitsu съюзник и пише за него: "Ела при мен, брат, в Москва". 4 Април, 1147 г. съюзниците се срещнаха в Москва. Святослав даде Юри лов леопард, и Юри даде назад "много подаръци" като хроникьор каза. Тогава Юрий организира "мощен обяд" и пируваха с неговия съюзник. Така че в историческите източници то се споменава за първи път в Москва. Но не само с града, свързани с експлоатацията на Юрий Долгорукий. Той построи редица други градове и крепости. Сред тях - Zvenigorod, Дмитров, Юрев Полски, Ksnyatin.

И накрая, през 50-те до ХII. Юрий Долгорукий иззети престола на Киев, но скоро умира в Киев през 1157.

VN Tatishchev, в чиито ръце са много стари руски хроники не, дойде до нас, описана появата и характера на Юрий Долгорукий: "Този велик княз расте толкова голям, дебел, лицето му бяло, а очите му не Велма голямо, дълги и nakrivlenny носа, Brada малки; голям любител на жените, и за пиене на сладък писането; най-вече за забавление, отколкото за razprave (управление) и домакин на прилежащата, но означаваше той се състои в силата и гледане на големците си и домашни любимци ". Новини от празниците в Москва и Киев, изглежда да се потвърди тази характеристика, но в същото време, ние не можем да видим и някои от неговата едностранчивост. Юрий Долгорукий беше един от първите големи публични фигури на Североизточен регион на Русия, в която региона е силно взето водещо място сред другите руските земи. И дори тогава, че той поверил всичко на неговите помощници и съветници, не отвлича вниманието от някои от нейните предимства: князът е в състояние да вдигне хората, които извършват политиката му в практиката.

В 1157godu на трона през княжеството на Ростов-Суздал присъедини син на Юрий Долгорукий Андрей Юревич (1157- 1174), роден на Polovtsian принцесата. Андрей Юриевич е роден около 1120 г., когато той все още беше жив дядо му Владимир Мономах. До тридесет години, принцът живял в Севера. Баща му го е дал в наследство на града на Владимир-по-Klyazma, където Андрей прекарва детството си и юношеските години. Той беше рядко в южната част, не е като Киев, смътно си представим сложността династична борба сред Рюрикови. Всичките му мисли бяха свързани с север. Дори по време на живота на баща си, който е след превземането на Киев го инструктира да живеят в близост до Vyshgorod, независим Андрей Юревич против волята на Юри отиде на север до дома му Владимир.

В младостта си, Андрей Юриевич е направил с баща му не е военна кампания на юг и има репутацията на един смел войн и опитен военен командир. Той обичаше да започне самата битка, да се намали в редиците на врага. Личната му смелост е легендарен.

След смъртта на Юрий Долгорукий боляри на Ростов и Суздал избира своя принц Андрю (1157 - 1174), с цел установяване, в Ростов-Суздал притежавате династична линия и да се спре традицията на великите князе да изпрати в тези земи по време на управлението на един или друг от синовете му.

Въпреки това, Андрей веднага развали всички техни изчисления. Първо, той е управлявал с останалите Ростов-Суздал таблиците на своите братя. Сред тях е известният в бъдеще Владимир-Суздал Prince Всеволод Голямото гнездо. Тогава Андрю пенсионира старите боляри Юрий Долгорукий, отхвърля побеляване си в борбата с отбора. Хроникьор отбележи, че Андрю е искал да бъде "samovlasttsem" Североизточна Русия.

На когото разчита Андрей Юревич в тази борба? На първо място, в града, градски имоти. Такива стремежи, изразени по време и някои от другите първенци руската земя, например, римски, и след това Даниел галисийски. Той укрепи кралската власт във Франция, Англия, където градското население също започна активно да подкрепя царе и се противопоставят на произвола на едрите земевладелци. По този начин, действията Bogolyubsky лежаха в руслото на политическото развитие на европейските страни. пребиваването си, той страда от болярите на Ростов и Суздал в младия град Владимир; в близост до град в село Bogolyubovo, той построи великолепен дворец от бял камък, и затова е наречен Bogolyubskii. От този момент, и може да се нарече Североизточен регион на Русия Владимир-Суздал княжество, от името на неговите основни градове.

В 1169, заедно със своите съюзници, Andrew Bogolyubskii щурмуваха Киев, изгонил си пра-племенник на Мстислав II на Киев и даде на града, за да грабят. За това, като показа небрежност му във връзка с бившата руската столица, всички си неприязън към юг, Андрю не напусне града зад него, и го даде на един от малките си роднини, а самият той се завръща в Владимир-по-Klyazma в един крайградски бял камък дворец в Bogolyubovo. По-късно, Андрю пое по друг пътуване до Киев, но е бил неуспешен. Той се бореше, като Юрий Долгорукий, и Волжка България.

Действия Bogolyubsky причинени увеличаване раздразнение сред болярите на Ростов-Суздал. един от най-близките на жена му, виден благородник Степан куп чиято работа беше в района на Москва (за разлика от угро-фински, тя носеше и Стария име Kuchkovo) Тяхната чаша на търпение е изчерпано, когато поръчките на принца е бил екзекутиран. Залавянето притежание изпълнен Бойар, Andrew нареди строителството на укрепен замък тук. Така че там е първата крепост в Москва.

Brother изпълнен, други роднини организираха заговор срещу Bogolyubsky. Заговорът също участва съпругата му и незабавни служители - осетинци Anba, стюардът дворец и служител от еврейски произход Ефрем Moizevich.

В навечерието на конспирация Anba откраднал от меч принца на спалнята, и в нощта на 29 юни, 1174 конспиратори са влезли в двореца, и се приближи камари на принца. Но страхът им е преодолян. След това те отидоха в мазето, има великолепен вино освежени и в войнствена и развълнуван отново се появи на вратата на спалнята на принца. Андрю отговори на тяхната почука, и когато заговорниците са отговорили, че той дойде Прокопий - един от любимците на принц Андрю Bogolyubskii разбра, че той е изправен пред проблем, защото на вратата прозвуча непознат глас. Prince нареди postelnichim момче, не отваряйте вратата, и той напразно се опитва да намери меча. По това време, заговорниците събори вратата и влетя в спалнята. Андрю Bogolyubskii отчаяно съпротива, но силите бяха неравни. Заговорниците го удари няколко удара с ножове, мечове, го намушкали с копия. Решавайки, че Андрю е бил убит, заговорниците излязоха от спалнята и е напуснал имението, когато изведнъж икономка си Anba чул стонове принц. Те се върна и завърши Duke в долната част на стълбите, където той успя да достигне. Тогава заговорниците разгледани близо до Prince от хора, лишени от своята съкровищница.

На следващата сутрин, новината за убийството разпространява чрез Bogolyubsky столицата. В Владимир, Bogolyubovo и околните села започнаха вълнение. Хората се надигнаха срещу posadniks, tiuns, бирниците на принца; Те са били нападнати и дворове на богати земевладелци и жителите на града. Само няколко дни по-късно бунт утихна.

Събития в Владимир-Суздал показаха, че в центъра на политическата власт накрая изместен от юг на север от Русия, че в някои руски княжества-държави са станали по-силни централизиращи тенденции, които бяха придружени от отчаяна борба за власт между различни групи от върховете на населението. Тези процеси са усложнени от изпълненията на ниските слоеве на градове и села, които са се борили срещу насилие и изнудване от страна на началниците, благородници и техните слуги.

Смъртта Bogolyubsky не спира процеса на централизация на Владимир-Суздал. Когато болярите на Ростов и Суздал се опита да седне на трона на племенниците му Андрей и контрол зад тях княжество изкачи "Белошипата хора" Владимир, Суздал, Pereslavl, и други градове са били поканени на Владимир-Суздал престол Михаил - брат Bogolyubsky. Неговата крайна победа в борбата междуособна трудно с племенниците му означаваше победа и победи градски боляри клики.

След смъртта на Майкъл зае неговото дело в свои ръце още веднъж подкрепя от градовете на третия син на Юрий Долгорукий Всеволод (1176-1212). В 1177 той победи враговете си в открит бой близо до град Свети Георги, завладя трона на Владимир-Суздал. Бунтовния благородниците са били заловени и хвърлени в затвора в затвора, конфискувани техните притежания. Поддержавшая мятежников Рязань была захвачена, а рязанский князь попал в плен. Всеволод III стал великим князем (вслед за Всеволодом I Ярославичем и Всеволодом II Ольговичем). Он получил прозвище "Большое Гнездо", так как имел восемь сыновей и восемь внуков, не считая потомства женского пола. В своей борьбе с боярством Всеволод Большое Гнездо опирался не только на города, но и на мужающее с каждым годом дворянство (в источниках к ним применяются термины "отроки", "мечники", "вирники", "гриди", "меньшая дружина" и т.д.), социальной чертой которого является служба князю за землю, доходы и другие милости. Эта категория населения существовала и прежде, но теперь она становится все более многочисленной. С увеличением значения великокняжеской власти в некогда заштатном княжестве их роль и влияние также вырастали год от года. Они, по существу, несли всю основную государственную службу: в войске, судопроизводстве, посольских делах, сборе податей и налогов, расправе, дворцовых делах, управлении княжеским хозяйством.

Укрепив свои позиции внутри княжества, Всеволод Большое Гнездо стал оказывать все большее влияние на дела Руси: вмешивался в дела Новгорода, овладел землями в Киевской земле, подчинил полностью своему влиянию Рязанское княжество. Он успешно противоборствовал Волжской Булгарии. Его поход на Волгу 1183 году закончился блестящей победой.

Тяжело заболев в 1212 году, Всеволод Большое Гнездо собрал своих сыновей и завещал престол старшему Константину, сидевшему в то время в Ростове в качестве наместника отца. Но Константин, уже крепко связавший свою судьбу с ростовским боярством, попросил отца оставить его в Ростове и туда перенести престол из Владимира. Поскольку это могло нарушить всю политическую ситуацию в княжестве, Всеволод при поддержке своих соратников и церкви передал престол второму по старшинству сыну Юрию, наказав ему оставаться во Владимире и отсюда управлять всей Северо-Восточной Русью.

Всеволод умер в возрасте 58 лет, "просидев" на великокняжеском престоле 36 лет. Его преемнику Юрию не сразу удалось взять верх над старшим братом. Последовала новая междоусобица, продлившаяся целых шесть лет, и только в 1218 году Юрий Всеволодович (1218 - 1238) сумел овладеть престолом. Тем самым была окончательно нарушена старая официальная традиция наследования власти по старшинству, отныне воля великого князя - "единодержавца" стала сильней, чем былая "старина". В 1220 году его полки одержали победу над мордвой и камскими болгарами. Уже в следующем в 1221 году при впадении Оки в Волгу им была заложена важная в стратегическом отношении крепость Нижний Новгород.

