КАТЕГОРИИ:


Алгоритъм за проверка на умората
1. решаване правилното статично задача и се определя коефициент на безопасност за добив г п.

2. Анализиране диаграми вътрешните силови фактори и като се има предвид концентрацията на освобождаване на стреса опасен участък.

3. Всяка от секциите до точката на опасност за изчисляване на умора:

а) определяне на характеристиките на огъване и усукване стрес цикли S А и S т, т а т и м;

б) Референтните таблици за намиране на коефициентите намаляват граница на умора Както и да коефициенти на чувствителност асиметрия цикъл у и у

в) определяне на границите на безопасност за огъване умора усукване л и и п т;

г) определяне на общия коефициент марж умора с формула Gough-Pollard

4. За да се определи действителната коефициент на безопасност структурен елемент, като най-малко п и т п у.

⇐ Предишна 1 2