КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Категория художествен образ включва онтологични, семиотични, гносеологически и естетически аспекти

план

Untranslatability теория и нейното опровержение.

план

Рано работа по теория на превода в Русия.

Лекция 8

ПЛАН

1. Ранна работа по теория на превода в Русия.

2. Теория на untranslatability и неговото опровержение.

3. Превод като изкуство и като обект на научно изследване. Универсалността и сложността на превода.

4. Водещата роля на лингвистиката в проучвания за превод. Изучаването на методите за превод на други науки.

5. Повишаване на изискванията за точност на превода на информативни текстове.

6. Специализация и механизация на преведени текстове, тематично, езиково и стилистично разнообразие.

7. преводач специализация проблем.

8. Използване на каноничната превода.

3. Превод като изкуство и като обект на научно изследване. Универсалността и сложността на превода.

GARBOVSKY S. 350-358

план

1. 2 трансфер аспект

2. Translation- това изкуство в тесен или по-широк смисъл

3. Понятието за художествения образ във философията

4. преводи еквивалент

5. онтологичния, семиотични, гносеологически и естетически аспекти на категорията на художествения образ.

2 аспекти на превода

Идентифициране на основните страни трансфер като дейност включва жалба предимно към нейните два аспекта, а именно: а) превод - един вид двуезичен речева дейност и б) превод - е изкуство. Това, което го отвежда до техниката, която позволява множество майстори да декларират превод: превода - е изкуство.

Art е представена като една група от видове човешки дейности, обединени от факта, че те са специфични художествено възпроизвеждане форма на реалност. По-общо казано, изкуството се отнася до всяка дейност, ако това е направено умело, "умело" в процеса, а понякога и в естетически смисъл на думата.

Translation- това изкуство в тесен или по-широк смисъл

Определяне превод като изкуство е нов въпрос на изкуство в тесен или по-широк смисъл? Вероятно можете да отидете на втория път и да се помисли за превод в по-широк смисъл, как умело направено от дейността. Въпреки това, в този случай, ние сме малко вероятно да напредне в разбирането на същността на превод. Първо, нивото на техниката в този смисъл няма никакво ясно дефинирани основните категории, на които можете да разчитате при определяне на трансфера. Второ, "специалист" и "умни" - е същността на категорията на субективна venochnye. Те не могат да бъдат основа за дефиниране. В действителност, същото тълкуване може да бъде разгледана от различни хора като повече или по-малко добър един. Също така е добре известно, че идеята за "майсторство" на превод в продължение на много векове са се променили много пъти. Но това е същността на транслацията активност остана непроменен. Нека се опитаме да погледнем в превода като изкуство в тесния смисъл на думата, т.е. като дейности, които се основават на чл-форма възпроизвеждане на действителността. Първото нещо, което носи превод на различни видове изкуство, това е средното си природа. Както и всяка друга форма на изкуство, преводът възпроизвежда реалността, т.е. един вид реалност, която е съществувала преди началото на дейността. С други думи, продуктът на превод, както и всяка друга форма на изкуство - е продукт на отражение на индивидуален обект реалност. Това е друг, и много важно, за разлика от понятието за превод на понятието за изкуство в по-широкия смисъл на думата, тъй като в резултат на "умни" дейности могат да се създават първични обекти, които не са всъщност играят.Централни категории на изкуството в тесния смисъл на думата, е концепцията на художествения образ. На пръв поглед, това е категорията и не позволява да се помисли за превод като изкуство, в края на краищата става дума за трансфера, ние имаме предвид не само литературния превод, който не е чужд на всички категории литературно произведение, включително категорията на художествения образ, но и други видове трансфер, като тематичен (научна, техническа, политическа, и т.н.) и официално (например различни форми на интерпретация).

Концепцията на художествения образ във философията

Във философията, концепцията на художествения образ се определя като обща категория на изкуството, медиите и развитие формат на изкуството да се живее. Ако тя е универсална, тя трябва да обхване и преводаческа дейност, в противен случай прехвърлянето не може да се определи като изкуство в тесния смисъл на думата, а израза "превод - изкуство" ще бъде празна, лишена от съдържанието на израза, който бяга от истинската същност на обекта в контакт.

В същото време в категорията на художествения образ никога не е било теория на категория превод. Ако художествен образ, и каза, че е само тогава, когато се стигна до литературния превод, а само за това как преводачът е в състояние да запази системата на художествени изображения на оригиналния автор.

Ето защо, би било по-добре да се разпредели категория централната превод и да видим как неговата структура или не може да съвпада със структурата на художествения образ. Съвпадение или поне близост, структури на двете категории ще ни позволи да се помисли за работа един на изкуствата превод.

превод еквивалентен

Централна категория превод като дейността е, по мое мнение, категорията на преводни еквиваленти. Всъщност, това, което би било проблем на превода ние приемаме, в крайна сметка всичко се свежда до транслационни еквивалентна категория. Концепцията на изображението във философията на изкуството и включва предимно неговата вторична. Образът - отражение, независимо дали това е резултат от човешката познавателна дейност или генерализирана художествено представяне на действителността. Изображението се повтаря в една или друга форма, която съществува отделно от него и исторически го предхожда.

Превод еквивалент е също вторичен към оригиналния текст. По дефиниция, е еквивалентно на това, което е еквивалентно на друг, напълно заместването. Замяна на същото може да бъде само това, което съществува в допълнение към замяната на обекта и исторически пред него. Следователно, концепцията на изображението, и концепцията за еквивалент съответстват на вторични обекти, подмяна на някои първични. Съществената разлика между понятието "еквивалент" на понятието "имидж" е еквивалент на твърдението, че пълната равностойност на първичен обект, концепцията на изображението, напротив, винаги е свързано с някои възпроизвеждането субективност, така че не може да се прилага за еквивалентност по отношение на обект заместител. Въпреки това, цялата история на превод показва, че в действителност никога не са преводни еквиваленти, по-скоро рядко, не са равностойни на замяната на оригиналните форми. Те са субективни в същата степен като изображения в изкуството и в човешки когнитивна активност.

Онтологични, семиотични, гносеологически и естетически аспекти на категорията на художествения образ.

Да разгледаме структурата на категорията на художествения образ като философска концепция и да се опитаме да се определи какво го направя с категориите на преводни еквиваленти.

Онтологичния аспект на художествения образ е, че това е факт от идеален същество, облечен с реална основа, не съвпада с истинската основа на възпроизведена обект реалността. В действителност, мрамор не е живата плът, и историята на събитието не е самото събитие. Онтологичния аспект ни се струва изключително важно за разбирането на устен и писмен превод еквиваленти. Превод, както и рисуване, музика, литература, до известна степен също е съвършено същество, облечен в реалната основа, която не съвпада с истинската основа на възпроизведена обекта: преводни еквиваленти са реални, но те не са нищо друго, освен материалното прикритието на идеален живот, това, което Това е психическо дейността на преводач. Те също така съвпада по форма с възпроизводими обекти - признаци на оригиналния текст. Най-очевидните случаи на несъответствие, са тези на превод варианти като орално-писмена или писмено-устно (например, филми, субтитри или тълкуване "Sight"), където се появява на оригинала, като възпроизвеждане на обекта не е същото в тяхната реална основа възпроизвеждане на обекта, т.е. превод на текста. Но дори и ако текстовете на източника и целевите и съща форма, те са различни в тяхната реална основа. В основата на различията - несъответствие графичен или фонетични форма речеви продукти.

Онтологичния аспект на превод не се различава от други форми на изкуството. С поглед към мраморна статуя, често възкликват: "Как да живеем!"; гледа пейзаж или все още живот - "! Като истински" Слушането на музика, ще чуете цвърченето птиците или кражби на листата, както страдат или са щастливи хора. Четенето на книга, мисля, "Как в живота! "Това, както се наблегне на онтологичния характер на изкуството като съвършено същество, облечени в различни недвижими черупка, а не на обектите на реалността. Но ако си припомним историята на превода, ще видим, че в продължение на векове като изискването за идеален превод възникнат: преводачът трябва да пиша като автор би написал, е работил в целевия език. Не е ли това още едно потвърждение за трансфер на близостта на други видове изкуство в онтологичен аспект?

Семиотичен аспект на художествения образ е знак, че е, средствата за комуникация, по смисъла на тази култура. Близостта на трансферните други видове изкуство в семиотичен аспект е очевидно. Ако художествен образ е знак, че е, недвижими елемент, в който криптирана информация на всеки фрагмент от реалността, и равностойността на избрания преводача също е знак, който е криптирана информация, че обектът е наистина това, което е оригинално. Необходимо е да се обърне внимание на един от най-важните характеристики на превода, който често се пренебрегва, и че е в основата на множество грешки, както теоретични и практически план: често вярват, че преводачът пресъздава реалността, описана в оригинала. Но преводачът не играе втора реалност, вече възпроизвежда веднъж на автора на оригинала, той възпроизвежда системата от значения затворени в първоначалните средства за семиотична система, по-точно, ако ние признаваме семиотична система на човешкия език като цяло, за разлика от други знакови системи, с помощта на семиотичен опции за култура, към дестинация, която е собственик на други културни код.

В епистемологична аспект на художествения образ е една фикция, че е, категория, която е близка до тази в теорията на познанието се нарича предположение. Художественият образ е предположение, т.е. хипотеза, поради своята идеална и въображаем ™. В едно и също предположение за идеала и въображаемото, и е еквивалентен превод. Наистина, еквивалентността на преведения текст е идеално и въображаемо. Можете да сравните картините, нарисувани от различни художници с еднакви точки (отлични примери за такива сравнения е експозицията на картини с морски предмети в музея Орсе в Париж), както и преводи на творби, направени от различни майстори. В сравнение преводи идеализация и въображаеми еквиваленти превод показаха не по-малко ясно, отколкото в снимките сравнителните рисувани от различни творци с една точка. В действителност, на базата на транслацията дейност е индивидуално възприятие на оригиналния текст и неговото субективно способността да си представите, за да изберете това, което изглежда да го равностоен. Пълен едно съответствие на всеки език, двойка не е толкова много, но по-голямата част от преводни еквиваленти - не повече от едно предположение.

Смята се, че художественото изображение е предположението на специален вид, който вдъхновява автора на произведение на изкуството с максимална присъда. Можете да се характеризират и превод еквивалент. Преводач винаги се стреми да убеди читателя, че избраната от него еквивалент е най-точно отражение на това, което се съдържа в оригиналния текст.

В действителност естетически аспект на художествения образ "е представена от тялото, в което няма нищо случайно и механични услуги и че е перфектна, благодарение на перфектната единството и крайната смислеността на съставните му части." 1 Това определение е напълно в съответствие с нашата концепция за еквивалент на превод. В действителност, еквивалентен преводът може да бъде нито случайно, нито механична офис. В опозиция, ежедневни и официални преводи отразява същността на дискусиите две хилядолетия, а именно свободното и буквален превод в дискусиите, т.е. върху свободния избор на случайни и механични еквиваленти, услугата следват буквата на оригинала. Желанието за съвършено единство и крайната смисленост също ни насочва към вековните проблемите на превода, търсенето на такива еквиваленти са в съвършенството и пълнотата на езикова форма ще имат пълен смисъл. Ние пише за този древен майстор на думите, като Цицерон и St. Jerome, много трактати са били посветени на Ренесанса (L. Бруни, E. Dole, Жан дю Bellay, и т.н.), той продължава да пише много тълкуватели на нашето време. Художественият образ е обективен като идеален обект, както субективни предположения и kommunikativen (mezhsubekten) като знак. Превод еквивалент има същите свойства. Това е съвсем обективна реалност, която съществува в преведения текст; то е субективно като избора на конкретен човек, преводач; тя kommunikativen като знак за вас, за да се установи диалогичен комуникация с дестинация за трансфер.

Вътрешната структура на художествения образ е различен в различните видове изкуство. Това зависи от материала, пространствен, слепоочията, и други характеристики на творческа дейност. С известна степен на загрубяването на всички структурни видове художествени изображения могат да се обобщят в две групи: тези, които са изградени на принципа на вземане на представителни проби, когато реконструкцията на обекта всъщност включва играят някои от неговите характеристики и изключването на други, и тези, които са изградени на принципа на асоциативен сдвояване, когато същността на реконструирания обект се предава като характер. Ако се опитате да прехвърли тази градация в категорията на преводни еквиваленти, че е необходимо да се признае, че еквивалентът на превод, който се намира в двете групи. В действителност, в повечето случаи, еквивалент на превод е избран въз основа на представителна извадка. Структурата на еквивалента на превод, като структурата на художествения образ, зависи от материала, т.е. от истинските основи на своето съществуване. Естествено, в превода на материала действа като целевия език, или както я наричат ​​в теоретичните работи по превод, превод на езика. Но структурата на всеки естествен език е, че тя никога не може да покрие напълно структура на друг естествен език. Асиметрия изразителните способности (семантичен, формално, функционален, стилистични и т.н.), на езика мишена като превода на реалните основите и на оригиналния език, на който реално основа на възпроизведена обект в действителност всяка двойка езици е толкова голяма, че еквивалент превода е неизбежно, избран въз основа на представителна извадка. Той е в състояние да се отрази само някои от характеристиките на основния предмет.

Отражение на представителна селекция на еквиваленти е т.нар семантична модел на превода. Понякога преводът е еквивалентът на различна структура, тъй като се основава на принципа на асоциативен сдвояване. В този случай, еквивалент на избран не е видим обект съгласно възпроизводим реалността, но е в състояние да индуцира получателя същите емоции, същата реакция като възпроизвежда самия обект.

Еквиваленти от този тип са намерили сравнително пълна картина и теоретична основа главно в превода на динамичен модел равностойност.

Опитахме се да се установи връзка между основните категории на изкуството, от една страна, и превода - от друга, а именно категорията на художествен образ и категорията на преводни еквиваленти. Структурата на тези категории в различните аспекти изключително близки. Това предполага, че работата на превод не е твърде далеч от нивото на техниката.

Но какъв вид изкуство е по-близо превод? BC Виноградов, дефиниране на същността на превода като дейност, и неговата прилика с изкуството, каза: "Ние трябва да приемем идеята, че превода - това е специален, уникален и независим вид словесно изкуство. Това изкуство е "средно" изкуство "perevyrazheniya" оригиналния материал на друг език. Превод на изкуството, на пръв поглед, като музикант сценичните изкуства, актьор, разказвачът в който го възпроизвежда съществуващо произведение на изкуството, а не създаване на нещо напълно оригинално, така че творческата свобода е ограничена от преводача на скрипт. Но това сходство свършва. Останалата част от превода е много различен от всякакъв вид на сценичните изкуства и е специален вид на художествени и творчески дейности, своеобразна форма на "средно" художествено творчество ".

Преводът е изкуство perevyrazheniya наистина, но това не е "вторичен изкуство." Преводач не искал преписвач възпроизвежда съществуващите глас работа. Това наистина е ограничено до определена степен в обхвата на оригиналната реч продукт. Но изкуството не е да повторя нещо, вече е създаден. Неговото изкуство е да се създаде нов продукт в семиотична система в друга културна среда, понякога в друга ера. Преведено реч продукт от един език на другия - това е творчески процес, като изявление на филми и представления, създаване на опери и балети от литературни произведения, картини по библейски и други литературни теми и много други видове mezhsemioticheskogo превод.

