КАТЕГОРИЯ:

основен
Случайна страница
контакти


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Кратко курс от лекции по политология

манипулатори

Манипулатори (мишка, джойстик, и т.н.) - специално устройство, което се използва за контрол на курсора.

Mouse прилича на малка кутия, напълно се вписва в дланта на ръката си.Мишката е свързан с компютър кабел чрез специално звено - адаптера, и неговите движения се превръщат в съответното движение на курсора на екрана.В горната част на устройството са бутони за управление (обикновено три) за определяне на началото и края на движението, за извършване на избор на меню и т.н.

Джойстик - обикновено една пръчка-дръжка, която е отклонение от вертикалното положение води до движение на курсора в съответната посока на екрана на монитора.Често се използва в компютърните игри.При някои модели, джойстика е монтиран в датчика за налягане.В този случай, толкова повече потребителят натисне дръжката, толкова по-бързо курсора се движи по екрана.

Тракбол - малка кутия с топката, включени в горната част на тялото.Потребителят се върти топката за ръка и се движи съответно над.За разлика от мишка, тракбол изисква пространство в близост до компютъра може да бъде вграден в корпуса на машината.

Digitizer - устройство за превръщане на готовите изображения (чертежи, карти) в цифров вид.Тя е с плосък панел - плоча подредени на масата, и специален инструмент - писалка, с която показва позицията на таблета.При преместване на писалката на таблета в дълготрайните координират своите близо разположени точки, които след това се превръщат в един компютър в желаната мерните единици.

Учебник за студентите от бранша Уфа VZFEI.

Съдържание:

Лекция 1. Какво е политология ............................................ .................................................. ...... 1

Лекция 2. История на политическа мисъл (древен Китай, Древна Гърция, Древен Рим, Средновековие, модерни времена, за да се превърне H1H-XX век) ....................... .................................................. ............... 8

Лекция 3. марксистката концепция на политиката и нейното място в съвременния свят ...................... 16

Лекция 4. История на руската политическа мисъл в вековете на 1Х-XX ...................................... ..... 18

Лекция 5. Modern политическа теория ............................................ ................................ 21

Лекция 6. Политическата власт - основният проблем на политологията ......................................... 23

Лекция 7. Политическа система на обществото ............................................ ...................................... 30Лекция 8. Държавата - като основен елемент на политическата система .................................. 31

Лекция 9. страна полива в системата и в обществото ........................................... ............ 0.41

Лекция 10. Формите на участие в политическия живот.Избори.Избирателни системи ...................... 45

Лекция 11. Политическият конфликт ............................................. ................................................ 50

Лекция 12. политически режим ............................................. .................................................. ... 52

Лекция 13. Демокрацията като вид политически режим .......................................... ................... 58

Лекция 14. Политическата култура ............................................. .................................................. 68

Лекция 15. световната политика и международните отношения .......................................... ......... 72


Лекция 1. Какво е политически науки.

Политиката като социален феномен.концепция политика.

Преди да се пристъпи към този въпрос, няколко думи за книги и литература.До 1989 г., политическата наука в нашата страна не се преподава, и едва наскоро бяха въведени в университети, институти, колежи и висши училища.Последно време, много ползи и лекции по политология.Бих искал да спомена поредица от учебници по политология, публикувани в програмата D.Sorosa "Актуализация на хуманитарна образование в Русия", по-специално, е учебник Хаджиев KS"Политически науки.Ръководство за учители и ученици от хуманитарните факултети. "[1] В допълнение, речник-справочник на "политическа теория и политическа практика", където са статиите за развитието на политическата мисъл, като се започне с древния свят, статията-личности на отделните личности.[2] В тази серия, без работа и по конкретни теми по политология, например, тази характеристика на съвременните демокрации, тоталитарни и авторитарни режими са дадени в книгите Каменка GV A.N.Rodionova "Политическа система на модерните времена", [3];Tsygankov AP"Съвременни политически режими: структура, типология, динамика" [4].

