Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Понятието и видовете освобождаване от наказание

Използването на наказателно наказание не преследва целта за отмъщение (възмездие) на престъпника. Основната цел на наказанието е да се възстанови социалната справедливост, да се коригира нарушителят, да се предотврати извършването на нови престъпления. Ако постигането на тези хуманни цели е възможно без прилагане на строги наказателноправни мерки, законът дава право на съда да смекчи съдбата на осъдения, доколкото той е напълно освободен от изтърпяване на наказанието.

Освобождаването от наказание е отказът на държавата да приложи принудителните мерки, предвидени от наказателното право, към виновните.

Основанията за такова освобождаване могат да бъдат различни. По-специално е позволено, ако се признае, че лицето не трябва изцяло да изтърпи наказанието, наложено от съда за неговата корекция, или ако са налице обстоятелства, сочещи нецелесъобразност или невъзможност да му бъде наложено наказание (например сериозно заболяване). В някои случаи е разрешено да се замени ненаселената част от наказанието с по-лек вид наказание.

Освобождаването от наказание, както и намаляването на наложеното наказание се прилагат от съда (с изключение на освобождаване от наказание или облекчаване на наказанието въз основа на актове за амнистия или помилване) в случаите и по реда на наказателното право.

Материалната основа за освобождаване от наказание е загубата или значителното намаляване на обществената опасност на лицето, извършило престъплението. Тази обща основа е конкретизирана и подробна за конкретни видове освобождаване от наказание.

Настоящият Наказателен кодекс в гл. 12 "Освобождаване от наказание" и гл. 14 "Характеристики на наказателната отговорност и наказанието на непълнолетните" предвижда:

- условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на наказанието (чл. 79 и 93);

- подмяна на ненаселената част от наказанието с по-лек вид наказание (чл. 80);

- освобождаване от наказание във връзка с болестта (чл. 81);

- освобождаване от наказание поради промяна на ситуацията (член 80-1);

- отлагане на наказанието за бременни жени и жени с малки деца (чл. 82);

- освобождаване от изтърпяване на наказание във връзка с изтичането на давността за осъждане на съда (чл. 83 и 94);

- освобождаване от наказание на непълнолетни с използване на принудителни мерки за възпитателно въздействие (чл. 92, ал. 1) или поставяне в специална образователна или лечебна институция (чл. 92, т. 2).

Лицата, осъдени за престъпления, могат да бъдат освободени от наказание чрез актове на амнистия или помилване (чл. 84-85 от Наказателния кодекс).

По правното си естество един от специфичните видове условно освобождаване от изтърпяване на наказание се признава за условна присъда.

Освобождаването от наказание не е същото като освобождаване от наказателна отговорност. Освобождаването от наказателна отговорност води до освобождаване не само от наказание, но и от порицание (осъждане) на дадено лице от съда в осъдителна присъда. Налагането на такава присъда, която предхожда освобождаването от наказание, вече свидетелства за частичното реализиране на наказателната отговорност. Целта на института за освобождаване от наказание е да се стимулира процесът на коригиране на осъдените и изключването на случаи на изпълнение на наказание при обстоятелства, при които това е непрактично или когато прилагането му не е възможно. Освобождаването от наказателна отговорност се извършва на по-ранни етапи от наказателния процес и по правило в ситуация, в която лицето, извършило първото престъпление от незначителна тежест, с активните си действия е показало готовност да коригира и да извърши изкупление за неговата вина.

Вижте също:

Предмет на наказателното право

История на руското наказателно право

подбудител

Грешка и нейната криминална стойност

Видове наказания за непълнолетни и спецификата на тяхното предназначение

Връщане към съдържанието: Руското наказателно право

2019 @ ailback.ru