КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Трансформация на вестникарския пазар в Индия: от елита до основните медии
Вижте също:
 1. I. Концепцията за информация.Общи характеристики на процесите на събиране, предаване, обработка и събиране на информация
 2. Етап II включва търсенето на информация и нейната обработка.
 3. II.Мерки и единици за представяне, измерване и съхранение на информация в компютър
 4. А. Изборът на ценова стратегия на предприятието, в зависимост от вида на пазара.
 5. А. Изборът на ценова стратегия на предприятието, в зависимост от вида на пазара.
 6. Адекватност на информацията
 7. Адекватност на информацията
 8. Значение на информационната сигурност
 9. Значимост на информацията
 10. Значимост на информацията
 11. Действителни проблеми при създаването и подобряването на системите за информационна сигурност
 12. Протичане на информация за акустичния канал и защита от подслушване

Комбинацията от изброените по-горе фактори послужи като основна причина за активния растеж на индийския пазар на вестници или, както Р. Джефри нарича това явление, "революцията във вестниците", която продължава и днес в страната.Нарастването на читателите рязко засили конкуренцията между вестниците, които започнаха да търсят нови възможности за привличане на читатели и удовлетворяване на техните информационни нужди.Борбата за читатели с други периодични издания и нови предизвикателства, възникнали в резултат на разпространението на комерсиалните телевизии, които отслабват вниманието на публиката, принудиха много от най-големите публикации да преразгледат редакционната си политика.Изправени пред необходимостта да се приспособят към новите условия, диктувани от пазара, при запазване на конкурентоспособността, вестниците трябваше значително да променят съдържанието и методите за представяне на материала, да преразгледат дизайна и оформлението.Състезанието от търговската телевизия също направи издателите на вестници да мислят за подобряване на качеството на печат, нови начини за популяризиране на публикациите на пазара и промяна на начина, по който работят с рекламодателите.

На първо място, трябва да се отбележи, че разпространението на телевизията в Индия промени самата концепция за представяне на информация във вестниците, които успешно се адаптират към новата роля на телевизионните канали като основен източник на информация."Телевизията прави вестниците по-малко сензационни", пише Ванита Коли-Хандекар 17 .Това означава, че периодичните издания вече не могат да разчитат единствено на съдържанието на новините и започнаха да предлагат по-подробно покритие на събитията, отколкото телевизията.По-конкретно, във вестниците се появиха повече аналитични материали, които започнаха да отделят повече внимание, отколкото преди, на раздел от мнения и коментари.

Тъй като конкуренцията от националните телевизионни канали нарасна, вестниците започнаха да обръщат повече внимание на теми, които са от значение за читателите в регионите.Докато политическите новини за телевизионните канали остават приоритет при оформянето на дневния ред, периодичните издания на свой ред разчитат на информация, която може да бъде полезна за читателите в ежедневието.Изследователите също така отбелязват нарастващата популярност на т.нар. "Новини, които можете да използвате", т.е. информация, която читателите могат да използват и не могат да бъдат намерени в горещите новини.

По този начин, в периода от 1990 до 2010 г.ролята, която вестниците играят в отношенията си с читателите, се е променила: от обикновените информатори печатните публикации се превърнаха в съветници, на които читателите могат да се обърнат за информация по въпроси, които ги засягат.Предвид нарастването на аудиторията в селските райони, вестниците започнаха да отчитат вкусовете на новата публика и да отговорят на нуждите от информация, която е особено важна за тази категория читатели.Публикации, които преди това са фокусирани изключително върху образована аудитория, предоставяща главно политическа информация, привличат вниманието на по-малко взискателната общественост към нуждите си от информация за развлечения.Тази тенденция се потвърждава по-специално от Atul Maheshvari, управляващ директор на вестника Amar Ujala (Amar Ujala): "Преди петнадесет години вестниците бяха предназначени основно за интелигенцията.Но това вече не е така.Днес вестниците се обръщат към обикновения човек и това е тяхната най-важна задача ", казва той.По този начин периодичните издания започват да отчитат нуждите на аудиторията за информация, свързана с начина на живот на читателите, и допълвайки новините, които могат да бъдат получени от телевизионни програми.Приоритетните теми, които интересуват читателите, са предимно образователни и местни новини, които са несравнимо по-съобразени с информационните нужди на аудиторията в селските райони, отколкото националните и международните новини, предлагани от телевизионните канали.В същото време, дори когато се обхващат международни новини, вестниците често избират такава гледна точка, че тази информация е интересна и за читателите в регионите.При адаптирането към нуждите на читателите повечето вестници също обръщат специално внимание на навигацията на собствените си страници, като се фокусират върху използването на голям брой големи цветни снимки, главно на първа страница.