В обобщен и систематичен теоретичен и фактически материал, представен в учебника зло АА Политологияи Thin VA"политиката.Курсът от лекции ", публикувана в Воронеж.[5] Няколко фрагменти по избрани теми са дадени в информационния учебник Марченко MN политология"политиката.Курсът от лекции ", Московския държавен университет [6]

Великолепната учебник по политология учебник е в 2 части "Основи на политическата наука", издаден под редакцията V.P.Pugacheva [7], тя е направена като се вземат предвид съответните програми и учебниците по политически науки в университета в САЩ, Великобритания, Франция и Германия.

Оригинален и необичайно учебник е книга AA Мурадян"Двуличен Janus.Въведение в Политически науки ".[8] Под формата на интервюта със студентите, като пример за популярни литературни произведения и бетон исторически материал, автор на забавни разговори за основите на политическата наука, има примери за решения на политическите проблеми.Добър системен политически науки учебник материал Panarin AS"Въведение в политическата наука: учебник за гимназиални учители" [9].

Прост и достъпен език е написано "Въведение в Политически науки" учебник за гимназисти под редакцията на KS Hajiyeva[10] Същността на политиката и политическите отношения, форми на политическо съзнание и етапи на политическата мисъл разглежда в Демидов AI учебники Fedoseyev AA"Основи на Политология" [11] Подробни учебници Милър книги са по темата, VA"Политически науки" [12] и Краснов BI"Политически науки: учебник" [13] Въпроси на държавата, политически режими, политическия процес обсъжда в малък, но съдържателен монография D.V.Goncharova I.B.Goptarevoy и "Въведение в Политически науки".[14] е по-фундаментална и изчерпателна по отношение D.P.Zerkina учебник "Основи на политическата наука."[15] Най-същността на този въпрос, най-малко в политологията дава интересна писмено учебник за студенти по "Политология" под редакцията на проф D.S.Klementeva. [16]Трябва да се отбележи като учебник Denisyuk NPи Nightingale TG"Политика: Курсът от лекции" [17].Интересното е подадена материал в академичен учебник "Политически науки" редактирана A.A.Radugina (публикувана две издания - през 1997 г. и 1999 г.) [18] и в учебник редактирана L.P.Borisova.[19] Това е изключително полезно да бъде запознат с работата V.P.Pugacheva A.M.Soloveva и "Въведение в Политически науки". [20]

В Уфа писмена методология по политически науки помощи в държавен университет башкирски (редактирано Yu.N.Nikiforova "Политика: Курсът от лекции" [21], в Държавен Aviation Техническия университет в Уфа (редактирано Nasibullina), Уфа Държавната нефтена технически университет (редактирано . JN Dorozhkina) - "Политически науки: лекции в 3 части [22].

Разбира се, заедно с учебниците, е необходимо да се прочете и да се работи по конкретни въпроси от политически науки, например, много е писано за демокрация.Най-забележителните творби на тема книгата "Демокрацията в Америка" Алексис дьо Токвил [23] и книгата М. Паренти "Демокрацията за малкото" [24].

Политически науки - науката за политиката, за да сме на първо място е необходимо да се анализира понятието.Интересно стихотворение на тази тема има Евгений Евтушенко:

"Политика - търговия на дявола, и хората zacherviveli след това,

Политика дойде с полицията,

Политика дойде с лидерите,

Смятан жива душа до единство,

И замахна към хората лица. "

Древногръцкият философ Сократ смята, че политиката - изкуството на управлението на хора, роднина му Аристотел казва, че целта на политиката - Осигуряване на най-висшето благо на жителите на политиката, като Платон пише, че управлението на обществените дела - за малцина избрани.В древния свят имаше и любопитни случаи, като например Август и съпругата му Ливия дори говори за предварително зададен конспект (политика го заменя човешка).