Являясь творческой деятельностью, сближающей его с искусством, перевод тем не менее всецело опирается на научные знания, на теорию, которая изучает закономерности переводческих решений и пытается отделить возможное от невозможного, верное от ошибочного. Ж. Мунен сравнивал перевод с медициной. Подобно медицине перевод, конечно же, является искусством, но искусством, основанным на науке.

4. Ведущая роль языкознания в переводческих исследованиях. Изучение перевода методами других наук (ДОБ.ИНФ).

Тюленев с.80-87

ПЛАН

1. Многоаспектность перевода как вида деятельности

2. Фонетика и переводоведение

3. Семантика и переводоведение

4. Контрастивная лингвистика и переводоведение

5. Теория перевода и социолингвистика

Многоаспектность перевода как вида деятельности

Выше уже упоминалось, что одним из отличительных качеств процесса перевода является его многоаспектность. Перевод — это такой вид коммуникации, который осуществляется с помощью языка (точнее двух языков или более), но этим процесс перевода далеко не исчерпывается. Для его эффективного осуществления следует учитывать особенности общения, связанные с культурой взаимодействующих людей или народов. Кроме того, в процесс перевода вовлечены переводящий и переводимый, адресат перевода, разные люди, играющие разные роли и по-разному себя ведущие в данном процессе. Это выводит нас на различные проблемы психофизиологического, социологического, этического порядка. А раз такова особенность процесса межьязыкового общения при посредстве перевода, то наука, его изучающая, должна все это учитывать. Иначе она неправомерно упростила бы сами объект и предмет своего исследования. Вот почему переводоведение представляет собой научное направление, находящееся в тесной связи с целым рядом смежных с ним научных дисциплин. Прежде всего с умными дисциплинами филологического цикла. Кратко обрисуем точки его соприкосновения с некоторыми из них, не претендуя, впрочем на полноту освещения этого сложного и многогранного вопроса. Переводоведение связано с лингвистическими (шире — филологическими) дисциплинами, изучающими язык и те или иные языковые ярусы в рамках какого-либо одного языка, а также изучающими два языка или более. С некоторыми из этих дисциплин оно связано теснее, т.е. у них больше общих научных проблем, с другими таких проблем меньше, а значит, меньше и точек пересечения (например, с фонетикой). К помощи некоторых дисциплин переводоведение прибегает при решении стоящих перед ним прикладных задач, например в процессе разработки частной теории перевода в конкретных парах языков или изучения тех или иных вопросов специальной теории перевода, касаясь таким образом конкретных разновидностей последнего. Обращение переводоведения к другим лингвистическим дисциплинам способствует решению более фундаментальных, общетеоретических проблем межъязыковой коммуникации с помощью перевода.

Фонетика и переводоведение

Рассмотрим несколько примеров взаимодействия некоторых разделов филологии (языкознания и литературоведения) и переводоведения.

Фонетика — это раздел языкознания, который изучает речь как реализацию языка в ее физическом, акустико-артикуляционном аспекте.

Двете нива на инвентарни единици разграничават фонетичен език - и supersegmentny сегмент (или prosodic). За ниво сегмент са конкретни речеви звуци и звукови системи, обслужващи "градивните елементи", които правят речта.

За да се включат всички ниво supersegmentnomu, която надвишава минималното ниво на езикови единици. На ниво supersegmentnom излъчват такива важни параметри на производството реч, като различни интонационни контури, стрес, ритъм, обем, темпо, и така pauzatsiya. Н.

В рамките на по превод въпроси на фонетиката се мерят, защото те не се превежда на отделните звуци или говорни prosodic компоненти, но цели и цели текстове и значения. Ето защо, интердисциплинарни комуникационни фонетиката и превод е ограничен и засяга предимно тълкуването или превод на текстове, предназначени за орална игра.

Тези видове преведени текстове са текстовете на пиеси и речта на героите във филмите, либретото и текстовете вокал и вокално-симфонични музикални, богослужебни текстове, речеви, речи и презентации, както и сонди, парчета от рекламни текстове. До известна степен, проблемите на звука са взети под внимание при превода на поезия и фокусирани върху произношение специални ефекти фикцията на.

Когато прехвърлянето на всички тези текстове трябва да бъдат взети под внимание като сегмент, и ниво supersegmenty. Например, диалогът на филм под едновременното дублирането не трябва просто да преведе правилно (при спазване на всички кръстосано език съответствието, минавайки всички реалности, и т.н.) - Необходимо е да се преведат за това, четливост, гарантира, че преводът на фразите със същата дължина, както и оригиналните изречения, и пауза в превод бяха на същото място и в оригинал и т.н.

Семантика и превод.

Семантика като клон на лингвистиката, изучаващи смисъла на думи, изречения, цели текстове. Въпросът за това какво означава да конкретна дума, фраза, изречение, текст, е един от най-важните въпроси в проучвания за превод.

Структурни проучвания са показали, че в семантиката думи на езика подредени в определена структура или система. Първо, те могат да бъдат корелирани една с друга парадигматична. С други думи, думите могат да се образуват в групи въз основа на сходство или опозиция и по този начин да бъдат свързани помежду си отношения синоними, антоними, paronymy, словоформи един символични системи. Накрая, те могат да образуват целия семантична областта.

Второ, думи се комбинират една с друга в съответствие с определени правила kolligatsionnym и разполагане. Тази гледна точка на връзката между думи на език, наречен syntagmatic.

Както практиката на превода, или парадигми, нито синтагматика някакви два езика никога не съвпадат напълно. Следователно, необходимо е преводът да се рови в смисъла на оригинала, като се посочва мястото на преводни единици в езика източник на системата и да се опита да намери мач в тяхната система за пощенска кутия.

Например, руската дума страна трябва да бъде преведен на английски език по различни начини в фразите, който знае отговора на този въпрос, нека вдигне ръка и те вървяха ръка за ръка. В първия случай съответства на думата ръка е ръка, във втория - на ръката.

Много полезна е така наречената семантичен анализ компонент да се оптимизира работата на превод. Той е като сбор от думи във всичките му значения, Семе. Необходимо е използването на компонент анализ на процеса на превод в проучвания за превод, защото почти никой дума, в която независимо от езика, не е същото в своята семантична състав с думите на друг език. И така трябва да бъде в състояние да открие най-значимите семантични компоненти на една дума в даден контекст (виж глава 8, § 4; .. Глава 9, § 4.).

Апел към семантиката и неговата категоричен апарат значително оптимизирана генералът теоретична и конкретните и специални теоретични изследвания perevodovedcheskie Междуезикова комуникация, която, от своя страна, е позволено да се подобри някои аспекти на превод практика и преподаване на превод.

Връзка с други ТЕОРИЯ НА ПРЕВОД езикови дисциплини

съпоставително езикознание

Лингвистичната теория на превода е тясно свързана с езиковите дисциплини като съпоставителното езикознание, социолингвистика, психолингвистика, текстови лингвистика.

Теорията за превод и съпоставително езикознание

Съпоставително езикознание - посоката на обща изследователска лингвистика, която има за цел да се сравнително изследване на двамата, поне на няколко езика, за да идентифицират техните прилики и разлики на всички нива на езикова структура. Тъй като A D.Shveytser, въпросът за връзката между съпоставителното езикознание и теория превод все още остава предмет на спорове. В миналото много често няма ясна диференциация на тези дисциплини. Ya.I.Retsker през 1950 г. пише, че "... превода е невъзможно без основа твърд език. Такава база трябва да бъде сравнително проучване на езиковите явления и да се установят някои съответствия между оригиналния език и целевия език. Тези съответствия в лексиката, фразеологията, синтаксис и стил трябва да бъдат в основата на езикова теория на превода. " По този начин, на цени от езици и езикови явления идентифицирано с езикова теория превод.

Понякога теорията на превода не е идентифициран с контрастни лингвистика като цяло, както и един от нейните секции, а именно: сравнително стилистика. Тази традиция е положено от работата на Жан-P.Vine и Zh.Darbelne "Сравнителни стилистика на френски и английски език" (1958), в който авторите всъщност приравняват понятията за сравнителни стилистика и теорията на превода. В тази функция проучвания lingvoperevodcheskih късно обърнали внимание и I.I.Revzin и V.Yu.Rozentsveyg ". Признавайки, стойността на работа в тази посока, за теорията на превода, може да не в същото време да не ги забележите, смесване стил и теорията на превода на понятия" 104. Независимо от това, дори едно десетилетие по-късно, някои изследователи твърдят, че "езикова теория на превода - не е нищо друго освен" сравнителното езикознание на текста, "че е семантично идентични сравнително изследване на езиците на текстовете."

В тясна връзка съпоставителното езикознание и теория превод и показва много описанието на метода

сравнително изследване на езика. Принципите, формулирани от Александър Фьодоров сравнителен описание, както следва: "Специфично за този или онзи език не се изразява като стойност общо за него с различен език, и формални категории, в които тя се изразява, структурни елементи. От формални категории като данна от целта (например, по-специално вида на думи, дума за изграждане на модели от порядъка на думи от две части предлага определен вид обект и други подобни) е изследовател да се определи стойността си на един език, а след това да изрази тези стойност на формални средства за друг език (или други съвпадащите думи видовете на същата или друга дума, ред, от две части, или един-сложни предложения, и т.н.). Естествено, в такъв начин анализ на превод материал е много благодарен ... "106. От тази дефиниция, изследователски метод предполага, че лингвистите в интерес на сравнителното изследване на езици използват метод за сравняване на специфични части от реч на различни езици, които всъщност са оригиналите и преводите. Това е в пълно съответствие с изявление E.Koseriu че съпоставителното езикознание в езикова норма, която изследва действителното използване на функционални единици, които тя обхваща зоната, в която процесът на превод се извършва, и същото с нея. От теорията на превода, според E.Koseriu-близкото е площта съпоставителното езикознание, която е ориентирана на езика в действие. Подобно на теорията на превода, тази област има общо с речеви реализации на езикова структура, с функционирането на съответния език, и, като теория лично превод, тя е еднопосочен (например, проблемът с намирането на съответствия герундиум е от значение само за превода от руски и съпоставителна източник лингвистика чийто език е руски).

Тези съпоставителното езикознание е безспорно полезни за езикова теория на превода. Изследване на връзката между функционални единици на езика А и език B, съпоставителното езикознание осигурява необходимата основа за една теория на превода. В действителност, много трансформация превод, представлява трансфера на "технологии", се върна в крайна сметка до функционалните и структурни несъответствия между "сблъсък" с всеки друг в целевия език. Съпоставително езикознание, в някои случаи дава отговор на въпроса защо този или онзи се извършва операцията в превода. Една от причините за използването на трансформация превод е наличието на един от взаимодействащи езиците така наречените "не-еквивалентни форми", които идентифицират и насърчават данни съпоставителното езикознание.

Можем да кажем, че теорията на превода трябва съпоставителното езикознание, като източник на входните данни. Тези данни хвърлят светлина върху разликите между видовете структурни, системи и норми на език служи като отправна точка за правилното анализ превод.

Въпреки тясната връзка съпоставителното езикознание и теория превод, те не може да се приравни към един друг. Задачата на съпоставителното езикознание - сравнение на езици, да се идентифицират техните прилики и разлики. Теория Превод, от своя страна, разследва превода като специфичен вид кръстосано език за комуникация, език посредничество. Неговата цел е да се определи същността на превод, неговите механизми, методи за прилагане, засягащи езикови и извън езикови неговите фактори. Теория на превода, в допълнение към текстовете на източника и целевите, взема предвид социално-културни и психологически различия между communicants, многоезична, както и редица други социално-културни и психолингвистика детерминанти на процеса на превод. Така се взема предвид, че преводът - не е просто промяна на кода на езика, но адаптирането на текста, за да му възприятие през призмата на друга култура.

Теория на превода и социолингвистика

Превод -Social детерминирана явление, което означава, че процесът и резултатът от преобразуването се влияе от социални фактори. Ето защо той има редица функции в приложното поле на социолингвистика.

Сред социолингвистични проблеми, които са пряко свързани с прехвърлянето следва да бъде разпределена като "език и социална структура", "език и култура", "език и социология на личността." Съответно, важно е да се помисли за трите страни поръчват:

а) превод като отражение на социалния свят,

б) прехвърляне на социално детерминирана комуникационен процес,

в) скорост на социален трансфер.

Както A.D.Shveytser пише отражение на социалния свят в процеса на напречното език за комуникация е един от най-важните социолингвистични аспекти на превода. При случва трансфер, от една страна, прехвърлянето на социалните реалности на първоначалната социално-културната система и, второ, косвено отражение на социалната диференциация на обществото чрез социална диференциация, поради език.

изисквания 5.Povyshennye за точността на превода на информативни текстове.

РЕЗЮМЕ (всеки има)

6.Spetsializatsiya механизация и преведени текстове, тематично, езиково и стилистично разнообразие.

Виноградов S.14-18

ПЛАН

изследвания 1. 2 трансфера на ниво и основа за класификация на текстове

2. 6 основни функционални и стилистични видове текстове

2-ниво по превод и основа за класификация на текстове

При проучвания за превод, има два взаимосвързани нива изследователски: процедурно и текст. Процедурата се основава главно на дедуктивния метод, тъй като процесът на превод не ни е дадено в пряко наблюдение. То се провежда в светая светих на човек, в съзнанието му. Материалните обекти, достъпни за конкретен анализ perevodovedcheskogo са на оригиналния текст и превода, писмено или звучене. Функционално, съдържателен и емоционален специфичност на тези текстове да има значително влияние върху методология и изследователски методи. Поради това класификацията на текстове (в общи линии), които могат да бъдат предмет на съществуващата практика на превода е необходимо.

За да преведете този текст са изключително разнообразни по жанрове, стилове и функции. Ето защо, на преводача е важно да се знае какъв вид на текст, той трябва да бъде преведен. Видове текстове определят подхода и изискванията за трансфер, да повлияят на избора на методи за превод и определят степента на еквивалентност на първоначалния превод. Цели и задачи за превод са различни в зависимост от това какво е необходимо, стихотворение или един роман, научна информация на хартия или вестник, документ или технически отчет. И модели за превод за всяка от жанрове имат своите различия. Филолози се опитват да произвеждат класификация текст. Въпреки, че не е лесно да се направи твърде голямо разнообразие от текстове и твърде много взаимно проникване на езикови ресурси и разновидности на реч в някои видове текстове. Най-убедителен е класификацията, която се основава на функционалните характеристики. По времето, академик В. В. Виноградов предложи да се разделят на стилове на езика и речта, въз основа на трите основни функции на езика: комуникация, комуникация и действие (предупреждават, че на езика, избран и други функции). Тази идея се използва за текст класификация, тъй като те се отнасят до всеки стил на речта, а последният е система за изпълнение на функционален поради езикови ресурси, т. Е. стилове език.

