Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Аварийни ситуации ВКонтакте
border=0

Комутативна алгебра

Комутативна алгебра - част от абстрактна алгебра, която изучава свойствата на комутативни пръстени и сродни обекти (модули, идеали и др.), Комутативната алгебра е в основата на алгебричната геометрия и алгебричната теория на числата.

Примери за комутативни Knizzes са полиномни пръстени, пръстен от алгебрични числа, пръстен от р-адични числа.

Изследването на пръстени, които не са комутативни, е комутативно, ангажирано в некоммутативна алгебра, включва теорията на пръстените, теорията на представянията, както и теорията на банаховите алгебри.

Комутативна алгебра. История на

Сегашната теория на идеалите започва с творбите на Ричард Дедекинд за идеали, основана е на по-ранните творби на Ернст Кумер и Леополд Кронекер. По-късно Дейвид Хилбърт въведе концепцията за пръстен, за да обобщи термина пръстен на числа . Хилберт въведе по-абстрактен подход вместо съществуващия, базиран на сложен анализ и теория на инвариантите. Произведенията на Хилберт произведоха на повърхността на Ема Ньотер, която разработи абстрактен и аксиоматичен подход към темата. Следващата важна стъпка беше работата на ученика Гилбърт Емануел Ласкър, който представи концепцията за първичните идеали и доказа първата версия на теоремата Ласкер-Нетер.

Вижте също:

Линейна алгебра

Хармоничен анализ

Линейна матрична алгебра. решение

Решаване на произволни системи от линейни уравнения

Уравнително решение на Cramer Capelli | Теорема на Крамер

Връщане към съдържанието: Висша математика

2019 @ ailback.ru