Обратно в 430 г. пр.н.е. древногръцки държавник Перикъл каза: "Много малко може да направи политиката, но го съди може да бъде всичко."Перикъл е образ на забележителен не само за времето си.Формата на главата му беше необичайно - яйцевидна, много голяма, тя е дори заради това, постоянно да носи каска.Той се отказа от своята собственост и се отдава целия си живот в служба на атинската държава.Това Перикъл за първи път в древна Гърция въведе такса за класовете на обществените дела за държавната служба, когато той дойде на "златната ера" на атинската демокрация, изградена великолепни храмове и скулптури от известния Фидий, влиза в историята с факта, че той издълбани статуя на Зевс - едно от седемте чудеса на света.Той има двама сина от Тайланд, но те умряха от чума, и Перикъл попита geliee (народен събор), за да позволи на сина си от чуждата Aspasia стане атинската и само време в историята на Атина, гърците направиха изключение за син на Перикъл и го свободен член на гръцкото общество направени.Когато Перикъл умира, той каза, че главната му заслуга е, че той не е подписал една единствена смъртна присъда.[25]

Така че, Перикъл сред първите, които се интересуват от въпроса, каква е политиката.Досега този въпрос всички реагират по различен начин.Налице е политика на банките, синдикати, управление, правителството и икономическата политика, най-накрая, политиката на интелигентна жена към съпруга си.Изолира се от света на политиката - трудна и спешна задача за нас.Особено днес, в Русия, в периода на политически реформи, нестабилност, кризи, трансформация на политическата система.В развитите страни, постепенното тип развитие - в Европа, Америка политически науки от началото на ХХ век, заема водеща позиция.Тя публикува списания по политически науки, разнообразна научна литература, центрове за работа и на Асоциацията за изследване на политология и политически изследвания.Така например, в САЩ за развитието на политическата наука е ясно разделено на три етапа: 1 период - след 1880 г. с основаването на училището по политически науки в Колумбийския университет до 1914;след периода на 2 -. между двете световни войни и периода 3 след края на Втората световна война до наши дни, свързано с разцвета на бихейвиоризма, което означава, че практическото прилагане на политологията [26]През 1949 г. тя е била създадена Международната асоциация по политически науки.И в нашата страна, за съжаление, такава организация се е явил само в 70-те години.От 1917 политология в СССР е бил забравен, бе счетено за ненужно буржоазна наука, и не участват в него.босове партия се опасяваха, че изследването на политическата система на съветското общество може да доведе до разочароващи заключения.И ангажирани в подобни изследвания на практика това е невъзможно поради доминирането на марксистко-ленинската, диктата на една партия - Комунистическата партия.Всяко преструктуриране на политическата система в момента можеше да ни бъде представено само в сферата на фантазията.Толкова много напредва, че днес ние сме в състояние да се ангажира по политически науки в университета.Това предполага, че расте ново младо поколение от хора, високо образовани и не само в икономиката, но и политиката, които вече не могат да бъдат манипулирани от техните родители.Вие са преминали Политология разбира се, не е толкова лесно да се заблуди, дезинформират, ще вземе активно гражданско положение в обществото ще знае цялата фона на политиката и властта, ще бъде в състояние реално да повлияе на събитията, а не да остане настрана от това, което се случва в нашата страна и в чужбина.

Същността на политиката може да се дефинира като - е всяка целенасочена дейност на социалните групи от хора на артикулацията (т.е. реализация) на техните противоречиви интереси, разработването на общи обвързващи решения, предприети от публичен орган.

Можете да организира научно определение на политиката и да се разделят на три групи:

1.Sotsiologicheskie определяне на политиката.

А).вземане на икономическата политика.Живо те са представени в марксизма.Тук политиката губи своята самостоятелност и подчинени на икономическите закони.Но това се случва и обратното, както в Съветския съюз, където 70-годишна политиката надделя над икономиката.

Б).Стратификация определяне на политиката.Те лечение на политиката като конкуренцията на определени групи в обществото, а чрез конкуренция те се стремят да балансират (и представители A.Bentli D.Trumen).

