КАТЕГОРИЯ:

основен
Случайна страница
контакти


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Тестовете върху историята на Отечеството
1. Исторически наука произхожда от древна. (- Нейният -em) Гърция.

2. "баща на историята" смята Херодот.

3. Основните групи (класове) от исторически източници - това е артистичен, материал, писмени и акустичен.

4. цивилизация възниква в епохата на неолита революция

5. Основните признаци на цивилизацията: писането 1obrazovanie членка 2.vozniknovenie, 3.otdelenie zemledeniya на занаяти, 4.rassloenie общество klassy5.poyavlenie градовете

6. Клонът на източните славяни отделена от праславянски език света в VI век.

7. Древните автори най-често се споменава с името на славяни венди

8. Стария руската държавна е сформирана през ...... век.

9. Киевска Рус достигна най-високата мощност, когато княз Владимир и Ярослав Мъдри Svyatoslavich

10. Срокът за събиране на дължимото от източните славяни - polyude

11. Най-известният руски летопис, наречен - "Приказка за отминали години"

12. Преди приемането на християнството в Рус е писал - да

13. Срокът на феодална разпокъсаност в Рус започва с 1132.

14. Нева битка се състоя в 15 юли 1240.година.

15. Първата голяма битка между монголите и руснакът се състоя в 1223

16. В писмото, издаден от ханове руските князе, за да притежават земята си, наречена пряк път

17. Изцяло руски кода на закони, приети в края на XV век., Наречен sudebnik

18. Определяне на Иван IV (кръга от хора, близки до него), която се проведе във връзка с ИТ реформи 50-60-те години.XVI век., Наречен Избрани Рада.

19. щаб, който отговаря за управлението на отделните сектори на икономиката или на отделни територии в век XVI-XVII., Наречен поръчки

20. казашки Атаман, която започна развитието на Сибир, наречен Ermak

21. В действителност, управлява страната по време на управлението на Fedor Ioannovich и става цар след смъртта му - Борис Годунов

22. Фалшиви Дмитрий II е наречен - "Tushino съд"

23. Zemsky Sobor избран за царството на Михаил Романов, се проведе през 1613?

24. Revolt в Москва през 1648 и 1662 години.са били наричани солна киселина и мед бунт.

25. Най-важното кода на руските закони, приети през 1649 и легализирани крепостничеството в Русия, наречен "съборно Code"

26. Петър взех титлата император в 1721?

27. Решаващият сила в преврати на двореца бяха следните военни единици на полковете гвардия

28. селска война под ръководството на E.I.Pugacheva проведе в 1773-1775gody.

29. Авторът на реконструкцията на състоянието на най-радикалната руски официален проекта през първото тримесечие на XIX век.е MMSperanskii

30. вътрешен политически ход на правителството на Николай I, се характеризира с разширяване на правомощията на самодържавието.31. Теорията на министъра на образованието граф SSUvarova, Русия е в основата на държавната идеология в 1830-1840-те години., Историците от втората половина на XIX век.име - теорията на официалния националност

32. Манифест на премахването на крепостничеството, Александър II подписва 19-ти Февруари 1861 g..goda.

33. Манифест, правителството определя нов курс, подписан 29 април 1881 Александър III, наречен ............... "неприкосновеността на автокрация"

34. Документът обявен Talent руски общи демократични свободи и законодателна парламента, наречена ......... манифест 17 октомври, 1905

35. дясна либерална партия, образувана през октомври 1905 основен индустриалец A.I.Guchkovym, наречен ............ .. "съюз от 17 октомври"

36. Ден на Първата руска революция е традиционно се счита ... ...... ....Година.3 юни 1907 г..

37. Първият законодателен руския парламент започна своята работа в ... .. година.През 1906 г..

38. режим, установен след разпускането на Държавната Дума II и автократичен промяната им избирателен закон, наречен ......... .treteiyunskaya монархия

39. Николай II абдикира от трона ... ... .. ....goda.2 март 1917.

40. Първият съветското правителство избран на II конгрес на Съветите се нарича ......... в полза на Временното правителство

41. Първият съветското правителство избира на конгрес на Съветите II, начело ......... .sovet на народните комисари, Ленин

42. Какви са датата на отваряне и разпускането на Учредителното събрание.5-6 януари 1918.

43. ...... реквизиции е въведена в страната.През 1919 г..

44. Червената армия беше в ... Най-горчив сраженията със силите на Колчак, Деникин, Юденич.1919 година

45. град-крепост ...... .. на Балтийско море през 1921 г., е имало въстание под мотото "Съветите без комунисти" в Кронщат

46. ​​Политиката на "война на комунизма" се заменя с нова икономическа политика в годината ... ..?През 1921 г..

47. XIV конгрес на КПСС (б) обявява политика на индустриализация в ... .., през 1925 година.

48. Върховния съвет агенция икономическо планиране, създадена през 1921 г., известен като Държавната планова комисия ...

49. Страната е изправена пред сериозна криза, свързана с разминаването на цените за промишлени и селскостопански продукти ( "цена ножици"), в годината ... .. през 1923.

50. Първият петгодишен план е изчислен въз ...... ..gody от октомври 1928 г. 1932gg на декември.

51. Великата отечествена война е била прекъсната поради ......... петилетка.Третият план за петилетка

52. Политиката на колективизацията на страната бе взето на конгреса ... ...В XV конгрес на КПСС (б)

53. Органът, извършени пряко от развитието колективна ферма централното ръководство.Тя се нарича ..........kolhoztsentr

54. колективизация стартира в СССР през годината ... ...В юни 1929

55. Резолюция на ЦК на КПСС (б) "На темпа на колективизацията и мерки, които да помогнат на държавата изграждане на колективни ферми", беше взето в годината .......През януари 1930 година.

56. Член IV Сталин в "Правда" с дата 02 март, 1930, който осъди изстъпленията в колективните стопанства, наречени ............... "замаяни с успех"

57. Борбата срещу кулаците е разработен в ....година.През декември 1930 година.

58. на социалистическия закон за защита на имот, написан лично Йосиф Сталин, беше приет през годината ... ...07 август, 1932 г..

59. В документа, приет през 1935 г. най-II конгрес на All-съюз на колективни земеделски производители и възлага на колективното земя в "вечни времена", наречен .......Модел Правила на земеделието ARTEL

60. Народния комисариат на образованието през 1920 година.начело ......... Lunacharskii

61. Постановление SNK "за премахване на неграмотността сред населението на Русия" е приета през годината ... ...В края на 1919.

62. движение Proletkult за създаване на пролетарската култура и контрастиращи предшествано художествената култура се е разпространил в ...... години.През есента на 1917.

63. Резолюция на ЦК на КПСС (б) "за преструктурирането на литературните и художествени организации" е приет в годината ... ...През 1932 г..

64. Първият председател на Съюза на съветските писатели през 1934 г. е избран за ...... Максим Горки

65. В СССР през 1922 г. са включени ......... .. ......... .. ......... и .soyuznye република.РСФСР, Украинската ССР, Белоруската ССР и Зсфср

66. е бил експулсиран от голяма група руски анти-болшевишки политически фигури, писатели и учени ....година.През 1922 г..

67. В съответствие с решение XVI конференция на КПСС (б) серия от почистване на партията започна през годината .......1ви юли, 1929.

68. Главна дирекция на Държавна сигурност, установена въз основа на ОГПУ и слезе в Народния комисариат на вътрешните работи, е създадена през годината ... ...През 1934 г..

69. Репресивните органи, създадени на ниво област, която включва първия секретар на Комитета на Област страна, председателят на изпълнителния комитет и председател на Политическата дирекция на Main (GPU), наречени ......."Тройка"

70. Конституцията на СССР през 1936 г., като се укрепи ...... ..partiynuyu политическа система.еднопартийна

71. Най-масовите репресии срещу членове на Комунистическата партия на Съветския съюз и командирите на въоръжените сили са били държани в годината .......През 1937 г..

72. Учебник по история на БКП, публикувана през 1938 г. с личното участие на Сталин и стана методическа основа за развитието на социалните науки в СССР в края на 1930-те години nachale1950., Наречен ..................."История на КПСС (б).кратък курс "

73. Втората световна война започна ... ...... ...... 01 септември 1939 г..

74. Планът за нападение срещу СССР, изчислена на мълния войната и приет от Хитлер през декември 1940 г., наречен ...... "Барбароса"

75. По време на ......... битка през ноември 1942 г., започна радикална промяна в хода на Великата отечествена война по време на битката при Сталинград

76. ..........международна конференция се обобщи военни съюзните държави в Германия Потсдам конференция

77. В град ......... Уинстън Чърчил САЩ направи известната си реч, която бележи началото на "студената война".В Fulton

78. Военно-политически съюз на западните страни, създадена през 1949 г., и носещ антисъветска, наречен ...... .. НАТО

79. През 1946 г. СССР започна .......Петилетка в един ред.четвърти

80. В СССР беше отменена на извънредно положение след Втората световна война, и се възстановява функцията на конституционните органи ... .. година.През 1945 г..

81. съветското правителство от март 1953 до февруари 1955 г. е. Когато икономическите реформи бяха започнати в Съветския съюз, начело с GM ...... ..Маленков

82. Икономическите реформи на 1950-те години.са образувани с ...... .. сектори на икономиката с селското стопанство

83. беше взето политиката за увеличаване на ролята на науката и технологиите в икономическото развитие в Съветския съюз ....година.През 1955 г..

84. Съгласно реформата от 1957 г., в СССР, въведени ...... ......... ..- гранули или разтвор на принцип икономическото управление.териториален

85. През 1962 г., но е станала голяма международна криза ..........Кубинската криза

86. Първи секретар на ЦК на КПСС през 1964 г., след отстраняване от всички постове Хрушчов е избран ......... ..L.I.Brezhnev

87. 1974-1984.в Далечния изток се проведе общонационален сграда - ПМБ .........

88. Процесът на административно обединение на селското стопанство с свързаните с тях индустрии, предприета от съветското ръководство в края на 1970 и началото на 1980-те., Наречен ...... интеграция ..agropromyshlennaya

89. Договорът между СССР и Германия, за да се установят териториални въпроси след края на Втората световна война, бе подписано в ....година.През 1970 г..

90. Food Program на СССР е приет в ....година.През 1982 г..

91. Заключителна среща за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ), в която ръководителите на 35-те държави, подписали Декларацията за принципите на мирното съвместно съществуване в Европа, проведена в Хелзинки в ... .. година.

92. XXII олимпийски игри в Москва се проведоха в ....година.1980 година.

93. Генералният секретар на Централния комитет на КПСС март 1985, беше избран ......... ..M.S.Gorbachev

94. Преструктуриране в СССР се проведе в ...... ..gody.1987-91g.

95. Законодателят на СССР, създадена през 1989 г., се нарича ...... .. конгрес на народните депутати

96. Курсът е да се създаде регулиран пазарна икономика в Съветския съюз беше официално обявен в ... .. година.През 1990 г..

97. На прехода към многопартийна политическа система в страната бе официално обявено на ... .. конгрес на народните депутати на СССР.III

98. От разпадането на Съветския съюз 26 декември 1991 г. официално обявена ....Върховният съвет на СССР.

99. Борис Елцин е избран за първия президент на Русия в ....година.През 1991 г..

100. През 1995 г. той започва работа ......... Държавната Дума на Русия.шести

друг вариант

1. Каква е възрастта, в съответствие със съвременните учени, е нашата Земя?(4-6000000000. S)

2. В коя част на света открито най-старото човешки останки? (В Африка)

3. Как учените наричат ​​вид маймуна-човек, който е имал инструментите, предшественик «Хомо сапиенс»? (Сръчен човек «сръчен човек»)

4. Как се нарича религия, която се основава на обожествяването на силите на природата?(Езичество)

5. Какво е нивото на племенен система, когато една жена е играл водеща роля в икономиката?(Матриархат)

6. Какво е името археолози открита древна земеделска цивилизация в Източна Европа?(Триполи култура)

7. Появата на всеки от инструменти - камък или метал - свързани с прехода към патриархата?(Metal)

8. Кой език семейство са финландците, естонците, карели, Ханти?(Угро-фински)

9. Името на първата формация състояние на територията на Северното Черноморие (скит царство)

10. Център за големи роб-холдингови сили (V век пр.н.е. - .. IV век от н.е.) е град Пантикапей?(Kingdom на Босфора)

1. За какво, учените приписват най-старите човешки останки в света?(Преди 3 млн. Години)

2. За какво време изследователите приписват началото на формирането на човешкото общество? (40-35000 години на така наречения)

3. Когато древен човек първото влизане на територията на Евразия?(700 хиляди години така наречените)

4. Какво е първоначалната асоциация на хора от един и същи род, водещите колективни ферми и нито едно лице собствеността? (Кланът)

5. Каква е пещера в Урал, където скалните рисунки, открити палеолита? (Kapova пещера)

6. Какво е името, получена в историята на качествен скок в развитието на примитивно изкуство, в резултат на което е преходът от търсене на храна за производство на храни от съоръжения?(Неолитна революция)

7. На какъв етап от племенната система има неравенство в доходите?(Бронзова епоха)

8. Кой език семейство са предците на славяните? (За индо-европейски)

9. Какво силна държава с център в Tushpa случило в IX век.BCв Южен Кавказ? (Урарту)

10. Кой е начело на 107 г. пр.н.е., първата голяма народното въстаниев Босфора империя? (Savmak)

1. Какво хронологичен период е време на експанзия на първобитнообщинния система, и формирането на класовото общество в източните славяни? (VI-IX век АД.)

2. Под какво име най-често се споменава от славяните древните автори? (Named венди)

3. Какви са имената на легендарните основателите на Киев. (Brothers Kyi, Cheek, Хорив и сестра им Lybid)

4. Какво клон на икономическата активност се водещо място сред източните славяни? (Земеделие)

5. Какво е името на доминиращата система на стопанството в източните славяни на юг в зоната на лесостепна? (Угар)

6. В обществена или частна собственост е обработваема земя в съседна общност? (Public)

7. Какво е името на древен занаят на града? (Посад)

8. Как много градове, според историците, е в източните славяни в навечерието на образуването на тяхното състояние? (Около 24)

9. Какви са срока за събиране на дължимото от източните славяни. (Polyude)

10. Какво е религията на източните славяни в навечерието на образуването на тяхното състояние? (Езичество)

1. В какво век Стария руската държавна се формира? (В IX век.)