Комуникацията е основна функция на всекидневното общуване на хората. Текст, информиране за всички носители на езика, основно се характеризира с функцията на съобщението. въздействие функция е изключително важна за художествени и журналистически текстове, които не са адресирани само до ума, но също така и към чувствата на човека. Те са предназначени да гарантират, че по определен начин, за да повлияе на получателя, на този, който ги отнема.

Въпреки, че стила на материала, въплътена в текста, но за да се равняват на тези две понятия не може да бъде. Стил - лексикален и граматичен единство на текстове в многообразието, което е характерно за определена категория на текстове. И ако това е така, тогава класифицирането на текст трябва да бъде взето под внимание, че те принадлежат към определен функционален стил. Разбира се, трудно класификация текст едва ли е възможно. Rechetvorchestvo пластове. Реч стилове взаимно си влияят една на друга и се проникват. Има преходен и периферна изпълнение стил. Въпреки това, във всеки текст има нещо, дефиниране, представляващо своята специфика. Това ви позволява да се разделят на текстове в класове. Подробната класификация е неизбежно ще има подкласове, видове, подвидове, и така нататък. D.

6 основни функционални и стилистични видове текстове

Така че, като се вземат предвид функциите на езиковите и езикови стилове и език, че е препоръчително да се идентифицират шест главни функционални стил текст тип 1:

Устни текстове. Те могат да бъдат разделени в разговорен и ежедневието, разговорен и друг бизнес. Spoken текстове изпълняват комуникационни функции, изпълнявани под формата на перорална диалогичен и ръководят от взаимната комуникация в името на някои цели.

Официално бизнес текстове, които включват голямо разнообразие от обществени, политически, дипломатически, търговски, правни и други подобни документи. Те имат за основна функция комуникация. Като правило, те съществуват в писмена форма, което в някои видове документи могат да бъдат сравнително строго регулирани.

Социални и информативни текстове. Те съдържат голямо разнообразие от информация, който преминава през каналите за масова комуникация, вестници, списания, радио и телевизия. Тяхната основна функция - съобщение. Тези текстове могат да бъдат предубедени и специфичното въздействие върху манипулирането на общественото мнение. Въпреки това, функцията на съобщение остава основната им, формиране на типология на текст. Формата на тези текстове често писмено. За радио и телевизия, написани текстове са препредадени устно. Нещо подобно се случва с ораторски речта, когато той възпроизвежда оригиналната творба.

4. Научни текстове, с много подтипове, вида и подвида, в зависимост от областта на знанията и цел. Сред тях са, преди всичко, специални текстове, предназначени за професионалисти и не-фантастика, предназначен за обикновения читател. Всички те са функция на комуникация и да се съсредоточи върху последователна, обективна и основана на доказателства резюме на съдържанието. Научните текстове се извършват основно в писмена форма. На конференции, конгреси, симпозиуми и др. N. Тяхната форма може да бъде устна.

5. художествени текстове, които обхващат цялото разнообразие от жанрове на художествена литература, литературна критика и журналистика. Трябва да се подчертае, че имат две основни взаимосвързани текстови образуващи функции и естетическо въздействие. В тези текстове е особено важна форма на представяне. Литературата е въплътена не само и не толкова рационално като артистичен и естетичен познаване на реалността. От това как и в каква форма се материализира съдържание зависи от естетическа стойност на продукта и степента на емоционален и изразителен въздействие върху читателя. В литературни текстове, използвани възли и съоръжения от всички стилове, но всички тези елементи в стил са включени в специална литературна система и да придобият нова естетическа функция. Разбира се, литературни текстове трябва да бъдат разделени на видове, като например съответните литературни жанрове. Всеки един от видовете ще бъде нейната артистична, езикова и функционална специфичност.

6. религиозни произведения. Съдържанието им, характеристиките се различават специален оригиналност. Основните сред тях са каноничните книги на Свещеното Писание, апокрифите, живота на светиите, проповеди, богословски съчинения. Преводи на библейските книги имат дълга история. Преводи на Библията, свързани с екзегетиката - раздел теология третира неяснота на някои пасажи от Библията и библейския речник, изясняване на текста.

7. преводач специализация проблем.

8. Използване на каноничната превода.

Лекция 9

1. Появата и развитието на преводни упражнения. Теоретични доводи в преводачи.

2. нормативен характер на ранните теории на превода.

3. описателен подход на езиковата теория на превода.

4. Понятията за кръстосано език за комуникация и езиково посредничество

5. Проблемът на определението за превод като най-важният вид езиково посредничество. Оценка и телеологично определение за превод

6. схема Комуникативна превод

7. Структура на науката за превода

1. Появата и развитието на преводни упражнения. Теоретични доводи в преводачи

ПЛАН

2.Normativny характер на ранните теории на превода

Фьодоров S.51-55

ПЛАН

1. Решенията за превод от древните книжници

2. "стара руска теория на изкуството думи" Bright Mathauzerovoy

3. преглед на методите за превод и становищата по него от XII до XVII век (светлина Mathauzerovoy)

4. Критика на работата S. Mathauzerovoy

1. Решенията за превод от древните книжници

Специалисти в историята на древната литература и древен език е отдавна се интересуват в сценария на преобразуване като периодите Киев и Москва, и редица негови паметници, посветена на изследването (монографии и статии) в XIX век и в този век, като особено се интересуват от древен руски превод увеличава през последните десетилетия, успоредно с все по-голям интерес към древната култура и древното изкуство. Ако по-далечното минало са изследвани главно част от прехвърлянето на писане (обемът на материала и разнообразието), нейният език (като такива и във връзка с прототипи, скриптове), връзката му с други литературни паметници, и историческите факти в нашето време (от средата на век), на вниманието на учените все привлича характер на превода, техника и естетическите си принципи, и в изучаването на тази част от обекта постига значителни резултати. В по-голямата научна литература, свързана с въпроса са доста рядко и разпръснати препратки към някакви преценки за превод от древните книжници, и може да създаде (всъщност създаден) погрешното впечатление, че в историята на древна култура - за разлика от Западна Европа - не запазените специално формулиран изявления, които отразяват гледната точка на системата за трансфер 1.

2. "стара руска теория на изкуството думи" Bright Mathauzerovoy

Тази празнина във възприемането на руски преводачи от Средновековието за първи път посочи не само навън, но и изпълнен си чешки изследовател в Светла Mathauzerova ценна монография "Теорията на изкуството Стария руската дума» (Praha, 1976 г., на руски). Тази книга има специална глава "Теория на превода", където авторът комплекти (по-точно възстановява въз основа на множество текстове и преводи на оцелелите отчети за тях) съществуването на няколко древни книжници системи за превод, последователни или действащи в едно и също време. Необходимо е това твърдение да превежда "силата и причината", или

1) прехвърляне по смисъла на принцип, съдържанието, литературни доказателства оправдава дори на XII век. ( "Пролог" Йоан Екзарх Bolrarskogo превода "Теология" Свети Йоан Дамаскин, и на така наречения "македонски лист" - фрагмент от съображения за трансфер);

2) свободен превод, се използва главно за делата на светската литература ( "Истории на Юда. Война" на Йосиф Флавий, "Хроника" Георги Амартол, Джон Малала, "Приказка за Akira Мъдрост" ((Александрия "и др.) И аргументирана kakimi- или запишете разисквате за това;

3) Принципът на буквалното възпроизвеждане на оригинала, в превод "дума по дума", която управлява от XIV до XVII век в предаването на богослужебни текстове;

4) училище на Maxim гръцки, същността на която S. Mathauzerova обозначава като "граматика" теория на превода ", като подчертава в своите четири основни аспекта - признаването на специалното значение на влизането в граматиката на езика, с разбиране на специфичните езикови различия - както граматическа и лексикална," желание да се въвеждат литературен църковно-славянски език на руски език; "и, накрая, критично отношение към преведения текст, е предпоставка за добро предаване, както и да коригира стари преводи и

5) развитие на синтетични тенденции в бизнеса с превод, характеризиращи се с изследователя като "синтетична теория на превода." Тези тенденции се проявяват в XVII век в работата на Симеон на Полоцк, автор на трактата "Wand правителство", като изискване за прехвърляне "и ума, и изказването," т.е.. Д., И смисъла и режим на изразяване, форма, и спори с тях Euphemia Chudovsky, настоявайки за "изказване и ум не са променлива." Mathauzerova S. подчертава, че "мнението на Симеон на Полоцк имат много общо с възгледите на класически автори и автори на Възраждането" (т.е., Цицерон и Dante - 53 ...) И прави обобщение:

"Теория на превода през 17 век, синтезирани във всички екстремни възможностите на. Той се присъедини към теорията на превода, в смисъл, и в съответствие с писмото, теорията на свободен и строго дума по дума за превод, теория превод и преобладаващите граматически и естетическите аспекти. Преводи на богословски текстове и методи за превод взаимопроникващи светска литература "(стр. 54).

трансфер 3.Obzor на методи и го гледа от XII до XVII век

Този кратък преглед на S. Mathauzerovoy трансфер на методи и го гледа от XII до XVII век в развитието на древната руска култура, която е резултат от дълбоко и за първи път е предприето в такъв голям проучване десетобалната прави основен принос за историята на превода и представя една картина на различните видове преводи и свързаното с тях й убеждения, те се променят, борба, взаимодействие. Това е ясно маркиран и че големите трансфери роля (в този случай - църковни книги) играе в религиозната и политическата борба, и в XVI век, когато Maxim Grek коригиране на грешки в предварително преведени ръкописи предизвика критики от книжниците, извършено към старите дни, и се подлага на преследване; и в XVII век, когато корекцията се превежда богослужебни текстове, предприети по инициатива на патриарх Никон, е причина за разделянето на Руската православна църква и е причинил сериозни последствия в живота на държавата.

4.Kritika работа S. Mathauzerovoy

Единственото предупреждение, което може да предизвика специална глава в превод работа S. Mathauzerovoy отнася до терминологията. Авторът прави широкото използване на понятието "теория", позовавайки се на мнението на превод в древна Русия, макар че би било по-подходящо, най-малко по-внимателни, за да се използва терминът "регулаторна концепция за преводи" (защото това е в норма за тях и не теория), или просто "възгледи относно превода."

За разлика от древните руски изобразително изкуство (архитектура, живопис, дърворезба, гравиране и др ..), фолклорен (епоси, песни, приказки) или този паметник литературни произведения като "Песен на Игор" (изискващи по-дълго, обаче, преведени на съвременната руска език), древните руски преводи не могат да се разглеждат като жив художествена стойност и за нас дървото, недостъпни за съвременния руски читател на техния език и твърде чуждо на по-голямата част от съдържанието на оригиналите. Оцени тях може филолог притежаването им език. Що се отнася до възгледите за превод, така убедително реконструиран сега, по-нататъшното развитие на възгледите те са се провалили в тази област да има значително влияние: твърде остър завой настъпили в развитието на руската култура, както и по време на целия живот на страната, в началото на XVIII век, и то е придружено от и скъса с много традиции от миналото.

3.Deskriptivny подход лингвистична теория на превода

ПЛАН

4.Ponyatiya напречно език за комуникация и езиково посредничество

GARBOVSKY S. 316-321

ПЛАН

1. преводи и Междуезикова намеса

2. Терминът "транслацията намеса"

3. Adaptive транскодиране

4. функции и характеристики на гласови комуникации интерпретатор

1.Perevod и Междуезикова намеса

Превод - тази ситуация е двуезична комуникация, която се основава на двуезичие, т.е. способность переводчика использовать в коммуникации два языка. Переводчик, как и всякий билингв, оказывающийся в ситуации коммуникации на одном из двух языков, также испытывает на себе воздействие системы другого языка. В его речи в большей или меньшей степени возникают факты интерференции. О явлении интерференции, т.е. воздействии системы одного языка на другой в условиях двуязычия, чаще всего вспоминают, когда речь идет об изучении иностранных языков. Действительно, интерференция проявляется наиболее отчетливо при так называемом асимметричном билингвизме, когда один из языков, как правило, родной, доминирует над другим, изученным. Интерференция может затрагивать любой уровень взаимодействия языков, оказывающихся в контакте в языковой практике индивида. Если взять, для примера, пару языков — французский и русский, где доминирующим будет русский, то на фонетическом уровне можно обнаружить недопустимое во французском оглушение финальных согласных, свойственное русскому, размытое, нечеткое произнесение гласных и т.п. На интонационном уровне интерференция особенно отчетлива, она является первым признаком, отличающим иностранца от носителя языка. На лексическом уровне интерференция обусловлена несовпадениями в отношениях между означающими, означаемыми и знаками в разных языках. Часто можно наблюдать различия ассоциативных полей лексики, несовпадения лексической сочетаемости и многое другое. Интерференция подталкивает и к искажениям грамматических значений чужого языка: элементарный пример — искажение родо-временных значений; русские существительные класса tentum pluralis (чернила, деньги, брюки и т.п.) нередко приобретают формы множественного числа во французском языке русских студентов. Интерференция является причиной неверного выбора синтаксических структур, порядка слов, ошибок в пунктуации и еще во многом другом. Подобные явления устраняются из речи на иностранном (чужом) языке по мере того, как использование этого языка становится все более и более привычным.

Наиболее интересные и в то же время наиболее сложные явления интерференции возникают, однако, не на системном уровне, когда асимметрия затрагивает те или иные формы языковых систем, а на узуальном, когда в силу интерференции фонетически, лексически, грамматически и даже интонационно правильная речь на иностранном языке покрыта налетом чужого. В ней не оказывается того, что могло, а точнее, должно было бы быть в речи носителя, и, напротив, может возникнуть то, чего в речи носителя языка скорее всего не было бы. Например, преподаватели французского языка как иностранного обратили внимание на интересную закономерность: в грамматически правильной речи иностранцев на французском языке почти нет местоимений en или у, довольно часто встречающихся в речи французов.

Перевод — это ситуация билингвизма особого рода. Особый характер перевода по сравнению с другими случаями двуязычной коммуникации отмечал и французский исследователь теоретических проблем перевода Ж. Мунен в сформулированном им определении перевода. «Перевод, — пишет Мунен, — есть контакт языков и факт билингвизма. Но этот факт билингвизма совсем особого рода должен бы, на первый взгляд, быть отвергнут как неинтересный, в силу того что не подпадает под общее правило. Перевод, являясь бесспорно ситуацией контакта языков, мог бы быть описан как крайний случай такого контакта, статистически весьма редкий, когда сопротивление привычным последствиям билингвизма более сознательно и более организованно. В этом случае двуязычный коммуникант сознательно борется против всякого отклонения от языковой нормы, против всякой интерференции, в результате значительно сокращаются возможности сбора интересных фактов этого рода в переведенных текстах» 1 . Перевод, таким образом, есть факт сознательного противодействия интерференции, т.е. воздействия со стороны системы того языка, который во время порождения речи остается в сознании переводчика и не экстериоризируется. Иначе говоря, переводчик сознательно подавляет попытки находящейся в данный момент в пассивном состоянии системы языка проявиться, т.е. облечься в ту или иную материальную форму. Одним из примеров этого могут служить так называемые «ложные друзья переводчика».