Северо-Восточная Русь сделала еще один шаг к централизации власти. В борьбе за власть Юрий, однако, вынужден был пойти на компромиссы со своими братьями. Владимиро-Суздальская Русь распалась на ряд уделов, где сидели дети Всеволода III. Но процесс централизации был уже необратим. Монголо-татарское нашествие нарушило это естественное развитие политической жизни на Руси и отбросило его назад.

Суздальский княжеский дом.

Юрий Владимирович Долгорукий (1149 - 1151, 1155 - 1157)
Андрей Боголюбский (1169 - 1174) Михаил Юрьевич (1174 - 1175) Всеволод "Большое Гнездо" (1176 - 1212)
Константин (1216 - 1219) Юрий II (1212 - 1216, 1219 - 1238) Ярослав II (1238 - 1246) Святослав (1246 - 1247)
Михаил (1247 - 1248) Андрей (1248 - 1252) Александр Невский (1252 - 1263) Ярослав III (1263 - 1272) Василий Костромской (1272 - 1276)

Владимир-Суздал княжество се разглежда като класически пример за руски княжество през феодален период. За тази има редица причини. Първо, тя заема обширна територия на север-източните земи - от Северна Двина на Ока и Волга, от своя произход от вливането на Ока в Волга. Владимир-Суздал Рус стана в крайна сметка център, около който се обединиха руските земи, сгъваеми руската централизирана държава. На територията на Княжеството на Владимир-Суздал формира Москва, която се е превърнала в течение на времето от капитала на голямо състояние.

Второ, тя е в княжеството на Владимир-Суздал преместен от Киев до голямата титла. Всички първенци на Владимир-Суздал, потомци на Мономах - с Юрий Долгорукий (1125 -1157), докато Даниел на Москва (1276 - 1303) - са били гранд титлата. Това поставя на Владимир-Суздал княжество в централна позиция в сравнение с други руски княжества през феодалния период.

На трето място, в столичния отдел на Владимир е преместен. След унищожаването на Киев от Бату през 1240, за да замени митрополит - гръцки патриарх на Константинопол Joseph разположен в 1246 като ръководител на Руската православна църква от митрополит Кирил руски произход. В пътуванията си из епархиите на Кирил ясно в полза на Североизточен регион на Русия. И в него след митрополит Максим в 1299, "е не страда от потисничество татарин", той напусна митрополит на Киев. В 1300 г. той е най-накрая "Sede в Volodimer и с всичките му духовенство." Максим е първите митрополити поети заглавието на Метрополитън "All Русия".

Ростов и Суздал - двете най-древния руски град, споменат за първи път в хрониките на 862, при второто - под 1024 на стария бяха дадени великите Киевска първенци в наследството на синовете му, това са важни североизточните руски центрове. Владимир Мономах, основана през 1108, градът на Владимир на Klyazma, и го даде в наследство на сина си Андрю седемнадесет. Градът става част от Княжество Ростов-Суздал, който заема престола по-голям брат Андрю - Юрий Долгорукий. След смъртта на Юрий Долгорукий се, синът му Андрю Bogolyubskii (1157 - 1174) премества столицата от Ростов на Владимир. Оттогава тя произхожда от Владимир-Суздал Княжество.

Трябва да се отбележи, че Владимир-Суздал княжество кратко време, за да се запази единството и целостта. Малко след кота си в Grand Prince Всеволод Голямото гнездо (1176 -1212), тя се разделя на малки княжества. В началото на тринадесети век. Той отделя от княжеството Ростов, в 70-те години на същия век, когато по-малкият син на Александър Невски (1252-1263) - Даниел - беше самостоятелно княжество на Москва.

Социално-политическа система. Икономическото състояние на княжеството Владимир-Суздал достига своя връх през втората половина на XII - началото на XIII век. когато великият княз Андрей Bogolubsky и Всеволод Голямото гнездо. Силата на Владимир и Суздал Русия символизира два великолепни храм издигнат в Владимир през втората половина на XII век, -. Успенски и Дмитриевски катедрали, както и Църквата на застъпничеството на Nerl, построен върху източните подходи към Владимир. Повишение на тези архитектурни структури са възможни само ако има добре функционираща икономика.

Руските хора, които са мигрирали от юг, са били поставени на земята, която отдавна е обитавана от финландски племена. Въпреки това, те не са принудени от древното население на региона, най-вече мирно съжителствали с него. Точката бе улеснено от факта, че финландците не са имали своите градове, и славяните построяват крепост град. Общо XII - началото на XIII век. Построена е около сто градове са станали центрове на по-висока култура.

В социалното развитие на Русия се проявява съвсем ясно йерархична структура на феодалното владение, и, съответно, Лиеж-васални отношения в рамките на феодалната класа. Владимир-Суздал Княжеството е силен ранно феодалната монархия към голямата власт. Още на първия княз на Ростов-Суздал - Юрий Долгорукий - се характеризира със силна монарх, който успя да спечели в 1154 в Киев, където той постави сина си Андрю, който е избягал, обаче, има в една година. В 1169 Andrew Bogolyubskii новозавладените Киев, но не остана на трона на Киев и се върна на Владимир. Той успя да покори болярите Ростов, за което е получил в аналите на руската реакция "samovlasttsa" Владимир-Суздал земя.

След смъртта на Всеволод Big Гнездото на Владимир-Суздал княжество е разделена на няколко по-малки, но Владимир маса през вековете XIII-XIV. И все пак традиционно се разглежда като бона, първо вижте, дори и по време на игото на Монголската-татарски. Монголската-татари остави непокътнати вътре в държавната система и правото на руския народ, включително племенен ред на наследяване на великите органи.

Йерархичната структура на княжеството Владимир-Суздал малко по-различна от Киев. Основната сюзерен е бил Великия херцог - упражняване на върховна власт и е собственик на цялата земя на княжеството.

Отличителна черта на социалната структура на земята Владимир беше, че феодалните отношения започва да се оформя тук по-късно, отколкото в други земи. Следователно позицията на местните боляри са били по-слаби от феодалната аристокрация, образуван от свитата на княза.

Изключение е силна местна Ростов боляри. Боляри наречени само върхът на феодалната аристокрация, а останалата част са били наричани "служители на свободна". И двамата бяха васали на князете им, и им разговор бяха да дойде в техните милиции. Боляри, като васали на княза, имаха свои васали - средни и малки феодали. Великият херцог раздават феодални владения immunitentnye сертификати и трябваше да се задоволи спорове между феодали, за да ги предпази от тормоз съседи. васали му за това е трябвало да отговарят на определени отговорности: да изпълняват военна служба и прилагат управление на земята като управители, volosteley и затваряне. Понякога благородните предвидени материална помощ на Великия херцог.

В XII-XIII век. широко се използва така наречената имунитет. Имунитет - е да се предостави на собственика на земята специални дипломи (сертификати имунитет), в съответствие с която той извършва в имуществото си независимо управление и съдебни спорове. Той в същото време е бил отговорен за изпълнението на обществените задължения селяни.

С течение на времето, immunitetnoy буквите на собственика стана суверенна принц и се подчиняват само формално.

Също така през този период тя е образувала друга категория служители - аристокрацията. Тази социална група е формирана от хората в двореца, за да изпълнява определени задължения за управление на принца. С течение на времето, на благородните започнаха да изпълняват военна служба при принц. Благородниците, за разлика от болярите, не са имали право да премине от един първенец на друг.

Историческите паметници са споменати като "рицари" - той се натрошава или рицари фамилия или по-млади принцове и болярите на облигации.

Системата на образуване на въоръжените сили, милиции и феодални воини, и е построен на йерархична структура. Той даде реална власт на феодалите срещу зависими селяни. Великият херцог Владимир е базирана в дейността си на отбор, който е създаден с помощта на военната мощ на княжеството. От състава, както и в Киев път на Регламент формира под принц. Съветът концентрира юздите на управлението над княжеството Владимир-Суздал, тя включва управителите бойци, за да контролират града. Съветът включва представители на духовенството, и след като получи един столичен отдел в Владимир - самият митрополит.

Преди прехвърлянето на столичния отдел в Владимир в княжеството на Владимир-Суздал имаше няколко епархии, начело с епископи или архиепископи. Кандидатите за епископите бяха избрани за съвети на висшите духовници, с участието на Великия херцог, и да ръкополага митрополити. Епархия разделени на райони, оглавявани от бригадири църква. Долният блок на църква организация, образувана конгрегации, водени от свещеници. Чрез "черни" духовенство принадлежали на монасите и монахините в манастира начело с игумени. Манастири често са базирани князе хронисти любов говори за такива принцове като Юрий Долгорукий, Всеволод Голямото гнездо и др. Манастирите в Североизточен регион на Русия се появи в XI век, като, например, Avramievsky манастир в Ростов Велики, и се чудеха за този ден ни с неговото величие и красота.

Духовенството във всички руски земи беше организирана в съответствие с правилата номоканона и църковни устава на първите християнски първенци - Saint Владимир и Ярослав Мъдри. И дори на Монголската-татари, руския град разрушен и превърнат Русия в състояние роб, въпреки това запази организацията на православната църква. Така че това е по-лесно да се контролира завладените хората. Ползи църква направена етикети, издадени от хановете. Най-старият запазен - Марк Khan Meng-Темир (1266 -1267). Според етикет Хан да се гарантира неприкосновеността на вяра, поклонение и каноните на Руската православна църква, компетентността на духовенството и други църковни служители църковните съдилища, освен в случаи на грабеж и убийство, освобождаване от данъци, мита и такси.

Характерна особеност на периода на феодалната разпокъсаност е по мъжка линия на системата за управление на двореца и. В центъра на тази система е съд на принца, и управлението на земите и княжески състояние не е определено. Дворец служители (иконом, младоженеца, соколар, chashnichy и др.), Се провежда в национален мащаб отговорности, контролиране на определени територии, извършващи събирането на данъци и мита.

Княжески дворец иконом или управлявани Дворски, който е вторият най-важният човек в държавния апарат. Hypation Хроника споменава в 1175 за Tiuna, мечоносци и деца, които също бяха сред княжески служителите. Очевидно е, че княжеството на Владимир-Суздал, наследена от Киевска Рус дворец и мъжка линия управление.

Градското население се състои от търговска и занаятчийска на горната част, болярите се опитвали да се освободят от влиянието на Великото и поддържане на властта, "най-добрите" хора - най-горния слой на градското население и "molodshih" или "черни" хора, които се обаждат по-ниските слоеве на търговски и занаятчийски хората от града.

