Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Отказ от условно осъждане или удължаване на пробацията

Член 74 от Наказателния кодекс предвижда някои методи, които позволяват на съда да коригира предварително прието решение за назначаване на пробация. Такива методи са: 1) премахване на пробацията на базата на признаците за осъдителни присъди; 2) удължаване на изпитателния срок; 3) отмяна на пробацията за компрометиране на знаците на осъдения. За всеки от тези методи законът предвижда подходящи правни основания.

Както може да се види от част 1 от чл. 74 от Наказателния кодекс, правното основание за премахване на пробацията за възстановителни основания е такова поведение на осъденото лице, което може да служи като доказателство за неговата корекция. От съдържанието на правилата на Наказателния кодекс и на УИК на Руската федерация, уреждащи използването на пробацията, може да се види, че такова поведение трябва да се изразява главно в неуспеха по време на изпитателния срок на ново престъпление или административно нарушение, изпълнението на задълженията на лицето, възложени му от съда, липсата на сериозни коментари от надзорния орган. В този случай условната присъда се отменя автоматично в края на изпитателния срок, изчислена от момента, в който присъдата влезе в сила. Контролът върху поведението на лицето се прекратява, предишната присъда се изплаща на основание ал. „А” на чл. 86 от Наказателния кодекс.

По същата причина съдът може да отмени условно осъждане и преди изтичането на изпитателния срок, т.е. предварително, както е предложено от надзорния орган, което създава допълнителен стимул за образцово поведение на осъденото лице. Такова отменяне обаче може да се извърши след поне половината от установения пробен период.

Правно основание за удължаване на срока за условно осъждане възниква в случаите, когато дадено лице е избегнало задълженията, наложени му от съда, или е извършило нарушение на обществения ред, за което му е наложено административно наказание. Писменият надзорен орган предупреждава осъденото лице за възможността за отмяна на условната присъда и изпраща на съда идея за удължаване на срока за пробация. Съдът може да удължи пробационния срок с не повече от една година или да откаже да удължи пробационния срок. Условното осъждане обаче не може да бъде отменено.

Правното основание за премахване на пробацията за компрометиране на признаците на осъдените са:

а) извършване на условно осъдено лице за изпитателен срок за умишлено престъпление от средна тежест, тежко или особено тежко престъпление. В този случай условната присъда се прекратява непрекъснато, а наложеното от съда наказание се присъединява към наложеното наказание за новосъздаденото престъпление съгласно правилата по чл. 70 от Наказателния кодекс. Решението за премахване на пробацията се постановява от съда, когато се постанови нова присъда;

б) извършване на условно осъден за изпитателен срок на престъпление по небрежност или умишлено престъпление от незначителна тежест. В тази ситуация въпросът за целесъобразността на отмяната на пробацията се разглежда от съда, като се вземат предвид обстоятелствата на престъплението, данните, характеризиращи личността и поведението на осъдения през изминалата част от изпитателния срок. В случай на отмяна на пробацията, наказанието се назначава и по реда на чл. 70 от Наказателния кодекс;

в) системно или злонамерено неизпълнение на условно осъдените по време на изпитателния срок на задълженията, възложени му от съда.

Член 190 от УИК на РС пояснява, че системно неизпълнение на задълженията е извършването на забранено или неспазване на действията, предвидени за условно осъденото лице, повече от два пъти годишно или продължително (повече от 30 дни) неизпълнение на възложените му от съда задължения. Чрез системното неспазване на задълженията се равнява на случаите, когато стажантът се е укрил от контрол. Осъдените лица, чието местонахождение не е установено повече от 30 дни, се считат за скрити от контрол.

Въпросът за целесъобразността на премахването на пробацията на тази основа се решава и от съда по предложение на органите, контролиращи състоянието на условно осъденото лице. В случай на отказ за отмяна на условна присъда, решението на съда трябва да бъде мотивирано.

Вижте също:

Понятието и структурата на престъплението

Разсъдливост като задължителна характеристика на предмета на престъплението. Критерии за лудост. Специфични условия, които не изключват отговорност

Грешка и нейната криминална стойност

Нанасяне на вреда при задържане на лице, извършило престъпление

Характеристики на освобождаването на непълнолетни от наказание

Връщане към съдържанието: Руското наказателно право

2019 @ ailback.ru