2. В какво век на праславянски език клон на света се открояваше на източните славяни?(В VI век от н.е.).

3. Какви са били племена, живеещи по средното течение на Днепър? (Clearing)

4. Какво е името на система на стопанството в източните славяни в северната част на горските територии? (Slash и да изгори)

5. Какво е името на съседа (териториално) общност в източните славяни? (World, въже)

6. Какви са някои части на древния град, обитавани, като правило, занаятчии една специалност? (Предградие)

7. До каква път обратно въз основа на доказателства, на летописите на Киев? (До края на горната част на вековете на V-VI.)

8. Какви са най-важният търговски път преминава през земите на източните славяни. (Пътят от викингите на гърците)

9. Какво е името на организацията воини - професионалисти в услуга на принцове?(Squad)

10. Името на върховен колективен орган на източните славяни, за решаване на важни въпроси от живота?(Състав)

1. Какво е под формата на политическата система на Киевска Рус? (Феодална монархия)

2. В кой град паметник на хилядолетието на Русия е направена през 1862 г.? (В Новгород)

3. През коя година е едно въстание Drevlyane? (В 945)

4. Какви са били на мястото на събиране на почит определен принцеса Олга? (Гробищата)

5. Какво е името на апостола, който проповядва християнството в земите на източните славяни. (Andrew)

6. име на града, където е бил кръстен Владимир И. (Корсун (Херсонес))

7. Какво е името на най-известния манастир в Киев? (Киев-Печерски манастир)

8. Каква е основната форма на организация на производството в феодален предварително Mongol Русия. (Недвижимата собственост)

9. Какво е името на реда на наследяване на трона в Киевска Рус? (Друго, стълбищни или lestvichny)

10. Къде и кога принцове проведе конгрес, на който принципът е обявен "нека всеки човек притежава по бащина си?" (В Lyubech, в 1097)

1. Какви са хронологични граници на съществуване на държавата на Киевска Рус? (IX-XII век началото.)

2. Какво е принцът на Новгород в 882, заловен Киев, което го превръща в център на Съединените щати? (Олег)

3. Какво е името на първата руска принцеса - Christian (Олга)

4. Какво е името на размера на данъка, установен от принцеса Олга?(уроци)

5. име точната дата на приемане на християнството като държавна религия. (988 грама)

6. Какво е името на древен данък Рус в полза на църквата?(Десятъка)

7. Какво е името на главата на православната църква в древна Русия?(Metropolitan)

8. При какви принцове на Киевска Рус достигна най-високата мощност?(Svyatoslavich под Владимир и Ярослав Мъдри)

9. Каква беше кодовото име на законите на Киевска мощност? ( "Руски истината")

10. През коя година на престола на Киев се нарича Владимир Мономах? (В 1113)

1. Какво година на пробация се счита за начало на периода на феодалната разпокъсаност в Рус? (1132)

2. Каква социална сила най-активно се застъпва за разпадането на държавата Киевска?(Nobility)

3. Какви са броя на независими княжества и земи на територията на бившата Киевска Рус в средата на XII век. (15)

4. Какви са отделни царства, собствениците на които са били деца на Великия херцог?(Наследството)

5. Какъв град е основан при сливането на Ока в Волга? (Нижни Новгород)

6. година, когато Москва се споменава за първи път в хрониките. (1147)

7. Какви са имената на двама от първенците на Владимир-Суздал, в който земята им се извършват мащабна сграда белокаменна (Andrew Bogolyubskii, Всеволод Голямото гнездо)

8. Име на името на княза, които се обединиха в 1199 Galich и Владимир Volynskiy.(Roman Велики)

9. Кой плаща авторът казва, "Lay": "Hi седнеш на трона zlatokovanom, подпряна планини унгарските полкове им железни ... Киев отваря портата"?(За да Ярослав I Osmomysl)

10. Какво е името на ръководителя на Новгород Църквата?(Bishop (архиепископ))

1. Какъв тип икономика, ориентирана към вътрешното потребление, е типична за периода на феодалната разпокъсаност?(Пазарните стопанства)

2. Какви са двете земи са били установени в Русия феодална република? (В Новгород и Псков)

3. Какви са броя на независими княжества (княжества) на територията на бившата Киевска Рус в XIV век. (250)

4. Кои са трите най-развитата руска земя, които се появиха след разпадането на Киевска държава. (Владимер-Суздал, Галисия-Volhynia, Новгород болярин република)

5. На каква Суздал принцове започна възхода на Ростов-Суздал?(С Юрий Долгорукий)

6. На какъв княз Владимир-по-Klyazma става столица на североизточната Русия?(С Андрю Bogoliubsky)

7. Кой донесени от Киев икона на Дева Мария от Владимир? (Andrew Bogolyubskii)

8. Какъв вид на княз Владимир, казва авторът на "Lay": "Волга може да прелее гребла, и Дон каски за спасяване" (около Всеволод Big Nest)?

9. По време на управлението на княз Galitsky княжество започва да се покачва? (Ярослав I Osmomysl)

10. Какво е името на ръководителя на Новгород милиция? (Tysyatsky)

1. Традицията на държавата, имаше най-значително влияние върху формирането на Стария руската култура? (Византия)

2. Была ли на Руси письменность до принятия христианства?( была)

3. Как называют надписи, сделанные в древности на стенах соборов?( граффити)

4. Сколько книг дошло до нас от домонгольского времени?(150)

5. Как называется знаменитый летописный свод, написанный монахом Нестором в начале XII в.?( «Повесть временных лет»)

6. Как называется сочинение знаменитого киевского митрополита Иллариона («Слово о законе и благодати»)

7. Какви са първата каменна църква сградата в Киев?(Църква на десятък)

8. Какво е плосък византийската тухлата?(Plinfa)

9. Каква е картината с водни бои върху мокра мазилка?(Fresco)

1. Каква форма на религията е в основата на културата на Източна славянски племена? (Езичество)

2. Кой се смята за създателите на славянската азбука? (Кирил и Методий)

3. Какъв материал с изключение на пергамент, използван за писане на жителите на Новгород и други древни градове? (Bark)

4. Какво е най-старата датирана руски книга съществуваха? ( "Остром евангелие")

5. Какво е най-известната руска летопис? ( "Приказка за отминали години")

6. Какво е най-известната поема на предварително Mongol Русия? ( "Lay")

7. Какви видове занаяти е в древна експерти Русия оценяват? (60)

8. Какви са основните катедралата на древния Новгород. (St Sophia Cathedral)

9. Какво е името на източноправославната църква? (Altar)

10. Каква е един от най-почитаните икони на древна Русия, донесени от Византия?(The Владимир икона на Богородица)

1. Кой беше избран за лидер на племената монголските в Khural на монголски аристокрация през 1206?(Чингиз хан)

2. Каква е първата от големите страни са завладени от монголите? (Китай)

3. През коя година, първата голяма битка между монголите и руски? (В 1223 ж)

4. име първият голям град, износени от монголите от лицето на земята в своята агресивен подход към Русия. (Рязан)

5. Какво е името на Рязан болярин - герои, чиято доблест и смелост получи най-високата оценка на Бату (Yevpaty Коловрат)?

6. Какъв вид битка и в коя година се проведе на мястото, където Петър I основава Александър Невски лавра в Санкт Петербург? (Невска битка, 1240)

7. Както съвременниците наричат ​​изграждането на рицарски войски по време на битка във формата на трапец с остър клин? (Pig)

8. Какво е името на хан на правилото, което възлиза на разцвета на Златната орда. (Узбекска)

9. Какво е името на заслуги, издаден от ханове руските князе, за да притежаваме земите им?(Shortcut)

10. Както е посочено в преброяването, проведено от Златната орда в 1257?(Номер на запис)

1. Какви са основна икономическа дейност на монголските-татари. (Nomadic пасторализъм)

2. Какви са десет хиляди монголски войници? (Тюмен (тъмнина))

3. Когато, първата битка между монголите и руски? (На река Kalka)

4. Наименование на града, който е имал най-голяма устойчивост на монголите по време на "кръгла-нагоре" в 1238 (Козелск)

5. Рицари на обществени поръчки комбинирани Livonian Поръчка? (Sword и teftonov)

6. Наименование на годината и мястото на битката на леда. (1242, езерото Пейпси)

7. Какво град е бил столица на Златната орда? (Навес)

8. Кои са лидерите на силите Horde, следи за събирането на дължимото от руската земя?(Baskaks)

9. Какво е значката име, за да мине през земята на Ордата? (Paydza)

10. Какво става известен като плодородната земя на юг от река Ока, падна под властта на Ордата? (Wild Field)

1. Какво е името условно притежаването на феодали получил за услугата?(Имоти)

2. наименование на името на основателя на манастира Света Троица близо до Москва, най-голямата руска църковна и политическа фигура на XIV век. (Сергий Радонежки)

3. Какви са били занаятчийски села са освободени от облагане с данък в държавата? (White уреждане)

4. Какви са двете княжества Североизточна Русия най-активно се бориха за голямата царуването на Владимир? (Твер и Москва)

5. На какво Москва княз е не само политически, но и религиозен център на Русия?(Под Иван I Danilovich)

6. Кой е действал съюзник Мамая да Kulikovo битка? (Jagiello)

7. Кой от руските князе даде голямо царуване Vladimirsky техните потомци наследена без да се иска пряк път в Ордата? (Дмитрий Донской)

8. Кой пръв взе титлата на "император на цяла Русия"? (Иван III)

9. След това, което събитие бе окончателно свален от игото на Монголската-татарски? (След стои на реката Ugra)

10. Какво е името на всички-руски код на закони, приети в края на XV век.? (Код по право)

1. Кои икономически сектор, за да се възстанови бързо след завладяването Mongol? (Земеделие)

2. Как един единствен термин започва да се нарича селскостопанска население след монголското нашествие? (Селяни)

3. Какви са били на земята, върху която са живели селски простолюдието, да плащат данъци в държавната хазна? (Чернозем)

4. Какво е името на първия дял Москва принц? (Даниил)

5. Какво е псевдоним на Иван Danilovich? (Kalita)

6. Наименование на името на руския герой, който е открил Kulikovskoe бори битката. (Запали отново)

7. След основен Horde събитие бе принуден да признае превъзходството на Москва сред руските земи? (След битката при Куликов)

8. На какъв велик княз Новгород е приложен към Москва? (Под Иван III)

9. Какво е името на най-високо консултативния орган в Великия херцог? (Бойар Дума)

10. Как последователи, наречени Joseph на Волоколамск в борбата му с soreanami (не-притежатели)?(Josephites (акумулатори))

1. Какво е населението на Русия до края на XVI век.? (Около 9 милиона. Pers.)

2. Какво е името околностите Иван IV (кръга от хора, близки до него), която се проведе във връзка с ИТ реформи 50-60-те години.XVI век.? (Избрани Рада)

3. Какви са били главната институция, която отговаря за управлението на отделните отрасли или отделни територии в век XVI-XVII.? (Поръчки)

4. Как се нарича форма на управление, която се развива в руската държава след реформите на Иван IV? (Estate-представителна монархия)

5. Какво е името на блок за събиране на данъците, монтиран в средата на XVI век.? (Big плуг)

6. Кой е създадена в средата на XVII век.постоянен Руската армия? (стрелци)

7. Какво е името на църковния събор, сглобени на царя и патриарха през 1551, и което отразява в своите решения върху хода на централизацията на страната? (Cathedral Stoglavy)

8. През коя година войските на Иван Грозни взеха Казан? (През 1552)

9. Какво е името на държавата, която обединява Полша и Литва в XVI век.?(Rzeczpospolita)

10. Какво е името на страната, която се контролира от Бойар Дума през опричнина?(Zemshchina)

1. Какво град е основан през 1584 на Бяло море за търговия с Европа?(Архангелск)

2. Какво е името на един талантлив журналист, който е очаквал в неговите писания реформа на Иван IV? (Иван Peresvetov)

3. Кои са владетелите на Русия първа пое кралската титла? (Иван IV Грозни)

4. Какво е най-висшата власт имоти събрани царе XVI-XVII век.за справяне с критичната ситуация в страната?(Zemsky Sobor)

5. В чието царуване валута реформа започна, според които Москва рубла стана основна парична единица на страната?(Елена Glinsky)

6. Как е комплекс от естествени и финансови задължения, които е бил записан населението в XVI век.? (Tax)

7. Какво е името вид на справка на XVI век., Ускорените църковни спорове?(Gosudarev rodoslovets)

8. Какво е името на казашки атаман, която започна развитието на Сибир. (Ermak)

9. успешно защитата на града позволи на Русия да сключи примирие с Полша в 1582? (Псков)

10. Как се превежда на съвременен език думата "OPRICH?" (Изключение)

1. Какво събитие могат да бъдат идентифицирани като повратен момент в развитието на руската култура XIII-XV век.? (The куликовска битка)

2. Кой е написал стихотворението "Zadonshchina"? (Sofony Ryazanets)

3. На какво са построени Prince първите бели каменни стени на Кремъл в Москва? (Когато Дмитрий Донски)

4. Каква е главната катедрала на Московския Кремъл? (Катедралата Успение)

5. Какво е името на голям руски художник XIV в., Съвременник на Андрей Рубльов. (Теофан Грък)

6. Какво е името на идеологическата доктрина на непрекъснатост на царствата на света (Рим-Константинопол-Москва) ( "Москва - Третия Рим")?

