Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Протоколи за следствени и съдебни действия

Протоколите на следствените и съдебните действия са писмени актове, в които по реда на закона, въз основа на пряко възприятие се записва информация за обстоятелствата, които трябва да се докажат.

Съгласно чл. 87 от Наказателно-процесуалния кодекс, протоколите, удостоверяващи обстоятелствата и фактите, установени при проверката, проверката, изземването, претърсването, задържането, представянето за идентифициране, както и по време на следствения експеримент, съставени по установения в закон ред, са доказателства по наказателно дело.

Преобладаващото мнозинство от процесуалистите не разглеждат протоколите за разпит на свидетели, жертви, заподозрени и обвиняеми като доказателства, тъй като показанията на разпитаните лица имат доказателствена сила. Съществува обаче гледна точка, според която протоколите за разпит се извличат от доказателства.

Особено място сред протоколите заема протоколът на съдебното заседание, в който се вписват всички действия, предприети в съда (с изключение на проверката, резултатите от която се записват в отделен документ) и взетите решения, с изключение на окончателното решение.
По всяка вероятност списъкът на протоколите, посочени в чл. 87 от ГПК трябва да включите и протокола за проверка и слушане на получената звукозапис в резултат на наблюдение и записване на преговорите (чл. 1741 ГПК).

Процедурата по изготвяне и изпълнение на следствени и съдебни действия е регламентирана подробно със закон. Тези правила са важна гаранция за точността на информацията, съдържаща се в протокола.

7.3.5. Други документи

Други документи са доказателства, ако обстоятелствата и фактите, удостоверени или изложени в тях от предприятия, институции, организации, длъжностни лица и граждани, са от значение за наказателното дело.

Това доказателствено средство включва характеристики, препратки, актове, пълномощни, обяснения и др.

Този тип документи имат характеристики, които се определят от времето, метода и формите на тяхното създаване, получаване и започване.
В най-общата форма документ е всеки обект на материалния свят, върху който конвенционалните знаци (букви, цифри и т.н.) записват всякаква информация за някакви обекти или техните изображения.

Най-разпространените писмени документи са написани на ръка и напечатани. Напоследък се появи машинна документация. Следователно за друг документ няма значение материалът, от който е направен, методът на неговото създаване, условният код, с който се изразява неговото съдържание.
Сред независимите доказателствени средства законът се отнася до актове на одит и документални проверки. По същество те представляват други документи, за което свидетелства липсата на правно регулиране на процедурата за тяхното производство.

При оценката на други документи се взема предвид компетентността на длъжностното лице, наличието на необходимите подробности, съдържанието на документите и мястото им в системата от налични доказателства.

Други документи трябва да се разграничават от документи - веществени доказателства. Документ, който има характеристиките, посочени в чл. 83 от ГПК е веществено доказателство, ако е приложено към делото.

Вижте също:

Процедурата за разпит на свидетели, жертви и производствена конфронтация

Експертно мнение

Епистемологически основи за установяване на обективната истина като цел на наказателен процес

Правна уредба на обезщетение за вреди, причинени на гражданин от незаконни действия на органите на следствието, предварителното следствие, наказателното преследване и съда

Основания и условия за прилагане на задължителни медицински мерки

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru