Значителни недостатъци на непозиционните системи с номера.

по същество поставена необходимост от въвеждане на нови знаци за писане на големи числа; -невъзможно е да се представят дробни и отрицателни числа; -теж е трудно да се извършват аритметични операции, тъй като няма алгоритми за тяхното изпълнение. 6) система от позиционни числа - стойността на цифрата се определя от нейното местоположение (позиция). -проста за извършване на аритметични операции; -ограничен брой знаци (цифри), необходими за записване на числото.

Позиционен SS.

В позиционните номерационни системи един и същ цифров знак (цифра) в запис от числа има различни значения в зависимост от мястото (категорията), където се намира. Сред тези системи е съвременната десетична бройна система, появата на която е свързана с броя на пръстите. В средновековна Европа тя се появи чрез италиански търговци, които от своя страна го взеха назаем от мюсюлманите.

Под позиционна система от числа обикновено се разбира система b- брой, която се определя от цяло число b > 1, наречено база на числовата система. Цяло число x в b-числова система се представя като крайна линейна комбинация от сили на b :

, където a k са цели числа, наречени числа, удовлетворяващи неравенството ,

Всяка степен b k в такъв запис се нарича тегло на изпускане. Старшинството на цифрите и съответните им числа се определят от стойността на индикатора k (число на цифрата). Обикновено за ненулево число x те изискват водещата цифра a n - 1 в b- десетичното представяне на x също да е ненулева.Ако няма двусмислие (например, когато всички цифри са представени под формата на уникални писмени знаци), редица х се изписва като последователност от неговите б -richnyh номера са изброени по низходящ битове за приоритет от ляво на дясно:

Например числото сто и три е представено в десетични знаци във формата:

Най-често използваните позиционни системи са:

1 - единичен (като позиционен може да не се счита; брои на пръсти, никове, възли „за памет“ и т.н.);

2 - двоичен (в дискретна математика, компютърни науки, програмиране);

3 - тройка;

4 - кватернер;

10 - десетичен (използва се навсякъде);

12 - дуодецимална (брои се с десетки);

16 - шестнадесетичен (използва се в програмиране, компютърни науки, както и в шрифтове [ източникът не е посочен 69 дни ] );

60 - шестцифрени (единици време, измерване на ъгли и по-специално координати, дължина и ширина).

Обобщение на b- десетичните системи с цифрови числа са комбинирани системи от числа, в които могат да се използват няколко бази.

; Дата на добавяне: 2018-01-21 ; ; изгледи: 346 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | Защита на личните данни


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри поговорки: Научете се да учите, а не да се учите! 11073 - | 8247 - или прочетете всичко ...

2019 @ ailback.ru

Генериране на страница за: 0.002 сек.