7. Какво е името книга-пътеводител в духовното и личния живот, един от авторите вярват, че Силвестър? ​​(Domostroy)

8. Кой и кога публикувана първата руска печатна книга? (Иван Фьодоров, 1564)

9. Коя известна храм в Москва е построен в чест на раждането на Иван IV? (Църква на Възнесението в Коломенское)

10. Какво е името на най-големия руски художник от края на началото на XV-XVI век.? (Дионисий)

1. В какво ти век в Русия започна да се използва хартия като материал за писане? (В XIV век)

2. Кой е първият руски хронограф? (Pohomy Logofet)

3. Какво е името на Твер търговец Никитин работи? ( "Journey над три морета")

4. Как е началната църквата на великите херцози и царе Москва в Кремъл? (Катедрала Благовещение)

5. Какви са най-известната работа на Андрей Рубльов. ( "Trinity")

6. Какво е продукт на журналистически литература от началото на XVI век.вбеси руската династия на римския император Август, и се оказа непрекъснатостта на Киев и Москва? ( "Легенда за велик княз на Владимир")

7. Какви са първият руски печатна книга? ( "Апостолът")

8. Колко книги са публикувани в Русия през XVI век.? (20)

9. Какво е изключителен паметник на руската архитектура е построен в Москва в чест на присъединяването на Казан ханство към Русия? (Cathedral Покровски (Васильовден))

10. Кой е създателят на Цар Cannon? (Andrew Chokhov)

1. Как се нарича най-висшата форма на феодална зависимост на селянина? (Робството)

2. Когато всъщност се е случило крепостничеството в Русия? (В края на XVI век)

3. Каква е набор от закони законно официално създаването на крепостничеството в Русия? ( "Съборно Кодексът")

4. Кой е всъщност работи на страната по времето на цар Фьодор Ioannovich и става цар след смъртта му? (Борис Годунов)

5. Какви са документите на бунтовниците, с когото I.Bolotnikov обжалват пред хората? (Lovely писма)

6. Какво е прякора на False Дмитрий II? ( «Tushino крадец")

7. Име името на патриарха, който призова за прогонването на нашествениците от Русия по време на размириците? (Ермоген)

8. Какво е храмът е построен от D.M.Pozharskogo в Москва на Червения площад в чест на изгонването на нашествениците, и в памет на загиналите в размириците? (Казан Икона на Богородица)

9. В коя година се проведе Zemsky Sobor избран за царството на Михаил Романов? (През 1613)

10. Какво е споразумение за името с Швеция, което означаваше край на военните действия период смутно време? (Stolbovsky свят.)

1. Какво е името на неговите съвременници криза 70-80th.XVI век.? ( "Poruha")

2. Какви са указите на търсенето и връщането на беглец, издаден в края на XVI и началото на XVII век.? (Укази шпионаж избягали)

3. Каква е изцяло руски кода на закони за първи път въведе Ден на Свети Георги в национален мащаб? (Код на Закон на Иван III)

4. Както в век XVI-XVII.Той призова годините, в които преходът беше отменена селяните в Деня на Гергьовден? (Запазено години)

5. Какво е името на първия патриарх на Москва и цяла Русия. (Работа)

6. Какво е името руски командир, племенник на цар V.I.Shuyskogo успешно се бори с мъжете на Tushino. (M.V.Skopin-Shumsky)

7. Кой е довело през 1611 първата милиция? (Прокопий Ляпунов)

8. Име на името на скулптора на паметника, "Минин и Пожарски" в Москва на Червения площад. (Мартос)

9. Как правителството наречени боляри, начело с F.I.Mstislavskim? ( "Седем Боляри")

10. В едно село през 1618 примирие бе сключено с Полша? (Deulina в населено място)

1. Какво е населението на Русия в края на XVII век.? (Около 10, 5 млн. Души)

2. Какви са най-богатите търговци в страната? (За гости)

3. Какво е името получи въстанието в Москва през 1648? (Salt Riot)

4. Какво е името на най-важната кода на руските закони, приет през 1649, легализирана крепостничеството в Русия? ( "Съборно Кодексът")

5. Какво е името на главния офис в Запорожие Sich? (Хетман)

6. Какво е името на мирния договор между страните от Общността и Украйна, сключен през 1649?(Zborowski мир)

7. обсадата на града е на върха на селска война под ръководството на S.Razina?(Simbirsk)

8. Какво е името на система за събиране на данъците, въведени през 1679-1681.? (Данъчно облагане Homestead)

9. Кой е най-блестящ противник на църковни реформи в средата на XVII век.?(Протойерей Авакум)

10. Какво псевдоним на цар Алексей Михайлович. (Тихите)

1. разделена на територията на Русия в XVII век за това как много страни.? (250)

2. Как се предприятието въз основа на ръчна техника и разделението на труда?(Производство)

3. Каква е била уреждането име в Москва, където са живели експерти храна?(А немски селище)

4. Какви са общият брой на руските градове, които са били бунтове в 1630-1650-те години. (30)

5. Какво е името на Съвета, на което Украйна през 1654 доброволно става част от Русия?(Pereyaslav Рада)

6. Какво е името на мирния договор между страните от Общността и Украйна, сключен през 1651 г.? (Belotserkovny свят)

7. Какво е името получи въстанието в Москва в Москва през 1662 г.? (Copper бунт)

8. Как се нарича кампания на казаци, водена от Razin до Каспийско море през 1667-1669 GG.?(Кампания за козината)

9. Какво е името кръга на църковни лидери, за да обсъдят бъдещето на реформата на църква, оформен в Москва в края на 40-те години.XVII.? (Кръгът на привържениците на древния благочестието)

10. Името на името на патриарха, който е прекарал религиозната реформа в средата на XVII век.?(Nikon)

1. Каква е формата на управление, установена в хода на реформите на Петър? (Абсолютизъм)

2. Какво е името с Алексис институции, занимаващи се с контрол на важни държавни дела? (Secret ред)

3. Кой са царе, държани в двойна трона в Кремъл след бунта на мускетари в 1682? (Иван V и Петър I)

4. Какво е името, и когато мирът е сключен, от която Русия прие задължения в съюз с Полша, Австрия и Венеция се противопостави на Крим и Турция? (Вечен мир, 1686)

5. име датата на битката при Полтава. (27-ми юни 1709)

6. Какви са датите и местата на двата най-големи морски битки на Северна война. (Нос на Ханко, през 1714 г. и на остров Grengam, 1720)

7. През коя година на император Петър I прие титлата? (1721)

8. Какво е името на своите собствени политики за подкрепа на търговците и индустрията, което е проведено от Петър I? (Протекционизмът)

9. Какво е името на документи, определящи реда на обслужване, издадено от Петър I? (Таблица на звания)

10. Що се наричат ​​институция, управлявани от православната църква след премахването на патриаршията от Петър I? (Синод)

1. Какво е най-важният въпрос решен миналата Zemsky Sobor на Цялото (1653)? (За събирането на Украйна с Русия)

2. През коя година регионализма бе премахнато в Русия? (В 1682)

3. Кой е фаворит и на практика управлява страната с Софи Alekseevne? (Владимир Golitsyn)

4. Име Година на Санкт Петербург. (1703)

5. В случаите, когато се е водила битката, на име Петър, "майката на битката Полтава"?(В близост до селото на горите)

6. Какво е името Петър сключен мир с Швеция, и в коя година е било направено? (Нищадски договор, 1721)

7. Какво е името, и когато тя е била приета с постановление на Петър I, за да се изравнят именията на правата на семейни земи? (Постановление на първородството, 1714)

8. Какво е името на годишния паричен данък населението на Русия, създадена от Петър I? (Данък Poll)

9. Какво е името военна служба, въведен от Петър I? (Повинност)

10. Кой ръководи казашки въстанието при Петър I? (K.Bulavin)

1. Какви са военни части бяха решаващата сила в преврати на двореца? (Гвардия полкове)

2. Какво е името на върховен орган, създаден от Catherine I и да ограничи властта на Сената? (Supreme Таен съвет)

3. Кой е фаворитът на Петър II, след отстраняването на Меншиков? (Иван Dolgorukov)

4. Как се нарича времето на Анна Ивановна, се характеризира с доминирането на чужденци в руски съд? (Biron)

5. Какво е името на денонсирането на престъпления срещу държавата в XVII-XVIII век.? ( "Слово и дело")

6. Кой и кога е отменен указ за първородството? (Anna Ionannovny, 1731)

7. Преди да се броят на годините на трудовия стаж е било ограничено до благородството на Анна Ивановна? (До 25 години)

8. Когато и където първият руски университет? (25 Януари, 1755 в Москва) е открит

9. Каква е класа имаше монопол на собствеността върху земята, и селяните в XVIII век.? (Nobility)

10. Какво е името, и при приемането на документа, освободен благородници от задължителна услуга? (Манифест за предоставянето на свобода и свобода на Руската аристокрация, 1762)

1. Кой беше де факто владетел на страната по времето на Катерина I? (A.D.Menshikov)

2. Кой е учителят на Петър II и един от най-активните фигури на период дворцови служители? (A.I.Osterman)

3. Какви са конкретните условия, при които Anna Ioannovna поканени на руския престол? (Състояние)

4. Какво е името на върховната власт, когато Анна Ивановна, който бе заменен Върховния Таен съвет? (Кабинетът на министерствата на тримата)

5. Кой от руските политици се опитаха да организират заговор срещу чуждото владичество, когато Анна Ивановна? (A.P.Volynsky)

6. Какво две нови гвардия полк са били създадени от Анна Ивановна? (Измаиловски и конна гвардия)

7. Когато първият указ е издаден на закрепването на работниците на фабриките завинаги? (В 1736)

8. Кой от руските императрици даде и удържа на думата си да не прилага смъртното наказание в страната? (Елизабет)

9. Когато вътрешните митата са премахнати в Русия? (През 1754 г.)

10. Какво е името война преустанови Петър III след възходящ престола? (Seven Years War)

1. Какво е името на работата на селянин, лишена от парцел, с плащане на пари за месечна поддръжка? (Mesyachina)

2. Какво става известен като бившите манастирски селяни след секуларизацията на църковните имоти през 1764? (Икономически селяни)

3. Какво е сатиричен списание публикува под ръководството на Екатерина II? ( «Други»)

4. Какво е взвода име, довело армията E.I.Pugacheva? (Военния колеж)

5. Какво е името на законодателството на Екатерина II, закони и закони dvoryanovlastie в Русия? (Letters патент благородство)

6. Какво е името манифест на Павел I, е препоръчително да се ограничи крепостничеството? (Манифест на тридневно ангария)

7. Какво е името мирният договор, сключен между Русия и Турция през 1774 г.? (Kucuk Kaynarca свят)

8. Когато Крим става част от Русия? (1783)

9. Какво е името споразумение, съгласно което Русия е взела под крилото си Източна Грузия? (Трактат Джордж)

10. Какво е името на принципа, че решенията в Общото Сейм е трябвало да бъде взето само единодушно? (Liberum вето)

1. Какви нови пари е въведена в Русия през 1769? (Книжните пари)

2. Какво е Комисията за името, свикана от Екатерина II за получаване на нов набор от закони на Руската империя? (Законодателна комисия)

3. Какви са списанията, в която спорът се провеждат с "най-различни неща", публикувана N.I.Novikov? ( "Drone" и "художник")

4. Какво е името на гражданите на Москва получи въстание през 1771? (Plague Riot)

5. Какво е името на Екатерина II даде реката Yaik? (Урал)

6. Кой е първият руски революционер? (Radishshev)

7. Какво е името мирният договор, сключен между Русия и Турция през 1791? (Яш свят)

8. Какви са най-голямата битка на Руско-турската война от 1768-1774.? (Chesma битка)

9. Какво е името на международен акт, приет от Русия по време на революцията в САЩ? (Декларация на въоръжен неутралитет)

10. Кой доведе полските патриоти, които въстанали през 1794 г. за запазване на суверенитета на Полша? (Тадеуш Косцюшко)

1. Как е процес на широко проникване на светски елементи в културата? (Секуларизация на културата)

2. Какво беше името ръкописен вестник, публикувано в кралския двор в XVII век.? ( "Камбанки")

3. Какво е името на есе очертава общата история на Украйна и Русия, и в първата половина на XVII-XVIII век.който се е превърнал в нещо като учебник по руската история?Кой е авторът му? ( "Синопсис". Innocent Жизел)

4. Какво е строителството в Москва на XVII век.е наречен "осмото чудо на света?" (Алексей Михайлович Palace в Коломенское)

5. На чия инициатива Московския университет е открит?Кой беше първия си куратор? (MSU. Игор Шувалов)

6. Кой е автор на книгата "От бедност и богатство"? (I.T.Pososhkov)

7. Колко дълго календар е въведен в Русия от Коледа? (От 1 януари 1700)

8. Какво е доминиращата архитектурен стил в средата на XVIII век.? (Барок)

9. Кой е автор на паметника на Петър I ( «The Bronze конник") в Санкт Петербург? (E.M.Falkone)

10. Какво жанр заема водеща позиция в руското изкуство на XVIII век.? (Портрет)

1. Какви са първата институция на висшето образование в Москва? (Славяно-гръцко-латински академия)

2. В хрониката на есе 30s.XVII.потвърждава правилото на Романови на руския престол? (в "Ню Кроникъл")

3. Как называется стиль в русской архитектуре конца XVII в., ставший завершающим этапом в развитии древнерусского зодчества?( нарышкинское, или московское, барокко)

4. Кто был крупнейшим русским художником XVII в.?( Симон Ушаков)

5. Как называлась первая печатная газета?( «Ведомости»)

6. Как называлось специальное руководство о правилах хорошего тона, изданное при Петре I?( «Юности честное зерцало»)

7. Как назывался первый русский естественно-исторический музей?( кунсткамера)

8. Какой архитектор построил Зимний, Екатерининский и Петергофский дворцы в Петербурге?( В.В.Растрелли)

9. Какой архитектурный стиль получил распространение во второй половине XVIII в.?( классицизм)

10. Где и по чьей инициативе возник первый русский профессиональный театр?(в Ярославле, по инициативе Ф.Г.Волкова.)

1. В каких трех частях света располагалась Российская империя в первой половине XIX в.?( Европе, Азии, Америке)

2. Какие пять крупных территорий вошли в состав России в первой половине XIX в.?( Финляндия, Польша, Бессарабия, Закавказье, Северный Кавказ)

3. Перечислите три основные категории крестьян.(помещичьи, государственные, удельные крестьяне)

4. Какова была численность дворянского сословия в первой половине XIX в.?(около 900 тыс. человек или 0,7 %)

5. Облагались ли подушной податью представители духовенства и купечества? (не облагались)

6. Как называли дворян, владевших имениями? (помещики)

7. Какая новая сословная категория, обладавшая рядом привилегий, была введена в 1832 г.?( почетные граждане)

8. Какая доля валового сбора зерна шла на рынок?( 18%)

9. Какой крупный судостроительный завод был построен в Нижнем Новгороде в начале XIX в.?( Сормовксий завод)

10. Какие пункты соединила первая железная дорога в России, открытая в 1837 г.?( Петербург и Царское село)

1. Какова была численность населения России в середине XVIII в.?( 68 млн. чел.)

2. Какие две вновь присоединенные в первой четверти XIX в. территории получили автономию в составе Российской империи?( Финляндия, Польша)

3. Какой процент населения России составляли крестьяне?( 70%)

4. Представители какого сословия обладали исключительной привилегией владеть землей с крепостными крестьянами?( дворяне)

5. Как называлось податное сословие горожан?( мещане)

6. Как называли представителей различных сословий, содержавших себя за счет профессионального труда?( разночинцы)

7. Какой продукт составлял основу русского экспорта в XIX в.?( хлеб)

8. Как называлась крупнейшая ярмарка на Урале?( Ирбитская)

9. Какие два вида транспорта выполняли основные перевозки в первой половине XIX в.?( гужевой и водный)

10. Какие пункты соединила построенная в 1843-1851 гг. Николаевская железная дорога?( Москву и Петербург)

1. В какие годы правил Александр I?( 1801-1825 гг.)

2. Какой законосовещательный орган при императоре был учрежден Александром I в 1801 г.?( Непременный совет)

3. Какими новыми органами управления в 1802 г. были заменены петровские коллегии?( министерствами)

4. На какой из российских территорий в 1804-1805 гг. правительство Александра I начало отменять крепостное право?( в Прибалтике)

5. В каком году недворянам было разрешено покупать землю (без крестьян)? ( в 1801 г.)

6. Планировалось ли Александром I введение в России конституционного правления?(да)

7. В каких городах были открыты новые университеты при Александре I?( Дерпте, Вильно, Казани, Харькове, Петербурге)

8. В каком году университеты получили автономию?( в 1804 г.)

9. Кто был автором самого радикального официального проекта государственного переустройства России в первой четверти XIX в.?( М.М.Сперанский)

10. В каком сочинении Н.М.Карамзин обосновал необходимость сохранения в России самодержавно-крепостнического строя?( «Записка о древней и новой России»)

1. Какой известный швейцарский просветитель был наставником юного Александра I?( Лагарп)

2. Как название получил кружок близких друзей Александра I, в котором обсуждались реформы первых лет его царствования?( Негласный комитет)

3. Какой принцип был положен в основу административной реформы 1802 г.: усиления коллегиальности или усиления единоначалия в управлении государственными органами?( усиление единоначалия)

4. В каком новом органе при Александре I была сосредоточена высшая исполнительная власть?( в Комитете министров)

5. Какое название получил указ Александра I от 1803 г., по которому помещики получили право отпускать крестьян на волю с землей за выкуп?( Указ о вольных хлебопашцах)

6. Какое количество крестьян вышло из крепостной зависимости с 1803 по 1858 гг.?( 300 тыс. или 1,5%крестьян)

7. Какие учреждения стали центрами учебных округов, в которых располагалась сеть низших и средних учебных заведений?( университеты)

8. Каким землям, вошедшим в состав России в первой четверти XIX в., была дарована конституция?( Финляндии и Польше)

9. Кто являлся ближайшим сотрудником Александра I в последние годы его царствования?( А.А.Аракчеев)

10. Как называлась введенная в 1816 г. новая форма содержания армии, согласно которой некоторые деревни переводились в ранг военизированных частей?(военные поселения)

1. С каким государством в 1812 г. Россией был заключен Бухарестский мир, согласно которому в состав Российской империи вошли Бессарабия и Абхазия?( с Турцией)

2. Взаимоотношения с каким государством находились в центре так называемого «восточного вопроса»?( с Турцией)

3. В союзе с какими государствами Россия вела военные действия против Франции на территории центральной Европы в 1805-1807 гг.?( Австрией и Пруссией)

4. Какое княжество на правах широкой автономии вошло в состав Российской империи в результате русско-шведской войны 1808-1809 гг.?( Финляндия)

5. Назовите имена генералов, в начале июня 1812 г. возглавлявших: 1-ю русскую армии, прикрывавшую петербургское направление; 2-ю армию, прикрывавшую направление на Москву; 3-ю армию, прикрывавшую Киев.( М. Б. Барклай де Толли, П. Ю. Багратион, А. П. Тормасов)

6. Под каким городом в августе 1812 г. соединились две отступавшие русские армии?( под Смоленском)

7. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками в августе 1812 г.?( М.И.Кутузов)

8. Какое историческое решение было принято на военном совете в Филях?( оставить Москву)

9. Разместите события Отечественной войны 1812 г. в хронологическом порядке: Тарутинский маневр, совет в Филях, Бородинская битва?( Бородинская битва, совет в Филях, Тарутинский маневр)

10. В какой европейской столице в 1814-1815 гг. состоялся конгресс держав-победительниц, на котором были подведены итоги наполеоновских войн и утверждены принципы нового порядка в Европе?( в Вене)

1. С каким государством в 1813 г. Россией был подписан Гюлистанский мирный договор, согласно которому к России отходило западное побережье Каспия (Дагестан и Азербайджан)?( с Персией ( Ираном))

2. Судьба народов какого полуострова решалась в рамках одной из крупнейших международных проблем XIX в., получившей название «восточного вопроса»?( Балканского полуострова)

3. К экономической блокаде какого государства по условиям Тильзитского мира в 1807 г. была вынуждена присоединиться Россия?( Англия)

4. Какое герцогство стало плацдармом Наполеона для нападения на Россию в июне 1812 г.?( герцогство Варшавское)

5. Какова была численность русских и французских войск, противостоящих друг другу в июне 1812 г.?( 450 тыс. французов и 220 тыс. русских)

6. Из какого города Наполеон отправил Александру I первое предложение о мире?( из Смоленска)

7. Назовите дату Бородинского сражения. ( 26 августа 1812 г.)

8. На какую дорогу перешла русская армия в результате Тарутинского марш-маневра?( Калужскую)

9. Разместите события Отечественной войны 1812 г. в хронологическом порядке: пожар Москвы, сражение при Березине, вступление наполеоновской армии в Смоленск.( вступление наполеоновской армии в Смоленск, пожар Москвы, сражение при Березине)

10. Как назывался союз монархов Европы, созданный по инициативе Александра I после наполеоновских войн с целью поддержания нового порядка в Европе?( Священный союз)

1. Как называлось первое политическое общество, созданное будущими декабристами в 1816 г. в Петербурге?( союз спасения)

2. Кто возглавлял созданное в Петербурге в 1821 г. Северное общество?( Н.М.Муравьев, С.П.Трубецкой, К.Ф.Рылеев)

3. Как назывался составленный Н.М.Муравьевым программный документ Северного общества?( Конституция)

4. В какой из программ – северного или Южного общества – более радикально решался аграрный вопрос?( в программе Южного общества)

5. В своих программных документах декабристы предлагали: а) сохранить в России абсолютную монархию; б) отменить абсолютную монархию в России?(Б)

6. Какой программный документ декабристов предусматривал ликвидацию крепостного права и превращение России в конституционную монархию?( Конституция Н.М.Муравьева)

7. Какую форму национально-государственного устройства – федеральную или унитарную – предполагал программный документ Северного общества?( федеративную;)

8. Какую тактику – военного переворота или широкой народной революции – избрали декабристы для достижения своих целей?( тактику военного переворота)

9. Кого декабристы выбрали руководителем («диктатором») восстания на Сенатской площади?( С.П.Трубецкого)

10. Какая воинская часть, располагавшаяся на Украине, поднялась на восстание 29 декабря 1825 г.?( Черниговский полк)

1. Какая крупная революционная организация, объединявшая около 200 членов и имевшая отделения в ряде городов, действовала в России в 1818-1821 гг.?( Союз Благоденствия)

2. Кто возглавлял созданное на Украине революционное Южное общество?( П.И.Пестель)

3. Как назывался составленный П.И.Пестелем программный документ Южного общества?( « Русская Правда»)

4. В какой из программ – Северного или Южного общества – более радикально решался вопрос о форме государственного правления в России?( в программе Южного общества)

5. В своих программных документах декабристы предлагали: а) ограничить крепостное право; б) отменить крепостное право?(б)

6. Какой программный документ декабристов предусматривал ликвидацию крепостного права и превращение России в республику?( «Русская Правда» П.И.Пестеля)

7. Какую форму национально-государственного устройства – федеративную или унитарную – предполагал программный документ Южного общества?( унитарную)

8. Какое название получили в литературе люди, разделявшие идеи декабристов, но не участвовавшее в активной революционной деятельности?( «декабристы без декабря»)

9. Какой документ, провозгласивший установление в России временного революционного правления, планировали обнародовать декабристы на Сенатской площади?( «Манифест к русскому народу»)

10. Назовите имена руководителей декабрьского восстания 1825 г., казненных правительством?(П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, С.И.Муравьев-Апостол, М.П,Бестужев-Рюмин, П.Г.Каховский)

1. В какие годы правил Николай I Павлович?( 1825-1855 гг.)

2. Расширением или ограничением власти самодержавия характеризовался внутриполитический курс правительства Николая I?( расширением власти самодержавия)

3. Какой орган возглавлял политическую полицию в России в николаевскую эпоху?( III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии)

4. Кто возглавил работу по кодификации законов Российской империи, осуществленную во второй половине 1820-начале1830-х гг.?( М.М.Сперанский)

5. На какую категорию крестьян распространялась реформа П.Д.Киселева 1837-1844 гг.?( на государственных крестьян)

6. В каких губерниях в 1840-х гг. были проведены «инвентари» - регламентация величины наделов и размера повинностей крестьян?( в западных губерниях (Литва, Белоруссия, Правобережная Украина))

7. Кто в 1833-1848 гг. возглавлял министерство народного просвещения, являвшееся основным идеологическим органом в николаевскую эпоху?( граф С.С.Уваров)

8. На что была направлена реформа средних и низших учебных заведений 1828 г. – на укрепление или ослабление принципа сословности школы?( на укрепление сословности школы)

9. Какой официальный документ, изданный в 1826 г. и действовавший в течение двух лет, вошел в историю под определением «чугунный»?( цензурный устав 1826 г.)

10. В каком году по Европе прокатилась волна революций, отразившаяся на идеологическом фоне России?( в 1848 г.)

1. Кого из русских монархов называли «Дон-Кихотом самодержавия»?( Николая I)

2. На что был направлен внутриполитический курс в годы николаевского правления – на усиление роли государства или усиление роли гражданских институтов?( на усиление роли государства)

3. Чем ведало II отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии?( кодификацией законов)

4. Кто стоял во главе III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии?( граф А.Х. Бенкендорф)

5. Какой Указ, изданный в 1842 г., развивал положение Указа о вольных хлебопашцах 1803 г. и разрешал помещикам отпускать на волю крестьян с землей без выкупа за выполнение строго определенных повинностей?( Указ об обязанных крестьянах)

6. Отвечала ли инвентаризация (четкая регламентация величины крестьянских наделов и размеров повинностей) интересам помещиков?( не отвечала)

7. Какое название получила в литературе официальная идеология николаевского режима, компонентами которой провозглашались «православие, самодержавие, народность»?( теория официальной народности)

8. На расширение или ограничение самостоятельности университетов был направлен университетский устав 1835 г.?( на ограничение самостоятельности университетов)

9. Кто возглавил действовавший на рубеже 1840-1850-х гг. секретный надцензурный комитет, просматривавший материалы, уже прошедшие обычную цензуру?( Д.П.Бутурлин)

10. Какие годы в истории России называют «мрачным семилетием»?( 1848-1855 гг.)

1. Какое название историки второй половины XIX в. дали теории министра народного просвещения С.С. Уварова, являвшейся основой государственной идеологии России в 1830-1840-х гг.?( Теория официальной народности)

2. Какая газета под руководством Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина была основным рупором официальной доктрины в 1830-х гг.?( «Северная пчела)

3. Члены какого революционного кружка планировали в день коронации Николая I в 1827 г. распространить в Москве революционные прокламации?( кружка братьев Критских)

4. Как назывался кружок студентов московского университета начала 1830-х гг., группировавшийся вокруг В.Г.Белинского?( «общество 11-го нумера»)

5. В каком журнале в 1836 г. было опубликовано «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева?( «Телескоп»)

6. За отмену крепостного права выступали: а) западники; б) славянофилы; в) и западники, и славянофилы.(в)

7. Западниками или славянофилами были А.С.Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, К.С. и И.С.Аксаковы?( славянофилами)

8. Западником или славянофилом был В.Г.Белинский?( западником)

9. Какому великому русскому писателю в 1847 г. В.Г.Белинский написал открытое письмо, в котором выступил с призывом к немедленным радикальным преобразованиям социального строя в России?( Н.В.Гоголю)

10. Как называлось революционное общество, сложившееся в середине 1840-х гг. на Украине, членом которого был Т.Г. Шевченко?( Кирилло-Мефодьевское общество)

1. Перечислите составные части так называемой уваровской триады.( православие, самодержавие, народность)

2. Как назывался популярный общественно-литературный журнал, проповедовавший уваровскую триаду?( «Библиотека для чтения»)

3. Члены какого революционного кружка, разгромленного в 1831 г., планировали поднять революционное восстание в Москве и провозгласить введение в России конституционного строя?( кружка Н.П.Сунгурова)

4. Какой философский кружок середины 1830-х гг. объединял в себе и будущих западников, и будущих славянофилов?( кружок Н.В.Станкевича)

5. Кто был редактором журнала, в котором в 1836 г. было опубликовано «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева?( Н.И.Надеждин)

6. К представителям либерализма относят: а) только западников; б) только славянофилов; в) и западников, и славянофилов.(в)

7. Западниками или славянофилами были Т.Н. Грановский.VP Боткин, П.В. Анненков, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин.( западниками)

8. Кто был автором тезиса: «Сила власти – царю, сила мнения – народу»?( К.С.Аксаков)

9. В какой революционный кружок в 1840-х гг. входил Ф.М.Достоевский?( кружок В.М.Буташевича-Петрашевского)

10. Кого считают автором теории «русского социализма»?( А.И.Герцена)

1. Какое европейское государство играло ведущую роль в системе международных отношений в 1820-1830-х гг.?( Россия)

2. С каким государством в 1826-1828 гг. Россия вела войну за Закавказье, завершившуюся Туркманчайским мирным соглашением?( с Персией (Ираном))

3. С каким государством в 1833 г. Россией был подписан договор о благоприятном для России режиме черноморских проливов?( с Турцией)

4. Под чьим руководством в 1830-х гг. на Северном Кавказе сложилось теократическое государство – имам?( Шамиля)

5. В какой российской провинции, имевшей собственную конституцию и значительные автономные права, в 1831 г. вспыхнуло восстание, серьезно отразившееся как на внутри-, так и на внешнеполитическом положении России? ( в Польше)

6. Против кого воевала Россия в Крымской войне: а) только против Турции; б) только против Франции; в) против антирусской коалиции Франции, Англии и Турции?(в)

7. В каком морском сражении в ноябре 1853 г. был уничтожен почти весь турецкий флот?( в Синопском сражении)

8. Какие суда - парусные или паровые – преобладали на русском флоте к середине XIX в.?( парусные)

9. Перечислите имена руководителей обороны Севастополя в 1854-1855 гг.?( П.С.Нахимов, В.А.Корнилов, В.И.Истомин, Э И.Тотлебен)

10. Какой международный документ подвел итоги Крымской войны?(Парижский договор 1856 г.)

1. Какую политику в отношении революционных движений в Европе проводило русское правительство во второй четверти XIX в.: а) поддерживало революционные движения; б) поддерживало законные монархии; в) придерживалось политики невмешательства?(б)

2. С каким государством в 1828-1829 гг. Россия вела войну, завершившуюся Адрианопольским миром, согласно которому к России отходила дельта Дуная и черноморское побережье Кавказа от Анапы до Поти?( с Турцией)

3. В результате чего был подписан Ункяр-Искелессийский договор: а) в результате военных действий против Турции; б) в результате дипломатических действий?(Б)

4. Как называлось воинственное течение в исламе, лежавшее в основе создания в 1830-х гг. на Северном Кавказе теократического государства – имама?( мюридизм)

5. В какую часть Австрийской империи по просьбе австрийского императора в 1849 г. были введены русские войска для подавления разразившегося там крупного освободительного восстания?( в Венгрии)

6. Какая из международных проблем, приведших к Крымской войне, была наиболее болезненной для России: а) освободительное движение на Балканах; б) режим черноморских проливов; в) ситуация на Ближнем Востоке?

7. С каким государством Россия вела военные действия на первом этапе Крымской войны – в 1853 г.?( с Турцией)

8. Войска каких держав приняли участие в военных действиях в Крыму на стороне Турции?( Англии, Франции)

9. Какой военный министр не позволил войскам противника взять Севастополь весной 1854 г.: а)переброска сухопутных войск; б) затопление флота в Севастопольской бухте; в) строительство оборонных укреплений?(б)

10. Кто победил в Крымской войне: а) Россия; б) Турция; в) антирусская коалиция?(в)

1. Какое событие первой четверти XIX в. оказало самое сильное влияние на подъем национального самосознания и развитие культуры в первой половине XIX столетия?( Отечественная война 1812 г.)

2. Как называлось самое известное женское учебное заведение для дворянок?( Смольный институт благородных девиц)

3. Кто был самым популярным книгоиздателем первой половины XIX в.?( А.Ф.Смирдин)

4. Какой либеральный журнал издавал историк Н.А.Полевой?( «Московский телеграф»)

5. Кто является создателем коллекции, ставшей основой Российской государственной библиотеки?( граф Н.П.Румянцев)

6. В каком литературном стиле написаны «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Мертвые души» Н.В. Гоголя?( в стиле реализма)

7. В каком литературном стиле написана повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»?( в стиле сентиментализма)

8. Какому историческому персонажу посвящена опера М.И.Глинки «Жизнь за царя»?( Ивану Сусанину)

9. Каким художником написаны картины «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Приезд гувернантки в купеческий дом»?( П.А.Федотову)

10. Каким архитектором построены здания Михайловского дворца, Сената и Синода, генерального штаба на Дворцовой площади в Петербурге?( К.И.Росси)

1. Какой период в истории России получил название «золотого века» русской культуры?( первая половина XIX в.)

2. В каком учебном заведении учились А.С.Пушкин, А.А.Дельвиг, В.К.Кюхельбекер, А.М.Горчаков, М.Е.Салтыков-Щедрин?( Царскосельский лицей)

3. Как назывался журнал охранительного толка, издававшийся историком М.П.Погодиным?( «Московитянин»)

4. Какой популярный демократический журнал в 1840-х гг. издавали А.А.Краевский и Н.А.Некрасов?( «Современник»)

5. Как называется 12-томное сочинение Н.М.Карамзина по русской истории?( «История государства Российского»)

6. В каком литературном стиле написаны «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина, «Демон» М.Ю.Лермонтова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя?( в стиле романтизма)

7. В каком литературном стиле писали свои ранние произведения Н.А.Некрасов, Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой?( в стиле реализма)

8. Кто является автором «Последнего дня Помпеи»?( К.П.Брюллов)

9. Какое полотно на протяжении 20 лет писал А.А.Иванов?( «явление Христа народу»)

10. Каким архитектором построены здания Большого Кремлевского дворца, храма Христа Спасителя, вокзалов Николаевской железной дороги в Москве и Петербурге?( К.А.Тоном)

1. Во время какой войны вступил на престол Александр II?( Крымской войны)

2. Какое государственное учреждение в период подготовки Великих реформ современники называли «министерством прогресса»?( Морское министерство)

3. Кто из высших царских чиновников фактически возглавлял работу по подготовке крестьянской реформы 1861 г.?( Н.А.Милютин)

4. Назовите дату подписания Александром II Манифеста об отмене крепостного права?( 19 февраля 1861 г.)

5. Как называлось положение крестьян, вышедших по реформе 1861 г. из личной крепостной зависимости, но не приступивших к выкупной сделке за землю с помещиком?( временнообязанное)

6. Какие представительные органы местного самоуправления были введены в 34 губерниях Центральной России в 1864 г.?( земства)

7. Сословным или бессословным был суд в России после 1864 г.?( бессословным)

8. Какой системой винной торговли правительство Александра II заменило винные откупа?( акцизной системой)

9. Вводилась или отменялась автономия университетов по уставу 1863 г.?( вводилась)

10. В каком году было совершено первое покушение на Александра II?(в 1866 г.-Меликов.)

Вариант 2.

1. Какая реформа занимала ведущее место в серии буржуазных реформ 1860-1870-х гг.: земская, судебная или крестьянская?( крестьянская)

2. Какое название в современной научной литературе получил слой высших государственных чиновников XIX в., стремившихся путем реформ смягчить самодержавие, решить крестьянский вопрос, раскрепостить общественную жизнь? ( либеральная бюрократия)

3. В каком правительственном органе с 1859 г. была сосредоточена основная работа над проектом крестьянской реформы?( в Редакционных комиссиях)

4. Сохранялось или отменялось общинное землевладение по реформе 1861 г.?( сохранялось)

5. Сколько процентов стоимости земли, переходящей к крестьянам по реформе 1861 г., непосредственно выплачивали помещику сами крестьяне?( 20-25%)

6. Как назывались исполнительные органы городского самоуправления, введенного в России в 1870 г.?( городские управы)

7. Кто выносил вердикт о виновности или невиновности подсудимого по судебной реформе 1864 г.?( присяжные заседатели)

8. Как называется демократический принцип отбора населения для службы в армии, которым в 1874 г. был заменен рекрутский набор?( всеобщая воинская повинность)

9. Каким видом цензуры в 1865 г. была заменена предварительная цензура столичных изданий?( карательной цензурой)

10. Кто руководил правительственным курсом в 1880-1881 гг.?(министр внутренних дел М.Т.Лорис-Меликов)

1. Кто являлся ведущим публицистом «Современника» в конце 1850-начале 1860-х гг.?( Н.Г.Чернышевский)

2. Как с 1860-1870-х гг. в русской публицистике стала называться социальная прослойка людей, профессионально занимавшихся умственным трудом? (интеллигенция)

3. В какой части российской империи в 1863 г. разразилось мощное национальное восстание?( в Польше)

4. Какво Достоевски роман е написан от материала на опита на членовете на кръга S.G.Nechaeva? ( "Демони")

5. Приемане или отхвърляне на необходимостта от развитие в руската популисти капитализъм? (Отхвърлен)

6. Какво е името получил пропаганда организира масово движение на демократична и революционна интелигенция сред селяните? ( "Going до хората") през 1874 г.

7. Какво е основен метод за борба, революционерите на хора: пропагандни или терор (терористични)?

8. Какво е името се появи през 1880-те.в посока на популизъм, да пропагандира мира, образователни методи на борба за социализъм?(Либерални популизъм)

9. Какво е името на най-влиятелния либерален списание в пост-реформата Русия, основана през 1866 M.M.Stasyulevichem? ( "Хералд на Европа")

10. След работна стачка, организирана през 1885 г. в Москва, вестникът пише за "народа на Русия по въпроса на труда?" (След стачката Морозов.)

1. В кой град е основан A.I.Gertsenom Free руски печатница, която публикува "Полярна звезда", "камбана", по-голямата част от емигрантските брошури и листовки? (Лондон)

2. Кой е най-големият демократична публицист списание "Руската Дума" през първата половина на 1860-те.? (D.I.Pisarev)

3. е налице увеличение или намаление на броя на селянин безредици след публикуването на манифеста на премахването на крепостничеството? (Повишена)

4. В кой град руски емигранти през 1870 г., основана на руския раздел I International? (В Женева)

5. Кой е идеолог на бунтовния хода на революционната популизъм?(M.A.Bakunin)

6. Какви две групи се разделят през 1879 г., основана през 1876 г., една революционна популистка организация на "Земя и свобода"? ( "Народная Воля" и "преразпределение")

7. Когато терористите е убит Александър II? (1-ви март 1881)

8. Идеи за посока през 1890.изразена списание "Руски Wealth", начело с Mikhailovsky? (либерална популизъм)

9. Каква е популярно списание на либералната, а по-късно - защитно посока е издаден M.N.Katkovym ( "Руски Messenger")?

10. Какво е името марксистка група, основана през 1883 г. в Женева GVPlekhanov, V.I.Zasulich т.н.? ( "Еманципацията на труда")

1. Какво тенденция надделя в пост-реформата на руската икономика: растеж или спад в продаваемостта на селското стопанство (растеж на продаваемост)?

2. Какво място прави Русия от края на XIX век в света.от гледна точка на общата селскостопанска продукция? (първи)

3. Какъв тип на развитие на капитализма в селското стопанство е по-прогресивен от гледна точка на пост-реформа Русия: селянин (фермер, 2amerikansky ") или хазяин (latifundialny," пруски ") (селянин)?

4. Кои от следи от крепостничеството, запазени в икономиката след реформата Русия, повтаряйки формата на феодална крепостничеството? (Mining)

5. До първите десетилетия на индустриалната революция е завършена в Русия?(В началото на 1880-те.)

6. Чий повечето от железниците в Русия през 1890 г., години:.? Частен капитал или на касата (хазната)

7. Какви са двете държави са основните търговски партньори на Русия през втората половина на XIX век.? (Германия и Англия)

8. Първо All-руски преброяване на населението се провежда в коя година?(През 1897 г.)

9. Какво клас в Русия зае трето място в брой от края на XIX век.?(Nobility)

10. Как е процес на промишлена преработка в главния клон на икономиката? (Индустриализация).

1. Позовавайки социален процес доминира на руските селяни през втората половина на XIX век. Социална стратификация, или растежа на социалната еднородност?(Социална стратификация)

2. Каква част от общото зърно, произведено в Русия дойде през 1890.на пазара (вътрешен и външен)? (½)

3. Кой е по-широко използване на земята им в-реформа след ерата: собствениците на селски или наемодатели, капиталисти (предприемачи и земеделски производители)?

4. През коя година след реформа Русия удари най-лошия глад?(1891)

5. Какво индустрия доминира в икономиката на Русия в XIX век.?(Лека промишленост)

6. Когато в края на XIX век.Имахме по-високи темпове на растеж на промишленото производство: в Русия или водещите западноевропейски страни (в Русия)?

7. Коя държава има най-висок поставяне капитала си в Русия?(Франция)

8. Какво е населението на страната, според първото преброяване? (126 милиона евро. Pers.)

9. Какво е наследството заета от края на XIX век.вторият по големина в Русия?(Дребната буржоазия)

10. Какъв е процесът на разрастване на градовете и градското население? (Урбанизация)

1. През коя година правило Александър III? (1881-1894 двугодишен период).

2. Кои са лидерите на журналистиката на куче-пазач е политически консултант Александър III? (MN Katkov)

3. Проектът за създаване на национален орган, одобрен от деня на неговото убийство на Александър II :? или административен представител (представител)

4. Какво е името манифест, правителството определя нов курс, подписан 29 Април 1881 Александър III? ( «За неприкосновеността на автокрация")

5. гласни или затворени е политически процес в Русия в епохата на борбата с реформата?(Затворена)

6. Какви са били специални жандармерията органи, ангажирани в потушаването на революционна дейност и пропаганда? (Отдел за сигурност)

7. През коя година бяха приети "Временни правила на пресата", според който правителството може да затвори всички опозиционни медии и обикновено се контролира пресата? (През 1882 г.)

8. разширява или заболее функцията на местните правителствени разпоредби за земството 1890 и градски регулации през 1892 г.? (Стеснени)

9. На удължаването или прекратяването на съответния закон през 1881 г. е изпратен на временно статута на селяни R.? (Отмяна)

10. годишнина от събитията по инициатива на правителството е широко наблюдавано през 1880-те:. 900-та годишнина от покръстването на Русия и 25-годишнината от премахването на крепостничеството?(The 900на годишнината от кръщението на Рус)

1. Каква е политиката на правителството на Александър III е насочена към:. А) развитието на 1860-1870-те години на реформи;б) ограничаването на реформите 1860-1870-те години. (б)

2. Кои са лидерите на Русия най-високите духовни власти е основният идеолог на борбата с реформата на политиката на 1880-1890-те години.? (Главен прокурист на Синода на KP Победоносцев)

3. е въведена в руския представител правителството преди края на XIX век.? (Не)

4. който е ръководител на руското правителство след оставката на M.T.Loris Меликов?(. N.P.Ignatev)

5. Какво е името, приет през август 1881 документ се въвежда извънредни мерки за засилване на полицейското режим в страната? ( "Регламент относно мерките за охрана на националната сигурност и обществената безопасност")

6. Какво е островът е бил основното място на руския политически каторжна работа в края на XIX и началото на XX век.? (Сахалин)

7. Какво е името, получена в едно общество, което се появява през 1881 г. разпореждане омразен министър на образованието IDDelyanov не вземе да се ученици на обикновените хора? ( "Circular на деца готварски")

8. Какво е същността на политиката на правителството на наследството на Александър III: ескортиран или изтриване на границите на класа (ескортиран)?

9. разшири или ограничи свободата на религията в периода на борбата с реформата?(Limited)

10. Каква е била характерна черта на външната политика на правителството на Александър III: победоносна война или не война?(Отсъствие на война)

1. Отмяна на международната принцип е, основните цели на външната политика на Русия в 1860-1870-те години.? (Принцип на неутрализация на Черно море)

2. Каква сила подкрепена Русия по време на Френско-пруската война от 1870-1871.?(Прусия)

3. Какви правомощия между монарха през 1873 г. беше подписано на Съюза на тримата императори?(Русия, Германия, Австро-Унгария)

4. Какво е планински проход в България в продължение на месеци защитава руския отряд, ръководен от генерал I.V.Gurko? (Шипка)

5. На годишнината от събитията през 1878 г., е подписан мирен договор между Русия и Турция? (В седемнадесетата годишнина от премахването на крепостничеството)

6. Какви са трите страни придоби независимост в резултат на Руско-турската война от 1877-1878.? (Сърбия, Черна гора, Румъния)

7. В коя европейска столица през лятото на 1878 г., при което бяха обявени на международна конференция за резултатите от Руско-турската война от 1877-1878.? (В Берлин)

8. Каква голяма европейска сила в средата на XIX век.Русия се състезаваха за контрол върху Централна Азия? (Англия)

9. До каква договор между Русия и Япония е създаден монопол на Русия над Курилските острови и Япония премина в южната част на Сахалин, който принадлежеше на Русия? (С Договора от Shimoda, 1855)

10. Кои държави са сключени през 1882 г. Тристранния съюз, насочен срещу Русия и Франция? (Германия, Австро-Унгария, Италия).

1. който е ръководител на руското външно ведомство в 1860-1870-те години.?(Горчаков)

2. Какво международна конференция прие правото на Русия да възстанови флот в Черно море, загубен в резултат на Кримската война? (Лондон Conference 1871)

3. Какво е най-силната турска крепост руските войски затварят пътя за Южна България? (Плевен)

4. В едно село в февруари 1878 мирен договор между Русия и Турция е подписан? (Сан Стефано)

5. Каква част от България - на север или юг - става автономна провинция в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г. (Южна България).?

6. Какво е генерал-губернатор е създадена през 1867 г. в приложените територии от Централна Азия? (Генерал-губернатор Туркестан)

7. Какви са земята, отстъпена на Русия от Aigun (1858) и Пекин (1860) споразумения с Китай?(Амур регион и региона Усури)

8. За колко правителството на Александър II даде път на САЩ към Аляска?(За $ 7,000,000.).

9. Коя европейска страна се превърна в основен съюзник на Русия в края на XIX век.?(Франция)

10. Между членки през 1893 г. е бил в съюз (одобрен през 1894 г.), който по-късно става основа за военно-политически блок се противопоставя на Тройния съюз?(Франция и Русия)

1. Какъв процент от населението на Русия е грамотен в периода на премахването на крепостничеството?(6%)

2. Какви са двете страни в навечерието на Русия от броя на предметите, произведени годишно до края на литературата на XIX век.? (Германия и Франция)

3. Кое от най-големите руски издател на втората половина на XIX век.произведени от висок обем вестник "Ню време"? (A.S.Suvorin)

4. Кой е първият жена член на Руската академия на науките?(S.V.Kovalevskaya)

5. Кой през 1869 г. открива периодичния закон на химичните елементи?(Менделеев)

6. Каква е философска тенденция е най-често срещаната в Европа през втората половина на XIX век.?(Позитивизъм)

7. Какво е името, дадено на естетическите теория 1850-1860-те години., Да отхвърлите социална, движение "гражданското" в изкуството? (Теорията за "чисто изкуство")

8. Какво е името творческо движение, организирано през 1870.художници демократи, чиято задача е да се доближава изкуството до хората?(Wanderers)

9. Какво е паметникът е издигнат в Санкт Петербург на мястото на убийството на Александър II?(Църква на възкресението (Спасител на пролятата кръв))

10. Кой е авторът на балета "Спящата красавица", "Лебедово езеро", "Лешникотрошачката"?(Чайковски)

1. Какъв процент от населението на Русия е бил грамотен, съгласно първото национално преброяване на населението през 1897 г.? (1/5 или 21%)

2. Кой основана през втората половина на XIX век.Санкт Петербург и най-известните в курсове руските жените? (K.N.Bestuzhev-Ryumin)

3. Какво е най-големият руски издател на късния XIX век.известен с освобождаването на евтини издания на класическата литература за обикновените хора? (I.D.Sytin)

4. В коя област на естествените науки са големи руски учен VVDokuchaev?(В областта на почвознанието)

5. Кой е проектирал първия радиото? (Попов)

6. Създаване на учен, който е създаден на 29-обем "История на Русия от древни времена", смята върха на предреволюционен руска историография? (S.M.Soloveva)

7. Какво е литературен стил е доминиращ през втората половина на XIX век в руската литература.? (Реализъм)

8. Кой е автор на снимките, "шлеп моторни превозни средства на Волга", "Казаците пише писмо до турския султан", "Иван Грозни убива сина си?" (Иля Репин)

9. Какво е най-старата Москва театър е неразривно свързано с работата на Александър Островски? (Little Theatre)

10. Какво е името на група от композитори да създават произведения, базирани на руски теми и мотиви, които са включени NAРимски-Корсаков, MPМусоргски, APБородин и др.? ( "Mighty Шепа")

1. Какво форма на управление остава в Руската империя в началото на XX век.?(Абсолютна монархия)

2. Какви хора сред обитаващи Русия в началото на XX век.Това е вторият по големина място след руски?(Украинците)

3. Кои имоти бе за членове на Руската императорското семейство?(Не)

4. Какво в света по производство на петрол проведе в началото на ХХ век.Русия?(Първи)

5. Какво е името в началото на ХХ век.най-ниската форма на монопол съюз, чиито членове бяха съгласни помежду си на производствените обеми, продажните цени, условията за работа на работната сила?(The Punisher)

6. Какво е преработващата промишленост произвежда повече от половината от всички промишленото производство в Русия в началото на XX век.? (Лека промишленост)

7. През коя година дойде на трона Николай II? (1894)

8. Кой беше главният идеолог на руската прогресивна икономическа политика в 1893-1903 GG.? (Witte)

9. Каква е най-голямата железопътна в света е построен в Русия за рекордно кратко време в 1891-1905 GG.? (Транссибирската железопътна)

10. През коя година е проведено Руско-японската война? (В 1904-1905.)

1. Колко провинции имаше в Русия в края на XIX век.? (97 провинции)

2. Каква е княжество в началото на XX век.трябваше автономно управление в рамките на Руската империя? (Княжество Финландия)

3. Какви феодални институции, които разделят обществото в затворени групи по произход, остава в Русия от началото на XX век.? (Клас)

4. Какво място в света по отношение на концентрация на производството на труда проведе в началото на ХХ век.Русия? (Първи)

5. Какво преобладава в икономиката на Русия в началото на XX:. Внос или износ на капитали?(внос капитал)

6. Широко (ширина) или интензивен (дълбок), разработена Руската икономика в началото на ХХ век.? (Extensively)

7. Какво е мястото в Москва, където в деня на коронацията на Николай II, е имало масово меле, в което засегна около 3 хиляди души? (Khodynka)

8. През коя година злато паричната циркулация е въведена в Русия, значително засилване на курса на рублата и финансовата стабилност на империята като цяло?(1897)

9. Кой в началото на 1900г.бе начело на полицията в Москва, чието име се свързва стопанство политика "на полицията социализма"?(SV Zubatov)

10. Коя държава се е отклонило в южната част на Сахалин след Руско-японската война?(В Япония)

1. Какво е името, дадено в историята на поредица от стачки, организиран от централата на Санкт Петербург през 1896-1897., В резултат на което е приет закон за ограничаване на работния ден?(Санкт Петербург индустриална война)

2. Каква е марксист кръг е създаден от Ленин и Yu.O.Martovym през 1895 г. в Санкт Петербург?( "Съюз на борбата за освобождение на работническата класа")

3. През коя година конгрес на II партия, в която са били взети от минималната програма и програмата за максимален на социалдемократите?(1903 г.)

4. Каква е социалистическа партия под ръководството на VMChernoff е създаден през 1901-1902 години.от Обединени популистки кръгове?(Социалистическа-революционна партия (СРП))

5. Каква дата се счита за начало на първата руска революция?(09 януари 1905)

6. консултантски или законодателни функции е да има Bulygin Дума?(Консултативен)

7. В кой град през декември 1905 г., въоръжено въстание избухва, се превърна в най-високата точка на първата руска революция в Русия?(В Москва)

8. Какво е името на най-голямата дясна националистическа партия начело с AIDubrovin и V.M.Purishkevichem? ( "Съюз на руския народ" или "Черносотници")

9. Коя партия спечели най-много места в I Държавна дума?(кадети)

10. Колкото по-ляв или повече право в техния състав, отколкото аз Дума, беше в Февруари 1907 II Държавната Дума? (Бели вляво)

1. наляво или десни партии първия образувани в Русия? (Вляво)

2. Каква е тенденцията в марксизма, чиито представители в края на XIX век.бяха PBStruve, SNБулгаков, MIТуган-Baranowski, проповядвал на еволюционния път на ескалация на капитализма в социализъм? (Правна марксизма)

3. От страна на фракцията на социалдемократите направи Плеханов: болшевиките и меншевиките (меншевиките)?

4. В какво съюза, която става основа за създаването на Конституционния Демократическата партия през май 1905 г., обединени "Съюз на освобождение", "Съюз земството-конституционалисти" и други либерални организации? ( "Съюз на синдикатите")

5. В кой град през 1905 г. там е първият орган на властта на работниците - по съвет на работниците упълномощено (в Иваново-Voznesensk)?

6. Какъв вид документ обявен талант руски генерал демократичните свободи и законодателната Парламента? (Манифест на 17 Октомври 1905)

7. Кой е лидер на най-голямата руска либерална партия - на Конституционния партия (кадетите), или народна партия на свободата?(PNMilyukov)

8. Какво е името дясна либерална партия, образувана през октомври 1905 основен индустриалец AIGuchkov? ( "Съюз от 17 октомври")

9. През коя година стартира първият руски законодателен парламент?(През 1906 г.)

10. Какво дата традиционно се смята за първия ден на руската революция?(3 Юни 1907)

1. Какво е името на режима, установен след разпускането на Държавната Дума II и автократични промени в избирателния закон, за да ги?(Юни Трети монархия)

2. Кой доведе Руската Министерския съвет през 1906-1911.?(Столипин)

3. Какая партия составила большинство в III Государственной Думе?( октябристы)

4. Сколько лет проработала III Государственная Дума?( 5 лет)

5. Урезаны или расширены права национальных окраин России в результате революции 1905-1907 гг.?( урезаны)

6. За счет каких земель, в первую очередь, предполагал решить проблему крестьянского малоземелья в Центральной России П.А.Столыпин: помещичьих (путем передачи части их крестьянам) или крестьянских (путем уменьшения числа хозяев)? ( крестьянских)

7. В каком году был издан указ об отмене выкупных платежей по реформе 1861 г.? (в 1905 г.)

8. Как назывался участок земли, выделявшийся, по столыпинской реформе, в личную собственность из общинного надела одному домохозяину? ( отруб)

9. Какая часть крестьянских дворов вышла из общины, по столыпинской реформе, до 1914 г.?( ¼ или 26%)

10. Как назывался вышедший в 1909 г. знаменитый сборник статей о русской интеллигенции, авторами которых были Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.Б.Струве? («Вехи»)

1. Какое название (по имени французского императора) получила политика социального лавирования, стремившаяся учитывать интересы различных слоев населения? («политика «бонапартизма»)

2. В каком городе в период первой русской революции был губернатором П.А.Столыпин?( в Саратове)

3. К скольким голосам крестьян приравнивался один голос помещика по избирательному закону 3 июня 1907 г.?( к 260 голосам)

4. Кто был председателем IV Государственной Думы?( М.В.Родзянко)

5. Какое название получил механизм голосования в III Государственной Думе, благодаря которому октябристы обеспечивали правительству необходимый ему исход голосования по большинству вопросов?( «октябристский маятник»)

6. В каких губерниях в 1908 г. по инициативе П.А.Столыпина были введены Земства: в западных или в центральных?( в западных)

7. Какой дофеодальный институт, сохранявшийся в русской деревне, являлся основным препятствием для капитализации крестьянских хозяйств в начале XX в.? (община)

8. Как называлось русское крестьянское поселение одного домохозяина на своем пахотном участке?( хутор)

9. Сколько миллионов человек переселилось на Урал за время проведения столыпинской аграрной реформы?( 3,3 млн. чел.)

10. Какой 300-летний юбилей широко праздновался в России в 1913 г.?( 300-летие династии Романовых)

1. Противоречие между какими двумя европейскими державами являлось основным в системе международных отношений начала XX в.?( англо-германское противоречие)

2. К какому военно-политическому блоку в 1907 г. присоединилась Россия? (к Антанте)

3. Какое государство отторгло в 1909 г. у Турции Боснию и Герцеговину, в которых проживало многочисленное сербское население?( Австро-Венгрия)

4. Назовите дату объявления Германией войны России (1 августа 1914 г.)

5. Наступлением на какую державу начала Германия первую мировую войну? (на Францию)

6. Кто стал главнокомандующим русской армии 1915 г. вместо великого князя Николая Николаевича? (Николай II)

7. Кто был технически лучше подготовлен к первой мировой войне: Россия или Германия? (Германия)

8. В каком году Санкт-Петербург был переименован в Петроград?( в 1914 г.)

9. Назовите дату отречения от престола Николая II?( 2 марта 1917 г.)

10. Как называлась собрание представителей всех областей России, на котором должен был решиться вопрос о новой форме правления после отречения Романовых от престола? (Учредительное собрание)

1. Какие два государства создали в 1904 г. союз «Антанта»? ( Англия и Франция)

2. Какой полуостров в начале XX в. называли «пороховым погребом Европы»? (Балканский полуостров)

3. Какое государство объявило 28 июля 1914 г. войну Сербии? (Австро-Венгрия)

4. Сколько государств приняло участие в первой мировой войне? (38 государств)

5. Какие два генерала руководили наступлением русских войск в Восточной Пруссии в 1914 г.? (В.А.Самсонов и П.К.Ренненкампф)

6. Под руководством какого популярного в армии генерала русские войска одержали ряд крупных побед на юго-западном направлении в 1916 г.?( А.А.Брусилов)

7. Какая страна понесла самые большие людские потери в ходе первой мировой войны? (Россия)

8. В каком городе в феврале 1917 г. разразилось восстание, положившее начало второй русской революции?( в Петрограде)

9. Какой орган власти в условиях правительственного кризиса был создан 27 февраля 1917 г. руководителями IV государственной Думы? (Временный комитет Государственной Думы)

10. Когда было создано Временное правительство?( 2 марта 1917)

1. Какое название получил в истории русской культуры период конца XIX-начала XX вв.?( «серебряный век»)

2. Был или не был принят в царской России закон о всеобщем начальном образовании?( не был)

3. В каком году профессора Московского университета Н.Д.Зелинский, П.Н.Лебедев, К.А.Тимирязев подали в отставку в знак солидарности со студенческой забастовкой?( 1911 г.)

4. В каком губернском городе преподавал в гимназии К.Э.Циолковский?( в Калуге)

5. Кто из руководителей кадетской партии являлся также видным историком, учеником и последователем В.О.Ключевского?( П.Н.Милюков)

6. В каком литературном стиле написаны пьесы А.П.Чехова, А.М.Горького, рассказы И.А.Бунина, А.И.Куприна?( реализм)

7. Какое художественное направление, зародившееся в конце XIX в. во Франции и основанное на впечатлениях художника и зрителя, оказало наиболее сильное влияние на развитие русской живописи начала XX в.?( импрессионизм)

8. В каком архитектурном стиле, отличавшемся эклектизмом, декоративностью, асимметрией, построены здания Большого художественного театра, Гостиницы «Метрополь», Ярославского вокзала в Москве?( в стиле модерн)

9. Кто основал Московский художественный театр, ставший ведущим центром современного театрального искусства в начале XX в.?( К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко)

10. Кто являлся организатором знаменитых «русских сезонов» в Париже в 1907-1914 гг.?( С.П.Дягилев)

1. Какие два типа школ давали начальное образование?( земские и церковно-приходские)

2. Какая страна тратила больше средств на народное образование (в расчете на душу населения) в начале XX в.: Россия или США? (США)

3. Какие два книгоиздателя лидировали на книжном рынке России в начале XX в.? (А.С.Суворин и И.Д.Сытин)

4. Какие два русских естествоиспытателя в начале XX в. были удостоены Нобелевских премий? (И.П.Павлов и И.И.Мечников)

5. Какой русский философ, сын великого русского историка, считается основателем школы русской религиозной философии конца XIX-начала XX вв.?( В.С.Соловьев)

6. К какому течению в русской поэзии, объявлявшему себя провозвестником будущих форм культуры, принадлежали В.В.Маяковский и В.В.Хлебников?( футуризма)

7. Каким объединенным термином, обозначавшим «упадничество», назывались модернистские течения в литературе, искусстве начала XX в.?( декаданс)

8. Как называлась группа художников, возникшая вокруг одноименного журнала, в которую входили А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, Л.С.Бакст?( «Мир искусства»)

9. Кто автор опер «Садко», «Сказка о царе Салтане»?( Н.А.Римский-Корсаков)

10. Кто из русских меценатов собрал одну из богатейших в Европе коллекций полотен французских импрессионистов, основав в Москве Музей западной живописи? (С.И.Щукин)

1. Кто возглавил первый состав Временного правительства в марте 1917 г.? (Г.Е.Львов)

2. Как назывался первый документ Февральской революции, изданный Петросоветом 1 марта 1917 г., направленный на демократизацию и советизацию вооруженных сил?( Приказ №1)

3. Какая российская партия была самой многочисленной к лету 1917 г.?( партия социалистов-революционеров)

4. На какой месяц был первоначально назначен созыв Учредительного собрания? (на сентябрь 1917 г.)

5. Что предусматривала аграрная программа кадетов в 1917 г.: Сохранение или отмену частной собственности на землю?( сохранение частной собственности на землю)

6. Был ли принят Временным правительством закон о восьмичасовом рабочем дне? (не был)

7. Какова была позиция Временного правительства в вопросе о национально-государственном устройстве: а) сохранение России унитарным государством до решения Учредительного собрания; б) признание права наций, населяющих Россию, на политическое самоопределение?(а)

8. В чью ползу – Советов или Временного правительства – в июле 1917 г. завершился период двоевластия?( в пользу Временного правительства)

9. Законодательные или совещательные функции получил российский Предпарламент, начавший свою работу 7 октября 1917 г.?( совещательные)

10. Какой орган Петроградского Совета осуществлял военное руководство вооруженным восстанием в Петрограде 25 – 26 октября 1917 г.?( Военно-революционный комитет)

1. Какой пост занимал во Временном правительстве лидер конституционно-демократической партии П.Н.Милюков?( министра иностранных дел)

2. Когда Временное правительство провозгласило Россию республикой? (1 сентября 1917 г.)

3. Поддержал или осудил политику Временного правительства Поместный собор Русской Православной церкви?( поддержал)

4. По какому принципу составлялись избирательные списки в Учредительное собрание России: на основе всеобщего или цензового избирательного права? (всеобщего избирательного права)

5. Отмену или сохранение частной собственности на землю предусматривал «Крестьянский наказ о земле», составленный эсерами осенью 1917 г. на основе 242 местных крестьянских наказов?( отмену частной собственности на землю)

6. Что легло в основу внешней политики Временного правительства: а) выполнение союзнических обязательств и продолжение войны с Германией; б) разрыв международных договоренностей царского правительства и выход из первой мировой войны?(а)

7. Сколько правительственных кризисов произошло за время существования Временного правительства с марта по октябрь 1917 г.?( четыре)

8. Кто из генералов в августе 1917 г. попытался совершить первый государственный переворот?( Л.Г.Корнилов)

9. Кто – большевики, меньшевики или эсеры – составлял большинство депутатов Петроградского Совета в октябре 1917 г.?( большевики)

10. Как называлось написанное Лениным воззвание Петросовета от 25 октября 1917 г., в котором Временное правительство объявлялось низложенным и провозглашалась Советская власть?( «К гражданам России»)

1. Представители какой партии имели подавляющее большинство на Втором Всероссийском съезде Советов?( РСДРП (б))

2. Сохранялась или отменялась частная собственность на землю по Декрету о земле, принятом Вторым Всероссийским съездом Советов 27 октября 1917 г.? (отменялась)

3. Национализация или социализация земли являлась аграрным лозунгом эсеров? (социализация)

4. Как называлось первое советское правительство?( Совет народных комиссаров)

5. Какого числа было открыто Учредительное собрание России?( 5 января 1918 г.)

6. Федеративной или унитарной республикой была провозглашена Россия на Третьем Всероссийском съезде Советов?( федеративной)

7. В каком году в стране была введена продразверстка?( в 1919 г.)

8. Кто упразднил в Росси сословия: Временное правительство или Советская власть? (советская власть)

9. В каком году столица Росси была перенесена из Петрограда в Москву? (в 1918 г.)

10. В каком году Красная Армия вела наиболее упорные бои с войсками Колчака, Деникина, Юденича?( в 1919 г)

1. Какой первый декрет был принят на Втором Всероссийском съезде Советов? (Декрет о земле)

2. В пользование или собственность передавались крестьянам помещичьи земли согласно Декрету о земле, принятому Вторым Всероссийским съездом Советов? (в пользование)

3. Национализация или социализация земли являлась аграрным лозунгом большевиков?( национализация)

4. Кто возглавил первое советское правительство?( В.И.Ленин)

5. Представители какой партии составляли большинство делегатов Учредительного собрания?( правые эсеры)

6. Классовый или общедемократический характер носила первая советская Конституция?( классовый)

7. Что лежало в основе политики «военного коммунизма»: развитие товарно-денежных отношений или централизованное продуктораспределение? (централизованное продуктораспределение)

8. Когда началась Гражданская война?( в мае 1918 г.)

9. В каком городе в ноябре 1918 г. адмирал А.В.Колчак был провозглашен Верховным правителем России?( в Омске)

10. В каком году была принята первая советская Конституция?( в 1918 г)

1. Каковы были людские потери России в годы первой мировой и гражданской войн? (20 млн. чел.)

2. В каком городе-крепости на Балтийском море в 1921 г. произошло восстание под лозунгом «Советы без коммунистов»?( в Кронштадте)

3. В каком году политика «военного коммунизма» была заменена Новой экономической политикой?( в 1921 г)

4. Какое решение X съезда РКП(б) ознаменовало начало Новой экономической политики?( о замене продразверстки продналогом)

5. Как назывался созданный в 1921 г. высший плановый орган советской экономики? (Госплан)

6. Сколько союзных республик вошло в состав СССР в 1922 г.?(4)

7. В каком году Петроград был переименован в Ленинград?( в 1924 г.)

8. Кто являлся лидером левого крыла большевизма?( Л.Д.Троцкий)

9. Кому первому из выдающихся революционеров «всех времен и народов» в 1918 г. в Петрограде был сооружен скульптурный памятник согласно ленинскому плану монументальной пропаганды?( А.Н.Радищеву)

10. Какая страна первой из западных держав признала РСФСР?(Германия.)

1. Как называлась важнейшая внутрипартийная резолюция X съезда РКП(б), запрещавшая создание фракций и группировок?( «О единстве партии»)

2. На расширение или сужение роли товарно-денежных отношений по сравнению с политикой «военного коммунизма» была направлена Новая экономическая политика?( на расширение)

3. Сохранялась или отменялась в условиях НЭПа всеобщая трудовая повинность? (отменялась)

4. Автономные в рамках РСФСР или равноправные по отношению к РСФСР республики образовали в 1922 г. СССР?( равноправные по отношению к РСФСР)

5. В каком году была принята первая Конституция СССР?( в 1924 г)

6. В каком году из России была выслана большая группа антибольшевистски настроенных политических деятелей, писателей и ученых?( в 1922 г.)

7. Кого из крупных партийных деятелей в 1928-1929 гг. обвинили как лидера «правого уклона» в ВКП(б) ?( Н.И.Бухарина)

8. В каком году была свернута окончательно НЭП?( в 1929 г.)

9. В каком году был принят Декрет СНК «О ликвидации безграмотности»? (в 1919 г)

10. Какой год вошел в историю как год широкого дипломатического признания СССР? (в 1924 г.)

1. В каком году XIV съезд ВКП (б) провозгласил курс на индустриализацию? (в 1925 г.)

2. В каких трех городах в 1930-1933-е гг. были построены крупнейшие советские тракторные заводы?( в Сталинграде, Харькове, Челябинске)

3. Как называлась статья И.В.Сталина в «Правде» от 2 марта 1930 г., где осуждались перегибы в колхозном строительстве?( «Головокружение от успехов»)

4. Какой документ, принятый в 1935 г. на II Всесоюзном съезде колхозников закреплял за колхозами землю в «вечное пользование»?( Примерный устав сельскохозяйственной артели)

5. Однопартийную или многопартийную политическую систему закрепляла Конституция СССР 1936 г.?( однопартийную)

6. В каком году в СССР было восстановлено отмененное в середине 1920-х гг. преподавание истории в школах и вузах?( в 1934 г)

7. Кто автор скульптурного монумента «Рабочий и колхозница»?( Вера Мухина)

8. В каком году США признали СССР?( в 1933 г.)

9. В каком году в СССР вошли Эстония, Латвия и Литва?( в 1940 г.)

10. В каком году были проведены самые массовые репрессии против членов компартии и командного состава вооруженных сил СССР?( в 1937 г)

1. Какая тенденция являлась ведущей в экономике развитых капиталистических стран в1930-е гг.: а) развитие рыночных механизмов; б) усиление государственных рычагов управления хозяйством?(Б)

2. Какая по счету пятилетка была прервана Великой отечественной войной?( третья пятилетка)

3. В каком году в СССР была начата сплошная коллективизация?( в 1929 г.)

4. Какой процент крестьянских хозяйств был объединен в колхозы к концу 1930-х гг.? (90%)

5. Всеобщее или классовое избирательное право введено Конституцией СССР 1936 г.?( всеобщее избирательное право)

6. Как назывался изданный в 1938 г. при личном участии Сталина учебник по истории Коммунистической партии, ставший методологической основой развития общественных наук в СССР в конце 1930-начале1950-х гг.?( «История ВКП(б).Краткий курс»)

7. Кто был избран первым председателем правления Союза советских писателей в 1934 г.?( А.М.Горький)

8. В каком году начался мировой экономический кризис?( в 1929 г.)

9. Сколько дней длилась советско-финляндская война?( 104 дня)

10. Когда началась вторая мировая война?(1 сентября 1939 г.)

