КАТЕГОРИЯ:

основен
Случайна страница
контакти


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Аварийно социалното

Аварийно социален характер - е ситуацията в дадена област, която е разработена в резултат на опасни противоречия и конфликти в сферата на обществените отношения, които могат да доведат или са довели до загуба на живот, увреждане на човешкото здраве или околната среда, значителни материални щети и нарушаване на условията на жизнената среда.

Социални опасности, са многобройни.Те са различни, включително и институционализирана, форми на насилие (войни, въоръжени конфликти, терористични актове, бунтове, репресия, и т.н.), престъпността (грабеж, кражба, измама, шарлатанство, и така нататък. D.), употребата на вещества, нарушаване на физическото и психическото равновесие на човека (алкохол, никотин, наркотици, лекарства), самоубийство (самоубийство), и така нататък., които могат да застрашат здравето и живота на хората.

Обществена опасност в този контекст също могат да бъдат класифицирани в съответствие с определени характеристики.

1. Поради естеството на свързаното:

• психични въздействия върху човешкото (изнудване, измама, кражба, шарлатанство, и т.н. ...);

• физическо насилие (войни, въоръжени конфликти, бунтове, грабежи, бандитизъм, тероризъм, вземане на заложници, и така нататък.);

• с употребата на вещества, които имат отрицателно въздействие върху психическото и физическото състояние на човешкото тяло (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене);

• с масови заболявания (СПИН, полово предавани болести, инфекциозни болести, и т.н. ...);

• с самоубийства.

2. Скалата на събитието:

• местно, регионално, национално, глобално.

3. Организация:

• време на време, умишлено.

4. По възраст и пол:

• специфични за деца, младежи, жени, възрастни хора и други.

Историческият опит на човечеството показва, че пренебрегването на социалните опасности, пренебрегвайки ги води до факта, че те не са добре управлявани, да се развие в крайна стъпка и да се превърне в извънредни ситуации социален характер, многократно надвишаваща неговите последствия от аварии друг произход (природни, технологични, екологични, биологични и т. г.).

Аварийно социален характер са класифицирани в съответствие със следните критерии:

• Причините за - непредвидени, поради случайни обстоятелства, които не зависят от действията на конкретни лица или социални сили (най-често се свързва с природни бедствия, лоша реколта, епидемии и др) и умишлено, провокирани от действията на хора и социални групи (етнически и политически конфликти , война и т.н.);

• Продължителността на действие - краткосрочни (терористичен акт, опит, бандит нападение, и т.н. ...) и дългосрочни (инфлация, безработица, етнически конфликти, войни и др ...);• скоростта на разпространение - експлозивен, забързан, бързо разпространение (политически и военни конфликти) и умерено, постепенно разпространение (предпоставки за социална революция или война);

• разпределение мащаб - местно, съоръжение, местни, които обхващат малък град, общински съоръжения, градски квартал, област (стачки, демонстрации, бунтове на културни съоръжения, спорт и т.н. ...), и на регионално, национално и глобално приложим за големи площи (икономически кризи, етнически и военни конфликти, войни и др ...);

• предотвратяване на възможно - неизбежна (като правило, природни бедствия и епидемии) и предотвратими (социално-политически и военни конфликти, мащабна война и така нататък.).

Основната причина за спешна социален произход е ефектът на рискови фактори.Те се основават на натрупването и последващо освобождаване на отрицателната енергия на социалните (социално-икономически, политически, етнически, между светските и други конфликти, тяхната ескалация на кризата, като извънреден характер).

Има четири етапи на действие на рискови фактори:

1. Натрупването на рискови фактори, които се появяват при източника на риска.Това е един от най-важните етапи от развитието на социалната спешна.То може да продължи моменти, дни, седмици, месеци, години, а понякога и десетилетия.Тя включва противоречията в обществото, което води до социални и политически конфликти.В Примери натрупване на социални катаклизми предпоставки в Русия в началото и в края на XX век., Война препарати, и така нататък. D.

2. Започване на катастрофално събитие, т. Е. Един вид го спусък тласък.На този етап, рисковите фактори достигат състояние, при което, по различни причини, вече не е възможно да се ограничи техните симптоми.Например, обективните условия (икономическа криза, инфлация, корупция, престъпност) и обективни фактори (социално-психологическо състояние на обществото) може да достигне такова състояние, в което една социална експлозия е неизбежна.В този случай, всяко извинение (липса на продукти в магазини или неправилно поведение на силите за сигурност по време на природни протести) може да доведе до социална експлозия.

3. Методът от авариен случай.На този етап, влиянието на освободените социално рискови фактори върху хората и социалните структури.Продължителността на този процес и неговите последици, особено в началния период, че е трудно да се предскаже, поради сложността и противоречията на ситуацията, и не винаги правилната преценка на ситуацията.Пример за това е началото на военните операции в Чечня, когато там не са изчислени всички последици от това действие, от една страна, свързани с подценяването на готовността на населението да отиде в своята борба до края, а от друга - да се преоценка на статута на военната и морално-психологическа подготовка на въоръжените руските сили.

4. Етап на гниене, което хронологически обхваща периода от тавана (лимит) на източника на опасност, т.е.. Д. локализацията на аварийно да се справят с последиците от него.

В световната практика приета и хронологичната последователност на фази на извънредни ситуации, които могат да бъдат приложими за спешна социален произход: опасност, предупреждение, оценка на въздействието на ситуацията, извършващи спасителни, помощ, възстановяване.

Има и географското разпределение на районите, засегнати от екстремни събития:

• стачка зона - място, където има жертви на извънредни ситуации;

• «филтриране» зона разположена около стачката зона, където за първи път става наясно събитията и където помощ идва веднага, без никакво официално предупреждение;

• предоставяне на обществена зона помощ - му се концентрира сили и средства за оказване на помощ с пълен капацитет.

Всички по-горе води до извода, че социалните извънредни ситуации се определя от условията на живот на хората.Какво те се влошат, толкова по-висока степен на социално недоволство, и толкова по-трудно е да се съдържа.В допълнение, социалната ориентация на извънредната ситуация предизвика технологични аварии и катастрофи, природни бедствия.

5.1.Бунтове социален характер (тълпата, видовете тълпата, масови погроми)

В хода на човешката дейност често се сблъскват с различни форми на социално напрежение, което понякога се развият в екстремни ситуации, придобива характера на бунтовете.Последните са склонни да се свързва с възможността за образуване на тълпата и се случи най-често по време на срещи, демонстрации, спортни състезания, шоу изпълнения и така нататък. Г. Публиката по своята същност са опасни, както за участниците, така и за останалите, така че бунтовете в руското законодателство, свързани с екстремистки действия и може да доведе до обявяването на извънредно положение.

