Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Ефектът от шума върху честотната лента на канала

Както е показано в теорията на Шанън, изявлението, формулирано в края на предходния параграф, е вярно както при липсата на смущения (шум) в канала (идеалния канал за комуникация), така и в тяхното присъствие (действителния канал за комуникация). Разликата между реалния канал и идеалния канал е, че шумовете водят до намаляване на капацитета на канала. Показваме това за конкретния случай на използване на два елементарни сигнала с еднаква продължителност. Всеки от тях на входа на комуникационния канал носи I imp = 1 бит информация. След преминаването на сигнала през идеалния канал и на изхода, импулсът (1) се интерпретира точно като импулс, а паузата (0) като пауза и следователно свързаната с тях информация не се променя количествено. Ситуацията е различна в реалния канал: поради шум по време на предаване, може да се получи изкривяване на сигнала, в резултат на което вместо 1, ще се изведе 0 и 0 - 1 за такива изкривявания. p 1 → 0 = p 0 → 1 = p . Тогава вероятността първоначалният сигнал да дойде без изкривяване очевидно е равна на 1 - p . Следователно, когато се тълкува (разпознава) крайния сигнал, възниква несигурност, която, както следва от формули (2.4) и (А.8), може да се характеризира със средната ентропия:

Тази несигурност ще доведе до намаляване на количеството информация, съдържаща се в сигнала от Н, т.е.

Тъй като продължителността на импулса τ 0 се определя от честотата vm и не зависи от наличието на шум, честотната лента на реалния канал C R е по-малка от аналогичния идеал C:

Графиката показва зависимостта С R (p). Както следва от (5.5), с p = 0.5 (I Itp ) ' = 0 и следователно, C R = 0. Това се дължи на факта, че в този случай 0 и 1 се получават с еднаква вероятност в приемащия край на комуникационната линия, независимо от това, какво е сигналът на входа, така че предаването на информация по такъв ред е невъзможно. Ширината на лентата достига максималната си стойност при р = 0, което съответства на отсъствието на интерференция, както и при р = 1, т.е. такива смущения, които всеки входен сигнал 1 превежда на 0 на изхода, и всеки 0 на входа на 1 на изхода - ясно е, че този вид смущения не пречат на разпознаването на сигнала, който е бил изпратен, и следователно капацитетът за предаване не страда от това , В други случаи C <Cf.

Вижте също:

Примери за класификация и структура на данните

Пример А.7

Изявление на кодиращия проблем, първата теорема на Шанън

Статични и динамични системи

Унифицирано буквено двоично кодиране. Код за байт

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru