Телесна температура ( o C) преди приема на лекарството 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6
Телесна температура ( o C) след приема на лекарството 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5

Вариант 6. По стойността на съдържанието на натрий (Na + ) в кръвната плазма (Mm / L) при 10 пациенти със стадий I-III артериална хипертония и при 10 души от контролната група определете дали увеличението на съдържанието на натрий в кръвната плазма с артериална хипертония е значително:

Na + в изследваната група на кръвната плазма (Mm / L)
Na + в плазмена (Mm / L) контролна група

Вариант 7. По нивото на хемоглобина на капилярната кръв при 8 бременни жени с анемия с дефицит на желязо, преди и след приемането на съдържащия желязо препарат, определете дали увеличението на хемоглобина на капилярната кръв след лечението е значително (групите се състоят от едни и същи жени):

Хемоглобин (g / l) в джаба преди приема на лекарството
Хемоглобин (g / l) в джаба след приема на лекарството

Вариант 8. Използвайки количеството екскреция на алдостерон в урината при 8 пациенти с артериална хипертония на стадий I-III и при 8 души от контролната група, определете дали увеличението на отделянето на алдостерон в урината при артериална хипертония е значително (измерванията са извършени със същото устройство):

Екскреция на алдостерон (мкг / ден) при пациенти с хипертония 27.2 25.1 24.4 29.3 28.9 28.9 31.3 32.0
Контролна група за екскреция на алдостерон (mcg / ден) 11.2 12.1 11.8 10.3 13.4 9.0 10.7 11.2

Вариант 9. Стойността на систолното налягане (BP syst. ) При 10 студенти след физическо възпитание и 10 студенти от контролната група, за да се определи дали увеличението на систолното налягане след сесията е значително:Адски сист. (в mmHg) след клас
Адски сист. (в mmHg) на контролната група

Вариант 10. Според температурата при 5 пациенти с остра респираторна инфекция преди и след приемане на антипиретик, определете дали понижението на телесната температура след приема на лекарството е значително (групите се състоят от едни и същи пациенти):

Телесна температура ( o C) преди приема на лекарството 37.9 37.4 37.7 37.7 38.0
Телесна температура ( o C) след приема на лекарството 37.1 37.2 37.3 37.3 37.5

Вариант 11. По стойността на сърдечната честота (HR) при 9 пациенти с артериална хипертония, преди и след приема на бизопролол в продължение на 2 седмици, определете дали сърдечната честота след приема на лекарството е надеждна (групи от различни пациенти):

Сърдечна честота (bpm) преди лечението
Сърдечна честота (bpm) след 2 седмици лечение

Вариант 12. Според нивото на левкоцитите в общия кръвен тест (KLA) при 8 пациенти с остра вирусна пневмония, преди и след приема на антивирусното лекарство, да се определи дали намаляването на броя на левкоцитите в KLA след лечението е значително (групи от различни пациенти):

Бели кръвни клетки (10 9 ) в КЛА преди да вземете лекарството 9.2 13.1 14.2 19.5 18.9 8.9 11.3 12.0
Бели кръвни клетки (10 9 ) в КЛА след прием на лекарството 8.3 10.0 11.8 10.3 17.4 9.0 10.7 11.4

Вариант 13. По стойността на сърдечната честота (HR) при 10 пациенти с артериална хипертония преди и след прием на бисопролол в продължение на 2 седмици, определете дали намалението на сърдечната честота след лечението е значително (пациентите са еднакви):

Сърдечна честота (bpm) преди лечението
Сърдечна честота (bpm) след 2 седмици лечение

Вариант 14. По степента на сърдечната честота (сърдечната честота) при 9 ученици преди и 5 минути след физическото възпитание определете дали увеличението на сърдечната честота след клас е надеждно (групи от различни ученици):

Сърдечна честота (bpm) преди клас
Сърдечна честота (удари в минута) след клас

ЗАДАЧА №4. Определяне на надеждността на съответствието между видовете честотни разпределения на две проби

Chi-квадрат тест

Типична задача ( Вариант 1 )

За да се определи дали има различия в естеството на епидемичните процеси при дизентерия и други остри чревни инфекции, ако месечният брой пациенти е както следва:

Таблица 3.2. Честота на дизентерия и други остри чревни инфекции

месеца Източни данни Прогнозни данни
Брой пациенти само процент от
дизентерия Други OKI
януари 11.2
февруари 3.8
март 9.2
април 4.8
май 2.7
юни 2.7
юли 12.7
август 10.5
септември 12.2
октомври 10.9
ноември 14.0
декември 5.3
Общо: 100,0
; Дата на добавяне: 2015-04-20 ; ; изгледи: 507 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | Защита на личните данни


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри думи: За студента най-важното е да не издържат изпита, а да помнят за него навреме. 10604 - | 7802 - или прочетете всичко ...

Прочетете също:

border=0
2019 @ ailback.ru

Генериране на страница за: 0.003 сек.