Б).Правна концепция политика.Те казват, че политиката е получен от правата на естествените права на човека, по-специално, е теорията на обществения договор J.-J.Русо, теории на Лок, Спиноза, Хобс, Кант.През ХХ век е имало нови погледи към правото, същността на която е, че държавата създава правото да поддържа реда в обществото.

D).вземане на Етичната политика.Аристотел казва, че политиката - дейност, насочена към общото благо, и тя се основава на справедливост.Разбира се, реалната политика не винаги е добра, дори, напротив, изразява интереси и се ангажира с подобна политика е необходимо както за хуманистични идеали.

2. Определението на същественост политика (от думата "вещество").

А).И на първо място сред политическия вещество трябва да постави на власт, в името на неговото придобиване, задържане, използване и създаване на политика.Дори и Макс Вебер, известният немски политолог каза, че политиката - желанието да участва в правителство, и италиански Николо Макиавели през 1515 пише за политиката като за изкуството и методите на борба за власт.

Б).Институционална определение на политиката характеризират политиката чрез институции и главен сред тях държавата и партията (исторически примери - Китай по времето на Мао Цзедун и период съветската сталинизма).

Б).Антропологични определяне политици го форма на комуникация между хората считат, като Аристотел посочи, че човекът - политическо създание.

D).Конфликт нар определение консенсус на дейностите по политиката насилие или мирно разрешаване на конфликти (и представители L.Kozer R.Darendorf).

D).Политика - като отношение на "приятели - врагове" аспект прави емоционалните моменти от политиката и да се разбира като степен на единство и разделение на хората (представител - немски политолог Карл Шмит).

3. изследвания - изготвяне на политики, предназначени.

А).Dejatelnostno определи политики дават своето тълкуване на това как процесът на подготовка и изработка и решения за изпълнение.Това винаги поставя конкретни цели, организиране на масите за тяхното изпълнение, има редовен мониторинг на процеса и преди всичко оценявам постигнатите резултати.

Б).Телеологично тълкуване на политики завързани за първото място дейности за ефективно постигане на колективни цели (представител на Т. Парсънс).

Б).Система гледна точка счита, социална политика независима система, отделена от други системи и взаимодейства с тях (представители на системната интеграция и D.Iston G.Almond).

"Политик" - науката и изкуството, както на държавно и управление на хора.В древна Гърция, хората живеят в градове - държави, наречени политики и активно ангажирани в социални дейности и са участвали в публични срещи и в изборите, в процедурата на остракизъм (изгнание от страната).От имената на градове - политики и е роден на термина "политика".

Въпреки това, този термин има широк и тесен смисъл.В тесния смисъл на думата политика - комплекс от социални образувания (партии, държави), както и на целите и задачите, които ръководят вътрешните и външните работи на изпълнението на избрания курс.В най-широк смисъл - е политическата сфера на обществото, на реален политически живот, политическата надстройка със своите закони за развитие.

Политиката като социален феномен могат да се делят по различни причини:

1. Областите на живот (икономически, социални, военни, национална, културна);

2. Областите (вътрешни и външни);

3. мащаб (международен, глобален, местни, регионални);

4. медиите и заинтересованите страни (правителство, партии, движения, физическо лице);

5. Терминът (дългосрочни и краткосрочни).

Главната особеност на политика - връзката му с властите.Политика - сферата на общи въпроси, което предполага, организирано насилие, санкционирано от обществото и от държавата.Следователно, политиката и властта са неразделни.

Структурата и функциите на политика.

Политика се състои от три взаимосвързани части - държавно устройство, Полис и politiks.Полити (форма политика) - е нейната организационна структура, институциите, включително системата от правни норми, което му придава здравина и стабилност.Това е състояние, партия, сдружение, движение, закони.Политика (съдържанието на политиката) - се изразява в нейната цел и ценности, и проблемите, които тя решава, и механизми за вземане на решения.Politiks (политически процес) - отразява сложната природа на конфликта на политическа дейност, нейното проявление като отношенията на социалните групи.Тази градация приет в американския политически науки на (Politia, полиси, politix) и като цяло съответства на реалното състояние на нещата.

