КАТЕГОРИИ:


Откриване и подготовка на рудни находища
Както въглищни мини, руда има 3 етапа на развитие - отваряне, подготовка и клиринг драгиране.

Отворените руда - са над хоризонта подкопава техните изработки аутопсирани.

Готови резерви - широк спектър от интереси завършили цялата подготвителна производство по проект получи системи за развитие.

Готов запаси - запаси част, в която минута; всички резба поколение, необходими за пречистване на отпадни води дела.

минни полета са разделени на етажа или панели. Подовете -блокове .. мина дължина на полето - I - 2 км.