Однако перевод является особым случаем билингвизма не только потому, что переводчик осознанно избегает того, что неосознанно возникает в ин ых ситуациях билингвизма. Главная особенность перевода как случая двуязычной коммуникации в том, что перевод по своей сути всегда вторичен, перевод — это речевой акт, цель которого не создание, а воссоздание на другом языке уже существующего речевого произведения. Иначе говоря, если всякий, за исключением перевода, коммуникативный акт имеет идеальную основу, так как материализует в речи сообщение как некую идеальную сущность, то перевод имеет материальную основу, так как воспроизводит в речи посредством иной знаковой системы сообщение, уже получившее материальную оболочку.

Это существенное свойство перевода создает особую ситуацию: переводчик оказывается во власти не только двух систем языков, но и уже материализованного в знаках одного из этих языков сообщения. Именно эта «третья власть» и вызывает к жизни такое явление, как переводческая интерференция.

2. Понятие «переводческой интерференции»

Определение перевода как одного из видов языковых контактов, как явления билингвизма представляет интерес еще и потому, что языковая коммуникация с переводом существенно отличается от обычной ситуации билингвизма, когда двуязычный субъект попеременно, в зависимости от внешней среды, пользуется либо одним, либо другим языком. Перевод предполагает одновременную актуализацию обоих языков. Поэтому обычную ситуацию билингвизма можно определить как билингвизм статический, а перевод — как билингвизм динамический. При динамическом билингвизме в контакт вступают не только два языка, но и две культуры, а переводчик соответственно является местом контакта не только языков, но и двух культур.

Если говорить о переводе как о контакте культур и рассматривать в качестве контактирующих структур культуры как своеобразные исторически-конкретные формы человеческой жизнедеятельности в рамках определенных этнических, национальных и языковых общностей, то будет правомерным попытаться понять, до какой степени в переводе контактирующие культуры могут сохраняться нетронутыми и в какой мере они взаимно влияют друг на друга. Иначе говоря, можно попытаться распространить понятие интерференции на явления культурного взаимодействия и рассматривать случаи не только языковой, но и этноязыковой интерференции, проявляющейся при сопоставлении текстов оригиналов и переводов.

В переводе язык предстает не в виде семиотической системы, обладающей социальной предназначенностью, т.е. существующей для определенного языкового социума в целом, не как всеобъемлющая форма отражения окружающей человека действительности, а в виде текстов. Речевые произведения создаются одним индивидом для другого, иногда воспринимаемого обобщенно и довольно абстрактно (степень абстракции зависит от того, как автор представляет себе своего читателя), иногда, напротив, для вполне конкретного.

Переводчик — это еще один индивид, он индивидуально, только в силу своего собственного, одному ему присущего мировосприятия расшифровывает то, что увидел, осмыслил, прочувствовал и затем описал автор оригинального текста. Увидев, осмыслив и прочувствовав это, переводчик пытается воссоздать виртуальный образ действительности: он не перерисовывает вновь, как копиист, фрагмент реальной действительности, описанный автором оригинала, он должен выразить иными средствами то, что уже получило свое выражение в оригинальном тексте. В результате такого воссоздания рождается еще одна картина, в которой реальность просматривается сквозь призму двойной субъективности мировосприятия, субъективности автора и переводчика. Но в этом процессе субъективного отражения реальности и автор оригинала, и переводчик оперируют знаками языков как общественно значимых форм отражения действительности, которые заключают в себе информацию о культуре всего языкового социума, а не конкретных создателей текстов оригинала и перевода. И если нас интересует вопрос о том, как происходит контакт культур не вообще, а именно в переводе, то мы должны непременно учитывать то, что в переводе постоянно осуществляется не столько контакт, сколько столкновение культур.

Но не культуры одною народа с культурой другого как объективных способов жизнедеятельности народов, а культуры, субъективно воспринятой и описанной автором оригинала, с субъективными представлениями переводчика о чужой культуре и об особенностях ее интерпретации автором оригинала.

Поэтому изучение взаимодействия культур народов через перевод и в переводе представляется делом д остаточно сложным. Методы так называемого конкретно-научно го структурализма, отдельные направления которого рассматривали язык в качестве основы для изучения строения культуры, доказали свою плодотворность в изучении культуры первобытных племен, в фольклористике и других областях. Почему же не попытаться использовать идеи, родившиеся в недрах данного направления, в изучении характера взаимодействия культур, взяв за основу перевод как явление контакта культур через контакт языков?

Автор оригинального речевого произведения создает некую модель как результат отражения воспринимаемого фрагмента действительности. Эта модель — продукт его индивидуальной познавательной и творческой деятельности. Именно эту модель и должен декодировать переводчик, обратившийся к тексту оригинала. Именно эта отраженная модель действительности, а не сама действительность воспроизводится в переводе. Непонимание этого ведет к грубым переводческим ошибкам. Причем ошибки возникают тогда, когда переводчик стремится как можно более точно передать отдельные элементы текста, соотносимые с отдельными фрагментами действительности. Причина этих ошибок в том, что единицы, или элементы, первичного объекта и отношения между ними не совпадают с единицами и отношениями между ними в моделируемом объекте.

Это несовпадение происходит в силу субъективного восприятия автором первичного объекта, если этот объект находится в области реальной, а не воображаемой действительности, а также потому, что автор создает новый целостный идеальный объект с особым характером отношений между его единицами. Затем этот идеальный объект получает свое материальное воплощение в тексте с помощью знаков языка, которые выражают обобщенное представление о том или ином фрагменте действительности.

В этом еще одна трудность для переводчика: знаки языков, языка оригинала и языка перевода, завораживают своей мнимой эквивалентностью, переводчик настораживается лишь тогда, когда эта межъязыковая эквивалентность вдруг прерывается, возникает единица, требующая длительных раздумий, или когда по завершении работы переводчик чувствует, что его правильный, «элементарно эквивалентный» перевод получился вялым, аморфным. Возникает асимметрия, конфликт парадигматики и синтагматики, столкновение индивидуальной культуры автора оригинального текста и обобщенной культуры, заключенной в единицах языка оригинала и довлеющей над сознанием переводчика, что вполне естественно, если учесть, что способность к обобщению — это универсальное и важнейшее свойство языка, отличающее его от других семиотических систем.

3.Адаптивное транскодирование

Понятие языкового посредничества шире понятия перевода: перевод есть лишь один из видов языкового посредничества. Прочие виды языкового посредничества называются адаптивным транскодированием. По определению В.Н.Комиссарова, адаптивное транскодирование — это вид языкового посредничества , при котором происходит не только перенос информации с одного языка на другой, но и ее преобразование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме, определяемой не организацией этой информации в оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации. Спецификата на адаптивна транскодиране определят от ориентацията на език посредничество за конкретен превод на рецепторите или предварително определена форма преобразуване на информацията, съдържаща се в оригинал. Созданный в результате адаптивного транскодирования текст не претендует на полноценную замену оригинала.

На практике используют следующие виды адаптивного транскодирования:

Сокращенный перевод заключается в опущении при переводе отдельных частей оригинала по моральным, политическим или иным соображениям практического характера. При этом остальные части оригинала передаются коммуникативно равноценными отрезками речи на ПЯ, хотя весь оригинал воспроизводится лишь частично.

Адаптированный перевод заключается в упрощении и пояснении структуры и содержания оригинала в процессе перевода с целью облегчить восприятие текста отдельными группами получателей, не обладающих достаточными знаниями или жизненным опытом. Чаще всего этот вид адаптивного транскодирования используется при переводе «взрослых» произведений в расчете на детей, либо при переводе сложного научного текста в расчете на широкий круг читателей.

Следует иметь в виду, что некоторые авторы в описании этого вида адаптивного транскодирования используют термин «пересказ» UA . По сути, пересказ и адаптированный перевод — это одно и то же.

По мнению В.Н.Комиссарова, эти два вида адаптивного транскодирования — сокращенный перевод и адаптированный перевод — более остальных близки к собственно переводу, поскольку в этих случаях сохраняется частичное функциональное отождествление исходного и конечного текстов, при этом структура и содержание текста преднамеренно изменяются 145 .

Большинство же видов адаптивного транскодирования не предполагают даже частичного функционального отождествления исходного и конечного текстов, и уж тем более не допускают сохранения структурного или содержательного отождествления разноязычных текстов. Они предназначены для более или менее полной передачи содержания исходного текста в той форме, которая необходима для достижения целей межъязыковой коммуникации. Причем, эта форма может изначально задаваться переводчику, как правило, одним из коммуникантов (обычно заказчиком) : «Мне не нужен полный перевод», «Переведите основное, самое главное» ит.п.

Одним из таких видов адаптивного транскодирования является реферирование , в процессе которого сокращается объем первичного документа при сохранении наиболее существенных элементов его содержания.

Выделяют и еще один вид адаптивного транскодирования, который Л.К.Латышев именует текстуализацией интенций . Суть его заключается в том, что коммуникант не формулирует текст, подлежащий переводу или адаптации, а ставит перед языковым посредником коммуникативные задачи типа; «Спросите то-то», «Узнайте это», «Постарайтесь добиться того-то» и т.п. После этого переводчик, не имея оригинала, сам формулирует текст на языке перевода, то есть преобразует интенции коммуниканта в текст на другом языке.

На практике существуют и «гибридные» виды адаптивного транскодирования, объединяющие в себе черты и элементы двух или более видов. При этом следует иметь в виду, что общим для всех видов адаптивного транскодирования является то, что для каждого из них изначально задается примерный объем и правила изложения информации, содержащейся в исходном тексте, что и облегчает ее восприятие конечным получателем и способствует достижению целей межъязыковой коммуникации.

4. ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ И ФУНКЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА

Перевод как вид языкового посредничества в условиях межъязыковой и межкультурной коммуникации направлен на передачу функций речевого сообщения. Функции речевого сообщения вполне соотносимы с функциями языка. Роман Якобсон выделял шесть основных функций речевой коммуникации:

1. коммуникативная (референтивная, денотативная),

2. апеллятивная,

3. поэтическая,

4. экспрессивная,

5. фатическая,

6. метаязыковая 147 . Каждая из указанных функций соответствует одному из элементов речевой коммуникации (адресант, адресат, контекст, сообщение, контакт, код). Исходя из этого, можно предложить шесть основных функций речевого сообщения: денотативная функция, связанная с описанием предметной ситуации;

экспрессивная, выражающая отношение говорящего к тексту; волеизъявительная, передающая предписания и кома ды; металингвистическая « метаязыковая», характеризуемая установкой на сам используемый в коммуникации язык;

контактоустановителъная, или фатическая, связанная с поддержанием контакта между участниками коммуникации; поэтическая, при которой акцент делается на языковой форме.

5.Проблема определения перевода как важнейшего вида языкового посредничества. Оценочные и телеологические определения перевода (ДОБ)

ГАРБОВСКИЙ С. 5-15

ПЛАН

1. Понятие слова перевод

2. Основные определения перевода

1.Понятие слова перевод

В настоящее время известно немало самых разнообразных определений перевода. Каждый исследователь, стремящийся разработать собственную теорию, как правило, дает и свое определение объекта исследования. Французский переводчик и теоретик перевода Э. Кари объясняет перипетии в определениях перевода следующим образом: «Понятие перевода, в самом деле, очень сложно, и не только потому, что в наше время оно приобрело столь удивительное многообразие, но также потому, что оно беспрестанно изменялось на протяжении столетий. Возможно, именно это затрудняло размышления многих авторов, которые, соглашаясь с мнением предшественников либо оспаривая их, не замечали, что не всегда говорили об одном и том же» 1 .

В действителност, превода изглежда като изключително сложен и многостранен феномен, които описват всички основни аспекти в една, дори много разширен, определянето е много трудно, ако не и невъзможно. На първо място, трябва да се има в предвид, че преводът на думата е мулти-ценен, а дори и в рамките на дадена научна дисциплина е свързана с най-малко две различни понятия: превод, като един вид интелектуална дейност, т.е. процес, и превод в резултат на този процес, продукт на дейността, с други думи, гласът работа е създадена от преводач. Понякога, за да се избегнат неясноти в използването на строги научни описания заимствани от английски термин "TRANSLATIO" предназначена за обозначаване на продукта на превод. Това е малко вероятно да се счита този термин успешна именно заради чужди му форми. Освен това, научно описание на контекста, като правило, позволява точно да се определи дали това е бизнес или продукт.

2. Основни определения за преводи

Ето някои дефиниции на превод, който принадлежи към добре известен учен, и да видим как те са отразени в един или друг аспект на обекта на интерес за нас:

AB Фьодоров:

"Превод се счита преди всичко като реч продукт в неговата връзка с оригинала, и във връзка с характеристиките на двата езика и материала, принадлежащи към различните категории на жанра." 1

"Превод - означава да изразят верни и пълни средства от един език, което е било изразено преди с помощта на друг език." 2

"Процесът на превода като той бързо нито настъпили в индивида, особено благоприятни или само леки случаи, неизбежно се разпада на две точки."

AD Швайцер:

"Превод може да бъде определена като еднопосочна и двуфазен процес и междукултурно общуване, в което въз основа на целеви подложен (" транслацията ") анализ на първичния текст създава вторично текст (метатекст), на мястото на първичната на друг език и културна среда ... процес, характеризира с инсталирането на предаването на комуникативно ефект на първичния текст, частично модифициращите разлики между двата езика, две култури и две комуникативни ситуации. "4

М. Ледерер:

"Когато прехвърлянето не е достатъчно, за да разбере, че трябва да се разбере, от друга. По дефиниция, превод е разделен на две части:. Възприемането на смисъла и изразяване "1

Френкел Retsker:

"Задачата на преводача - трансфер означава на друг език холистично и точно съдържанието на оригинала, запазвайки своите стилови и изразителни характеристики. Под "целостта" на предаването е необходимо да се разбере единството на форма и съдържание в нов език на базата. Ако критерият за точността на превода е информацията за самоличност, в зависимост от различните езици, интеграла (пълно или адекватна) могат да приемат само такова прехвърляне, която предава информация еквивалентни средства. С други думи, за разлика от преизчисление превод трябва да предаде не само че изразено в сценария, но и като се изразява в него. Това изискване се прилага за всички преводи на текста като цяло и на неговите части. "2

J. Moonen:

"Превод - език за контакт, феноменът на билингвизъм. Но това е един много специфичен случай на двуезичие, на пръв поглед, може да бъде отхвърлена като безинтересно се дължи на факта, че то се отклонява от нормата. Превод въпреки че е безспорен факт на езици за контакт следователно ще бъде описано само като крайна, че е статистически много рядък случай, когато съпротивлението на обичайните последствия от двуезичие по-съзнателни и по-добре организирани. Такъв е случаят, когато двуезичния съзнателно се бори срещу всяко отклонение от нормата, срещу всяка намеса ";

"Превод (особено в областта на театралното изкуство, кино, тълкуване), разбира се, включва и честно казано не-езикови, извънезиковата аспекти. Но всяка работа, превод, права Фьодоров, се основава на поредица от тестове и операции, които се връщат към реалните лингвистиката, които прилагат езиковото науката не може да обясни по-точно и по-добре, отколкото който и да е занаятчийско емпиризъм. Ако желаете, можем да кажем, че, като медицина, превод е изкуство, но изкуство на базата на науката. "

VS Виноградов:

"Ние трябва да приемем идеята, че превода - това е специален, оригинален и независим вид словесно изкуство. Това е изкуството на "средно" изкуство "perevyrazheniya" оригиналния материал на друг език. Превод на изкуството, на пръв поглед, като музикант сценичните изкуства, актьор, разказвачът в който го възпроизвежда съществуващо произведение на изкуството, а не създаване на нещо напълно оригинално, така че творческата свобода е ограничена от преводача на скрипт. Но това сходство свършва. Останалата част от превода е много различен от всякакъв вид на сценичните изкуства и е специален вид на художествени и творчески дейности, своеобразна форма на "рециклира" изкуство 2 ".

