КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Йонна връзка. Ако са свързани елементи, чиято електронегонактивност варира значително, т.е. един от тях е сред най-елек- тропозитивните елементи
Ако са свързани елементи, чиято електронегонактивност варира значително, т.е. единият от тях е сред най-елек- тропозитивните елементи (типичен метал), а другият е сред най-елекрозареждащите елементи (типични неметални), след това валентният електронен (или електроните) на електропозитивния атом напълно преминава към електро-активиращия атом, - йони. Атомът, който дарява електрони, се превръща в положителен йон (катион), а атомът, който приема електрони, се превръща в отрицателен йон (анион). В този случай комуникацията ще се осъществи поради взаимното привличане на противоположно заредените йони. Оттук и името й е йонната връзка.

Йонната връзка е връзка, образувана между атоми, чиято електронегодност е много различна.

Като правило се образуват йонни връзки между елементите от началото и края на периодите на периодичната таблица. Това се обяснява с факта, че различни атоми са способни да приемат електрони към своите орбити в различни степени. Елементи от седмата група, имащи седем електрона във външната орбита, лесно приемат един електрон, който липсва до пълен октет. Елементите на първата група имат само един електрон във външната орбита, която лесно се раздават. Пример: образуването на натриев хлорид. Атомът от електропозитивен натриев елемент, характеризиращ се с относително ниска йонизираща енергия, лесно губи външния електронен елемент. Атом на елемент на електронегрегация на хлора, който има значителен афинитет към електрони, напротив, е способен да приеме допълнителен електронен елемент към външното електронно ниво. Поради електростатичното привличане между йоните възниква йонна връзка.


За разлика от ковалентната връзка, йонната връзка не притежава насоченост и наситеност.

Йоните могат да бъдат представени като заредени сфери, чиито силови полета са равномерно разпределени във всички посоки в пространството. Следователно всеки йон може да привлича към себе си йони от противоположния знак във всяка посока, силата на привличане зависи само от йонните заряди и разстоянието между тях. С други думи, йонната връзка се характеризира с не-насоченост.

Ясно е, че взаимодействието на два йона с противоположен знак един с друг не може да доведе до пълно взаимно компенсиране на силовите им полета.

Поради това те запазват способността си да привличат йони от противоположния знак в други посоки. Всеки йон от противоположен знак може да бъде привлечен от един йон. Следователно, йонната връзка се характеризира с ненасищане.

Йонната връзка е най-характерна за неорганичните съединения. Отличителните характеристики на йонните съединения са: мигновени реакции, дисоциация във водни разтвори, високи температури на топене и кипене, разтворимост в полярните разтворители, електрическа проводимост на разтвори и стопилки.Обърнете внимание, че ако чисто ковалентна връзка е практически осъществима (например в диамантена решетка, молекула водород и т.н.), тогава йонната връзка не се намира в чиста форма, тъй като дори и най-малкият потенциал на йонизацията на електронен елемент - Cs е по-голяма от стойността на електронен афинитет на най-електронегативния F. Като резултат в цезиев флуорид няма пълно предаване на електрони от Cs до F, но само с 93%. Това означава, че за 7% от времето, свързващите електрони са в обща употреба на атомите на тези елементи, т.е. връзката е 7% ковалентна. В натриевия хлорид връзката е само около 80% йонна. Следователно, те са забелязали, че връзката е йонна, ако ковалентният компонент в нея е по-малък от 50%.