Местно управление е концентрирана в ръцете на управители, засадени в градове и volosteley - в селските райони. Контроли и вземане на решение земи съд юрисдикция. Както споменах това Hypation Хроника, posadniki "много тежести lyudem SIM stvorisha продажби и virami".

Селяните постепенно паднаха под влиянието на феодални, общински земи преминали във владение на феодали и Църквата. Това е особено характерно за земята Владимир. Основната форма на задължения селяни са внос.

"Stradniki" или "най-заети хора" представляват специална група, образувана от роби, засадени на земята, който е работил по земята в феодалната икономика.

В землището Владимир постепенно спират да използват термина мръсен селянин, покупка, бездомник, общи имена, условията на населението в селските райони: сираци, християни, и тогава селяните.

Правна система. За съжаление, ние не сме достигнали източниците на правото Владимир-Суздал княжество, но няма съмнение, че тя е действала в националните правни кодекси на Киевска Рус. Правната система се състои от източник на светската държава и църква-правна източници. Светският закон беше представен на руски истината, която дойде при нас в много списъци, изготвени в княжеството на Владимир-Суздал в XIII -. XIV век, свидетелство за широкото му разпространение в североизточната част на Русия. наредбите вероизповеданията право са всички руски първите християнски князе - Устав книга. Владимир десятък, църковните съдилища и църковни хора, както и Хартата на книгата. Ярослав на църковните съдилища. Тези източници на правото са дошли в голям брой списъци, изготвени в княжеството на Владимир-Суздал.

Вероятно най-великите князе Владимир посочени общите разпоредби на Хартата по отношение на специфични епархии, но няма съмнение, че общите разпоредби на тези правни кодове са неизменни. От особено значение са придобити след прехвърлянето на Министерството на митрополит Владимир.

Междудържавни отношения, регулирани от договори и писма ( "dokonchennoe", "номер", "целува кръста").

Като цяло, най-правни въпроси в феодален период бяха решени въз основа на "Руски истината", общ закон, различни договори, харти, наредби и т.н.

Галисия и Волин. Галисия-Волин княжество, с плодородна почва, мек климат, степ пространство, осеяни с реки и гори, е бил център на високо развито земеделие и животновъдство. В тази земя са активно развиващите се търговски селското стопанство. Последствието от по-нататъшното задълбочаване на социалното разделение на труда е развитието на търговията, което е довело до развитието на градовете. Най-големите градове на Галисия-Волин княжество е Владимир-Волин, Przemysl, Terebovl, Galich, брезова кора, Hill.

Галисия се намира в най-източните склонове на Карпатите, в горното течение на реката (на река Днестър, която се влива в Черно море, и на река Прут, която се влива в Дунав близо до устата си). Първоначално обитавана от племена Dulebs Галисия, Tivertsy и Бели хървати. В източната част на Галисия граничи на Волин - гора хълмист терен, който също е населена Duleby и Бели хървати. На изток от Волин е Киев княжество.

За разлика от Волин, съдържащ само един чужденец съсед на север - литовци и Галисия по западните и северните си граници е бил принуден да отблъсне постоянни нападения войнствена унгарци и поляци.

И двете княжеството имаше добра локация. Тя също е голям успех и за двете княжества е тяхното местоположение: планини и хълмове, гори и дерета ги правят трудно достъпни за южните съседи - номади степните.

И двете княжеството, особено Галиция, са гъсто населени. Чрез търговските земя пътища към Западна Европа. Водния път от Балтийско море до Черно море се състоя на реките Висла - Western Bug - Днестър, суша търговски пътища доведоха до Югоизточна Европа. На река Дунав е суша търговски път с Изтока. В местата, най-важното стратегическо кръстовище на тези пътища се появиха множество градове. В допълнение, в Галисия има големи залежи на сол - важна стока. Всички Русия зависеше от галисийски сол.

В Галисия-Волин земя рано имаше най-големите княжески и господарски имения. До 980-990 GG, до този момент, когато Владимир Велики, приложен на земята, за да си владения, те контролираха поляците. В Волин Владимир тя основава град и приема името му. С течение на времето, Владимир-Волин стана достоен капитал на новото княжество. В Галисия политическия център изместен от Пшемисъл до града на Galich, възникваща в близост до Карпатите солните мини

Първоначално, Галисия и Волин са присъщи само на Киевска първенци, и след това се премества на техните преки потомци. Галисия постанови Rostislavichi - потомци на внук на Ярослав Мъдри, и Волин - Mstislavich, водещ началото си от син на Владимир Мономах. Въпреки че историците имат, като правило, се разгледа Галисия-Волин княжество като нещо общо, това все още е не само различен, но не твърде подобни един на друг политически формации XII - XIII век.

Може би най-впечатляващата разлика беше в естеството и характера на управляващия елит. Галисийски боляри са, без съмнение, най-богатите, мощни и непокорните благородници в Русия. Тяхното влияние върху политическия живот на Галисия е безгранична.

Въздействието на тази аристокрация беше толкова огромна, че Галисия често се смята за идеален модел на олигархичен правило в Русия. В сравнение с национално и абсолютистката Новгород, Владимир и Москва, политическата структура на Галисия е третият вариант на развитие на политическата система на Киев.

Според историците, уникалната роля на галисийски болярите, до голяма степен се дължи на особеностите на техния произход. За разлика от други началства, където болярите, като правило, на принца станаха бойци и техните потомци, галисийски аристокрация, по всяка вероятност, това се дължи основно на местния племенен благородство. Така че техните имоти галисийски боляри не са получени от княза, като благородни, други земи, но от опит за присвояване на общинските земи. Очевидно е, че най-първата Рюрикови дойде в Галисия, се блъсна в защитен периметър на местната аристокрация, която няма да жертват собствените си интереси.

Някои други историци на това обяснение е добавено следващия. Най-малко четири поколения на Ростислав, казват те, щастливо управлява страната, и болярите са имали достатъчно време и възможност за устройство на собствената му дейност. В допълнение, много от тях се търгуват на сол, и го даде значителна печалба, укрепване на вече твърдо господарски състояние. В резултат на това най-богатите на галисийски болярите така твърдо стоеше на краката си, че дори може да си позволи да поддържа свои собствени бойни отряди, състоящи се от малки феодали. Накрая, поради отдалечеността на Галисия от Киев, великите князе, дори и в най-добрите си времена имаха малко възможности да се намеси в галисийски случая. Въпреки близостта до Полша и даде Ugorschinoy галисийски боляри не само вдъхновяващи примери за власт и господство на аристокрацията, но и възможност за справяне с непознати за помощ срещу собствените си принцове особено упорити.

За разлика от тях, галисийски, Волин боляри са били повече от един прост склад. Повечето от тях дойде на Волин в състава на екипите на князе, назначаване или освобождаване на която е изцяло зависима от волята на Киев. Следователно, с Волин, Киев не изглежда толкова далеч, това, което се появява на жителите на Галисия и ефектът му е много по-силно изразена. Волин боляри, като го vodilos цяла Русия, са били разпределени земя за вярна служба на принц. Зависимите княжески ласки, Волин благородство е по-лоялни от галисийски. В Волин боляри принцове могат да разчитат на. Ето защо, когато се стигна до обединението на двете княжества, по-голям шанс на това не беше най-княза, и само при Волин.

До средата на XII век галисийски земя е разделена на малки княжества. В 1141 Przemysl княз Владимир се присъедини към тях, преместването на столицата на Galich. Най-високата мощност на галисийски княжество намерите на неговия син Ярослав разберат (1151-1187g.g.), Получен псевдоним за висшето образование и знанията на осем езика. Ярослав разберат радва безспорна власт, както във вътрешните работи и международно. За неговата сила сполучливо каза, автор на "Lay".

Феодалната свада. След смъртта разбере Галисия стана сцена на дълга междуособна борба с първенците на местната аристокрация. Дължината и сложността на това се дължи на относително по-слаби от галисийски първенци, имения, които изостават в размер от болярите. Огромни имоти галисийски болярите и множество служители - васали им позволи да се борят осъдителни княжески, като последният, който има по-малък владение може да не се дължи на липса на земя, за да се увеличи броят на хората, услуги, техни поддръжници, които са базирани в борбата срещу болярите.

По иному дело обстояло в Волынской земле, ставшей в середине XII века родовым владением потомков Изяслава Мстиславича. Здесь рано сложилась мощная княжеская вотчина. Увеличивая за счет раздач земель число служилых людей, волынские князья начали борьбу с боярством за объединение галицких и волынских земель, усилие своей власти. В 1189г. волынский князь Роман Мстиславич объединил Галицкую и Волынскую земли. В 1203 году он занял Киев. Под властью Романа Мстиславича объединились Южная и Юго-Западная Русь. Период его правления отмечен усилением позиций Галицко-Волынского княжества внутри русских земель и на международной арене. В 1205 году Роман Мстиславич погиб в Польше, что привело к ослаблению княжеской власти в Галицко - Волынском княжестве и его распаду. Галицкое боярство начало длительную и разорительную феодальную войну, длившуюся около 30 лет. Бояре заключили договор с венгерскими и польскими феодалами, которые захватили Галицкую землю и часть Волыни. Началась национально - освободительная борьба против польских и венгерских захватчиков. Эта борьба послужила основой для консолидации сил в Юго-Западной Руси. Князь Данило Романович, опираясь на горожан и своих служилых людей, сумел укрепить свою власть, сломить боярскую оппозицию, утвердиться на Волыни, а в 1238 году сумел взять город Галич и вновь объединить галицкие и волынские земли.

Когда в князь Данило 1238 г. с триумфом вступил в Галич, его радостно встретили горожане. Галицкие бояре были вынуждены просить прощения у Данило за измену. Победа Данило над мятежным и могущественным галицким боярством означала объединение Галицкой земли с Волынской. В борьбе против феодальной оппозиции княжеская власть опиралась на дружину, городские верхи и мелкое боярство. Народ, больше всего страдавший от феодальных «котор» (свар), решительно поддерживал объединительную политику Данило. Развивая военный успех, галицко-волынское войско продвинулось на восток и в 1239 г. овладело Киевом.

Надвигалась гроза с Востока. Узнав о приближении орд Батыя, Данило Романович вместе с сыном Львом едет в Венгрию и стремится заключить оборонительный союз с королем Белой IV. Однако дипломатическая миссия Данило окончилась неудачно. Бела IV не стал помогать ему, надеясь, что Венгрию кочевники обойдут стороной. Не найдя поддержки у венгерских феодалов, Данило выехал в Польшу, так как на Волыни уже хозяйничали завоеватели.

Вскоре после того как орды Батыя, пройдя через южнорусские земли, вторглись в Польшу и Венгрию, Данило Романович вернулся на Волынь. Смерть и разрушения встретили его на земле отцов. Страшная картина уничтожения варварами населения городов Волынского княжества описана галицкими летописцами.

Вновь подняли головы мятежные галицкие и волынские бояре. Когда Данило прибыл к Дорогичину, феодалы не впустили его в город. Галичина вновь вышла из-под контроля великого князя: власть в Галиче захватил богач Доброслав, «судьич, попов внук», как пренебрежительно называет его галицкий летописец. В то же время давний враг Романовичей боярин Григорий Васильевич засел в Перемышле.

Господство бояр и «неродовитых» людей в Галичине было неслыханным в то время нарушением феодальной иерархии. Но самое главное, они еще больше разоряли страну, и без того опустошенную завоевателя-ми. Доброслав Судьич, как настоящий князь, раздавал волости, и не только галицким, но и черниговским боярам. Это вызывало возмущение народа.

Между тем, не прекращалась борьба боярских группировок во главе с Григорием и Доброславом. Это, в конечном счете, заставило каждую из них искать поддержки у Данило Романовича. Воспользовавшись благоприятным моментом, когда Григорий и Доброслав приехали к нему на третейский суд, он бросил обоих в тюрьму. Так Данило вернул себе Галич. Народ приветствовал возвращение князя в Галич, но феодалы не прекратили борьбы против центральной власти.

В 1243 г. ставленник боярской оппозиции Ростислав вновь ненадолго захватил Галич. Изгнанный Данилом и Васильком, он получил поддержку и помощь у венгерского короля Белы IV и польского князя Болеслава Стыдливого. Но Данило и Василько в союзе с мазовецким князем Конрадом организовали поход на Польшу. Волынские и галицки е полки действовали на широком фронте от Люблина до Вислы и Сана. Кампания окончилась тем, что Данило молниеносным маршем на Люблин вывел польского короля из игры.

Дело постепенно шло к решительному столкновению Данило Романовича с Ростиславом, которого поддерживала также часть галицкого и черниговского боярства. Зато на стороне Данило были дружинники, мелкое боярство, городские верхи. Князя поддержал и трудовой народ Галичины и Волыни, страдавший от междоусобиц и произвола феодалов которые истребляли и разоряли своих подданных.

В 1244 г. Ростислав, выпросив у своего тестя Белы IV «угор много», двинулся на Перемышль, разбил небольшое войско, находившееся там, но при появлении главных сил Данило был вынужден отступить в Венгрию. Через год Ростислав вновь вторгся в Галичину во главе венгерских, польских и русских (выставленных непокорными Данилоу боя-рами) полков. Его войско овладело Перемышлем и осадило город Ярослав, расположенный в Западной Галичине. Пока Ростислав вместе с венгерским воеводой (баном) Фильнием вел осаду Ярослава, на выручку городу поспешили Данило и Василько Романович во главе «воев» своих, основную массу которых составлял народ.

17 августа 1245 г. под Ярославом произошла генеральная битва. Данило Романович проявил себя как талантливый полководец. Обойдя врага с фланга, он ударил в тыл войску Ростислава и разгромил венгерский рыцарский полк Фильния. Венгры побежали, за ними пустились польские и другие отряды Ростислава. Победа галицко-волынских дружин была полной. В плен попали почти все вражеские военачальники, и лишь Ростиславу удалось бежать в Краков. Данило приказал казнить жестокого угнетателя Галичины венгерского бана Фильния и многих боярских предводителей.

Битва под Ярославом подвела черту под сорокалетней борьбой галицко-волынских князей против боярской олигархии. Победа Данило Романовича объясняется тем, что он опирался на мелкое служилое боярство, зажиточных купцов, ремесленников, а главное, его поддержали горожане и широкие слои сельского населения, недовольные боярским произволом. Оппозиция государственной власти в Галицко-Волынском княжестве была побеждена, но не искоренена окончательно. Борьба с боярством продолжалась и в дальнейшем. Однако после битвы под Ярославом государство могло уже решительно и открыто подавлять боярские выступления, для чего раньше не хватало сил.

После решающей победы под Ярославлем в 1245 г. Данило подчинил себе всю Галичину. Также Данило, кроме Галичины, принадлежала и часть Волыни: земли Дорогичинская, Белзская и Холмская. Василько держал Владимир вместе с большей частью Волыни, которую Данило отдал во владение брату. Но этот раздел земель между Романовичами следует считать формальным, поскольку братья фактически были соправителями. Правда, Данило, благодаря своим выдающимся государственным, дипломатическим и военным способностям был первым в слаженном дуэте Романовичей.

Несмотря на это, оба княжества продолжали существовать как единое целое под руководством более сильного старшего брата. Подобно своему отцу, Данило стремился заручиться поддержкой горожан и крестьян против боярской знати. Он основал множество городов, в том числе в 1256 г. – Львов, названный в честь Данилова сына Льва. Старые города укреплялись, новые заселялись ремесленниками и купцами из Германии, Польши, а также из городов Руси. Кроме того, после падения Киева сюда перебрались большие армянская и еврейская общины. Галицкие города были многонациональны со времени их основания, такими они и остались до наших дней. В деревнях же князь пытался защитить крестьян от боярского произвола, направляя туда специальных чиновников. В армии были созданы крестьянские полки.

Экономический и культурный подъем Галицко-Волынского княжества в годы правления Данило Романовича был прерван нашествием Батыя.

Вскоре после Ярославской битвы, осенью 1245 г., хан Батый обратился к Данило с требованием: «Дай Галич!», т. е. Галицкую землю. О Волыни пока что умалчивалось. Как рассказывает галицкая летопись, Данило, посоветовавшись с братом, лично поехал в ставку к хану.

Борьба с монголо-татарами. Завоевание Руси отсталыми в экономическом и социальном отношении кочевниками искусственно задержало эволюцию товарно-денежных отношений, на долгое время законсервировало натуральный способ ведения хозяйства. Этому способствовало и разрушение врагом центров ремесла и торговли – городов – носителей экономического прогресса. Множество древнеру сских городов было не только разрушено, но и опустошено: часть населения завоеватели перебили, многих ремесленников увели в плен. Набеги и грабительские поборы вражеских орд во второй половине XIII в. наносили большой вред сельскому хозяйству Юго-Западной Руси, а это препятствовало восстановлению экономических связей между городом и деревней.

Ордынское завоевание привело к усилению феодального гнета на Руси.

Местные князья и крупные феодалы выступали проводниками ордынской политики. Их, в свою очередь, поддерживали ханы, помогая в подавлении антифеодальных выступлений.

Ордынские правители облагали покоренное население южнорусских земель множеством налогов и повинностей. Однако вплоть до 1340 года, до момента своего распада, Галицко-Волынское княжество было единственным государственным образованием Руси, которое не платило дань ордынскому хану. Ордынское иго впоследствии стало одной из причин того, что южнорусские земли в середине XIV в. оказались под властью польских, литовских и молдавских феодалов.

В 1241 г . монголо-татары прошли насквозь Волынь и Галичину, хотя и не принесли им столь непоправимых бед, как другим землям Руси. Однако успехи Романовичей не оставили монголо-татар равнодушными. Вскоре после победы под Ярославом Данило получил грозный приказ явиться к ханскому двору. Ему пришлось подчиниться. В 1246 г. Данило отправился на Волгу, в Сарай-Бату – столицу Батыя. Князя хорошо встретили и, что гораздо важнее, хорошо проводили: во всяком случае, он вышел от хана живым. Впрочем, и выкуп за свою жизнь он дал немалый – признание монгольского владычества. При этом Батый всячески пытался унизить князя. Так, подавая ему чашу кислого кумыса, хан заметил: «Привыкай, князь, - теперь ты один из нас».

Однако ханская столица находилась довольно далеко от Волыни и Галичины от ханской столицы, так что наводить свои порядки в княжестве Данилы (вроде того, как это делалось в северо-восточных, ближайших к Орде княжествах) хану было затруднительно. И все обязанности галичан и волынян перед новыми повелителями, по сути, свелись к тому, что во время набегов монголо-татар на Польшу и Литву они находились в обозе их разудалой конницы. Во всем же прочем влияние Орды в Галичине и на Волыни поначалу было настолько слабым, что Данило даже имел возможность проводить вполне самостоятельную внешнюю политику, подчас открыто направленную на то, чтобы избавиться от унизительной зависимости.

Успешное завершение поездки Данило к Батыю повысило авторитет князя в Европе. Венгерский король Бела IV, накануне нашествия кочевников не пожелавший помочь Данило, уже в 1246 г. обратился к нему с предложением о союзе, который должен был быть скреплен браком Льва, сына Данило, с Констанцией, дочерью короля. Галицкий летописец объясняет дипломатический шаг короля страхом перед Данилом.

Сам Бела IV в письме к папе Иннокентию IV мотивировал брак своей дочери со Львом Даниловичем необходимостью совместных действий против Орды. У Белы IV была и другая причина искать союза с Данилом. Весной 1246 г. венгерский король начал войну с Австрией и нуждался в сильном союзнике. Поэтому Бела IV оставил намерение посадить в Галичине своего зятя Ростислава, сделав его наместником вначале Славонии, а затем и Мачвы – земли, расположенной между реками Дунаем, Дриной, Савой и Моравой. Так сошел с политической арены давний враг Романовичей, представитель черниговской династии и лидер феодальной оппозиции в Галичине.

Данило настороженно отнесся к предложению венгерского короля. Но стратегические соображения понуждали галицко-волынского князя к примирению с Венгрией, ибо он вынашивал мечту создать единый фронт европейских держав против Орды. Переговоры с Белой IV окончились заключением союза и женитьбой Льва Даниловича на венгерской королевне. В лице венгерского короля Данило приобрел пусть и ненадежного, но все же союзника в неминуемой борьбе против поработителей.

Когда Данило Романович сделался «мирником» Батыя (в подобную деликатную форму облекает галицкий летописец его зависимость от Орды) и заключил союзный договор с Венгрией, его репутация в Европе значительно повысилась. На Галичину и Волынь обратила внимание римская курия, надеясь распространить в этих землях католичество.

Папскому легату (послу) к Батыю, опытному дипломату Плано Карпини римская курия поручила начать переговоры с галицко-волынскими князьями. В начале 1246 г. Карпини побывал во Владимире, где ознакомил Василька с содержанием папской буллы от 25 марта 1245 г., призывавшей укреплять обороноспособность государств на случай нового ордынского нашествия. Данило тогда находился у Батыя. По пути в Орду, между Днепром и Доном, Карпини встретился с Данилом и рассказал ему о желании Рима вступить с ним в переговоры. Данило ответил согласием.

Установив дружеские отношения с Польшей и Венгрией, Данило обратился к папе Иннокентию IV с просьбой о помощи в организации крестового похода славян на монголо-татар. Вступая в контакты с курией, Данило Романович исходил из обещания папы Иннокентия IV поддержать его в борьбе против завоевателей. Взамен князь обещал свое согласие на переход всех своих владений под церковную юрисдикцию Рима. Так впервые была высказана вслух главная и постоянная проблема всей истории Галичины – проблема отношения западных украинцев к римско-католической церкви.

Дальнейшие переговоры Данило с папой обнаружили значительные различия в намерениях сторон. Галицко-волынские дипломаты твердо настаивали на организации Иннокентием IV антиордынской коалиции в европейском масштабе, т.е. требовали объявления крестового похода, папа же, уклоняясь от прямого ответа, в булле середины 1248 г. пообещал на случай нападения Орды на Галицко-Волынское княжество подумать, какую можно будет оказать помощь. Данило стало ясно, что нет надежды на реальную помощь римской курии в борьбе против завоевателей, поэтому в 1248 г. он прервал переговоры с папой.

Отношения с курией возобновились лишь в 1252 г., и вновь по инициативе папского престола, действовавшего при посредничестве венгерского короля Белы IV. Данило был вынужден пойти на переговоры в связи с усложнением политической ситуации: к восточным рубежам Галицко-Волынского княжества приближалась орда хана Куремсы. Сам Данило вмешался в борьбу за австрийское наследство и рассчитывал на поддержку курии. В 1252 г. Данило Романович женил своего сына Романа на Гертруде, племяннице австрийского герцога Фридриха II. Таким образом, Роман Данилович формально сделался австрийским герцогом.

Но в Австрии Роман потерпел неудачу в борьбе с другим претендентом на наследство Фридриха II – чешским королем Пшемыслом II ив конце 1253 г. вынужден был вернуться в Галичину.

При возобновлении переговоров Иннокентий IV предложил Данило королевскую корону, но тот отказался от нее, ответив, что ему нужна не корона, а реальная помощь против поработителей.

В 1253 г. папа объявил крестовый поход против Орды, призвав к участию в нем христиан Польши, Чехии, Моравии, Сербии и Померании. Декларированный Иннокентием IV поход не мог, однако, состояться по многим причинам. Государства, к которым обратился папа, переживали политические затруднения, часть их увязла в борьбе за австрийское наследство, и они были неспособны победить столь грозного врага, каким было в 50-е годы XIII в. неисчислимое войско ордынских феодалов.

Надеясь все же при помощи папы создать европейскую антиордынскую коалицию и как-то разрубить австрийский узел, Данило Романович согласился принять корону. Коронация Данило состоялась во второй половине 1253 г. во время похода на ятвягов в небольшом городе Дорогичине вблизи западной границы княжества. Данило решился дать бой поработителям и поэтому короновался, не считаясь с мнением Орды.

Так и не дождавшись реального содействия и помощи, Данило уже в следующем, 1254 г., все-таки решился двинуть свои войска на Киев, чтобы освободить его от монголо-татар, пока их главные силы оставались далеко на востоке. Поначалу галицкому князю сопутствовал успех. И все же удержать Киев ему не удалось. Более того, он жестоко поплатился за свои честолюбивые замыслы.

Тем временем международная обстановка, и без того сложная из-за австрийских дел, все больше накалялась по мере приближения ордынских войск к рубежам Галицко-Волынского княжества. Венгерский король со дня на день ожидал их нашествия и посылал папе отчаянные просьбы о помощи. Опасность вторжения нависла над Западной Русью, а получение королевской короны князем Данило не могло улучшить политического положения Галицко-Волынского княжества. Король Данило имел так же мало шансов получить поддержку от Запада, как и его «предшественник» князь Данило. Поэтому он решительно отказался от любых уступок Риму в религиозных и культурно-просветительных делах. В ответ на позицию Данило новый папа Александр IV буллой 1255 г. разрешил литовскому князю Мендовгу грабить Галицкую и Волынскую земли.

В 1257 г. папа обратился к Данило, укоряя его за непослушание римской церкви угрожая «оружием верных» - крестовым походом на Галицко-Волынскую Русь. На этом прекратились отношения Данило с Римом. На память князю остался лишь мифический королевский титул, но с тех пор галицкие летописцы называют его королем.

В 1259 г. огромное монголо-татарское войско хана Бурундая неожиданно обрушилось на Галичину и Волынь. Поверженные Романовичи были поставлены перед выбором: либо крепостные стены всех городов будут немедленно разобраны (и их беззащитные жители попадут в полную зависимость от монголо-татар) – либо все они будут безжалостно уничтожены. Данило пришлось согласиться полностью разоружиться перед захватчиками. Князь был вынужден наблюдать за тем, как разрушались те самые стены, которые он так упорно возводил.

И тем не менее, неудачи антимонгольской политики Данило не привели к потере его влияния на западных соседей. Огромен был авторитет галицкого князя в Польше, особенно в Мазовецком княжестве. Именно поэтому литовский князь Миндаугас (Мендовг) вынужден был пойти на территориальные уступки галицкому князю в Мазовии – несмотря на то, что как раз в это время Литва начинает свой путь к гегемонии во всем восточноевропейском регионе. Более того, в знак добрососедства Миндаугас должен был дать согласие на брак двух своих отпрысков с Даниловыми сыном и дочерью. Никогда еще галицкие князья не играли столь существенной роли в центральноевропейских делах, как при Данило. Он прекрасно освоил такой важнейший инструмент средневековой внешней политики, как династические браки. Женив своего сына Романа на принцессе Гертруде – наследнице бабенбергского престола, Данило затем даже попытался (хоть и неудачно) посадить его на трон австрийского герцога.

Умер Данило в 1264 г. Таким образом, его политическая деятельность продолжалась без малого шесть десятилетий. Его политические успехи были весьма значительны, особенно если принять во внимание, что условия, к которым он всю свою жизнь был вынужден применяться, никак не способствовали удачному правлению. В самом начале его, борясь за восстановление и расширение отцовских владений, Данило испытал на себе экспансионистские устремления Венгрии и Польши. Сломив мощное сопротивление бояр, он много сделал для того, чтобы социально-экономический и культурный уровень жизни его подданных стал одним из самых высоких в Восточной Европе. Но он не смог осуществить всех своих планов. Ему не удалось ни удержать Киев, ни добиться главной цели – освобождения от монголо-татарского ига. И все же ему почти всегда удавалось свести влияние Орды к минимуму. Пытаясь отгородиться от Востока, Данило обратился к Западу.

Галицко-Волынское княжество в начале XIV в. Почти целый век после смерти Данило на Волыни и в Галичине не происходило каких-то особых изменений. Галицкий престол унаследовал сын Данило Лев (1264-1301); Волынский же, после смерти Василька, достался его сыну Владимиру (1270-1289). Двоюродные братья продолжали управлять своими землями так, как правили их отцы: энергичный, деятельный Лев был постоянно втянут в политические конфликты – скромный Владимир оставался в тени.

Когда в Венгрии умер последний правитель из династии Арпадов, Лев захватил Закарпатскую Русь, тем самым создав прецедент для будущих претензий Украины на западные склоны Карпат. Польша, ставшая ареной междоусобных войн, также была важным объектом приложения недюжинных сил Льва: одно время он даже добивался трона польских королей в Кракове. Поскольку в конце ХIII-начале XIV в. западные соседи Галицко-Волынской земли были временно ослаблены, оба княжества, несмотря на агрессивность Льва, жили относительно спокойно. Иногда, правда, возникала некоторая напряженность в отношениях между самими кузенами, ибо, как уже было сказано, Владимир составлял полную противоположность Льву. Не проявляя активности ни на военном, ни на дипломатическом поприще, он весь отдался мирным делам: строил города, замки, церкви. Галицко-волынская летопись изображает Владимира как «великого книжника и философа». Чтение и переписывание древних рукописных книг было его любимым занятием. Смерть Владимира в 1289 г. сильно опечалила не только его подданных, но в равной мере и историков Украины, поскольку эти последние усматривают определенную связь между кончиной князя и прекращением Галицко-Волынской легацией, внезапно обрывающейся на этом печальном событии. О том же, что происходило на Волыни и в Галичине в последние десятилетия их независимости – между 1289 и 1340 гг., нам практически ничего н известно, если не считать нескольких разрозненных и случайных. Перед своей смертью Волынский князь Владимир Василькович завещал Волынь своему двоюродному брату Мстиславу Данииловичу – политику ограниченных способностей и слабого характера. В его княжение на Волыни усилилось влияние боярства, углубилась феодальная раздробленность, ухудшилось положение простого народа. После кончины Льва Данииловича (около 1301 г.) и ненадолго пережившего его Мстислава, Галичину и Волынь объединил сын Льва Юрий, сделавший своим стольным градом Владимир. Сохранилась его печать с титулом «русский король, принцепс Владимирщины». Таким образом возродилось Галицко-Волынское княжество. Но возобновленному княжеству было далеко до сильной державы деда Юрия – Даниила Романовича. Опираясь на мелкое служилое боярство, пользуясь поддержкой городских верхов, Юрий Львович стремился проводить активную внешнюю политику. Он заключил союз с польским князем Владиславом Локетком (будущим королем Польши), на сестре которого, Евфимии, был женат. Согласно сообщению польской хроники, в 1302 г. Владислав в борьбе за польскую корону с тогдашним королем Вацлавом II, в союзе с Юрием, пошел на Сандомирщину. Кроме русинов в войске Локетка были и ордынцы. Вероятно, их привел князь Юрий, который, как и его отец, во внешней политике использовал силы Орды. Польская кампания окончилась для галицко-волынского князя неудачно. Русско-ордынские войска были вынуждены отступить, и Юрий потерял Люблинскую землю, добытую его отцом незадолго до смерти. Однако и в дальнейшем Юрий оставался союзником Локетка.

Юрий одновременно правил и в Галичине, и на Волыни. Очевидно, это был сильный князь, ибо, как указывают летописцы соседних стран, при нем его подданные жили мирно и «процветали в богатстве и славе». Положение Юрия было настолько прочным и солидным, что позволяло ему провозгласить себя «королем Руси». Событие, происшедшее в 1303 г., также убедительно свидетельствует о его авторитете. Недовольный решением киевского митрополита о переносе митрополии на северо-восток, в столицу Владимирского княжества, Юрий добился от Константинополя разрешения на создание отдельной митрополии в Галичине.

Последними из Романовичей были сыновья Юрия Андрий и Лев. Они вместе управляли Галицко-Волынским княжеством. Озабоченные растущей силой соседней Литвы, они заключили союз с немецкими рыцарями Тевтонского ордена. С монголо-татарами же братья держались независимо и даже враждебно. Есть основания предполагать, что именно в битвах с ними они и погибли.

После кончины Юрия в 1308 г. его сыновья Андрей и Лев поддерживали союз с Владиславом Локетком и также использовали в военных действиях ордынские силы. Андрей и Лев совместно княжили в Галицко-Волынской Руси. В одной из их грамот 1316 г., которой подтверждался союз с Прусским рыцарским орденом, они называют себя князьями Русской земли, Галичины и Владимирщины. Однако сообща они выступали главным образом во внешнеполитических делах, а во внутренних каждый держался отцовского наследства. Старший, Андрей, правил на Волыни, младший, Лев, - в Галичине.

С начала XIV в. усиливается конфликт Галичины и Волыни с Литвой. С 1316 г., когда великим князем стал Гедимин, Литва начала открыто покушаться на галицкие и волынские земли. В этой ситуации Андрей и Лев стремились использовать Прусский орден для борьбы против экспансии литовских князей. Галицкий и волынский правители вмешивались и в междоусобную борьбу венгерских феодалов.

Упомянутая выше грамота Андрея и Льва 1316 г. проливает свет на их отношения с ордынскими ханами: князья обещали прусским рыцарям защищать их от кочевников. Это свидетельствует о том, что галицко-волынские князья, хотя и продолжали формально признавать власть Орды, фактически проводили независимую внешнюю политику. Недаром после смерти Андрея и Льва Локетек с сожалением вспоминал о них как о защитниках Запада, в частности Польши, от ордынцев.

В источниках сохранилось мало сведений о последних годах жизни Андрея и Льва. В начале 20-х годов XIV в. оба они погибли в борьбе с Гедимином, в 1321 г. напавшим на Волынь и в следующем году овладевшим Луцком. В результате этой кампании Литва захватила Берестейскую и Дорогичинскую земли. Со смертью Андрея и Льва прекратилась династия Романовичей. К власти вновь пришли бояре – потомки тех могущественных галицких и волынских олигархов, к укрощению которых приложили так много усилий Роман Мстиславич и его сын Даниил.

На богатое галицкое наследие завистливо пог ядывали соседи. Недавний союзник Андрея и Льва польский король Владислав Локетек предпринял попытку захватить Галичину и Волынь. Не полагаясь на собственные силы, он летом 1325 г. добился от папы провозглашения крестового похода на «схизматиков» (так называли на католическом Западе православных), т.е. на Галицко-Волынскую Русь. Однако поход Локетка не состоялся. Утвердиться в державе Романовичей стремились также силезские князья Генрих и Ян, которые уже заранее называли себя в грамотах князьями Галицкой и Волынской земель. В этих условиях боярская олигархия решила выбрать угодного ей князя. Выбор пал на мазовецкого княжича Болеслава – сына Тройдена, женатого на сестре последних Романовичей Марии. Следовательно, этот претендент был племянником Андрея и Льва. Католик Болеслав перешел в православие, принял имя Юрий и стал в 1325 г. галицко-волынским князем. Своей столицей он избрал Владимир. В историю князь вошел под именем Юрия-Болеслава II. Согласно сведениям источников, Юрий-Болеслав поддерживал мирные отношения с ханами, ездил в Орду за ярлыком на княжение. Он был в согласии с прусскими рыцарями, зато вел продолжительные войны с Польшей. В 1337 г. в союзе с ордынцами Юрий-Болеслав осадил Люблин, но овладеть Люблинской землей ему не удалось. В конце 30-х годов отношения Галицко-Волынского княжества с Польским королевством еще более обострились. В отношениях с Литвой Юрий-Болеслав утратил бдительность, характерную для политики Романовичей, и вступил в дружественный союз с литовским князем Гедимином, женившись в 1331 г. на его дочери Офке. В свою очередь, литовский князь Любарт Гедиминович вступил в брак с девушкой из семьи галицко-волынских князей, скорее всего с дочерью самого Юрия-Болеслава от первой жены. У Юрия-Болеслава не было сыновей, поэтому заслуживает доверия сообщение литовско-русского хрониста о том, что в 30-х годах сделал литовского князя своим наследником.

Сближение между Галицко-Волынским княжеством и Литвой обеспокоило давних претендентов на украинские земли – польских и венгерских феодалов. В 1339 г. в Вышеграде польский король Казимир III заключил направленный против Галичины и Волыни договор со своим зятем – венгерским королем Карлом-Робертом. Договор предусматривал: если у Казимира не будет сыновей, то после его смерти польская корона перейдет к венгерскому королевичу Людовику -- сыну Карла-Роберта и сестры Казимира Елизаветы.

По това време, Казимир III е в трудна позиция. За съгласието на Чешката крал се откаже от правата на полските земи, той плати скъпо, като в 1336 Чешката Силезия. В същото време полския крал е бил принуден да отстъпи Померания на Тевтонския орден. При тези условия, Казимир III решава да компенсира териториалните загуби, дължащи се на княжеството на Галисия-Волин. За правото на наследяване на полската корона унгарския крал Казимир обеща да подкрепи претенцията си към Галисия и Волин. В действителност обаче, унгарските феодали бяха не ще да се откаже от намерението си да поеме земята си.

По този начин, от средата на XIV век. Югозападен Русия, отслабена от доминацията на Ордата, беше разделен на десетки големи и малки княжества и земи. Опитите на видни политици като Roman на Чернигов и Даниил Galitsky за консолидиране на усилията на масите за освобождение от чуждо иго и обединението на Южна руски земи не постигнаха резултат. Фрагментирана и отслабена Southwest Рус стана плячка на нови феодални потисници.

Волин Присъединяването към Great литовско княжество. Уловете феодална Полша Галисия. От непълни доклади на източници за последните години на Board Юри Болеслав II е известно, че сред болярите и принцът не стихва борбата за надмощие в княжеството на Галисия-Волин. Големи феодали иска да ограничи властта на Юри Болеслав, му наблюдавали всеки ход. Принцът трябваше да, например, да подписва сертификати посочват само с неговите боляри. Опитите Юри Болеслав избяга от грижите Бойар и централизиране на княжеството завърши трагично за него.

В началото на 1340 на конфликта между княза и болярите доведе до заговор срещу Юри Болеслав. Тя беше изпратена от мощен феодален галисийски чичо Дмитрий (Детко). 07 април 1340 Юри Болеслав II е бил отровен в Владимир-Волин. Повечето от авторите на средновековните хроники, които разясняват причините за сблъсъка пестеливо Юри Болеслав с болярите, се приближават на факта, че принцът се обгражда с католици, иска да се промени "закона и вярата" Русия. Европейските хронисти казват, че Юри Болеслав наводнени княжество на чуждите колонизатори, особено германци, насърчавани католицизма. Очевидно е, че този "западен" ориентация на княза, поляк по рождение и католик от образование, е причинил възмущение от общото население на галисийски и Волин земи, отколкото са били в състояние да се възползва от болярите.

Смъртта на Юри Болеслав и пристъпи зад феодална анархия в княжеството на Галисия-Волин позволи на полския крал Казимир III в края на април 1340 г., За да се направи един бандит нападение на галисийски Рус. Полските войски заловени няколко замъци, включително Лвов, ограбени на местното население. В същото време, в съгласие с Казимир III на, в Галисия изпрати армия унгарски крал. Но атаката бе отразено в галисийски гранична охрана отряди.

Планове Бойар олигархия, просто се отървете от бунтовният принц, е не отново да мине под ръката на независим владетел, това, което беше Казимир III. Ето защо, болярите се възползваха от гнева на народа срещу полските феодали, vylivshimsya в бунт и се присъединиха към него. В стремежа си да доведе популярното движение срещу заплахата от завладяване на Галисия и Волин полски царство, благородниците, поставени в началото на това движение един от нейните лидери - Дмитрий чичо. В юни 1340 галисийски-Волин армия с призива за помощ Horde дойде в Полша и дойде на Висла. Въпреки пълен успех тази кампания имаше, благодарение на него Галисия до 1349, за да запази независимостта на Полша. Казимир III е бил принуден да подпише договор с Дмитрий момчета на взаимното уважение на неутралитет. В същото време, на върха на болярите в търсене на подходящ принц за Волин спря на кандидатурата на Уестминстър, който Юри Болеслав счита за свой наследник. Боляри мислеха Liubard, като представител на литовската княжеско семейство, което няма подкрепа в региона Волин, трябва да стане тяхна марионетка. По този начин, Волин бе приложен от Литва.

От 1340 историята на Галисия е отделена от историята на Волин. Единството на княжеството Галисия-Волин, точно преди голяма степен ефимерна, престана да съществува. Галисия само номинално призна тяхната херцог на Уестминстър Волин, в действителност, това обикновено галисийски благородство начело с Дмитрий чичо. В 40-те години на XIV век. Чичо самостоятелно, без участието на Уестминстър, провежда военни операции и дипломатически преговори с полските и унгарските крале. Така че, княжеството на Галисия-Волин е разделен на две части: на олигархична република боляри Галисия начело с Дмитрий момчета и Волин, където царува Боярски Liubard протеже. Той не беше до края на 40-те години на XIV век.

4. Новгород болярин република.

Административни поделения на Новгород. Новгород е била разделена на две части или страни - търговия и София. Те бяха на два различни бряга на Волхов и се присъедини към Голямата мост. Trading страна е получил името си от там е договаряне. На търга бе двор Ярослав, който щяха да Chambers. Налице е също така Veche кула, на върха на която имаше за сглобяване камбаната в долната част - Veche ведомство. Sophia страна е получил името си от Sophia катедралата Св намира там. Имаше Detinets.

Новгород е разделена на пет цели или Rheine: славянските и строително дърводелство бяха Commerce страна; Nerevsky, Zagorodsky и Goncharsky (Lyudin) - София страна. Division до края, че е историческа. "Новгород състав на няколко населени места или села, които първоначално са били независими фирми и след това се сляха в едно голямо градските общности." Славянската края преди е бил отделен град - словенски. В средата на IX., С появата на Рюрикови, резиденцията на князете става Рюрикови могила, както и да се изгради крепост пред Slovenska нов, скоро се превръща в Новгород. По-късно, крепостта е заменен Detinets, езически статуи на богове във вътрешността на крепостта - на Света София. Zagorodsky край, ако се съди по заглавието, последният формира, първоначално, той е извън града, и само след изграждането на крепостта е в състояние да влезе в града. Завършва Carpenter и Goncharsky вероятно са работници Slovenska предградия, където са живели дърводелци и грънчари. Nerevskogo име идва от думите "в канавката" - като нотация, че е на края на града.