Публиката - не е просто събиране на хора.С цел да се масово натрупване на цивилни е станал опасен, агресивен присъщо тълпа, способен на огромни разрушителни действия са необходими не само вътрешни условия (маса на настроението), но също така и факторът на външно влияние (паника, причинени от природни бедствия, пожари, масово недоволство и и т.н.).Причините могат да бъдат различни, но важното е, че в някакъв момент, индивиди маса се превръща в механизъм за самодостатъчна, подчинявайки се на същите закони, когато дадено лице е дадена ролята на "зъб".Подчиняването на всеки всичко - основният закон на тълпата.

Естеството и характерът на проявление.Бунтове като социален феномен е сериозна опасност за обществото.Те могат да бъдат причинени от различни фактори: социално-икономически (.. недостиг на храна, катастрофална инфлация, общото ниво на безработица и т.н.), политически (. Произвола на властите, за нарушаване на демократичните свободи, недоволство от политиката на правителството и така нататък), етнически (нарушение на правата на националните малцинства или Напротив, доминацията в обществено значими сфери на представители на обществения живот на чужди, и така нататък. д.), религиозен (разликите между представители на различни вероизповедания), престъплението (борбата за преразпределение на сферите на влияние между престъпни групировки) и други.

Корените на този социален феномен, за да бъдат намерени в масов настроения преобладават в обществото.Те се характеризират с общото психическо състояние, покрива голяма маса от хора, униформа аларма субективна реакция, специалната опит на комфорт или дискомфорт.В интегрирана форма на тези настроения отразява три основни точки.

На първо място, степента на удовлетвореност или неудовлетвореност от общите социални и политически условия на живот.

Второ, субективната оценка на осъществимостта на социалните и политически стремежи на хората с тези условия.

На трето място, желанието да се променят условията за изпълнение на вземания.

В това отношение е важно да се знае характеристиките на публиката, защото това е основната опасност в бунтовете, каквото и те бяха наречени.

Публиката - един контакт, дезорганизиран общност, характеризираща се с висока степен на съответствие на съставните си физически лица, действащи емоционално и сравнително единодушни.Тя има силен психологически натиск върху хората.В своето състояние на анонимност, за разтваряне на индивидуалната отговорност на своите членове.

Различните условия могат да образуват различни общност, характеризираща се с тълпата.Тя е на феновете на стадиона и зрители показват концерти, и тези, които са любопитни при различни обстоятелства, и пътниците на регионалния транспорт, изтласкване на гарата или платформа.Същата общност формира сред посетителите на парка, изложби, дискотеки, партита погребално шествие, митинги, демонстрации и бунтове.Поведението на всеки един от тях има свои собствени характеристики.

Следните видове тълпата: проста,изразителен;конвенционален действащ.

Simple (Случаен) тълпа е сбор от индивиди, които искат да получат информация за събития или явления, които свидетели те стават случайно.Обикновено тя се формира от хора, които изпитват нуждата от тръпката и опит, с други думи, любящ поглед.Тази тълпа може да бъде комбиниран от няколко десетки до няколкостотин души.Причината за неговото натрупване може да бъде всеки инцидент (например, злополука, пожар), поведението на лица, които не са в съответствие с общоприетите стандарти, необичайно явление, и така нататък. Н. Това тълпа не е опасно, въпреки че тя не причинява вредни смущения и неудобство.В същото време, в определени ситуации, то може да се превърне в един агресивен, опасен за другите.

Изразителен тълпа - група от хора заедно, за да изразят чувствата на радост, тъга, гняв и т.н. За феновете на рок музиканти, поп звезди имат високо екзалтация в поведение, често причинени от употребата на алкохол и наркотици ...Празнични шествия, погребални процесии са също, като правило, екстремни такса, която трябва да се разглежда в тяхната организация и провеждане.

Конвенционалната тълпа образувани, например, по време на спорт.Феновете се държат на стадиона, така че да не се държи в други ситуации.яростта им е далеч от безвредни.Фенове представляват реална заплаха за обществената безопасност, за което има много примери.Като правило, в състава си значителна част от феновете - не само феновете на футбола, както и тези, които живеят на отбора чувство съчувствие а (основно на местно) или антипатии (често новодошъл).

Сегашната публиката може да бъде:

• спестява в състояние на паника (масов страх от въображаема или реална заплаха - природни бедствия, пожари, аварии, епидемии, терористични актове в обществени места);

• придобиване, например, магазини в продажбата на стоки, които са по-голямото търсене в боксофиса, продава билети за културни и развлекателни представления, транспорт (по-специално във влака с ограничен брой места), както и на входа на залите на популярните изложби, концертни зали , стадиони;

• агресивен, различен по-висока степен на емоционална възбуда и неправомерно поведение, особено опасно, когато е необходимо, от характера на масови безредици (погроми, палежи, убийства), и се състои от групи, които извършват противообществени прояви (вентилатори, хулигани, различни банди и така нататък.) или членове на социални протестни групи (несанкционирани митинги, демонстрации, различни представления, революционни сътресения, и така нататък. н.).

В допълнение, трябва да се разбере, че участието и ролята на хората в тълпата е различно.В зависимост от неговото освобождаване следните категории участници:

• организаторите на масови акции, за да извършват подготвителната работа по тяхното планиране и изпълнение, включително времето и причината за началото на дейността;

• подбудители - лицето разгръщане на активна възпалителна активност, Ръководства на действията на участниците, присвоява роли, разпространява провокативни слухове и др.;.те могат да бъдат както организатори и подбудители на тези, които претендират да получат водеща позиция;

• активни участници, т.е. лицето, съставляващи ядрото на маса действия и образуват най-опасната (шок) група ..;

• личностни конфликти, които са в непосредствена близост до най-активните участници на масови акции единствено поради възможността да се появяват в анонимна среда, за да се получи дори и с лица, които са били с тях в конфликта, за да обезвреди емоционалното напрежение, да се даде простор на необуздания си нрав, садистични импулси;Сред тях може да се окаже много психопати лица, хулигани, наркомани, както и всички видове аутсайдери;

• доброволно заблуден, т.е., тези, които стават участници в масови акции или дължат на погрешно възприемане на причините за сегашната ситуация, или поради фалшиво разбиране на принципите, или под влиянието на слуховете ..;

• емоционално нестабилен - това е лицето, идентифициране на техните действия с общата насока на действията на участниците на масови акции, лесно внушение, заразени общото настроение, без съпротива се пляскам по силата на тълпата;

• прилежащи - лица, които са участници в масови акции под влиянието на заплахи от страна на организаторите и подбудителите, поради страх от физическо насилие, ако те откажат да участват в тях;

• любопитно - тези, които гледат отвън и не пречи на хода на събитията, но тяхното присъствие се увеличава вълнението на други участници на масови акции.

Що се отнася до поведението на механизма за зрители, главната роля се играе от средствата за масова комуникация, активно влияе върху настроението и дейността на участниците в нея.Този имот е умишлено използва от организаторите, подбудителите и организаторите на крайностите, които притежават техники на психологическо въздействие върху публиката.В извънредни ситуации, произтичащи от небрежност, както и поради биологични фактори (епидемични) или природни бедствия, масови комуникации обикновено се случва спонтанно, спонтанно.

Основното средство за психологически ефект върху публиката е думата, и използва експресивна, емоционална лексика - .. Screaming (например, "нашия ритъм"), жалби, междуметия и т.н. Така, има тълпа психично инфекция.В най-общ вид, че е в безсъзнание, недоброволно излагане на специфични индивидуални и групови психични състояния, които възникват в тълпата, в резултат на въздействието на невербални (мимики, жестове) и невербални средства за комуникация.Поради факта, че подобни психични състояния (гняв, страх, треска и др Г.) И чувствата възникват в по-голямата част от членовете на тълпата, те резонират, усилва от множествена отражение върху модела на верижна реакция, са разпръснати като частици в ускорителя и тонус група ,Интуитивно, естеството на този вид психично инфекция се проявява в "снежна топка" ефект.Степента на емоционалното въздействие зрители на участниците в един от друг, зависи от ситуацията, техните лични или групови характеристики.В крайна сметка, създаване на споделена умствена нагласа и решимостта да се действа случва.

Въпреки това, публиката не винаги се произвежда случайно, спонтанно.Доста често, причините за възникването му са провокирани или умишлено създадени.Използва такива методи като изнудване, заплахи, слухове, вземане на заложници, гладната стачка на, опит за самоубийство, блокиране на движението на обществения транспорт, и така нататък. D.

Един от основните методи за информация и психологическо въздействие на индивида или групата, към други членове на публиката с помощта на предаване на различни съобщения за съдържанието на едно предложение - съзнателно, вербализиран винаги активност от страна на субекта на въздействието.Друг начин подобни реакции - убеждението, че въпреки че изпълнява подобна функция, но в същото време е различно от предложение.В първия случай имаме работа с пряко въздействие върху вербална идентичност, лишен от всякакви доказателства и логика, че присъдата се основава на факта, че с помощта на логиката получи информирано съгласие от лицето, което получава тази информация, за да работят.Използва се по този начин, и, като имитация.Тя се крие във факта, че поведението на лидера и понякога решаваща лице или масово психическо състояние не е само приема, но и се възпроизвежда, се дублира.

При анализа на различните начини на информация и психологическо въздействие върху публиката трябва да се има в предвид, че участниците не само се отразява смисъла на информационни съобщения - играе важна роля като силата на шума (той се произвежда, като правило, се разплаква под формата на междуметия), честотата на звуковите вибрации ( те създават една голяма маса от хора реват).За да привлече зрители, често прибягват до различни необичайни, грандиозно, ефектни трикове :. Опитите самозапалването, самите занитване с вериги, демонстративен гладна стачка, изземването на административни сгради, заложници заплаха от терористичен акт, "на живо пръстен" и т.н. Всичко това е сериозно въздействие върху емоционалното състояние хора.

За да претъпкан стане опасност за другите и за себе си тълпа изисква не само вътрешни условия, като негативните настроения на голяма маса от хора, на общата цел, цялостната лидер, и така нататък. Н., но и външно започване или провокация.Последните действа като един вид детонатор, който се превръща маса в общи, мирни хора в своята същност е агресивна тълпа.Така детонатор може да паника, причинени от природно бедствие, катастрофа, доведени до истерия масово недоволство, екзалтация, жертви на погребението на всяко политическо-индуцирана митинги атмосфера или атмосфера на рок концерт, победата или поражението на любимия футболен отбор, зле организирана, върху разпределението на кампания за хуманитарна помощ акции и други най-различни и неочаквани причини.Всъщност самите причината за бунтовете в контекста на проблема за не особено значение, техния анализ - това правоприлагащите служители, историци, политолози и социолози.Важното е, че в някакъв момент, стотици и хиляди хора губят самоконтрол и се превръщат в едно "механизъм" или "тяло", живеещи по свои собствени закони, когато дадено лице е дадена ролята на "винт" или "молекула".Основният закон на тълпата - подчиняването на всеки за всички.С други думи: "Който не е с нас, е против нас."Често, след масовите бунтове от страна на тези, които взеха участие в тях, се чудя как се е случило, че те, като цяло, мирни и почтени хора, изведнъж стават неконтролируеми "роботите" и "животни", извършени неправомерни действия, участвали в погромите ,Причината се крие във факта, че човек е по природа - стадо животно, това е, което му помага да оцелее в праисторическата ера.Тези инстинкти са усетени в случай на извънредни ситуации.Биологичен закон стадо - стадо предимство пред нейните съставни лица - има предимство пред придобити цивилизовани навици.Освен това, тези, които са в бунтовете показва човешкото достойнство, често са жертви на тълпата.Основното правило за спасение в бунтовете - да запази индивидуалността и достойнство на личността, а не за да даде на властите безумната тълпа.В противен случай, човек е малък шанс за оцеляване, тъй като тя напълно се слива с тълпата, и зависи от факторите на вероятностите, късмет, късмет.

Развитието на масови безредици включва три етапа.

Усложняването на ситуацията.Този етап е предшествано от масово антисоциално поведение.Тя се характеризира с появата на социално напрежение, недоволство натрупване, т. Е. Негативната настроението на масите, които са на материала "гориво", способни при най-малкия повод да влоши положението.Външният му вид е предшестван от кризи като рязко нарастване на тенденцията към диференциация (оттегляне) от населението на бедни и богати с недоразвита средна класа и изострянето на противоречията между тях;появата на тревожни, информация, слухове, мнения и нагласи на пациенти, недоволство от действията на властите, спадът в жизнения стандарт в резултат на спада в производството, инфлацията, повишаването на цените и така нататък и др..;отслабването на властта на правителствотоконсолидация (консолидация) на лидера на опозицията и външен вид, тяхната власт сред населението като цяло.Недоволството не винаги е оправдано.Въпреки това, ако се стигне критична точка и заточено чувство за несправедливост, може да предизвика масов хаос.

2. Появата на претекст за масови безредици и тяхното изпълнение.На този етап, бунтовете имат незабавен старт: налице е формален повод, който се използва от техните нападатели като детонатор.Тази причина е често явление говорител, който може да оправдае крайностите на участниците, техните действия дават "справедлива" характер и позволяват да бъдат въвлечени в тези събития са голям брой хора.Отличителна черта на масови безредици е, че веднъж започнал, те стават независими от техните причини, и може да продължи, дори когато те са били изчерпани.През този период, те се характеризират с: разширяване на изискванията към позиция на силата и в същото време тяхната анонимност;внезапност и неизбежност на действие;настъпване на условията за промени в съществуващата система на отношения;обструкция на целенасочени действия на силови структури;да привлече общественото внимание към събитията;формирането на публични и частни (спомагателни) цели, последователността от действия за тяхното изпълнение (гърчове, палежи, грабежи, убийства и др.);участието на големи маси от хора от застрашаващи събития, слухове, предложения и др.;създаване на изображение на "общия враг";разработване на тактика за действие;действия, извършени в разгара на страстта, като следствие на компенсаторна реакция (опит да се извади натрупаната напрежение);участват в групови ексцесии на значителен брой хора, които са склонни към риск.

3.Този етап се характеризира с положението след отстраняването им, който не е ситуацията след масови безредици, след като тя се нормализира.Ситуацията по всяко време може да бъде сложно под влиянието на слуховете за недоволство от резултатите от събитието.Трябва да се помни, и че психологическата реакция на хора в размириците е различна - от стагнацията на мобилизацията, така че има всички основания да се страхуват възобновяването му.Това се доказва от социалната практика. Так, после ГКЧП состояние социальной напряженности, сопровождаемое массовыми беспорядками и различного рода эксцессами разной степени интенсивности (например, развал СССР, события осени 1993 г. в Москве, криминализация общества и др.), лихорадили нашу страну вплоть до середины 1990-х годов.

Таким образом, массовые беспорядки – это крайне опасное социальное явление, в основе которого лежит актуализация негативных массовых настроений толпы. Без сомнения, существует самая непосредственная связь между поведением толпы и общественной безопасностью. Поэтому сегодня, когда уровень ее еще недостаточно высок, каждому человеку важно не только знать правила поведения в толпе и основные способы защиты в условиях массовых беспорядков, но и уметь при необходимости применять их на практике.

5.2. Правила поведения и способы защиты в ЧС

Выжить в экстремальной ситуации поможет соблюдение определенных правил поведения в толпе:

• нельзя поддаваться общему психозу и стремиться спастись любой ценой. Чтобы не стать пешкой в толпе, необходимо отключить эмоции и полагаться на разум – анализ ситуации поможет найти наиболее перспективные пути спасения;

• не следует слепо подчиняться мнению толпы, сколь бы верным оно ни казалось, – нужно принимать самостоятельное решение, исходя из конкретной ситуации;

• не рекомендуется высказывать или каким-либо образом проявлять свое несогласие с мнением и действиями толпы, так как инакомыслящих и инакодействующих она уничтожает. Не высказывайте, не защищайте свое мнение, не вступайте в дискуссию в толпе, сосредоточьтесь на действии, оно важнее слов.

Бурные массовые настроения и чувства (радость, ненависть, страх и пр.), как уже отмечалось ранее, очень заразительны, поэтому необходимо сопротивляться массовому психозу. Нельзя принимать на веру слухи, которые муссируют в толпе. Полезно взглянуть на себя со стороны: самокритика, ирония и стыд – хорошие тормоза для начинающейся истерии.

Можно использовать приемы аутотренинга: глубокое дыхание, созерцание неподвижных предметов, разговор с самим собой и т. п. Хорошо помогают такие приемы самоотрезвления, как прикусывание губ, сильные щипки самого себя за руку, удары по щеке или причинение любой другой боли.

В ситуации массового психоза следует сосредоточиться на близких людях, которых необходимо защитить, что возможно только в том случае, если ситуация и собственное психическое состояние полностью контролируются. Дело в том, что, как показывает опыт, под влиянием толпы социальные связи разрушаются, люди перестают заботиться о родных и близких, подчас просто не замечают их. Человек толпы становится врагом своих близких. Известны случаи, когда в приступе паники или истерии, связанной с демонстрацией фанатичной преданности лидерам толпы (вожакам стаи), матери забывали о том, что с ними дети, и тем самым обрекали их на гибель.

Не поддаться отрицательному влиянию толпы – значит наполовину выиграть бой за выживание, так как физические действия, непосредственно направленные на спасение, в условиях массового психоза вторичны. Если сознание защищено – оно научит тело, как выбраться из передряги живым и невредимым.

Необходимо помнить, что стихия толпы тем разрушительнее, чем менее воспитаны ее участники. В современных российских условиях в случае ЧС надо быть готовым действовать не среди интеллектуалов и благовоспитанных граждан, а в толпе обезумевших от вседозволенности и сознания своей безнаказанности обывателей. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о своей физической защите.

В местах массового скопления людей:

• по возможности необходимо избегать наиболее опасных мест (в голове идущей колонны, у митинговой трибуны, в гуще митингующих, в местах концентрации сил правопорядка и противостоящих им сил); лучше держаться края толпы, так как в этом случае можно вовремя и без проблем уйти, если начнутся беспорядки;

• следует понять характер и направление будущих людских потоков и отдельных струй – это путь к спасению в случае начала массовых беспорядков;

• необходимо помнить, что в толпе есть шанс спастись не тогда, когда спасаются все (в этом случае уже поздно что-либо предпринимать), а тогда, когда паника и массовое бегство только предполагаются;

• если в разбушевавшейся толпе вы оказались вместе с друзьями и близкими знакомыми, то можно оказать совместное сопротивление общему психозу, попытаться вывести из толпы детей, женщин, пожилых людей и даже несколько ослабить его решительными действиями;

• если в толпе около вас объявился провокатор, баламутящий окружающих, необходимо найти способ его урезонить – в самой категоричной форме приказать ему замолчать, обвинить его в злонамеренности, обратиться за помощью к представителям правопорядка или другим людям, в конечном счете применить физическую силу, поскольку предупредить массовые беспорядки проще, чем их потом остановить.

При приближении уличной толпы:

• следует быстро уйти в боковые улицы и переулки, используя, если возможно, проходные дворы;

• можно зайти в ближайший подъезд, попросить убежища у его жильцов либо подняться на чердак или крышу дома и переждать беспорядки там; если подъезды закрыты, следует разбить любое окно первого этажа и укрыться в помещении;

• в крайнем случае, надо забраться на козырек капитального строения, другое устойчивое возвышение или через слуховое окно залезть в подвал, спрятаться под стоящим поблизости трамваем, троллейбусом, тяжелым автомобилем и т. п.;

• нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестные переулки, так как это, во-первых, может спровоцировать погоню, во-вторых, привести в тупик, где толпа вас настигнет, в-третьих, вы можете оказаться между толпой и силами правопорядка и пострадать от тех и других.

В движущейся толпе:

• необходимо избегать мест соприкосновения толпы со строениями, особенно с витринами, заграждениями, водосточными трубами;

• следует «плыть» в одном направлении, стараясь устоять на ногах;

• рекомендуется снять шарфы, галстуки, цепочки, очки, затянуть пояса, ремни, крепко завязать шнурки;

• нельзя пытаться оказывать сопротивление движению толпы, приближаться к неподвижным предметам, тем более хвататься за них;

• ни в коем случае нельзя нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные вещи – это может привести к падению, что в толпе равносильно смерти.

В стрессовой толпе:

• следует избавиться от объемных вещей и освободить карманы;

• если с вами дети, то надо поднять их над головой;

• необходимо защищать грудную клетку руками, поэтому их нельзя поднимать или опускать.

В толпе, находящейся в помещении:

• при опасности возникновения давки следует снять очки, украшения, галстуки, шарфы, крепко зашнуровать шнурки на обуви, избавиться от колющих, режущих, стеклянных и объемных предметов;

• входить в охваченную паникой толпу есть смысл только при быстро распространяющемся пожаре, вливаться в толпу безопаснее там, где ее плотность невелика, или сверху, через головы людей;

• нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола потерянные предметы;

• старайтесь избегать мест наибольшего давления – сужений, выступов, тупиков;

• если есть возможность, нужно воспользоваться запасными выходами, у которых в начальный момент опасности, как правило, нет давки;

• в плотной толпе, когда нет возможности поднять ребенка над головой, двое взрослых должны повернуться лицом к лицу и, уперевшись друг в друга согнутыми в локтях и прижатыми к корпусу руками, поместить его между собой.

Все вышеперечисленные правила не являются гарантией от негативных последствий массовых беспорядков, но они могут помочь людям с наименьшими физическими и нравственными потерями для себя выйти из подобной ситуации, если они в ней окажутся волей обстоятельств.

Итак, массовые беспорядки, носителем которых выступает толпа, – весьма опасное социальное явление, поэтому знание элементарных правил поведения в толпе и навыки их применения являются важными условиями выживания.

литература

1. Безопасность жизнедеятельности .2-ро издание.Учебник за средните училища. /Л.А.Михайлов и др.; под общ редакцией Л.А. Михайлова. – 2-е издание. – М., Санкт-Петербург, Питер, 2012. – 460 с.ил.

2. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание, стереотипное — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с. : ил.

3. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов / ЗанькоН.Г, Малаян К.Р., Русак О. Н. - 13 издание, исправленное. - СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010 . - 672 с.: ил.

4. Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности . Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное — М.: Высшая школа, 2007. — 592 с: ил.

5. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов (под ред. Арустамова Э.А.) Изд. 12-е, перераб., доп. - М.: Дашков и К, 2007,- 420 с.

6. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях . - Изд. 5-е, перераб,- М.: Академия, 2008,- 334 с.: ил.

7. Безопасность жизнедеятельности . Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений /С.В.Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др. Под общ.Ed. С.В.Белова,- 6-е издание, стереотипное - М.: Высшая школа, 2008.- 423 с.

8 http://gu-oksion.ru Информационный центр МЧС России «ОКСИОН»

Приложение № 1

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 г. Москва «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее — зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее — количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 15 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более-500 млн. рублей;

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 39, ст, 4563)'

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Приложение номер 2

ВАРИАНТ СООБЩЕНИЯ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга!

ГРАЖДАНЕ! Произошла авария на городской водопроводной станции номер два с выбросом аварийно химически опасного вещества - хлора!

ОБЛАКО ЗАРАЖЕННОГО ВОЗДУХА движется в западном направлении. В зону возможного химического заражения попадает микрорайон «Бабушкино». Населению, проживающему в районе, ограниченном улицами Пискаревский проспект, Бабушкина, Энгельса и Наставников, а также работникам организаций, расположенных в этом районе, отключить потребители электроэнергии, воду, газ.

НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ жилые дома и организации и ВЫХОДИТЬ из опасной зоны в направлении спортивного комплекса. ПРИ ВЫХОДЕ НАДЕТЬ фильтрующие противогазы или многослойную марлевую повязку, смоченную двухпроцентным раствором пищевой соды.

ОСТАЛЬНОМУ НАСЕЛЕНИЮ, не попадающему в зону возможного химического заражения, но находящемуся в прилегающих районах, из помещений не выходить!

ПОМЕЩЕНИЯ ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ!

СООБЩИТЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ СОСЕДЯМ!

ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ И ПРЕСТАРЕЛЫМ!

СЛУШАЙТЕ НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБЩЕНИЯ И ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ!»

ВАРИАНТ СООБЩЕНИЯ ПРИ АВАРИИ

НА РАДИАЦИОННО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга!

ГРАЖДАНЕ! Произошла авария на Ленинградской атомной электростанции с выбросом радиоактивных веществ!

РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛАКО распространяется в сторону города!

ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ВЫПАДЕНИЯ радиоактивных осадков в городе 12 часов 15 минут!

НАСЕЛЕНИЮ, рабочим и служащим на период прохождения радиоактивного облака, но в течение не менее 4-х часов находиться в защитных сооружениях или в загерметизированных жилых и служебных помещениях.

ПРОВЕДИТЕ ЙОДНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ!

СООБЩИТЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ СОСЕДЯМ!

ОКАЖИТЕ ПОМОШЬ БОЛЬНЫМ И ПРЕСТАРЕЛЫМ!

СЛУШАЙТЕ НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБЩЕНИЯ И ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Приложение номер 3

Характеристика наиболее распространенных аварийно химически опасных веществ

Название и характеристика АХОВ Токсическое действие на человека Защита Оказание первой помощи
Хлор – зеленоватый газ, с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха. Застаивается в нижних этажах зданий, низинах. Применяют: для хлорирования воды, для получения пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, отбеливающих и моющих средств, в производстве глицерина, окиси этилена и др.; в металлургии – для хлорирующего обжига руд цветных металлов Поражение вызывает резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, нарушение координации движений, одышку, резь в глазах, слезотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход Гражданские противогазы всех типов; камеры защитные детские. Из подручных средств могут быть использованы ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные 2%-м раствором питьевой соды или водой Надеть на пострадавшего противогаз. Вынести его из опасной зоны, освободить от одежды, стесняющей дыхание, создать покой. При попадании на кожу обмыть водой, при появлении ожогов наложить повязку. Транспортировка пораженного только в положении лежа. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, лучше методом «рот в рот». Дать теплое питье.
Аммиак – бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. Проникает в верхние этажи зданий. Применяется: в производстве азотной кислоты, нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений (аммиакатов), мочевины, соды, в органическом синтезе; при крашении тканей; светокопировании; в качестве хладагента в холодильниках; при серебрении зеркал Сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, тошнота, нарушение координации движений, бредовое состояние. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. Гражданские противогазы с дополнительными патронами, шарфы, платки, предварительно смоченные одой или 5%-ным раствором лимонной кислоты Надеть на пострадавшего противогаз. Вынести его из опасной зоны, дать вдыхать теплые водяные пары (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты). Тщательно промыть глаза водой. При попадании на кожу обильно обмыть водой, при появлении ожогов наложить повязку. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, лучше методом «рот в рот»
Окислы азота – в зависимости от состава газы от бесцветного до красно-бурого цвета. Применяют: при синтезе азотной кислоты, нитратов, серной кислоты, анилиновых красителей; в производстве целлулоида,, фотопленки, шелка; при изготовлении искусственных удобрений. Выделяются при горении динамита, целлулоида, кинопленки Отравление начинается с легкого кашля. С повышением концентрации он усиливается, иногда появляются головная боль, рвота с кровью. На свежем воздухе явления быстро проходят. Через 2-12 ч у пораженного развиваются чувство страха и сильной слабости, нарастающий кашель, иногда озноб, повышение температуры до 400С, учащенное сердцебиение, сильная синюшность, тошнота, расстройство желудка. При отравлении высокими концентрациями возможна смерть в течение первых суток. Фильтрующие промышленные противогазы Надеть на пострадавшего противогаз. Перенести на свежий воздух (недопустимо, чтобы пострадавший шел сам). Максимальный покой, предотвращение переохлаждения. Как можно раньше обеспечить вдыхание кислорода. Искусственное дыхание (с осторожностью) делать только при угрозе или наступившей остановке дыхания. При раздражении верхних дыхательных путей - содовые ингаляции, горячее молоко с содой или щелочной минеральной водой
Сернистый ангидрид - бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. Применяют: как сырье для производства серной кислоты; для отбеливания целлюлозы, шерсти, шелка, сахара; как консервант; в качестве хладагента; в некоторых производствах органической химии; для дезинфекции Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов. При неблагоприятных условиях может вызвать массовое отравление населения. Однократное вдыхание очень высоких концентраций приводит к одышке, си-нюшности и расстройству сознания. Острые отравления со смертельным исходом редки. При отравлении у людей наблюдаются сильная боль в носу, чихание, кашель; при более длительном воздействии возможна рвота Фильтрующие промышленные противогазы; простейшие средства защиты кожи: плащи, накидки Надеть на пострадавшего противогаз. Вынести на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды. Ингаляции кислородом, промывание глаз, носа; полоскание 2%-ным раствором соды. Тепло на область шеи; теплое молоко с боржоми, содой, маслом и медом
Фосген - газ с удушливым неприятны запахом, напоминающим запах гнилых плодов, прелого сена. Применяют: в производстве красителей, производных мочевины; в алюминиевой, фармацевтической промышленности; для разложения минералов, содержащих платину Вызывает отек легких (в результате поражения капилляров легких), который приводит к кислородному голоданию. Раздражающее действие на верхние дыхательные пути невелико. Вдыхание малых и средних концентраций вызывает слезотечение, кашель, тошноту. При более высоких концентрациях - рвота, боль за грудиной, ощущение удушья. Затем симптомы быстро ослабевают и исчезают, наступает ложное «выздоровление» (1-23 ч), после которого заболевание переходит в открытую форму Фильтрующие промышленные противогазы. При опасности образования больших концентраций - изолирующие противогазы Надеть на пострадавшего противогаз. Обмыть, заменить белье. Срочно госпитализировать даже при хорошем состоянии. Обеспечить абсолютный покой и тепло (для уменьшения потребности организма в кислороде). Как можно раньше сделать ингаляцию кислородом. Искусственное дыхание (с осторожностью) делать только при нарушении или остановке дыхания. При раздражении дыхательных путей содовые ингаляции, горячее молоко с содой или щелочной минеральной водой
Угарный газ (оксид углерода) не имеет цвета и запаха. Одномоментное массивное поступление оксида углерода в атмосферу происходит во время пожаров, при работе двигателей на холостом ходу и в случае нарушения правил пользования отопительными системами. Источником его образования являются установки каталитического крекинга; может выделяться при производстве синтетических волокон. Повышенные концентрации образуются у известково-обжиговых печей, на кирпичных и цементных заводах, в керамической промышленности, в доменных цехах при производстве кокса. В быту источниками его нередко становятся неполное сгорание топлива в печах, неисправность газопроводов и газовой аппаратуры, пожары, а также табачный дым. При пожарах отравление им бывает причиной гибели людей в 50% случаев Леко отравяне се развива, когато са изложени на ниски концентрации.Човекът започва да се разболеят и замаяност, шум в ушите, тъмни очи, слух влошава.Той се чувства "пулсации във времето на артериите", гадене, понякога повръщане, мускулна слабост.Pulse и дишането стават все по-чести.Повишено кръвно налягане.Налице са неволни сухожилни рефлекси, загубена ориентация във времето и пространството.Засегнати от въглероден окис може да се ангажира немотивирани действия.Със средна степен на съзнание е затъмнено, има тежка мускулна слабост, нарушена координация на движенията, има сънливост и безразличие към околната среда, недостиг на въздух.Ускорява пулса, увеличаването на кръвното налягане след кратък спад.Лигавиците и кожата става по-розов цвят.Може би повишаване на телесната температура до 38-40 ° СВ тежко отравяне човек губи съзнание, той развива hypertonus мускулите на тялото и крайниците.Особено изразен ръст на тон мускулите на шията и лицето.Има конвулсии.Нарушения на кожата и лигавиците стават ярко розово Граждански газови маски с gopkalitovym патрон (спомагателната патрона - KDP) или самостоятелно (с висока концентрация на въглероден окис).В допълнение, защитни костюми се използват в опасна зона, Wellies и ръкавици За да се облича с маска на жертвата, за да донесат (доведе) го от зоната на инфекция, топлят пациент с руно вдишайте амоняк, и когато сте спрели дишане или злоупотреба - използване на механична вентилация
Меркурий - сребрист течен метал.Най-трудното от всички известни течности.прилага;термометри, манометри, газоразрядни устройства;в производството на хлор и сода каустик.Меркурий се изпарява лесно при ниска температура;прелее неговите пари са разпределени равномерно по цялата площ на място. Има умора, слабост, сънливост и главоболие.По-късно започват да се ръкуват, клепачите, в тежки случаи - крака Маски и респиратори, както и гумени (пластмасови) ръкавици, гащеризони;роби затворени, и обувки с гладки подметки Хванати в лезията трябва бързо да напусне опасно място и незабавно да се обадите на професионалистите.Излизайки от фокуса на инфекция, опитайте възможно най-много, за да се преоблече, да вземе душ, изплакнете устата си с 0.25% разтвор на калиев перманганат (калиев перманганат)
При температура над 28 ° С в въздушните двойки не забравяйте да си миете зъбите.Изплакнете стомаха (в чаша вода 20-30 г активен въглен).След това се пие мляко и лаксативи (вместо мляко може да се използва с разбита яйчен белтък с вода)
Анилин - вискозна, безцветна, мазна течност, с лек мирис.В светлината и въздуха бързо потъмнява.Нанесете: в производството на анилинови бои, епоксидни смоли, взривни вещества, фармацевтични продукти, fotoreaktivov;като суровина в подготовката на химически добавки за каучук, пластмаси, синтетични подсладители Остро отравяне се случва, когато получите анилин в организъм с вдишания въздух, през кожата и при поглъщане (летална доза 30 грама).Признаци на остра интоксикация: тежка слабост, виене на свят, главоболие, задух, ускорен сърдечен ритъм, понижаване на кръвното налягане, гадене и повръщане, стомашно-чревни колики, синя кожа, умствено стимулиране.При тежки случаи, жертвата губи съзнание, той като гърчове, кома.Симптомите на хронично отравяне е същото като това на остра, но по-слабо изразени Изолиране или промишлени филтриращи маски, респиратори, при липса на такива - памук-марля превръзка, напоена с 2% разтвор на сода за хляб.Защитни костюми, ръкавици и очила Изобилно изплакнете засегнатите очите и лицето с вода, поставени върху неговата маска газ или памучно марля превръзка, измийте засегнатата кожа с вода и сапун.Веднага го евакуира от лезиите.След контакт с анилин в стомаха, за да се даде на пострадалия питие две супени лъжици активен въглен (прах), разтворени в чаша с вода, за да се промият стомаха и даде физиологичен разтвор слабително (рициново масло е противопоказан).След изпращане на пострадалия в болница

Приложение номер 4

MEMO секретар (управител) СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЗАПЛАХИ по телефона

Определете здрав контакт с анонимния автор:

въведат (да съобщи името си, първо име, позиция);

се опита да успокои високоговорителя;

за да се гарантира, че нейните изисквания, ще бъдат незабавно прехвърлени на администрацията.

Определя изисквания и да получи анонимна информация за естеството на заплахата:

слушайте внимателно и запис диктовка с всички изисквания;

под никакъв претекст, за да предложи да се повтаря исканията им;

попитайте за изясняване на въпроса за характера на заплахата и по време на неговото изпълнение, стимулиране анонимен кажа, доколкото е възможно;

За да разберете мотивите на анонимни действия:

задават въпроси за целта, преследвана от анонимен автор цел, с отговори анонимни слушат внимателно, показващи част;

анонимните предложи други начини за изпълнение на неговите интереси.

В процеса на излизане от контакт с анонимните повтаря основните точки на разговор с него, за да се каже, че твърденията му ще бъдат прехвърлени към администрацията.Опитайте под никакъв претекст, за да го убеди да се повтаря призива.

За да затворите веднага запълни "лист на наблюдения с заплахата по телефона."(Приложение 7).

Сигнал за инцидента:

на правоприлагащите органи по телефона "02";

администрация съоръжение.

Ако не разполагате с ID Caller или тя не работи, не затворите телефона и да я тури заедно.От друга телефонно обаждане до кол център, с искане да зададете телефонния номер, от който е направено обаждането.

Не докладва на заплахата за всеки, с изключение на тези, които трябва да знаете за това в съответствие с инструкциите, за да не се предизвика паника и премахване на непрофесионални действия.

Приложение номер 5

Лист за проверка наблюдение в ЗАПЛАХА по телефона

Пол: Мъж, Жена

Възраст: Teen, млад, средна, за възрастни хора

Реч: темпо _____________________________________________________

наличност акцент ___________________________________________

дефекти __________________________________________

присъствието на опитите да се промени тонът ________________________________

4. Voice: Volume __________________________________________________

височина ____________________________________________________

5. Предполагаемото психологическото състояние: развълнуван, небрежното, неадекватна, тих, в противен случай _______________________________________________

6. Наличието на звука (шум) фон _________________________________

Приложение 6

БЕЛЕЖКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ терористични актове

Бъдете бдителни!Само вие сте в състояние да навременно откриване на предмети и хора, непознати във вашата веранда, двор, улица.

Бъдете внимателни!Обърнете внимание на поведението на другите, съществуването на сирак и подходящи мебели.

Поставете къща за: Определете желязната врата с домофонна на входа, проверява ежедневно затваряне мазета, тавани и технически сгради,

Организирайте съседите дежурният в близост до къщата и подпомагане на правоприлагащите органи в областта на защитата на обществения ред.

Не се преструвам, че нищо предупреждение на опасно поведение за пътуване в обществения транспорт!Вие имате пълното право да защити своя временен дом.

Никога не приемайте за съхранение или за предаване на друго лице предмети, дори и най-безопасните.

Откриване на подозрителен предмет в грешната (пуста) мястото не трябва да повлияе на грижи.Един хакер може просто да го хвърли, се страхува от нещо.

Дори ако имате личен опит с взривни вещества, не се опитвайте да ги манипулира.Домашно предпазители са свръхчувствителни и едва доловимо хитър.

Не подход, и още повече - да не се докосва подозрителни предмети: тя може да ви коства живота си.

Кажете на децата си за взривни устройства.

Учете вашите мерки за безопасност за деца: Не говори на улицата и не отвори вратата на непознати, да не вземете изоставени играчки, не докосвайте констатациите и т.н.

приложение 7

БЕЛЕЖКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В открит предмет, подобен на взривни

Забележи съмнителни предмети или работата на някой друг, например:

нещо без господар,

нещо, което не съответства на околната среда,

взривно устройство разполага с механизъм

без надзор превозни средства, паркирани директно на сградите,

разтоварване на различни товари от неизвестни лица в мазето и тавана, под наем апартаменти, люкове и т.н.

Не се обърне или докосне всякакви подозрителни предмети.

Незабавно да уведоми най-близкия официален (трамвай водача, на дежурния охранител), или

Като се обадите "02", както и номера за контакт на вашия отдел на полицията, териториалната администрация, VES, управление на къща, и т.н.

Приложение 8

персонал MEMO съоръжение за предотвратяване на терористични актове

Бъдете бдителни!Само вие можете да незабавно откриване на предмети и хора, непознати в работното си място.

Бъдете внимателни!Само вие можете да разпознаете неадекватните действия на посетителите в дома си на закрито или в близост до него.

Бъдете внимателни!Всеки път, когато той дойде в работата си, да проверява отсъствието на чужди тела.

Практика: на кого и как можете бързо и тихо предаде тревожна информация.

Спазвайте производство дисциплина!Осигурете надеждна запек постоянно закрити врати, шкафове, маси.

