КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Метод на симетричните компоненти

Вижте също:
 1. Б) Метод на изчисляване на разходите
 2. I. Методи на превключване.
 3. II. 1 Избор на методи за маркетингови изследвания
 4. II. Метод на разходния разход
 5. II. Методология на теорията на държавата и правото.
 6. III. Методи за финансиране на инвестиционни проекти
 7. III. Разполага с методи за идентификация на изпълнителя
 8. IV. Метод на влияние на коефициентите
 9. Метод Simplex
 10. VI. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
 11. АВТОМАТИЧНА СЪОТВЕТСТВИЕ НА РЯДКОВИ КОМПОНЕНТИ. ОТКРИВАНЕ НА АВТОРОРЕРАЦИЯТА НА РАДИМИ КОМПОНЕНТИ. КРИТЕРИЙ НА ДАРБИН-ВАССОН
 12. Автоматизирани методи

Методът на симетричните компоненти се отнася до специални методи за изчисляване на трифазни схеми и е широко използван за анализиране на асиметрични режими на тяхната работа, включително и при нестатичен товар. Методът се основава на представянето на асиметрична трифазна система от променливи (EMF, токове, напрежения и т.н.) като сума от три симетрични системи, които се наричат симетрични компоненти. Съществуват симетрични компоненти на директни , обратни и нулеви последователности, които се различават в реда на фазовото въртене.

Симетрична система на директна последователност се формира (виж фиг.1, а) от три вектора на един и същ модул и се измества относително една към друга с rad. И изостава зад и - от.

След като влезе, операторът на завой, за симетрична система на директна последователност е възможно да се напише

,

Симетричната система на обратната последователност се формира от равномерни векторни величини и с относително фазово отместване с rad. И сега изостава и от (виж фиг.1, Ь). За тази система имаме

,

Системата с нулева последователност се състои от три вектора със същата величина и

фаза (виж фигура 1, с):

,

С добавянето на тези три системи от вектори се получава асиметрична система от вектори (виж Фигура 2).

Всяка асиметрична система се разпада уникално в симетрични компоненти. В действителност,


; (1)

; (2)

, (3)

По този начин се получава система от три уравнения за три непознати, които следователно са уникално определени. За да открием, ние добавяме уравненията (1) ... (3). Тогава, като се имаме, получаваме

, (4)

За да намерите умножение (2) от и (3) - до, след което получените изрази се добавят с (1). В резултат на това стигаме до съотношението

, (5)

За дефиницията със съотношение (1) добавете уравненията (2) и (3), предварително умножени съответно с и, съответно. В резултат на това имаме:

, (6)

Формули (1) ... (6) са валидни за всяка система от вектори, включително симетрични. В последния случай.

В заключение на раздела, ние отбелязваме, че в допълнение към изчисляването, симетричните компоненти могат да бъдат измерени, като се използват специални филтри от симетрични компоненти, използвани в релейна защита и устройства за автоматизация.

Свойства на симетричните токови компоненти
и напрежения на различни последователности

Обърнете внимание на четирипроводната система на фиг. 3. За тока в неутралния проводник имаме

,

След това, като се вземе предвид (4)


, (7)

т.е. токът в неутралния проводник е три пъти нулевата последователност на тока.Ако няма неутрален проводник, следователно, няма токови компоненти с нулева последователност.

Тъй като сумата от линейното напрежение е нула, в съответствие с (4) линейното напрежение не съдържа компоненти с нулева последователност.

Помислете за трипроводна асиметрична система на фиг. 4.

тук

След това, обобщавайки тези отношения, за симетричните компоненти на нулевата последователност на фазовите напрежения, които можете да напишете

,

Ако генераторът на ЕМП на системата е симетричен, тогава от него получаваме

, (8)

От (8) следва:

 • във фазовите напрежения на симетричния приемник няма симетрични компоненти на нулевата последователност;
 • симетричните компоненти на нулевата последователност на фазовите напрежения на асиметричния приемник се определят от големината на напрежението на неутралното предубеждение;
 • фазовите напрежения на небалансирани приемници, свързани със звезда, когато се захранват от един източник, се различават само поради симетричните компоненти на нулевата последователност; Симетричните компоненти на предната и обратната последователности са еднакви, тъй като те са уникално свързани със съответните симетрични компоненти на линейното напрежение.

При свързване на товара в триъгълник, фазовите токове и могат да съдържат симетрични компоненти на нулевата последователност. В същото време (виж фигура 5) циркулира около веригата, образувана от фазите на товара.


Устойчивост на симетрична трифазна схема
за течения от различни последователности

Ако в симетричната верига се приложи симетрична система от фазови напрежения на директна (обратна или нулева) последователност, в нея възниква симетрична система от токове с директна (обратна или нулева) последователност. Когато се използва метода на симетричните компоненти на практика, симетричните компоненти на напрежението са свързани със симетричните компоненти на токовете от същата последователност. Съотношението на симетричните компоненти на фазовите напрежения на директната (обратна или нулева) последователност към съответните симетрични компоненти на токовете се нарича сложно съпротивление на директното

,

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
Трифазно измерване на мощността | секвенции

; Дата на добавяне: 2014-01-05 ; ; Изгледи: 130 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 66.249.81.94
Повторно генериране на страницата: 0.003 сек.