RK Mignard-Beloruchev:

"Целта на науката за превод не е просто комуникация с използването на два езика и комуникацията с използването на два езика, включително корелира източник дейност, преводач и получател. В централната част на настоящото съобщение е да се действа преводач или превод в тесен смисъл на думата, която е една от най-трудните видове речева дейност.

"Превод, тъй като удвоява компонентите комуникация, има два източника, всеки със собствените си мотиви и цели изрази, две ситуации (включително положителни и отрицателни ситуации), две гласови работи и два приемника. Удвояването на комуникация компонент е основният отличителен белег на превода като вид вербална активност. Удвояването на компонентите комуникационни създава свои собствени проблеми. Двете най-важни от тях е проблемът на преводимостта и превод инвариантна проблем. "4

LS Barkhudarov:

"Превод може да се разглежда като определен вид трансформация, а именно трансформация Междуезикова" 1.

Какви са основните характеристики на превода може да се заключи от горните определения? По този начин, превода - е:

- Реч продукт в неговата връзка с оригинала;

- Израз, който вече е изразена чрез друг език, perevyrazhenie;

- Процесът на международно и междукултурно общуване; комуникация с помощта на два езика, език контакт, феноменът на билингвизъм;

- Вид на речева дейност, която удвоява комуникационни компоненти;

- Процес от две фаза, тъй като тя е разделена на две части, на две точки;

- Междуезикова трансформация;

- Вид на вербална изкуство; изкуството на базата на науката.

Превод като глас работа, т.е. тъй като текстът е интересен за теория превод тя е относителна стойност. Въпреки това, относителният характер на превода на текста е не само, че тя трябва да се разглежда във връзка с оригинала. Разбира се, превода на текста - това е единственият материализира същност, която в сравнение с оригиналната реч продукт позволява да се вдигне завесата на тайната на превод дейност, се определят неговите механизми, за да се симулира. Всеки превод е винаги поема оригинала. От това следва, че отношението на оригиналния / превода е обективна необходимост, един вид постоянна, което отразява същността на този феномен.

схема за трансфер 6.Kommunikativnaya

уплътнения S205-206

ПЛАН

1. Теория skopos

2. Модел на превод

3. Културни изявления аспект

1.Theory skopos

Един от първите посредник ролята на преводач и междукултурна комуникация, както и значението на културна адаптация на оригинала в превода е призната perevodovedami учени, които са работили в Германия в края на 1970-те години. в съответствие с така наречената теория на skopos.

Тази теория е отразено преминаването на парадигми perevodovedcheskih дават теоретични изследвания на превод отвъд чисто lingvotsentrichnogo подход. По-широк културен подход е изготвен от научния напредък в изучаването на комуникация, лингвистика, съвременни литературни изследвания и други научни области [Виж:. Handbuch преводи. S. 104-107; Stolze, S. 188-193; Vermeer; Шадрин. С 5]. Сред perevodovedov, разработена позицията skopos теория, трябва първо да се обадя Fermeera Г., М. Аман (Аман MA), П. Kussmaul (H. Kussmaul), К. Nord, В. Райс, G. Hoenig.

Идеи skopos -teoretikov оказаха особено значение, когато се увеличава необходимостта от развитието на преводи в областта на не-фантастика текстове технологии. Превод на различни видове материали в областта на туризма, контактите на международно ниво, особено когато разликите между оригиналните и домакини култури са значителни, договори и други подобни, разбира се, изисква като се вземе предвид културно-образователен, идеологическо ниво на приемащата страна.

Word skopos - старогръцки и означава "гол", който набляга на ориентацията на процеса на превод на получаващия аудитория. Във връзка с skopos теорията предполагат обещаващите подходи за превод (за разлика от съществуващите преди ретроспективна). Skopos всеки специфичен процес превод се определя преди началото на процеса: преводачът определя за себе си какво и за кого е преведено.

2. Модел на превод

Като цяло, моделът на транслацията може да бъде описан, както следва. Лицето изпращане (или предаване) съобщение трябва да бъде текстова обект изпращане / предаване и я получава от производителя на текста. Този текст ще се използва при определени обстоятелства, при справянето с определен вид аудитория (обществото). Ролята на текста е двойна. На реалното ниво, ниво обект, въпросната, тя е средство за предаване на послание, което се съдържа в него. В същото време на вербалната част на съобщението е далеч от изчерпване на целия обем на информация, предадена. На текст мета-ниво - средство за постигане на определени цели (skopos).

Например, двамата се познават помежду си човек, на съседите в отделението във влака могат да обменят забележки за времето, от което, обаче, не означава, че те искат да говорят за времето. В действителност, те сигнализира помежду им готовност за диалог. Но този пример е едноезични и монокултурното комуникация. В напречно език комуникация изисква медиатор, тълкуване не само от оригиналния език на целевия език, но също така и в културно обусловени елементи (с) комуникация. В горния случай, тя трябва да стане ясно кой е посланието, че другият човек установява контакт и не се интересуваме говорим. И медиатора, или по-скоро преводачът трябва да знае как да го дам на адресата да разбере.

От съществено значение е, че skopos често се определя от изискванията на превод на клиента, и на преводача действа като експерт в междукултурното общуване. Той е този, който определя как да бъдат обработени с оригинала, и формата, в която преводът е представен на получателя. С този подход, социалната функция на превод е увеличил значително. Той стана партньор на клиента, заинтересовани от успеха на комуникативния акт [Виж:. Вермеер. Р. 13], и следователно трябва да се разглежда като специалист за състоянието равен на неговия адвокат, лекар и т.н.

3.Kulturologichesky изявления аспект

Така че, в рамките на skopos, един от най-комуникативните модели на превод, тя е от първостепенно значение културен аспект отчети и, съответно, се преглеждат (в сравнение с езикови модели) в ролята на преводач Междуезикова комуникативен акт, както и критерии за оценка на работата му.

Translation (и преводач) в Междуезикова комуникативен акт преодолява Linguo-етническа вид бариера, която произтича от чисто езикови различия между Ия и PCOS, техните различаващи се норми и USUS. В допълнение, на автора на оригиналната получателя и превода, принадлежащи към различни културни традиции, имат различен културен багаж, с които да се разбере някои изявления.

Ако има проблеми, за да се преодолеят в превода на езиковите различия между езици доста успешно описва езиковите теории за превод, на решение на проблемите, възникващи от преизчисление поради разликата на културната среда на подателя и изявленията на получателя, не е възможно без да се отчита допълнително-езикова среда, в която разгръща преведена чат, и едно широко разбиране на преводача ,

7. Структура на науката за превода.

Komissarov S. 112

Уплътнители S. 29, 32-36

Виноградов S. 12

ПЛАН

1. Теоретична Translation (TZ KOMISSAROVA)

Превод 2. Прилагане

3. Ролята на приложните изследвания в рамките на преводи

4. Структурата на Translation (TZ Tuleneva)

5. Като цяло, лично и специалната теория на превода (TZ. Vinogradova S. 12)

Превод и други езиково посредничество представлява предмета на науката на превода - Превод. Както всяка научна дисциплина, проучвания превод теоретични и приложни аспекти. 1. Теоретична преводи

Тя включва общо, специално и специална теория на превода. Обща теория на превода - това е част от теорията на превода, по превод най-общ модел, независимо от особеностите на езиковата двойка участва в процеса на превод, един вид превод дейност, условията и методите на изпълнение на даден превод. Задачата пред общата теория на превода е само едно проучване на съставните фактори, които лежат в основата на всички различни актове на превод, което им позволява да се отнасят за един и същи модел на човешката дейност. Частните проблеми теория учебни превод превод, свързани с взаимодействието в процеса на превода на определен език чифт. Специална теория на превода се изучава характеристиките на отделните видове трансфери, тяхната класификация в зависимост от вида на текста, за да бъде преведен и на специфичните изисквания за всеки вид превод.

2.Prikladnoe преводи

обхваща практическите аспекти на превод: софтуер лексикографски труд преводача, организацията на обучението на бъдещите преводачи, както и разработването на програми и методи на обучение, разработване на програми за машинен превод, изготвяне на бази данни и техническо оборудване на преводач на работното място професионален статус и проблеми на заплащане на труда преводач и т.н.

При проучвания за превод особено важни за взаимодействието на теория и практика. Теорията изучава практическата работа превод и практика обединява постиженията на теоретичната мисъл. Целта на теоретични изследвания - в практически оптимизиране на процеса на превод. Тази връзка не винаги е прав (отново, както във всяка друга научна област): понякога тя може да изглежда, че теорията на превода откъснат от нуждите на практикуващите и ангажирани в спекулации. Той, обаче, не, като теория, дори в своята спекулативна или иначе в края въпрос за по-добро разбиране на собствената си обект и предмет на изследването, така че практиката най-накрая получава възможност да се подобри, и теорията - да изучава процеса на превод в новата, променена условия. И така нататък. Това е за механизма на взаимодействие на теория и практика на превода в проучвания за превод (запечатва S. 29).

2.Rol приложни изследвания в рамките на проучвания за превод (уплътнения P.32)

Вече споменахме, връзката между теория и практика в проучвания за превод. В тази връзка следва да се повиши още един важен въпрос.

Както знаете, всички науки могат да бъдат разделени в теоретичен, или основно, и прилага. Разликата между тях се състои в отношението на теория и практика: съсредоточи върху по-скоро абстрактно изследване на околната среда явления от реалността в теоретични дисциплини и разработването на методи за решаване на конкретни практически проблеми по приложни науки.

Превод Традиционно третира като част от приложна лингвистика, т.е. част от лингвистиката, и, освен това, се прилага. Изглежда, че това не е съвсем вярно. Що се отнася до ролята на приложните изследвания в рамките на проучвания за превод, следния пример.

Фактът, че продължаващите изследвания perevodovedcheskie не се ограничава само до чистото решение на приложения, които преди това се разбира като лингвистични методи развиват адекватна реализация във формуляра на чужд език текст. Сега преводи не само тесни практически задачи, свързани с прехвърлянето, но също така изучава най-честите механизми, които правят възможни напречно езикови дейности (чрез превод).

Въпреки това, едва ли е възможно да се говори в този смисъл да се прави разлика между "теория превод" и "практика на превода" като практика превод означава много му процес. Също така е ясно, че фундаменталните изследвания perevodovedcheskie се провежда в рамките на теорията на превода. Къде е тази дихотомия на място, за да се справи с по-практични (приложение), проблеми, свързани с работата на превод?

4. Структурата на превода

Структурата на превода като независима научна област може да се опише по следния начин.

Обща теория на превода разглежда най-често срещаните проблеми и кръстосано език съобщението, разбира се, това се отнася до теоретичните науки. Нейната цел е да учи универсали за превод и създаването на научната концепция за същността и характеристиките на всеки два езика (многоезичен) комуникация, извършена с помощта на превода.

Частна теория трансфер и т.нар специалната теория на своите все по-ангажирани само прилагани аспекти на превода и са в този смисъл, според VA SU-gintseva, "емпиричен полигон, където тества хипотезата, като частни и глобални теоретични конструкции" Shield. от: Баранов. S. 287].

Приложна perevodovedcheskimi задачи трябва да бъдат преценени като тези, свързани с пренос на обучението, развитието на различни помощни средства за преводача с критиките на превод.

Когато тя не е за кръстосано език за комуникация като цяло, и за комуникация в рамките на специфични езикови двойки, напречно език за комуникация с един специфичен език на друг е проучвана частично теории за превод. Те идентифицират напречно езиковите прилики и разлики в тези езици, които засягат процеса на превод. Това сравнение в проучвания за превод, за разлика, например, сравнителна лингвистика се прави с цел да се оптимизира напречно език за комуникация, всъщност означава оптимизиране на посреднически връзки в този диалог - превода. В този конкретен теория превод за това, превод от специфични езици в специфични (двойки, тройки взаимодействие чрез посредничеството на езиковия превод).

Специалната теория на изучаване на работа превод, в зависимост от условията на подаване, приемане на съобщение, оригинален дизайн и превод. В този смисъл, ние говорим за превод, когато представянето на оригинала може да се повтори, и оригинала и преведени текстове са писани или устно, при представянето на оригиналния edinokratno, и оригинала и превода са на прочетен текст.

Има преходни форми на превод: орално-писмен и устен написани. Първият случай е оригиналната прочетен текст, докато прехвърлянето е в писмена форма. В процедурата за втори трансфер се прави по друг начин: преводачът получава оригиналното произведение и трябва да го представи на устна (така наречената "превод лист").

В допълнение, тълкуването е последователна и съгласувана. Устни преводи - това тълкуване, в което преводачът възприема като правило, малки сегменти на речта преведени на техните права и ги прехвърля към получателя (ите) на превод.

В зависимост от дължината на тълкуването на преведените сегменти е разделена на abzatsnoy-фраза (AFP) и в съответствие с използването на записи за превод. Когато AFP преводач работи с относително къси сегменти на оригиналното изказване, и може да се направи без записите, докато държите съдържанието на произнесеното сегмент в паметта. Последователното прехвърляне с дължина на записа на сегментите на оригиналното звучене значително увеличена, а преводачът използва специална система за определяне на писмената информация, да ги възприема. Тази специална система за записване, наречен универсален стенограмите превода (UPS). В момента, няма общоприети UPS. Най-често, преводачи емпирично произвеждат всеки - сам.

Тълкуване се разделя в зависимост от това дали се извършва преводач "в двете посоки", т.е. на два езика, или само "един път". В първия случай става дума за двустранното превода, а във втория - едностранно.

Симултанен превод - превод на текст звучене на извършен от преводач, почти едновременно с говорещия чиято реч той превежда. Превод се извършва със сравнително малка графика компенсира точно изостава. Симултанен превод е за предпочитане в многоезични форуми на международен обхват, тъй като позволява да се спести значително време и усилия, за да се осигури ефективно напречно език за комуникация.

Превод също могат да бъдат класифицирани по отношение на тематичните свойства и функционално-стилистични особености на преведени текстове. В този смисъл, ние говорим за социални и политически, научни, технически, литературен превод.

През последните години, нови сортове превод, например превод на телевизионни и радио програми, дублирането на филми, превод на реклама. Това не е съвсем ясно какво е мястото на прехвърляне на вида в неговата обща класификация.

Накрая, преводът може да бъде "естествен" или машина, в зависимост от това кой (или какво) действа като преводач - мъж или машина.

За съжаление, в момента не съществува единство в класирането, типология на терминологията превод. Какво някои наричат ​​perevodovedov възгледи, други могат да бъдат наречени, например, една форма, която прави известно объркване към вече сложен научен дебат.

По този начин, теорията на превода като теоретично, основно научна дисциплина изучаване напречно език съобщението на, колкото е възможно чрез абстрахиране приложения на софтуера си в специфичните условия на преводаческата дейност и в конкретни двойки (тройки, и т.н.) езици. Последната част от кръга на задачите за превод, тъй като прилагането на научно направление.

Трябва да се подчертае още веднъж, това разделяне не означава, че двата клона на преводи - теоретични и приложни - не могат да си взаимодействат. Наоборот, связь между ними самая тесная.

Ради полноты освещения темы классификации переводоведения в статусе самостоятельного научного направления следует еще добавить, что некоторые ученые-переводоведы предлагали иные способы классификации перевода. Например, А. Людсканов, рассматривая переводоведение как особую ветвь семиотики, считал возможным включить в классификацию перевода еще универсальную теорию, которая бы изучала семиотические его свойства.

Р. Якобсон предлагал трехчленную классификацию перевода, опять-таки с учетом семиотических исследований. В своей статье «On Linguistic Aspects of Translation» он дал всеобъемлющее семиотическое определение перевода, указав на возможность выделения следующих трех его типов: 1) внутриязыковой перевод, или переформулирование (rewording); 2) межъязыковой, или собственно перевод; 3) межсемиотический перевод, или трансмутация (transmutation) [Jakobson, 2000. P. 114].

Первый тип перевода лучше всего изучен с точки зрения семантических соответствий между элементами перевода-переформулирования.

Второй активно изучается с точки зрения переводоведения. Но, конечно, ни тот ни другой подходы не заменяют семиотической интерпретации этих явлений,, хотя эта последняя, безусловно, должна учитывать то, что было достигнуто в рамках до- и внесемиотических исследований.

С третьим типом перевода , согласно классификации Якобсона, дело обстоит в корне иначе. Если первые два можно изучать, ограничиваясь лишь языковой сферой исследования, т.е. в рамках лингвистики, то третий — исключительно семиотически. Никакая отдельно взятая семиотическая система не может стать опорной для такого рода исследований- Причина очевидна: при третьем типе перевода мы всегда имеем дело по крайней мере с двумя семиотическими системами.

Классификация перевода важна, поскольку правильное решение проблемы его типологии позволит эффективно решать задачу научно-теоретического освещения целого ряда важных проблем как теоретического переводоведения, так и переводоведения прикладного. И наоборот, наличие научно обоснованной классификации перевода, его форм, видов, жанров и т.д. и т.н. служит признаком высокого теоретико-практического уровня развития переводоведения как самостоятельного научного направления [См.: Лилова. С, 223 sq.].

5. Общая, частная и специальные теории перевода

ВИНОГРАДОВ С. 12

ПЛАН

1. Определение теории переводам

2. Объект изучения теории перевода

3. Основные разделы переводоведения

Теория перевода или переводоведение обычно определяется как научная дисциплина, в задачу которой входит изучение процесса перевода и его закономерностей; раскрытие сущности, характера и регулярности межъязыковых переводческих соответствий различного уровня путем обобщения и систематизации наблюдений над конкретными текстами оригинала и перевода; описание приемов и способов перевода, рассмотрение истории переводческой практики и теории, определение роли переводов в развитии отечественной культуры.

2. Объект изучения

Объектом изучения является сам процесс перевода во всех многообразных проявлениях и различные переводные тексты и их оригиналы, сравнение которых предоставляет исследователям объективные данные для развития теории перевода.

3. Основные разделы переводоведения

Принято считать, что у переводоведения есть несколько основных разделов:

1. Общая теория перевода изучает универсальные закономерности процесса перевода вообще и в зависимости от жанра переводимых текстов, определяет теоретические основы межъязыковых, стилистических, функциональных и т. п. соответствий, специфику устного и письменного перевода и т. п. А. В. Федоров определял общую теорию перевода как «систему обобщения, применимую к переводу разных видов материала с разных языков на разные языки* 1 .

2. Частные теории перевода выявляют особенности перевода с одного конкретного языка на другой, типы соответствий между конкретными языковыми единицами и явлениями, виды окказиональных речевых соответствий, индивидуальных стилистических приемов переводчиков и т. п. Иными словами, это «итоги работы по исследованию перевода с одного конкретного языка на другой и перевода конкретных видов материала» 1 . Конечно, общее и частное всегда взаимосвязано. Частные теории перевода, опираясь на широкий эмпирический материал, обогащают общую теорию, делая ее более достоверной и доказательной.

3. Специальные теории перевода исследуют специфику различных видов переводческой деятельности (перевод устный, письменный, синхронный, последовательный, абзацно-фразовый и т. д.) и особенности, своеобразие и закономерности, обусловленные жанром переводимого произведения (перевод художественной, научной, технической, публицистической и т. д. литературы).

4. История практики и теории перевода связана с исследованием исторических этапов и основных направлений переводческой деятельности, периодизацией переводов, варьированием представлений о сущности перевода, роли переводной литературы в национальных литературах и т.п.

5. Критика перевода дает оценку адекватности переводов оригиналу, определяет значение переводов для культуры принимающего языка. Это направление обычно связано с переводами художественной литературы и только начинает оформляться в самостоятельный научно-обоснованный раздел переводоведения.

6.Особое место занимает теория машинного перевода , на основе которой делаются попытки смоделировать процесс естественного перевода и создать переводящие машины, а также инженерные установки, содержащие сведения о лексико-грамматических и семантических соответствиях различных языков. Теоретики машинного перевода опираются на данные таких наук, как информатика, кибернетика, математика, семиотика и др.

7. С переводоведением тесно связана методика преподавания перевода. Она разрабатывает оптимальные методы обучения различным видам и типам устного и письменного перевода с одного языка на другой.

8. Некоторые исследователи считают 2 , что в современном пе-реводоведении существуют еще два раздела: практикология перевода, включающая в себя социологию перевода, редакционную работу над переводом, методологию критики перевода, и дидак­тика перевода, изучающая вопросы обучения переводчиков и составления пособий для них. Этот последний раздел совпадает с уже упомянутой методикой преподавания перевода.

ЛЕКЦИЯ 10

1. Принципиальная нетождественность текстов оригинала и перевода.

2. Понятия эквивалентности и адекватности перевода

3. Оценочное употребление терминов «буквальный» и «вольный» перевод.

4. Понятие переводческой ситуации.

5. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого рецептора как компоненты переводческой ситуации. Пере одческие и экстрапереводческие цели перевода

6. Выбор варианта перевода с учетом знаний и требований предполагаемых рецепторов. Ориентация на конкретного рецептора. Понятие «усредненного» рецептора.

7. Зависимость правильного выбора стратегии и эффективности межъязыковой коммуникации от профессиональной компетенции переводчика.

1. Принципиальная нетождественность текстов оригинала и перевода.

ПЛАН

2. Понятия эквивалентности и адекватности перевода

ПЛАН

1. Определение эквивалентности (Комиссаров \глоссарий)

2. Определение адекватности(Комиссаров \глоссарий)

3. Слово «адекватность» и термин «эквивалентность». Философия соотношения (ЛАТЫШЕВ С.56-57 )

4. Условия неразличимости в переводе(ЛАТЫШЕВ С.56-57 )

5. Эквивалентность и адекватность, верность и точность (ГАРБОВСКИЙ С.285)

6. Точка зрения Федорова (ГАРБОВСКИЙ С.287)

7. Разные уровни адекватности (ГАРБОВСКИЙ С.289)

8. Категории адекватности и эквивалентности ( т.з. А.Д. Швейцера)

9. Функциональная структура коммуникативного акта Якобсона

Под эквивалентностью Комиссаров подразумевает общность содержания ( смысловая близость) оригинала и перевода.

А под адекватным переводом – перевод, обеспечивающий прагматические задачи переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ, соблюдая жанрово-стилистические требования к текста данного типа и соответствия конвенциональной норме перевода. В нестрогом употреблении а. п. – это «правильный перевод»

3. Слово «адекватность» и термин «эквивалентность». Философия соотношения

Перевод можно рассматривать как процесс создания текста на ПЯ в определенных отношениях равноценного тексту на ИЯ. Это дает нам основание взглянуть на перевод сквозь призму философского учения о тождестве —равенстве —эквивалентности. На наш взгляд, это весьма полезно, поскольку понятие эквивалентности в переводе, получившее в последнее время широкое распространение, используется без достаточного научного обоснования, как нечто априорно или интуитивно принятое.

А между тем именно введение в теорию перевода термина «эквивалентность» и замена им синонимичного термина «адекватность », открывают благоприятную возможность увязать проблему переводческой эквивалентности с широкой общенаучно-философской проблематикой тождества —равенства —эквивалентности и решать' ее на гораздо более высоком теоретическом уровне.

Слово «адекватность », используемое в теории перевода специально для обозначения переводческой эквивалентности, представляет собой локальный, чисто переводческий термин: в общенаучном плане адекватность не является термином, а употребляется нетерминологически — в значении «вполне соответствующий», «равный». Из-за этого в тех случаях, когда вместо термина «эквивалентность» употребляется термин «адекватность», проблема переводческой эквивалентности уже на терминологическом уровне изолируется от широкой общенаучно-философской проблематики тождества — равенства — эквивалентности.

Иное дело термин «эквивалентность », являющийся обозначением родового понятия всевозможных отношений типа равенства.

Эквивалентность объектов означает их равенство в каком-либо отношении; равенства объектов во всех отношениях не бывает. Всякая вещь универсума есть единственная вещь; двух вещей, из которых каждая была бы той же самой вещью, что и другая, не существует.

Тем не менее как в повседневной жизни, так и в теории мы постоянно отождествляем различные предметы, т.е. говорим о разных предметах так, как если бы они были одной и той же вещью. Возникающая при этом абстракция отождествления различного получила отражение в принципе тождества неразличимых Г. В.Лейбница (1646—1716). Между признанием индивидуальности каждой вещи и принципом тождества неразличимых не возникает противоречия, поскольку, говоря об индивидуальности, мы имеем в »иду онтологическую индивидуальность вещей (вещей «самих по себе», по их «внутреннему состоянию»). Принцип тождества неразличимых имеет в виду не абсолютную (онтологическую) неразличимость, т. е. неразличимость вещей по любому признаку, а лишь их неразличимость для нас в процессе их познания, в практике. Если различать «вещь» (т.е. предмет универсума «сам по себе») и «объект» (предмет универсума в познании, в практике, в отношении к другим предметам), то можно сказать: нет тождественных пещей, но есть тождественные объекты.

Таким образом, с онтологической точки зрения тождество (эквивалентность) является идеализацией, имеющей, однако, объективное основание в условиях существования вещей. Практика убеждает нас в том, что существуют ситуации, в которых разные вещи ведут себя как одна и та же вещь. Поэтому отождествление различного не является упрощением или огрублением действительности.

Неразличимость объектов, отождествляемых по принципу тождес тва неразличимых, может выражаться операционально в их «поведении», истолковываться в терминах свойств, определяться совокупностью некоторых фиксированных условий неразличимости.

4. Условия неразличимости в переводе

Каковы условия неразличимости в переводе, при которых текст на одном языке признается эквивалентным тексту на другом языке?

В наиболее общем виде они сводятся к трем главным требованиям:

• ИТ и ПТ должны обладать (относительно) равными коммуникативно-функциональными свойствами («вести себя» относительно одинаковым образом в сферах соответственно носителей ИЯ и носителей ПЯ);

• в меру, допустимую в рамках первого условия, ИТ и ПТ должны быть максимально аналогичны друг другу в семантика-структурном отношении;,

■ при всех компенсирующих отклонениях между ИТ и ПТ не должны возникать семантико-структурные расхождения, не допустимые в переводе.

Выше мы уже вскользь отмечали, что требование коммуникативно-функциональной равноценности ИТ и ПТ и требование их семантико-структурной аналогичности находятся в отношении противоречия, ибо первое реализуется за счет отступлений от второго (с помощью компенсирующих отклонений ПТ от ИТ). Как видно из формулировки второго условия отождествления ИТ и ПТ, в процессе перевода это противоречие разрешается в соответствии с принципом мотивированности переводческих трансформаций.

5. Эквивалентность и адекватность, верность и точность (Т.З. ГАРБОВСКОГО)

В современной теории перевода, стремящейся отойти от использования недостаточно точных, неоднократно критиковавшихся терминов, характеризующих перевод таких, как «точность» и «верность», наряду с термином «эквивалентность» широко используется термин «адекватность». Интересно, что термины «эквивалентность» и «адекватность» оказываются этимологически связанными, так как восходят к одной латинской форме аеqиe — равно, одинаково, так же.

Что же означает понятие адекватности перевода, какую роль оно может сыграть в теории перевода, в чем отличие категории эквивалентности от категории адекватности?

По всей вероятности, понятие адекватности перекочевало в теорию перевода из теории познания, где термином «адекватное» обозначается верное воспроизведение в представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и отношений действительности. Для теории перевода в качестве такой действительности выступает оригинальный текст как стройная система связей и отношений между составляющими его элементами. Задачей же перевода является верное воспроизведение этой системы связей и отношений средствами другого языка. Что же предполагает верное воспроизведение подлинника (что термин верный широко используется в зарубежной теории перевода для обозначения того же понятия, что и адекватный, ср. франц. fidele)? Расшифровка определения верный через синонимы соразмерный, соответствующий, правильный, точный мало что может добавить к знанию о том, каким должен быть текст перевода по сравнению с текстом оригинала. Пожалуй, только определение соразмерный подсказывает нам, что текст перевода не должен ни превышать текст оригинала, ни быть короче его, хотя совершенно очевидно, что данное требование достижимо лишь относительно. Что же касается определения соответствующий (чему?), правильный (по опенке кого?), точный (?), то они достаточно абстрактны, хотя и употребляются довольно часто по отношению к переводу.

Категория «верности» еще в античный период ассоциировалась с буквальным переводом . Достаточно вспомнить Горация и его известное высказывание «Nee verbum verbo curabis reddere fidus interpres», получившее впоследствии так много интерпретаций. Сколько раз критики перевода задавали вопрос: «Кому должен быть верен переводчик? Автору оригинала? Тексту оригинала? Или читателю, доверяющему ему и наивно полагающему, что перевод — это то же самое, что создал Автор, только... на другом языке? Само определение верный представляется достаточно расплывчатым. Что такое верный 1 } Заслуживающий доверия? Неизменно придерживающийся чего-либо? Не вызывающий сомнений в своей надежности? Соответствующий истине? Точный и безошибочный? Неизменный? Хотелось бы, чтобы перевод обладал всеми этими качествами. Но, увы, реальный перевод лишь отчасти заслуживает доверия, лишь частично придерживается подлинника, всякий раз вызывая сомнения в своей надежности. Иначе говоря , применение определения верный к переводу оказывается прекрасной метафорой, но не точным термином теории. Пожалуй, сегодня определение верный по отношению к переводу, скорее, является категорией исторической, позволяющей глубже понять такое яркое явление в переводческой практике прошлого, как «прекрасные неверные».

6. Точка зрения Федорова

Столь же расплывчатым оказывается определение точный по отношению к переводу. Это заставило исследователей искать иное слово для определения основного искомого качества перевода. «В целом ряде работ по теории перевода, — отмечал А.В. Федоров, -— усиленно подчеркивалась относительность понятия "точ­ности ". Понятие это было взято под сомнение. Даже слово "точность" в применении к художественному переводу стало реже употребляться в нашей художественной литературе последних десятилетий. В этом нашел выражение верный в своей основе принцип отказа от попыток устанавливать какие-либо абсолютные соответствия между разноязычными текстами, оперировать какими-либо величинами, взвешивать и измерять. Вместо слова "точность" и выдвинулся термин "адекватность", означающий "соответствие", "соотнесенность", "соразмерность". Есть, однако, возможность заменить этот иностранный термин русским словом "полноценность", которое в применении к переводу означает: 1) соответствие подлиннику но функции (полноценность передачи) и 2) оправданность выбора средств в переводе» 1 .

Стараясь уточнить понятие полноценности (адекватности) перевода, Федоров формулирует более развернутое определение: «Полноценность перевода означает исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему.

Полноценность перевода состоит в передаче специфического для подлинника соотношения содержания и формы путем воспроизведения особенностей последней (если это возможно по языковым условиям) или создания функциональных соответствий этим особенностям. Это предполагает использование таких языковых средств, которые, часто и не совпадая по своему формальному характеру с элементами подлинника, выполняли бы аналогичную смысловую и художественную функцию в системе целого» 2 .

Федоров ставит знак равенства между понятиями полноценности и адекватности. Адекватность для него — это всего лишь иностранный термин, который, согласно правилам художественного редактирования текста, лучше заменить словом родного языка. Однако от такой замены проблема не становится более ясной. Напротив, уподобление адекватности перевода его полноценности, предложенное Федоровым, ставит новые вопросы.

Прежде всего, для того чтобы оценить правомерность данного тождества, обратимся к определениям прилагательных адекватный и полноценный в лексической системе русского языка.

Прилагательное адекватный означает «вполне соответствующий, совпадающий», а прилагательное полноценный — «обладающий в полной мере необходимыми признаками, качествами» 1 . Как видно из этих определений, прилагательные полноценный и адекватный различаются прежде всего тем, что первое дает качественную оценку чему-либо безотносительно к другим предметам и явлениям, в то время как второе непременно предполагает сравнение, соотнесение одного явления с другим, не определяя их качеств. Эти различия отчетливо проявляются в сочетаемости данных слов с другими. Так, можно сказать полноценная валюта, полноценный диплом, полноценный продукт, полноценное произведение, полноценный летчик и т.п. Вряд ли эти имена можно определить прилагательным адекватный. У прилагательного адекватный оценочное значение отсутствует. В самом деле, трудно с уверенностью сказать, несут ли отрицательную или положительную оценку такие терминологические словосочетания, как адекватные меры, адекватные ответные действия, довольно часто использующиеся в политической речи. Даже бытовые высказывания адекватное/неадекватное поведение не несут в себе ярко выраженного оценочного значения. Слово адекватность представляет в данном случае некоторый эвфемизм по отношению к прямо оценочным высказываниям. Отсутствие возможности соотнесения и сравнения объектов, которая необходима любой теории перевода, заставляет отказаться от термина «полноценный» по отношению к переводу. Вместо него возникает новое, более соответствующее задачам теории перевода опреде ение — равноценный. VN Комиссаров вводит категорию коммуникативной равноценности в само определение перевода. «Перевод, — пишет он, — это вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, предназначенный для полноправной замены оригинала в качестве коммуникативно равноценного последнему» 2 . Предложенное определение, по мнению этого исследователя, «охватывает все переводы, хорошие и плохие, и позволяет отграничить перевод от других видов языкового посредничества, не предназначенных для этой цели» 3 . В этом определении угадываются те же признаки перевода, что и в приведенном выше определении полноценности, данном Федоровым, хотя использована иная терминология. Для Федорова главным свойством перевода оказывается функциональное соответствие текста перевода тексту оригинала. Комиссаров пользуется «более широкой формулировкой коммуникативной равноценности. В то же время в определении Федорова есть одно важное, на мой взгляд, уточнение, касающееся оправданности выбора средств в переводе. Это положение вновь заставляет нас обратиться к категории адекватности.

В русском языковом сознании слово адекватность закрепилось за отношением между какими-либо действиями субъектов и ситуациями, в которых эти действия реализуются, либо действиями и ожидаемыми от них результатами, действиями и нормами поведения и т.п. Но адекватными не могут быть объекты по отношению друг к другу.

При системном подходе к переводу распространение понятия адекватности на перевод обращает нас к тем свойствам перевода, которые проявляются в его взаимодействии с окружающей средой. Адекватность перевода предполагает его соответствие тем ожиданиям, которые возлагают на него участники коммуникации, а также тем условиям, в которых он осуществляется. Категория адекватности является главным образом характеристикой не степени соответствия текста перевода тексту оригинала, а степени его соответствия ожиданиям участников коммуникации. В качестве последних могут выступать оба участника коммуникации, как автор исходного текста, так и получатель сообщения в переводе. Адекватность такого уровня можно наблюдать, в частности, в устном переводе, когда исходный текст изначально создается для перевода, а условия перевода и характер его протекания определены заранее. Оба коммуниканта считают перевод адекватным, если коммуникация оказывается успешной, т.е. если задачи коммуникации решены. При этом ни тот, ни другой коммуникант не сомневаются в том, что речевое произведение, созданное переводчиком, эквивалентно исходному. В этом случае срабатывает так называемая «презумция коммуникативной равноценности», которая возникает у коммуникантов каждый раз, когда текст создается как перевод и используется в качестве перевода.

7. Разные уровни адекватности

Тем не менее адекватность как свойство перевода в большей степени ориентирована на получателя сообщения, созданного переводчиком. Во всех случаях, когда переводу подлежит текст, создававшийся «для внутреннего потребления», т.е. как речевое произведение, перевод которого изначально не предполагался, адекватность оказывается всецело ориентированной на получателя переводной продукции. Именно он определяет степень коммуникативной равнозначности оригинала и перевода, необходимую ему для решения задач коммуникации. Поэтому некоторые исследователи считают необходимым разграничить разные уровни адекватности. Так, Ю.В. Ванников предлагает различать прежде всего семантико-стилистическую адекватность , которая определяется «через оценку семантической и стилистической эквивалентности языковых единиц, составляющих текст перевода и текст оригинала», и функциональную (прагматическую, функционально-прагматическую) , которая «выводится из оценки соотношения текста перевода с коммуникативной интенцией отправителя сообщения, реализованной в тексте оригинала» 1 . Кроме того, учитывая потребности информационной практики, в которую вовлекается и перевод, он видит необходимость выделить особый тип адекватности, а именно «дезидеративную адекватность », которая оказывается всецело ориентированной на запросы получателя переводной продукции. «С позиции семантико-стилистической теории адекватности такие виды обработки текста не должны считаться переводами, — отмечает исследователь. — На самом же деле, если они правильно передают требуемый аспект информации, заключенный в иноязычном тексте, т.е. реализуют коммуни ативную установку, инициируемую получателем, их следует признать полноправными переводами, отличающимися от других "собственно переводов" типом своей адекватности» 2 . К этому типу адекватности по сути дела исследователь относит такие виды информационной обработки текста, как выборочный перевод, реферирование, аннотирование, просмотровое чтение и т.п.. которые сближаются с переводом тем, что оперируют исходными текстами на одном языке и производят тексты на другом, т.е. имеют тот же механизм, что и перевод.

Наконец, последней разновидностью адекватности оказывается так называемая «волюнтативная» адекватность , которую исследователь усматривает в переложениях. Она определена как волюнтативная в силу того, что в этом случае активно проявляется собственная коммуникативная установка переводчика. Автор данной типологии полагает, что все эти различные виды перевода, предполагающие различный уровень близости текста перевода тексту оригинала, объединены между собой тем, что являются фактами двуязычной коммуникации при посредничестве переводчика.

В рассмотренной выше концепции понятие адекватности полностью покрывает собой все типы соответствия между текстом оригинала и текстом перевода. В этом случае понятие эквивалентности оказывается просто излишним. Иначе говоря, понятие адекватности поглощает понятие эквивалентности. Но такой функциональный подход к установлению степени соответствия исходного речевого произведения и его перевода, опирающийся на коммуникативные установки трех участников коммуникации (автора оригинального текста, получателя текста перевода, т.е. «заказчика», и самого переводчика), выводит за рамки интересов теории перевода «таинство» переводческой кухни, его операции по максимально полному перевыражению всей системы смыслов, заключенной в тексте оригинального речевого произведения. По сути, функционально допустимыми оказываются любые формы межъязыкового посредничества независимо от того, насколько эквивалентен текст, порождаемый в процессе таких операций, тексту перевода. С таким расширенным пониманием перевода трудно полностью согласиться. Сведение всех разновидностей межъязыкового посредничества к переводу чрезмерно расширяет и размывает рамки самого объекта, что уводит теорию перевода на слишком зыбкую почву. В этой концепции привлекает то, что различение типов адекватности позволяет нам вновь ввести перевод в круг основных составляющих коммуникативного акта. Не следует забывать, что комуникативный акт — это не только участники коммуникации, но и само сообщение, система смыслов в словесном обличий. Именно установка на сообщение вновь возвращает нас к категории эквивалентности, ведь при всей важности коммуникативных установок на отправителя исходного сообщения, получателя текста перевода и самого переводчика не менее значимыми являются тексты, порождаемые в процессе этого акта коммуникации, и отношение соответствия между ними.

8. Категории адекватности и эквивалентности (т.з. А.Д. Швейцера)

Поэтому не менее верным представляется и такой взгляд на перевод, при котором максимальное совпадение между содержанием оригинала и перевода считается очевидным. В этом случае «хорошим», или «правильным», признается только эквивалентный перевод 1 . VN Комиссаров, полагая, что категория оценочное оказывается при таком подходе естественным признаком категории эквивалентности, предлагает вовсе вывести термин «адекватность» из научного оборота теории перевода 2 . Исследователь исходит из положения теоретической концепции Федорова, уподоблявшего адекватность полноценности.

Но, как мы пытались показать выше, адекватность и полноценность суть разные понятия, и понятию адекватности в отличие от понятия полноценности оценочность не свойственна. Поэтому нет достаточных оснований для того, чтобы устранять термин «адекватность» из теории перевода. Он не является дублетом термина «эквивалентность», ни тем более таких понятий с неясным объемом, как «точность» и «верность». Термин «адекватность» обозначает особую категорию теории перевода. Его сосуществование с категорией эквивалентности не только допустимо, но и целесообразно. Однако для того, чтобы они могли существовать в пределах одной теории, следует четко разграничить их понятийные области. Во всяком случае при первом приближении к разграничению понятийных сфер адекватности и эквивалентности можно сделать вывод о том, что в переводе не все адекватно, что эквивалентно и не все эквивалентно, что адекватно.

Такой взгляд на категории адекватности и эквивалентности в известной степени совпадает с трактовкой различия между ними, предложенной А.Д. Швейцером. Этот исследователь отмечал несколько отличий одной категории от другой. Полагая, что обе категории имеют оценочный и нормативный характер, он видел первое их различие в том, что эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на соответствие текста перевода определенным параметрам оригинала, в то время как адекватность связана с условиями протекания межъязыкового коммуникативного акта 1 .

«Иными словами, если эквивалентность отвечает на вопрос о том, соответствует ли конечный текст исходному, то адекватность отвечает на вопрос о том, соответствует ли перевод как процесс данным коммуникативным условиям » 2 .

Второе различие состоит в том, что эквивалентность предполагает максимально полную передачу «коммуникативно-функционального инварианта» оригинала, в то время как адекватность представляет собой некий компромисс, на который идет переводчик, жертвуя эквивалентностью для решения главной задачи. Такой главной задачей считается сохранение в переводе функциональных доминант исходного текста.

Иначе говоря, адекватность имеет не максимальный, а оптимальный характер. Швейцер полагал, что категория адекватности выводится непосредственно из переводческой практики, так как в реальной жизни переводчик не всегда имеет возможность максимально полно передать всю систему смыслов, заключенную в исходном речевом произведении . Иногда, например в устном переводе, он вынужден сокращать сообщение, максимально «сжимая», компрессируя его, чтобы успеть за выступающим. В другом случае он изменяет функциональное значение исходного текста, когда требуется, например, только извлечь необходимую информацию из текста имеющего для адресата оригинала значение нормативного документа. «Отсюда вытекает, — заключал исследователь, — что требование адекватности носит не максимальный, а оптимальный характер: перевод должен оптимально соответствовать определенным (порой не вполне совместимым друг с другом) условиям и задачам» 1 . При таком подходе адекватными можно считать и переводы, сделанные французскими мастерами «прекрасных неверных».

Таким образом, мы видим, что во всех теоретических концепциях происходит более или менее четкое разделение двух сфер: сферы речевых произведений и соотношения между ними и сферы условий коммуникации, речевой ситуации, коммуникативного акта в целом .

У Федорова оба аспекта представлены как два необходимых требования к полноценному переводу.

У Ванникова они составляют определенные уровни адекватности,

у Комиссарова — уровни эквивалентности,

а у Швейцера определяются как адекватность и эквивалентность.

Несмотря на явные и неявные терминологические различия, мы обнаруживаем если не общий, то во всяком случае очень близкий подход к тому, между какими аспектами перевода устанавливаются соответствия.

9. Функциональная структура коммуникативного акта Якобсона

Понятия функций, функциональных различий речевых произведений, коммуникативных актов прямо или косвенно возникают во всех т еориях соответствий. Причем в большинстве случаев эти теории опираются на функциональную структуру коммуникативного акта, предложенную Якобсоном . Его модель акта коммуникации оказывается если не универсальной, то во всяком случае доминирующей при определении критериев межъязыковых соответствий, устанавливаемых в переводе.

Провозгласив семиотическую сущность перевода, исследователи стремятся уложить свои критерии соответствий в довольно жесткие рамки трех типов отношений, в которые вступают языковые знаки с окружающей действительностью, а также между собой в речевой цепи, а именно прагматические, семантические и синтаксические отношения.

Швейцер не без оснований полагал, что для «анализа эквивалентных отношений при переводе более подходит типологическая схема Р. Якобсона, в которой выделены функции, отличающиеся друг от друга установкой на тот или иной компонент речевого акта. Это такие функции,

1. как референтная или денотативная (установка на референт или «контекст»),

2. экспрессивная — эмотивная (установка на отправителя),

3. конативная — волеизъявительная (установка на получателя),

4. фатическая — контактоустанавливающая (установка на контакт между коммуникантами),

металингвистическая (установка на код),

поэтическая (установка на сообщение, на выбор его формы).