Не бъдете безразлични към поведението на посетителите!Сред тях може да бъде нападателят.

Представете си да можете да преминете на нарушителя в близост до работното си място и си отговор.

Не забравяйте, че нападателите могат да работят заедно и да имат една или повече групи за провеждане на диверсионни действия.

След получаване на информация за предстоящо нападение, тя докладва само на правоприлагащите органи по телефона."02" и ръководител на обекта.Останете на работното място.Бъдете хладнокръвни.Продължете на терена.

Приложение 9

ПРОВЕРКИ НА СЛУЖБИТЕ обект, когато засечения обект,

Подобно на взривното вещество

Веднага докладва на полицията, началникът на охраната на съоръжението или сигурност, макар и да остава на работното място.Продължете само на терена.

Не се обърне или докосне всякакви подозрителни предмети.

Без повишаване на паника, премахнете себе си и премахване на хора от опасната зона.Евакуация трябва да се извършва без преминаване на хора през района на намирането на подозрителен обект.Не забравяйте, че правото на пълна евакуация принадлежи само на главата.

Защитете или по друг начин се предотврати случайно достъп до непознатите опасната зона, за специални сили са пристигнали.

Приложение 10

Препоръка на главата, за да се предотврати терористични актове

Вижте как можете да изпълнява изискванията на законите и разпоредбите по предотвратяване на аварийни ситуации, включително терористични актове:

Вие лично са преминали задължително мениджър обучение за защита срещу извънредни ситуации (RF правителствено постановление №547):

в UMTS за Гражданска защита и Пожарна безопасност или ...;

в третата година от вашата администрация област, или ...;

в държавната образователна институция за Гражданска защита и Пожарна безопасност?

Вашият секретар (мениджър) взе специално обучение, за да се бори с тероризма по телефона?

Във вашата организация разработила необходимите документи за гражданска защита и защита от аварийни ситуации?

Charge на първата статия;

План за действия за гражданските дела, предотвратяване и ликвидиране на извънредни ситуации на ____________________ година;

заповед на ръководителя на GO основа на резултатите от обучението в Гражданска защита и Пожарна безопасност за изминалата година и предизвикателствата за новата учебна година;

заповед на отидете главата "На създаване на извънщатен ASF на ________ година;

заповед на отидете главата "за назначаването на ръководителите на обучение за безопасност на живота на работниците и служителите на _________ учебна година;

план за обучение за управление на ASF персонал аварийни работници и служители в OBZH на съоръжението ____________________ учебна година;

списък на класове на мениджъри и образователни групи на __________ учебна година;

теми за подготовка на работниците и служителите на не-ASF извънредни ситуации;

Темата за обучението на авариен персонал ASF;

Вестник на счетоводни и обучение за управление на командни кадри в курсовете за GO GO;

Вестник на класове гражданския регистър в __________________ учебната година;

график за безопасност на човешкия живот на __________________ учебна година.

Сайта се организира задължително обучение на работници и служители в областта на отбраната и защита от аварийни ситуации (МИС програма - 14 часа)?

Трябва редовно (1 път на 3 години) прекарват с всички членове на учението (обучение), за да се защитят срещу извънредни ситуации, включително тероризъм?

Вие сте оборудвани защитата на съоръжението зона и защитата от извънредни ситуации?

Да не се скъпя за сигурност и защита от аварийни ситуации.

Анализът се извършва на уязвимостта на неговите заплахи конкурентите на компанията и.

Предотвратяване става прекалено много информация за компанията на непознати.

Вземете строга дисциплина, морал и сближаване на екипа.

Бъдете последователни!Убеди натрапници, че за действията си, те неизбежно ще трябва да отговори.

Почти всички служители и учат в качеството на сигнали "ВНИМАНИЕ ВСИЧКИ!", "FIRE ALARM!" И т.н.

Приложение 11

ПРЕПОРЪКИ към главата, получаващи заплахи от експлозията

Не позволявайте на паника.

Предотвратяване на разпространението на слухове.

Незабавно уведомете заплахата по телефона "02".

Само за информация, за да информира началника на неговата служба за сигурност или специално обучен групата на служителите.

На собствения си, без да се чака пристигането на експерти в предварително определен план да организира инспекция на всички помещения с задължително участие и проучване на персонала, който отговаря и главите.

Не докосвайте обектите, като експлозив.

Създаване на обект диаграма с обекти, сходни с експлозив.

Спрете работа, включително изпразване кофи за боклук.

Lay, след проверка от превозните средства за освобождаване от контрол на безопасността, паркирани в близост до сградата.

За да се анализира ситуацията и да вземе решение за евакуация.

Приложение 12

REKOMENDADII мениджъри в засечения обект,

Подобно на взривното вещество

Не позволявайте на паника."02" Веднага докладва по телефона.

Отцепен областта на намирането на взривоопасни предмети.

Оценка на ситуацията и да вземе решение за евакуация.

Ако решение за пълно или частично евакуиране на своето системно поведение.Препоръчително е да се използва предварително екипа работил, като "огън тренировка!Всеки излезем навън! ".

Евакуация трябва да се извършва, без да преминават през хора намирането на предмети зона, подобна на взривното вещество.

Приложение 13

телефон за спешна помощ

Противопожарна защита, аварийно
милиция
линейка
услуга за спешни газ
FSB мито 438-71-10
Услуга за борбата срещу тероризма 438-74-14
регионалната спасителна служба Санкт Петербург и Ленинградска 380-91-19
Контролен център в кризисни ситуации 764-10-10
EMERCOM на Русия за Санкт Петербург 316-91-84
PG за гражданска защита и спешни случаи 312-95-01
MOE Област Office на Санкт Петербург 251-42-66
GU "JI факултет на Санкт Петербург в квартал" 314-91-80
Полицията в Санкт Петербург и услуги Ленинград-разговор 702-21-95
телефонна линия 702-21-81
КАТ дежурните на горещата телефонна линия 234-26-46 335-43-80
Хигиена и епидемиология Center 710-50-21
Бюрото на произшествия 579-00-55
Допълнителен бърза помощ 542-86-71
Eye аварийна станция 272-59-55
Услуга за спешна психологична помощ EMERCOM на Русия 718-25-16
Спешна психологическа помощ за възрастни 476-71-04
деца и юноши 708-40-41
Повреда на улично осветление 312-95-94
Повреда на водоснабдяване и канализация на улицата 274-10-95
нефтени разливи 323-13-56
Елиминиране на химически, радиационни и замърсяването с живак 328-80-69

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Аварийно социалното

; Дата: 05.01.2014;; Прегледи: 4503; Нарушаването на авторските права?;


Ние ценим Вашето мнение!Беше ли полезна публикуван материал?Да |неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година.Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва!Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.22
Генерация страницы за: 0.183 сек.