КАТЕГОРИИ:


Нетна печалба
нетната печалба на банката е брутна печалба по-малко административни, технически и други разходи:

където - Нетна печалба на банката; - Брутна печалба на банката; - административни и технически разходи.

Норма банковата печалба е съотношението на нетната печалба за собствен капитал на банката:

където - размер на печалбата на банките; - Нетни приходи от банкиране; - собствен капитал на банката.