1. Какие три государства были главными союзниками фашистской Германии во второй мировой войне?( Италия, Япония, Турция)

2. Как назывался утвержденный Гитлером в декабре 1940 г. план нападения на СССР, рассчитанный на молниеносную войну?( «Барбаросса»)

3. На какое ближайшее к Москве расстояние осенью 1941 г. подошли немецкие войска?( 25 км)

4. Поражением или победой завершились наступательные операции советских войск под Харьковом и в Крыму в 1942 г.?( поражением)

5. В ходе какой битвы в ноябре 1942 г. начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны?( в ходе Сталинградской битвы)

6. Кто обладал военно-техническим преимуществом накануне Курской битвы: Германия или СССР?( СССР)

7. Какого числа капитулировал Берлин?( 2 мая 1945 г.)

8. Когда СССР объявил войну Японии?( 8 августа 1945 г.)

9. Когда были открыты военные действия на втором фронте?( 6 июня 1944 г.)

10. На какой международной конференции были подведены итоги войны союзнических держав Германии?( на Потсдамской конференции)

1. Какой орган, созданный 30 июня 1941 г. сосредоточил всю полноту власти в СССР в условиях военного положения?( Государственный Комитет Обороны)

2. Как назывался германский план захвата Москвы в 1941 г.?( «Тайфун»)

3. В каком месяце началась блокада Ленинграда?( в августе 1941 г.)

4. Возле какой деревни во время боев на Курской дуге состоялось крупнейшее во всей второй мировой войне танковое сражение, в котором приняли участие 1200 танков?( возле д.Прохоровка)

5. Как называлась операция советских войск по освобождению Белоруссии летом 1944 г.?( «Багратион»)

6. Где был открыт второй фронт: в Нормандии, в Северной Африке или на Балканах? (в Нормандии)

7. Когда завершилась вторая мировая война?( 2 сентября 1945 г)

8. Сколько миллионов человек потерял Советский Союз за годы второй мировой войны?( 26,5 млн. чел.)

9. Кто возглавлял делегации СССР, США, Великобритании на Тегеранской конференции 1943 г.?( Сталин, Рузвельт, Черчилль)

10. В каком году была создана Организация Объединенных Наций? (в 1945 г)

1. В каком американском городе У.Черчилль выступил со знаменитой речью, ознаменовавшей начало «холодной войны»?( в Фултоне)

2. Какой военно-политический союз западных стран, носивший антисоветскую направленность, был создан в 1949 г.?( НАТО)

3. Какая по счету пятилетка была начата в СССР 1946 г.?( четвертая)

4. В каком городе в 1954 г. была пущена первая в мире атомная электростанция? (в Обнинске)

5. В каком году была восстановлена советская промышленность после Великой Отечественной войны?( в 1947г.)

6. Полагалась или нет в 1930-1940-х гг. советским колхозникам государственная пенсия по старости?( нет)

7. Какую политику проводила ВКП(б) в первое послевоенное десятилетие: повышения или снижения цен на товары народного потребления?( снижения цен)

8. По компенсационному или конфискационному принципу была проведена денежная реформа 1947 г.?( по конфискационному)

9. В каком году в СССР было отменено чрезвычайное положение после второй мировой войны, и были восстановлены функции конституционных органов власти?( в 1945г)

10. Кто из партийных руководителей возглавлял идеологические компании в 1940-х гг.?( А.А.Жданов)

1. Какая организация для экономического сотрудничества СССР и стран народной демократии была создана в 1949 г.?( Совет экономической взаимопомощи)

2. Как назывался созданный в 1955 г. военно-политический союз социалистических стран?( Организация Варшавского Договора)

3. Какой документ, принятый в 1948 г. ООН, закреплял за каждым человеком право свободного передвижения за пределы государственных границ?( «Всеобщая декларация прав человека»)

4. Какими высшими органами управления в 1946 г. были заменены наркоматы? (министерствами)

5. Кто из руководителей ВАСХНИЛ возглавил в 1940-х гг. разгром советской школы генетики?( Т.Д.Лысенко)

6. Принудительным или добровольным являлся колхозный труд в СССР в 1930-1940-х гг.?( принудительным)

7. Повышались или снижались государственные закупочные цены на колхозную продукцию в период восстановления народного хозяйства после Великой Отечественной войны?( снижались)

8. В каком году после Великой Отечественной войны была отменена карточная система распределения товаров народного потребления?( в 1947г)

9. Реакционная политика каких двух центральных литературных журналов была подвергнута резкой критике постановлением мартовского 1946 г. пленума ЦК ВКП(б)?( «Звезда» и «Ленинград»)

10. Какое название стала носить ВКП(б) с 1952 г. по решению XIX партсъезда? (КПСС.)

1. Экономические и административные методы управления народным хозяйством СССР лежали в основе хозяйственных реформ в1950-х гг.?( экономические)

2. Кто возглавлял советское правительство с марта 1953 по февраль 1955 гг., когда были начаты хозяйственные реформы в СССР?( Г.М.Маленков)

3. Повышены или понижены были государственные закупочные цены на продукцию колхозов в период аграрных реформ 1953-1958 гг.?( повышены)

4. Передавалась безвозмездно или продавалась колхозам государственная техника МТС по постановлению 1958 г.?( продавалась)

5. В каком городе в 1962 г. произошла антиправительственная демонстрация, разогнанная войсками с применением оружия?( в Новочеркасске)

6. Что занимало первоочередное место в развитии промышленного производства в СССР в 1950-1960-е гг.: производство средств производства (группа А) или производство средств потребления (группа Б)?( производство средств производства, или группа А)

7. В каком году в СССР был взят курс на повышение роли научно-технического прогресса в развитии народного хозяйства?( в 1955 г.)

8. Отраслевой или территориальный принцип управления народным хозяйством вводился в СССР согласно реформе 1957 г.?( территориальный)

9. Как назывался главный доклад XX съезда КПСС, сделанный Н.С.Хрущевым на закрытом заседании?( «О культе личности и его последствиях»)

10. Как повлияли события 1956-1957 гг. в СССР на его взаимоотношения с Китаем: углубилось сотрудничество двух стран или началась конфронтация?( началась конфронтация.)

1. С какой отрасли народного хозяйства были начаты экономические реформы 1950-х гг.: с промышленности или сельского хозяйства?( с сельского хозяйства)

2. Усиление или снижение роли материального стимулирования крестьян лежало в основе сельскохозяйственной политики КПСС 1953-1958 гг.?( усиление)

3. В чем состояла сущность социальной политики на селе в период «хрущевских реформ»: в социальном раскрепощении или закрепощении колхозников? (в социальном раскрепощении)

4. У какого государства стало преимущественно закупать советское правительство после аграрного кризиса 1962-1963 гг.?( у США)

5. На какие годы был рассчитан семилетний план развития народного хозяйства в СССР?( 1959-1965 гг.)

6. Какая тенденция была определяющей в развитии экономики СССР второй половины 1950-х гг.: снижение или повышение темпов промышленного роста? (повышения темпов промышленного роста)

7. В каком году состоялся первый полет человека в космос?( в 1961 г.)

8. Какими органами управления народным хозяйством в 1957 г. в СССР были заменены министерства?( совнархозами)

9. Какой по счету была программа КПСС, принятая в 1961 г. на XXII съезде партии? (третьей)

10. Какой крупный международный кризис произошел в 1962 г.?( Карибский кризис.)

1. Кто был избран Первым секретарем ЦК КПСС в 1964 г. после снятия со всех постов Н.С.Хрущева?( Л.И.Брежнев)

2. Экономическая реформа 1965 г.: а) сохраняла территориальные совнархозы; б) восстанавливала отраслевые министерства?(Б)

3. Какая общенародная стройка проходила на Дальнем Востоке в 1974-1984 гг.? (БАМ)

4. Как назывался процесс административного объединения сельского хозяйства со смежными отраслями промышленности, предпринятого советским руководством в конце 1970-начале 1980-х гг.?( агропромышленная интеграция)

5. Народнохозяйственный план какой из последних советских пятилеток не был выполнен ни по одному из основных показателей?( 11-ой пятилетки)

6. В каком году была принята последняя Конституция СССР?( в 1977 г.)

7. В каком году был заключен договор между СССР и ФРГ, урегулировавший территориальные вопросы после второй мировой войны?( в 1970 г)

8. Какое десятилетие XX в. вошло в историю как эпоха разрядки международной напряженности?( 1970-е гг.)

9. В рамках СЭВ и ЕЭС в 1971 гг. была принята комплексная программа социально-экономической интеграции, предусматривавшая сближение народнохозяйственных структур социалистических стран?( в рамках СЭВ)

10. В какой стране социалистического содружества в 1981-1983 гг. произошли события, ставшие началом кризиса и распада социалистической системы в Европе? (в Польше)

1. Кто был назначен председателем Совета Министров СССР в 1964 г.? ( А.Н.Косыгин)

2. Увеличивала или уменьшала количество централизованных плановых показателей экономическая реформа 1965 г.?( уменьшала)

3. Какая советская пятилетка была наиболее успешной по большинству показателей: восьмая, девятая или десятая?( восьмая)

4. В каком году в СССР была принята продовольственная программа?( в 1982 г)

5. Возросли или упали темпы экономического роста в СССР за годы девятой пятилетки 1971-1975 гг.?( упали)

6. Какая по счету статья Конституции СССР периода развитого социализма закрепляла «руководящую и направляющую» роль КПСС в жизни советского общества?( статья №6)

7. В какой европейской столице в 1975 г. состоялось заключительное совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), на котором главами 35 государств была подписана Декларация принципов мирного сосуществования в Европе?( в Хельсинки)

8. Кто обладал военно-стратегическим преимуществом к началу 1970-х гг.: а) Советский Союз; б) США; в) установилось военно-стратегическое равенство двух систем?(В)

9. Какая политика во взаимоотношениях между СССР и США сменила на рубеже 1970-1980-х гг. политику разрядки международной напряженности?( политика конфронтации)

10. В каком году состоялись XXII олимпийские игры в Москве?( в 1980 г)

1. Кто был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г.? ( М.С.Горбачев)

2. Что предполагала экономическая концепция перестройки: а) создание рыночных отношений в рамках социалистической экономики; б) создание капиталистического сектора наряду с социалистическим?(А)

3. В каких хронологических рамках лежит период перестройки в СССР?( 1987-91 гг.)

4. Какой закон, принятый в СССР в 1987 г., составил основу для создания рыночного сектора экономики?( Закон о государственном предприятии (объединении))

5. В каком году в СССР был официально провозглашен курс на создание регулируемой рыночной экономики?( в 1990 г.)

6. В каком году III съезд народных депутатов СССР официально объявил о переходе к многопартийной политической системе в стране?( в 1990г)

7. Какое решение было принято на Всенародном референдуме о судьбе СССР 17 марта 1991 года: сохранить или распустить СССР?( сохранить СССР)

8. Руководители каких трех советских республик 8 декабря 1991 г. подписали соглашение о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ)?( России, Украины, Белоруссии)

9. Кто возглавлял министерство иностранных дел СССР в период перестройки? (Э.А. Шеварднадзе)

10. В каком году началась серия революций в странах Восточной Европы, в ходе которых от власти были отстранены социалистические и коммунистические партии?( в 1989 г.)

1. Какой по счету была последняя советская пятилетка (1986-1990 гг.)?( 12-й)

2. Что предполагал провозглашенный на апрельском пленуме ЦК и на XXVIIсъезде КПСС курс на ускорение социально-экономического развития: а) ориентацию экономики на решение социальных задач; б) ускорение собственно индустриализационных процессов?(А)

3. Какие два важнейших закона, легализовавших частное предпринимательство в СССР, были приняты в 1988 г.?( Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности)

4. С какого года началось сокращение национального дохода в СССР в условиях перестройки?( с 1989г)

5. Какой новый орган законодательной власти СССР был создан в 1989 г.? (Съезд народных депутатов)

6. Кто был избран первым СССР в 1990 г.?( М.С.Горбачев)

7. Какой внеконституционный орган попытался сосредоточить в своих руках верховную власть в СССР 19-21 августа 1991 г.?( ГКЧП)

8. Какой орган 26 декабря 1991 года официально объявил о роспуске СССР?( Верховный Совет СССР)

9. В каком году начался форсированный вывод советских войск из социалистических стран?( в 1989 г.)

10. Какое название получила идеологическая платформа, обосновавшая новый внешнеполитический курс СССР в период перестройки?( Новое политическое мышление)

1. Как называется процесс превращения государственной собственности в частную? (приватизация)

2. Сокращаются или возрастают социальные функции государства в условиях проведения рыночной реформы? (сокращаются)

3. В каком году в России началась ликвидация советских органов власти?( в 1993 г)

4. Президентскую или парламентскую республику утвердило в стране Конституция Российской Федерации?( президентскую)

5. Как называется верхняя палата законодательного собрания РФ?( Совет Федерации)

6. Повысилась или понизилась избирательная активность граждан России на выборах в Государственную Думу в 1995 г. по сравнению 1993 г.?( повысилась)

7. Какой документ, подписанный субъектами РФ, определил порядок федеративного устройства России?( Федеративный договор)

8. Какая партия получила наибольшее число мест в Государственной Думе второго созыва?( КПРФ)

9. В состав какой автономной республики до1992 г. входила Чечня?( Чечено-Ингушской республики)

10. В каком году начался вывод советских войск из бывших республик Советского Союза?( в 1992 г)

1. С какой меры в январе 1992 г. была начата либерализация российской экономики? (с либерализации цен)

2. Каким путем проходил второй этап приватизации в России: а) путем акционирования государственных предприятий; б) путем продажи государственных предприятий через аукционы?(А)

3. В каком году Б.Н.Ельцин был избран первым президентом России?( в 1991г)

4. Каким путем была введена в действие Конституция РФ: путем утверждения парламентом или путем референдума?( путем референдума)

5. Как называется нижняя палата Федерального собрания России?( Государственная дума)

6. В каком году была принята Конституция РФ?( в 1993г)

7. Какая по счету Государственная Дума России начала работу в 1995 г.?( шестая)

8. Кто являлся основным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в России в 1996 г.?( Г.А.Зюганов)

9. Какие четыре республики в составе СССР имели на своей территории стратегические ядерное оружие?( Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан)

10. Является ли Россия членом Совета Европы?( является)