В соответствии с этими функциями можно говорить

1) об эквивалентности референтной,

2) экспрессивной,

3) конативной,

4) фатической,

5) металингвистической

и поэтической» 1 .

Но далее следовал неожиданный вывод о том, что «установление доминантных функций оригинала (референтной, экспрессивной, конативной, фактической, металингвистической или поэтической) определяется прагматикой текста — коммуникативной интенцией отправителя и коммуникативным эффектом текста — и предполагает наличие прагматической эквивалентности между оригиналом и переводом.

Иными словами, прагматические факторы играют доминирующую роль как в иерархической модели уровней эквивалентности, так и в одномерной функциональной типологии эквивалентности » 2 .

Возникают по меньшей мере два вопроса: откуда берется эта самая прагматика, состоящая в коммуникативной интенции отправителя и коммуникативном эффекте текста, т.е. в его воздействии на получателя, и почему эта прагматика определяет не только референтную, поэтическую, контактоустанавливающую и металингвистическую, но и экспрессивную и волеизъявительную функции? Эти вопросы не проясняются, а, напротив, выделяются еще рельефней, когда исследователь стремится уточнить и пересмотреть категорию коммуникативной эквивалентности.

Конкретизируя смысл, который вкладывается в понятие коммуникативного эффекта, он отмечает, что это понятие является одним из элементов следующей триады:

1) коммуникативной интенции (цели коммуникации);

2) функциональных параметров текста;

3) коммуникативного эффекта.

Эти три категории соотносятся с тремя компонентами коммуникативного акта: 1) отправителем;

2) текстом;

3) получателем 3 .

Экспрессивная и волеизъявительная функции, являющиеся неотъемлемыми частями функциональных параметров текста, оказываются продублированными в триаде, так как именно они создают коммуникативный эффект и задают коммуникативную интенцию.

Поэтому для того, чтобы лучше понять взаимодействие функциональных параметров текста, прагматики текста и найти им место в общей теории эквивалентности и адекватности, следует обратиться к многоуровневым и функциональным моделям эквивалентности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОМИСАРОВ СОВРЕМЕН ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ– ЛЕКЦИЯ 7

3.Оценочное употребление терминов «буквальный» и «вольный» перевод.

КОМИССАРОВ СТР 114

ПЛАН

1) буквальным понимается перевод

2) Свободный перевод

3) Точка зрения Л.С. Бархударова

4) Точка зрения Альфреда Мальблана

5) Два источника и два типа буквализма

Оценочный характер часто носят и широко применяемые термины «буквальный перевод» и «свободный (вольный) перевод». Под буквальным понимается перевод, воспроизводящий коммуникативно нерелевантные элементы оригинала, в результате чего либо нарушаются нормы языка перевода, либо оказывается искаженным (или не переданным) действительное содержание оригинала.

Свободный перевод — это перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот, которого можно было бы достичь при данных условиях переводческого акта, то есть недостаточно точный, слишком «вольный». Как видно из определений, оба термина указывают на неадекватность перевода. Вместе с тем бывают случаи, когда допустимым оказывается как буквальный перевод (например, при составлении глоссы или подстрочника), так и свободный перевод (например, для достижения максимального художественно-эстетического эффекта в литературном переводе).

3. Точка зрения Л.С. Бархударова

Лингвистическое обоснование природы и сущности буквального перевода было дано Л.С. Бархударовым. «Буквальным переводом называется перевод, осуществляемый на более низком уровне, чем тот, который достаточен для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ» 1 .

Исходным положением такой трактовки буквализма является утверждение, что «единица любого языкового уровня может оказаться

единицей перевода» 2 .

Фактически, перевод осуществляется не в сфере языка, а в сфере речи. И минимальной «единицей перевода», если она существует, является предложение. Правда, Л.С. Бархударов отмечает, что перевод на уровне фонем «встречается и весьма ограниченном количестве случаев», но его примеры явно указывают па то, что речь идет о передаче собственных имен, географических названий и английских реалий посредством транскрипции. В самом деле, русские соответствия Черчилль, Ливерпуль, трайбализм, спикер, леди, приводимые в качестве примеров перевода на уровне фонем, являются такими же заимствованиями, как и примеры пере вола на уровне морфем председатель и односторонность. Эти слова были переведены когда-то па русский язык, некоторые из них не с английскою, а с латыни или французского и, закрепленные лексикографами, стали единицами словарного состава русского языка. Посредством пофонемного или поморфемного калькирования иностранных слов происходило и происходит обогащение словарного состава многих языков, в том числе и русского, но если в конце XVIH — начале XIX века благодаря Карамзину появились такие кальки, как промышленность или влияние, из этого не следует, что можно поставить знак равенства между происхождением, этимологией слов и их переводом.

Но если даже стать на точку зрения Л.С. Бархударова, то можно выделить целый ряд случаен, когда буквальный перевод осуществляется не на более низком, а на более высоком языковом уровне, например, на уровне морфем вместо уровня фонем. Например. Worcester Ворчестер вместо правильного Вустер. Leicester Jleiieecmep вместо Лестер, Walter Вальтер вместо Уолтер и т. п.. т.е. дается транслитерация вместо транскрипции.

[Эта мысль нуждается в пояснении. С помощью приведенных примеров Я.И. Рецкер стремится показать, что, по Л.С. Бархударову, правильная передача таких названий, как Worcester ['wuslaj, — Вустер осуществлена на уровне фонем, тогда как неправильная буквальная передача — транслитерация Ворчестер — на уровне морфем. Если это так. то получается, что буквальный перевод осуществлен на более высоком уровне, чем необходимо (уровень морфем выше уровня фонем), и следовательно, определение буквального перевода, данное Л.С. Бархударовым (см, начало этого параграфа), не оправдывается.

В этой аргументации присутствует посылка, с которой можно спорить, а именно, что в рамках концепции Л.С. Бархударова транслитерацию типа Worcester — Ворчестер можно рассматривать как перевод на уровне морфем. Думается, что Л.С. Бархударов все же не имел этого в и иду, так как анализ морфемной структуры приведенных имен собственных не соотносится с принципом транслитерации. Ведь транслитерация — это попытка передать название на другом языке методом побуквенных соответствий. Если и можно говорить о каком-либо языковом «уровне» применительно к транслитерации, то это будет, видимо, "уровень» графем. Говоря еще точнее, и фонемы, и графемы относятся к одному и тому же аспекту слова - его форме, или плану выражения, и представляют две различные его ипостаси (устную и письменную).

В разных языках используются разные принципы передачи формальной стороны слова: одни языки отдают предпочтение письменной (графической) его форме, другие — устной (фонетической).

В современной русской традиции, если европейское имя или название необходимо передать по-русски (не оставляя его в тексте в оригинальном написании на исходном языке), принято опираться на фонетическую оболочку слова, т.е. передавать его максимально близким по звучанию соответствием (практической транскрипцией).

Иначе обстоит дело с заимствованием нарицательных слов. Часть из них передается по-русски также на основе транскрипционного принципа (мер чандайзинг, скинхед, пирсинг, скейтборд, органайзер, супрефект), а другая часть — с использованием принципа транслитерации {дистрибутор, кондиционер — его дополнительное значение вид шампуня вошло в русский язык недавно, примерно с 1990-х годов). Тот и другой принцип может сочетаться с элементами поморфемного перевода (custodian кастодиальный банк, decompiling декомпиляция).

Как бы то ни было, Я.И. Рецкер не считал транскрипцию и транс -операцию примерами буквального перевода, о чем он и пишет ниже Трудно согласиться и с тем, что «вольным переводом называется перевод, осуществляемый на более высоком уровне, чем тот, который необходим для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ» 1 . Прозаический перевод стихов принято считать вольным переводом, но из этого нельзя сделать вывод, что прозаический перевод (например, перевод «Отелло» М.М. Морозова) можно считать переводом на более высоком языковом уровне, чем поэтический перевод.

[Здесь приходится отметить, что тезис, согласно которому «прозаический перевод стихов принято считать вольным переводом», разделяют немногие. Дело в том, что, как правило, прозаический перевод стихотворного произведения выполняет функцию подстрочника, служащего основой либо для научного анализа, либо для поэтического переложения писателем, не владеющим языком оригинала.

По определению подстрочник есть вид дословного и часто буквального перевода. Автор подстрочника иногда сознательно нарушает нормы языка перевода, с тем чтобы приблизить читателя к формальным характеристикам оригинала, которые в поэзии играют не меньшую роль, чем содержательные. У буквального перевода поэзии были свои идеологи, и как раз в начале 1970-х годов, перед выходом первого издания этой книги, в кругах литературоведов прошла бурная дискуссия о допустимости и целях буквального перевода поэзии.]

Приводимые Л.С. Бархударовым примеры вольного перевода скорее показывают или прием экспрессивной конкретизации (мистер Скиннер озабоченно сдвигал брови вместо хмурился), или безудержной «отсебятины», когда Иринарх Введенский вместо я поцеловал ее (у Диккенса) дает присочиненное им самим: я запечатлел поцелуй на ее вишневых губах.

4. Точка зрения Альфреда Мальблана

По вопросу буквальном переводе не существует единого мнения. Так, Альфред Мальблан, разделяя все виды перевода на две категории — прямой и косвенный (traduction directe, traduction oblique 3 ), ставит буквальный перевод в один ряд с двумя другими видами прямого перевода — калькой и заимствованием. Однако ни транскрипцию, ни транслитерацию нельзя считать буквальным переводом. По существу это беспереводное употребление иностранного слова, которое может быть усвоено языком перевода и стать заимствованием.

5. Два источника и два типа буквализма

Существуют два источника и два типа буквализма.

Первый, более примитивный тип , своего рода «детская болезнь» начинающих переводчиков, коренится во внешнем сходстве иностранных и русских слов, сходстве графическом или фонетическом. Это буквализм этимологический. Внешнее сходство далеко не всегда означает идентичность или даже близость значения. Можно привести длинный список английских и французских слов, имеющих «этимологические» соответствия в русском, которые на самом деле оказываются мнимыми, Такие слова, сходные по написанию или звучанию, принято называть «ложными друзьями переводчика* 1 .

Конечно, есть немало подлинно интернациональных слов-терминов, и с каждым годом их становится все больше благодаря международному сотрудничеству специалистов и ученых, вырабатывающих согласованную международную терминологию на съездах и конференциях. Но следует отличать от них псевдоинтернациональные слова, относящиеся к категории «ложных друзей».

В «Англо-русском и русско-английском словаре «ложных друзей переводчика», изданном в 1969 году под общим руководством В.В. Акуленко, рассматривается свыше семисот русских слов, имеющих примерно 300—350 мнимых соответствий в английском языке. Как правило, это английские слова с широкой семантикой, лишь одно из значений которых аналогично русскому. Например, существительное record, кроме аналогичного рекорд, имеет десяток других значений. Менее часты случаи, когда похожие английские и русские слова вовсе не имеют общего значения, как например, magazine журнал, complexion цвет лица, а не телосложение, decade десять лет. compositor наборщик (в типографии).

[К сожалению, с тех пор новые словари или пособия по «ложным друзьям переводчика» почти не издавались. Автору этих комментариев известно лишь одно такое издание. 2 ]

В нашей прессе сообщалось, что в результате землетрясения в Никарагуа столица Манагуа «практически» разрушена полностью. Этого буквализма не было бы, если бы переводчик потрудился заглянуть в упомянутый словарь-справочник, где под 4-м значением слова practically указан перевод почти. Кстати говоря, это наиболее распространенное в английской и американской прессе значение слова practically.

[Из данного примера видно, как изменились нормы русского языка за 30 лет. В наши дни и русское слово практически широко употребляется в значении «почти», а словосочетания практически полностью, практически ничего стали устойчивыми оборотами речи.]

К сожалению, в списке «ложных друзей переводчика» читатель и переводчик публицистики и газеты не найдет некоторых очень нужных слов.

Второй тип буквализма, более сложный и коварный, чем буквализм этимологический , состоит в использовании переводчиком наиболее распространенного значения слова вместо контекстуального или перевод фразеологизма на основе отдельных значений его компонентов. Повторное hear! hear! вовсе не означает слушайте! слушайте!, т.е. призыв к вниманию на собрании, а горячее одобрение: правильно! правильно! Хотя приведенное значение уже было зафиксировано в Англо-русском словаре Мюллера в I960 году (7-е издание), это не помешало даже опытным переводчикам ошибаться и в последние годы. Так, например, в переводе повести Тамары Хови «Стремления маленькой мошки» читаем:

... ~ Стоит нам заговорить о политике, как у тебя делается этакий высокомерный вид...

— Никакого у меня нет высокомерного вида. Просто меня не интересует политика.

— Слушайте, слушайте,— сказала студентка с археологического. («Иностранная литература», 1969, № 12)

Как можно видеть из приведенных примеров, и этимологический, и семантический буквализм одинаково приводят к искажению смысла в переводе.

Более ста лет тому назад Ф. Энгельс приводил пример буквалистической ошибки переводчика, когда в немецком отчете о состязаниях в гребле оксфордских студентов было сказано, что краб зацепился за весло одного из гребцов 1 . Между тем, to catch a crab означает «занизить» весло, «поймать леща» (БАРС). По-видимому, немецкий репортер не только был плохо знаком с английским языком, но и не знал, что крабы в Темзе не водятся. Однако через много лет (в 1937 г.) та же ошибка была повторена в русском переводе романа Голсуорси «Сдается в наем». Повторена, несмотря на то, что данная фразеологическая единица уже была зафиксирована в англо-русских словарях.

Понятие переводческой ситуации.

ПЛАН\ САМОСТ.

Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого рецептора как компоненты переводческой ситуации. Переводческие и экстрапереводческие цели перевода

ПЛАН\ САМОСТ.

Выбор варианта перевода с учетом знаний и требований предполагаемых рецепторов. Ориентация на конкретного рецептора. Понятие «усредненного» рецептора.

ПЛАН\САМОСТ.

Зависимость правильного выбора стратегии и эффективности межъязыковой коммуникации от профессиональной компетенции переводчика.

ПЛАН \САМОСТ.

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Категория художествен образ включва онтологични, семиотични, гносеологически и естетически аспекти

; Дата: 04.01.2014; ; Прегледи: 1193; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:

 1. III. Характеристики на текста на чл
 2. Да бъдеш като оригиналния категорията на философска картина на света.
 3. Обменният курс като икономическа категория. Теории за определяне на валутния курс
 4. Видове и жанрове на любителското изкуство
 5. Мощност като общите социологически категории. Политически (държавни) органи
 6. Въпрос 2. Застраховка като икономическа категория
 7. ВЪПРОС №3 финансите като категорията на разпределение. Финанси Връзка с други категории за дистрибуция: цена, заплата, кредит.
 8. Възприемане и анализ на литературен текст
 9. Дихателната верига включва множество носещи протеини
 10. Заетостта като социално-икономическа категория
 11. Запис за първи път дойде на ум думата на всеки образ, символ, всеки завъртулки, линии или структури.
 12. Инвестициите като икономическа категория и тяхната роля в развитието на макро- и микроикономика.
ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.26
Page генерирана за 0.36 секунди.