Новгород с пет краища била разделена на пети и енория. Пети са: Votskaya, Obonezhskaya, Derevskoy, Shelonsky, Бежецкая. В Новгород писмото Новгород земя е разделена на земята, така и в XII век. звания, носеха едно и също име с пети.

Също пети в Новгород земята са съществували като енория - "собственост, по-далечното и по-късно придобита ...". До селища съответния град, е съсобствен с други царства, като Portage-Lamsky, Bezhichi, Torzhok, Ржев, Great Luke с техните области. Тя също така включва обширна част от Новгород република, разположена в североизточната част на Бежецкая и Obonezhskaya пети - Двина земя или Zavolochye. На река Vychegda и нейните притоци беше Перм земя. В допълнение към север-изток е град Pechora от двете страни на една и съща река, и отвъд Урал - Yugra. На северния бряг на Бяло море е енорийски или Tre Tersk брега. Повечето от тези енории е придобита Новгород в XI-XII век.

Социалната структура на град-държава. Новгород село е била разделена на духовното и времево, обикновените хора, от своя страна, разделени в най-старата (отпред, големи) и Molodchy души (по-малко черно) хора.

Имаше следната класа: ognischane, gnidba, княжески благородници posadniki, благородници, рицари, търговци, zhitye хора Zemstvos и действителните черни хора: smerdy и роби. Името е дадено на аристокрацията и gnidby само апартамент на княза. Ognischane също бяха въоръжени сили на Дюк и съда. Масата на слугите на принца почивка носеше в Новгород име shestniki или sestniki.

Новгород боляри, за разлика от благородството на други началства, не е свитата на княз, и големите земевладелци. Те styali начело на Новгород общество. Имаше благородство на военни офицери, управляван от Новгород преди Рюрикови, и беше основната политическа сила на Новгород. До началото на XII век. в Новгород имаше един кръг от благородни семейства, които след това играе важна роля в политиката на Новгород.

Средната класа на Новгород общество е основно zhitimi хора. "Жити са, очевидно, средната състоянието на хората serednie zhiletskie от Москва социална гледна точка - стоеше между благородството и Molodchy или черни хора." Жити хора, получаващи доходи от земята си, сложете ги в търговски дружества, и където печалба. В политическия живот на града, този клас играе на съдебни и дипломатически мисии, е представител на всички, в която той живее.

За разлика от други руски княжества, Новгород остана клас на малките собственици на земя - svoezemtsy. Според книгата приземи Новгород през 1500 г. за всяка svoezemtsy отчетени за 18 акра земя. Sovezemtsy или се обработва земята си или да го отдава под наем на земеделските производители. Повечето от тях са жителите на градовете, които са закупили земя. Svoezemtsy сгънати заедно със земеделски асоциации, износени или име Syabry skladnikov.

Новгород търговци довели основна транзитна търговия и имаха свои собствени земи. Постепенно, търговците започнаха да се разделят в "стотици". Всяка ескадрила имаше свои собствени правила, неговите привилегии. Най-привилегирован търговец общество се нарича "Иваново сто". Той е отговарял на всички дела на търговията и търговски съд в Новгород, независимо от това на кмета и на Господ. Освен "Иваново сто" там "Guild" или стотици тен, Drapers, месари.

Голямата част от населението са molodshie хора. Повечето от тях са били занаятчии, дребни търговци. Те извършват вината за изграждане и ремонт на мостове и пътища, изграждане на църкви и градски укрепления, във време на война, наети в милиции.

Селски общество се състои от две категории в зависимост от населението - крепостни селяни и роби. По-голямата част от населението в селските райони е на издръжка. Първоначално, те са имали своя собствена ферма и отдаде почит на държавата. С развитието на болярин мандата smerdy все превърна в населението икономически зависими. Постепенно те се разделят на две категории - членове на общността, които плащат данъци, за да Новгород, и крепостни селяни, които бяха разделени в zakladnikov и кофи. Zakladnikov са селяни, които идват от общността и получил във връзка с болярите. Кошове - това е селяните, които седяха на zmelyah частни собственици. Поради естеството на работата, те са разделени на черпаци izornikov (земеделци), градинари и kochetnikov (рибари). Spoon има право да си тръгне от господаря си веднъж годишно в рамките на законоустановения срок - Filippovo заговезни. Преди напускане на черпака е напълно погаси дълга си към г-н

Най-обезправените групи в Новгород бяха роби.

Върховните органите на държавна власт. Върховните органите на държавна власт на Новгород земя бяха Веке и на Съвета от Masters, или Господ.

За да свика камара - за цел да представи случая, за да обсъдят хората, и затова всеки, който счита, че има право да говори пред хората, може да свика камара. Beat в камбаната на монтаж е знак, че има изискване на националния вот.

Понякога, особено по време на въстанието, борейки се с две камери: една от страната Commerce, а вторият в София. Veche не е имал председател и не постоянно действащ орган, то се свиква само когато тя е наистина необходимо. Най-често това се е случило по време на войни, въстания, наричайки принцове и други социални катаклизми. Ако Камарата щеше да изберете архиепископ, тя се събраха на площада в близост до катедралата Света София, на трона, чието избиране постави много.

Веке в състава си, не е представителна институция и не се състои от депутатите, и всички от свободното население на Новгород република. В Камарата също присъстваха делегати от най-големите квартали на Новгород, като Псков, Ладога.

Той срещи готвят дневния ред, кандидатите, избрани за офицерите камара. Решенията на срещите, трябваше да бъде единодушно. Имаше офис и архивни срещи Veche, писмена работа се извършва Veche чиновници. Организационна и подготвителен орган е Боярски Съвета ( "Господ"), които са включени най-влиятелните хора - представители на общинската администрация, на благородни боляри, и работи под председателството на митрополита. Chambers нарече решението и присъдата записва в удостоверението на вечния чиновник (секретар). Чрез четене и писане се прилага уплътнение гравиран върху него думите, "печат за Новгород Велики."

Veche имал правото да прави закони, за да поканим и изгони княза, изберете, съдия и освобождава кмета и tysyatskogo, разглобявате споровете си с първенци, за да се реши въпроса за войната и мира, за да се разпредели енорията на хранене принцове, определени изречения за управлението, за да се договори с чуждестранни земи, правят поръчки сглобени войски и ескортиран от страна, определя правата за търговия и качеството на монети, понякога да се постави по този начин световните църкви и манастири бяха законодателната власт, и с него, и съдебната, особено в случаите, свързани с нарушаване на обществените права.

Veche избран за епископ също - главата на Новгород църквата. Той е бил епископ (по-късно архиепископ), която притежава някои от светските сили: съдебно, финансова, външната политика. Председателства заседанията на господата от Съвета и благославяне на откриването на заседанията на Veche, той като по този начин служи като държавен глава.

В Камарата не е имало кворум концепции. Резултатът от гласуването беше не определя от броя на гласовете, но от "силата на гърлото" крещи по-силно, за която крещи, след това тя се счита за прието.

Независимо от големите палати, всеки край има право да събира своите палати, за да изберат Konchanskoe старейшини. Краищата, от своя страна, разделени в улици, водена от ulichanskimi старейшини.

От камарата не се случва постоянно, но само когато е необходимо, тя се нуждае от постоянен орган, който ще се занимава с управлението на Новгород. Този орган е Съветът на Masters, или Господ. Съветът се състои от старото и posadniks захранващите, tysyatskih, полицаите и архиепископ. Господ беше с аристократичен характер, броят на членовете на XV век. Той дойде на 50 души. Постоянен председател Господ беше архиепископ. Неговите отговорности включват събирането на Господа в покоите си. В допълнение към архиепископа в Господа бяха управител на принца и градските власти: на улегнали кмета и tysyatsky, Konchanskoe старейшини и полицаи. Заедно с тях в Господа, и седна на стария posadniki tysyatskiye. Честите смени на висшите служители на Новгород станаха причина за бързото разпространение на състава на Господа. Всички членове на Господа, в допълнение към председателя, наречени боляри. Бог се готви и се подчинява на правните въпроси на подготовката на законопроект камара. Лорд упражнява общ надзор върху работата на държавния апарат и на служителите на републиката, контролирани действията на изпълнителната власт. Тя, заедно с принца, и Posadnik tysyatskim разгледа въпроса за свикване на Камарата и впоследствие изпрати всички свои дейности. Господ е от голямо значение в живота на Новгород. "Състоящ се от представители на по-висок клас на Новгород, който имаше mogschestvennoe икономическо въздействие върху града, този подготвителен съвети често постановена им да предрешава въпроси в Камарата, проведено от обучени неговите собствени отговори на граждани. В историята на политическата Новгород болярин съвет имаше далеч по-голямо значение, отколкото на Съвета, в първия случай е обикновено послушен инструмент на неговия: тя е била скрита, но много активен пролетта Новгород управление ".

Еволюция на републиканския държавата бе съпроводено от избледняване Ролята на градското камара. В същото време на Градския съвет на стойността на боляри израснал. В началото на XV век. решения камара вече са напълно подготвени от съвет. Новгород става подобна на структурата на Италия (Венеция, Флоренция).

Изпълнителната власт на Новгород. През втората половина на X в. зависимостта Новгород върху Киев беше, че на podneprovskoy капитал са били изпратени posadniki-принцове като управители на Великия херцог на Киев. Въпреки това, първото десетилетие на XI век. пълен с събития, които отразяват едно ново явление, което бележи началната фаза на историята на Новгород енорийската общност.

По този начин, в рамките на 1014 хронист съобщава, че принц Ярослав, шофиране Новгород всяка година изпраща "урок" в Киев две хиляди гривна, и тази година тя е отказала да плати на "урок" на баща си. По този начин, той решава да прекъсне традиционните отношения с владетелите Киев, и да се отърве от зависимостта. Изследователите смятат, че това го окуражи Новгород, трудностите на задължението "да се дава данък" в Киев. Във всеки случай, без тяхната подкрепа, Ярослав не започна борба с мощен родител.

Втората половина на XI век. характеризира със забележима промяна в позицията на принца в Новгород таблицата. В резултат на тези промени е практиката на експулсиране на първенците, които в историята на Новгород втората половина на XI век. проследи ясно и категорично. Първият опит на изгнание, много изследователи смятат, че полетът на княз Ростислав на Новгород, някъде между 1052 и 1054 години. По-специално, IJ Froyanov вярва Ростислав грижа е свързана с опасност, го заплашил от Новгород. И просто го наричат ​​бягство от изгонването на княза.

Следваща принц, който привлича вниманието на изследователите - Мстислав II. Според летописи, в края на царуването на Мстислав Новгород сложи поражението си в битката при chereh. Той избяга от града. В този случай, на полета на принц еквивалент izgnaniyu.Takim начина, по който, изгонването на първенците, изпратени от Киев до Новгород, става през втората половина на единадесети век. Тя се превръща в нещо обичайно, тъй като са били в стила на отношенията между Новгород общество с Киев протежета.

В арсенала на Новгород имат още едно изобретение, чрез които те се противопоставя на претенциите на великите князе Киев, "хранят", или образование, отглеждането на първенците от най-ранна възраст. Така че, Prince Мстислав, хранени Новгород, управлявал в продължение на общо почти 30 години, Новгород, Новгород и ги оценяват преди всичко, защото те го подхранва. Това служи като основа за тях трябва да отхвърли, 1102 Svyatopolk син.

Следващият период от историята на град-държава на Новгород обхваща първото десетилетие на XII век., Като кулминацията в събитията от 1136-1137 GG. (Всеволод Exile).

В Март 1117, Prince Мстислав на Новгород е прекарал около 30 години, е била прехвърлена на Киев земя. Оставянето на Новгород, Мстислав, според летописеца, неговия син Всеволод "Растителна Novegorode на масата." В 1125 Владимир Мономах починал. Киев се превръща в принц Мстислав. И в Новгород "в същото лято posadisha Всеволод Новгород таблицата." По този начин, самите Новгород, Всеволод избран и засадени без чуждестранно участие в таблица на принца.

Избор предполага определена процедура (ритуал), който беше основен елемент на редица или договор, който се проведе заедно с взаимно клетва - krestotselovaniem.

Редове с първенци определят три основни блока Новгород отношения и първенците, съдебни и административни, финансови и търговски. Принцът не е имал право да съди без кмет. На по-ниските позиции в управлението на Новгород република принц имаше право да назначава хора от Новгород населението, но не е имал право да назначава хора от неговите охранители или неговите боляри. В същото време всички тези позиции, Prince може да назначи хора само със съгласието на кмета. Също така, князът не може да разпространява енория в храненето, без съгласието на кмета. Принцът не може да заеме позицията на официалния Новгород, без преди това да се обявява вината му в пленарната зала. Всички задълженията си принц може да изпълнява само в Новгород: "земя на Suzhdalskoy минути Новгород ryaditi или пет енория не rozdavati".

Финансовите отношения на Новгород република и князът са още по-неблагоприятна за княза. Принцът не е имал право да събира данък от Новгород притежания, той може да получи само един "подарък" от окръзите Новгород, като Portage, Torzhok, Вологда и Zavolochye, че е, да не принадлежат към Новгород пети. Той също е получил "подарък", когато той отиде в Новгород, но не го получи, когато му отпътуване от Новгород.

Принцът се ползват в Новгород Република различни съдебни и платна мита и различен риболов, сено, гладене, зверски gons. Но използването на това да се случи по строго определени правила, в определени часове и строго поради размера. Принцът не биха могли да имат свои собствени източници на приходи в Новгород република, независима от Новгород. А специално условие в редиците на Новгород първенци бяха забранени за принц, принцеса и си боляри и благородниците да придобият или да установят села и населени места в Новгород земята и правят хората в ипотека, тоест, лична зависимост.

Prince е имал право да участва във външната търговия, но само чрез посредници Новгород. Той не е имал право да закрие немската двора, отправени към него съдебни изпълнители си, че е, външната търговия на Новгород е защитен от произвола на княза.

В споразуменията с Република Новгород принцовете мълчи по един важен аспект на връзката и на княза на Новгород - защитата на Новгород република от чужди нашественици. Само го споменава в по-късните писма, че в случай на нападение срещу Новгород Новгород принц трябва да помогне ", без трикове."

Права и задължения на княза в хартите се установят ясни, те би трябвало само да се очертае своя обхват и въздействие, т.е. допълнителното възнаграждение за изпълнение на задълженията.

По този начин, на Принца на Новгород е висшата съдебна и военна мощ, ръководи и управлява от съда, той приподписва сделка и претендира правата, но само с разрешение на Новгород.

В допълнение към Prince, двама души бяха основните административни ръководители в Новгород: posadnik и tysyachsky, която съчетава събирането и приложими във Велики Новгород.

Word posadnik е известен по целия руски света, и е изключителна собственост на Великия Новгород. В други земи posadnik беше на човек от значение княжески управител. В Новгороде посадник – это высшее выборное, а не назначаемое князем должностное лицо, являвшееся исполнительным органом веча, которому передавалось управление делами республики. Официально он избирался вечем из числа всех полноправных граждан Новгорода, но фактически из немногих знатнейших родов Новгородской республики. Срок посадничества не был ограничен, но фактически посадники занимали свою должность по одному-два года. Они направляли деятельность всех лиц Новгородской республики, осуществляли контроль за их работой, совместно с князем ведали вопросами управления и суда, командовали войсками во время походов, наблюдали за строительством оборонительных сооружений, вели дипломатические сношения с другими русскими княжествами и иностранными государствами, руководили заседаниями Господы и вечевыми собраниями. Посадник, как представитель города, охранял интересы Новгорода и всей Новгородской республики перед князем. Без него князь не мог судить новгородцев и раздавать новгородские волости. В отсутствие князя посадник управлял всем городом. Посадник не получал определенного жалованья, но пользовался особым налогом с волостей, называвшимся «поралье».

Тысяцкий являлся вторым после посадника по значению в Новгородской республики лицом. Тысяцкий занимался регулированием торговых отношений, торговым судом, созывом ополчения, обороной города и республики, имел полицейские функции. Тысяцкий, хотя и назначался князем, был представителем городского населения. Он имел в подчинении целый штат мелких агентов, исполнявших различные судебные и административно-полицейские распоряжения, объявляли решения веча и призывали к суду, извещали суд о преступлении, производили обыски и т.д. Кроме этого тысяцкий занимался военным судом – судом над собранными ополченцами. По мнению С.Ф. Платонова тысяцкий избирался в противовес посаднику из низших классов новгородского общества. Со временем должность тысяцких стала наследственной и выборной, что подчеркивало ее важность. Так во второй половине XV в. тысяцким был Дмитрий Борецкий, происходивший из очень знатной и влиятельной семьи.

Еще одной важной выборной должностью в Новгородской республике был архиепископ, которого новгородцы называли владыкой. После отсоединения от Киевской Руси в 1136 г. епископ Новгородский стал избираться вечем. Архиепископ Новгородский председательствовал на заседаниях Господы, осуществлял право церковного суда, наблюдал за торговыми мерами и весами, был хранителем государственной казны. К его голосу постоянно прислушивались высшие чины новгородскрой администрации. Архиепископ являлся крупнейшим феодалом Новгородской республики, владел обширными землями, образовавшимися, в основном, из конфискованных владений князя.

Судебная власть. В Новгороде судебная ветвь власти не была отделена от исполнительно-административной. Судебными полномочиями обладали все органы власти и управления: вече, архиепископ, князь, посадник, тысяцкий. При вступлении в должность выборные приносили присягу («крестное целование»). Изображение новгородского суда можно найти в сохранившейся части Новгородской Судной Грамоты. Источнком Судной Грамоты являлась “старина”, то есть юридические обычаи новгородского суда и его практика, договоры с князьями и постановления веча.

Суд не сосредотачивался в отдельном ведомстве, а был распределен между разными правительственными властями. Возникновение новых правительственных институтов вносило осложнения в существовавшую судебную систему.

По договорным грамотам князей с Новгородской республикой князь не мог судить без посадника. Так и по Новгородской Судной Грамоте посадник судил вместе с наместником князя, а «без наместника суда не кончает». На практике эта совместная юрисдикция посадника и наместника разрешалась тем, что уполномоченные того и другого, тиуны, каждый отдельно разбирали подлежавшие их рассмотрению дела в своих «одринах» при содействии избранных тяжущимися сторонами приставов, но не решали дел окончательно, а переносили их в высшую инстанцию или на доклад, то есть для составления окончательного решения, или на пересуд, то есть на проверку, для пересмотра дела и утверждения положенного тиуном решения.

В суде этой докладной и ревизионной инстанций с посадником и наместником или с их тиунами сидели 10 присяжных заседателей, по боярину и житьиму от каждого конца. Они составляли по тоянную коллегию докладчиков, как они назывались, и собирались на дворе новгородского архиепископа «во владычне комнате» три раза в неделю под страхом денежного штрафа за неявку.

Судопроизводство усложнялось комбинациями разных юрисдикций в смешанных делах, где встречались стороны различных подсудностей. В тяжбе церковного человека с мирянином городской судья судил вместе с владычным наместником или его тиуном. Княжеского человека с новгородцем судила особая комиссия, состоявшая из двух бояр, княжеского и новгородского, и, если они не могли согласиться в решении, дело докладывалось самому князю, когда он приезжал в Новгород, в присутствии посадника.

Тысяцкий судил преимущественно дела полицейского характера. Но он же был первым из трех старшин в совете, который стоял во главе возникшего в XII в. при церкви святого Иоанна Предтечи на Опочках купеческого общества («Иванское сто») и ведал торговый суд. Этот же совет с участием посадника разбирал дела между новгородцами и купцами немецкого двора в Новгороде.

Такое распределение обязанностей в судопроизводстве должно было обеспечивать право и общественное спокойствие.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что вплоть до XI века Новгородская земля являлась практически независимым государством с самостоятельной культурой; в Новгороде был совершенно определенный строй – республика, который предполагал «Вольность в князьях». Новгород имел достаточно развитые ремесла, торговлю, земледелие. Однако основу новгородской экономики определял ее аграрный характер. Новгород имел достаточно развитую культуру и высокий уровень духовности. И наконец, Новгород имел достаточно сильное войско, которое могло противостоять практически любой угрозе, в рамках того времени.

В результате войны 1471 г. и похода московских войск на Великий Новгород в 1477-1478 гг. были упразднены многие институты республиканской власти. Новгородская республика стала составной частью Русского государства, сохранив при этом некоторую автономию.

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Характеристики на княжеството на Галисия-Волин

; Дата: 06.01.2014; ; Прегледи: 2503; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.26
Page генерирана за: 0.181 сек.