В опит да извлекат част от аудиторията от други вестници и телевизионни канали, издателите започнаха да разработват нови маркетингови стратегии.Особено силна конкуренция се развива между националните и регионалните публикации, които намаляват цените и увеличават броя на отпечатаните страници, като стартират издаването на тематични приложения.В повечето случаи съдържанието на такива приложения е насочено към жителите на селските райони и жителите на предградията.Най-големите национални издания бяха сред първите, които започнаха да подават заявления, включително The Times of India, The Hindustan Times, Indian Express, което стартира активна борба за нови читатели.Таймс Индия например, който през 1997 г. нямаше нито една тематична добавка, започна да издава ежедневни добавки до 2002 г. 19 .

Приложенията, посветени на образованието и кариерата, здравословния начин на живот, финансите и инвестициите, са много популярни сред индианците.За по-малко взискателни читатели, публикациите публикуват снимки на индийски и западни звезди, клюки.

За разлика от националните издания, които се фокусираха върху въпроса за кандидатурите, регионалните вестници увеличиха броя на страниците, като издадоха регионални или зонови публикации във всяка държава.Само вестника Eenadu (Eenadu), който е първият, който увеличава броя на отпечатаните страници, има 32 зонови публикации, прикрепени към основните бележници 20 .Впоследствие тази тенденция стана популярна в цяла Южна Индия.

Друг популярен маркетинг, който обаче отдавна се използва на Запад, се превърна в състезания със скъпи подаръци.Сред най-популярните схеми беше публикуването на талони, които по-късно участваха в наградата.Читателите трябваше да отрежат купони от вестници, които им дадоха възможност да спечелят ценни награди, включително автомобили, мотоциклети, домашно кино и мобилни телефони.Много публикации предлагат и малки подаръци на читателите, които са се абонирали.Използването на такива схеми позволи на вестниците да увеличат броя на продадените копия с 12-15% 21 .

Така структурните промени на пазара на вестници в Индия отбелязаха прехода си към нов пазарен модел, който на първо място означава пряка връзка на печатни медии с масова култура и постепенно отклоняване от предоставянето на информация, предназначена единствено за интелигенцията.

Въпреки това, с нарастващата конкуренция, вестниците трябваше да се борят не само за читателите, но и за рекламодателите.Пристигането на големи рекламодатели в регионални издания, които се появяват на национални езици, се превърна в нов мощен тласък за развитието на индийския пазар на вестници през последните две десетилетия.Привлекателността на регионалния пазар за големи международни компании като Coca Cola (Coca-Cola) се дължи на разширяването на средната класа и нарастващата покупателна способност на селското население.Нарастването на потреблението доведе до промяна в начина на живот на жителите на селските райони, като се доближи възможно най-близо до западния модел, който също бе активно насърчаван от вестници в приложенията.

Ръстът в продажбите на селския пазар доведе до увеличаване на рекламните обеми в периодичните издания, тъй като най-големите рекламодатели се нуждаеха от средство за привличане на нови клиенти на този пазар.Въпреки това, в допълнение към големите рекламодатели, които бързо оцениха ползите от рекламата в регионалните публикации, по-малките местни рекламодатели също увеличиха присъствието си във вестниците.За рекламодателите като малки местни ресторанти, хранителни магазини, автокъщи, лекари, регионални публикации се превърнаха в най-краткият път за привличане на потребителите.

Анализаторите очакват през следващите години регионалната преса да допринесе за растежа на вестникарския пазар в Индия на фона на все по-голямото внимание на големите рекламодатели към предградията и селските райони и тяхната ориентация към интересите на читателите на регионални публикации.Освен това, в изследователските среди все повече се вярва, че въпреки намаляването на дела на вестниците в бюджетите на рекламодателите, обемът на рекламата в пресата ще нарасне поради бума на потребителите в Индия.В същото време най-впечатляващите темпове на растеж в обема на рекламата ще бъдат демонстрирани чрез публикации на национални езици.Така през 2009 г. обемът на рекламата във вестниците в хинди нарасна с 13.5% в сравнение с 2008 г., докато в английските езикови издания ръстът беше едва 1.5% 22 .

В обобщение, трябва да отбележим няколко основни тенденции, които са повлияли на развитието на пазара на индийски вестници през последните две десетилетия:

● разширяването на средната класа в селските райони, нарастването на степента на грамотност на индийското население, подобряването на равнището на доходите и качеството на живот на жителите на селските райони;

● конкуренция между водещите печатни медии поради нарастващото търсене на периодични издания;

● активно развитие на търговска телевизия в градовете и селските райони;

● конкуренция на печатни публикации със сателитни и кабелни телевизионни канали, стимулираща растежа на вестникарския пазар.