Кои са елементите и нивата на политиката?Елементите включват:

1. Политическите съзнание, манталитета, ценностите, нагласите и теории;

2. нормативни идеи, програми и платформи на политическите и правни норми;

3. Институциите на власт и борбата за него;

4. отношенията управляващи - господство и подчинение.

Има три нива на политиката - макро, микро ниво и megauroven.На макро ниво за това, държавата като задължителна и избирателна власт, неговата структура и функциониране.Микро ниво разглеждане на отделните организации - партии и синдикални организации, движения и сдружения, и т.н. И накрая, megauroven - .. Международни организации - НАТО, ООН, ЕИО, и т.н ...

функции на политиката са много разнообразни.Това укрепване на интегритета на обществото, и осигуряване на ред в държавата;разработване и изпълнение на целите на цялото общество;разпределение на имущество и богатство между хората;предотвратяване и управление на конфликти.Освен това, в някои системи, особено в демокрации, се добавят такива политики функции като защита на правата на човека, ангажиране на гражданите в управлението, преследването на социалната справедливост.

American политолог G. Almond сред разнообразна политика разпределя функциите "вход" функционални и "изход"."Enter" - това е, когато едно общество се отразява на политиката, хората са насърчавани да участват в политиката."Заключение" - когато политическата система се отразява на обществото чрез създаването на закони и подзаконови актове.Развитието на теорията за "извежда на входа" за дълго време участват представители на структурната-функционалния подход (T. Parsons, Р. Мъртън), че между тези два етапа е все още поставя на трето място, свързани с обработка на данни и трансформация.

Структура на политическата наука се състои от четири дисциплини - политическа философия, политически институции, учебни, политическата социология и международната политическа теория.Може да бъде разделен по политически науки в две групи:

1. дисциплина, която изучава самата политика - политическа философия, доктрината на политическите институции, теорията на международната политика, политическа история.

2. дисциплини на политическата наука изследва връзката с външния свят - политическа социология, политическа психология, политическата география, и така нататък ..

Политическа философия разглежда политиката като цяло, не знае своята природа и човешкото, човешкото взаимодействие с държавата и принципите на политическата система, показва общите теоретични закони въз основа на индукционните методи на приспадане, анализ и синтез.Политическата философия е методологическа основа на политическите науки, той определя универсалните закони на неговото развитие.Политическа философия учи три групи явления: политически ценности, нормативна теория;политическа рамка и синтез на историческия опит;анализира начините и средствата за знания политика, определя смисъла на политически категории (състояние, енергия, свобода, нали).В действителност, това е основна форма на съществуване на политически науки, в основата на политическата култура на обществото.

Учение о политических институтах так же является важной составляющей политической науки, поскольку изучает теории политической организации общества, государства, права, политические партии и движения.

Теория международной политики занимается вопросами войн, мира, международной стратегии и тактики.

Политическая история рассматривает политические теории, созданные человечеством в хронологической последовательности.

Има редица гранични научни дисциплини политически - проучвания политическа социология влияние общество в политиката по отношение на макро и microsociological подходи;политическа психология - субективни механизми на човешкото поведение (особено се интересуват от теорията на Фройд и Ерих Фром);политическа антропология изучава политиката отношения на генерични качества на човека и влиянието на политическата система на лицето;политическа география - отношението на политическите процеси и тяхното пространствено оформление;политическа астрология - влиянието на космоса, звездите, слънцето и луната на политическите събития.В тази връзка, ние трябва да се спомене името на известния гадателя Нострадамус, който е живял в HU1 век в южната част на Франция и напусна света известните му векове.Той предсказа появата на три антихристи - Наполеон, Хитлер, той нарича Хистер, и трета, която ще отприщи ядрена световна война - Mabus.Във всичките три световни войни, специална роля принадлежи на Русия.

граници на политиката в обществото и методи политически науки.

Borders политика разпространение в обществото зависи от това какво искаш да кажеш с понятието политика.Ако вземем едно широко разбиране на политиката като всички дейности, свързани с контрола и властта, той е широко разпространен във всички области на живота - на икономиката, културата, религията, науката и спорта.Той пише R.Dal, D.Held.В тесния смисъл на понятието политика, за да се разбере по-специално, при прилагането само на въпросите за властта и държавата.За тази гледна точка се характеризира с възприемането на политиката като постоянна мощност в определена област е обект на специални органи на принуда.Такава е позицията на известния немски учен в чужбина H1H-XX век, Макс Вебер.

Политическите граници са мобилни, тъй като политиката се развива постоянно, то е динамичен и разнообразен.Например, въпросът за забрана на абортите в Полша и Германия през 90-те години се превръща в политически, тъй като в решението си, са проявили интерес общото население.Или съвременното движение на околната среда - Зелената партия спечели в много страни в парламентарните избори.Те държат, обаче, не е лидер, но появата им на арената политика е направил проблема твърде политически.помощ Въпроси по бедствия и катастрофи също се превърна в политически, придобива политическо измерение.В крайна сметка, политиката - е инструмент на самостоятелно съзнание на обществото, че има някакъв проблем, предмет на излагане на публични институции.

Има гранични политики.В тази връзка, има три гледни точки по този проблем от: тоталитарен, анархист и кейнсианската.Тоталитарните концепции смятат, че политиката контролира всичко и всички.Anarchist теоретиците искат да замести политиката на самоуправление, то е, по тяхно мнение, не е необходимо.Кейнсианските възгледи, свързани с името D.Keynsa, че в 30-те години на ХХ век е предложил да направи държавния контрол на обществото, за да го накара да носи отговорност за състоянието на благополучие и социална система, като същевременно ограничава намесата му, оставяйки неприкосновени права на човека и пазарна икономика.

По отношение на методите на политическите науки, то е, на първо място е точна наука общи фундаментални закони.Различни методи се използват в политически науки: нормативни, социологически, институционални, сравнителни, системни, структурни и функционални, антропологични, психологически, онтологична, критично-диалектически, и т.н.Разбира се, има и политически науки и бихейвиорист посока оприличава политология науката.Нейните членове смятат, че е необходимо да се проучи политическия живот на емпиричните, че е, емпирично, използвайки математически, статистически, кибернетични методи, с помощта на съвременна компютърна техника, компютри (наречена количествено).Тестване теории емпирично наречени проверка.Такова предложение е победен по политически науки в края на 1 век и през 50-те години на ХХ век.Тема приложна политология - бетон политическа реалност, и то е свързано с развитието на експерти, консултанти, piermeny (този тип хора на Запад се занимава с рекламна кампания, за да се създаде образ на един политик или президент).Приложна политология използва методи, прилагани социология - наблюдение (включване или изключване), анализ на съдържанието (компютърна проверка на документи), в проучването (въпросници и интервюта), факторен анализ (когато се основава на поредица от данни прави прехода към основните понятия), конфигурационни проучвания (идентификация спецификата на използване на сравнителен анализ), игрови ситуации (симулация или ситуации), когнитивни карти (матрични лидери реакции), и така нататък. н.

Негативен момент на заявената политическа наука е, че той отрича стойността на политическата теория, с акцент върху хипотези, факти, потвърдени от практиката и насилствено политология разделя на две части - на регулаторно и научно.Това противопоставяне е вредна и ненужна, тъй като политическата наука - целият комплекс от знания за политиката и изследва традиционната държавата и обществото във всичките му форми и в цялото му разнообразие.Бихейвиорист подход се прилага политически науки, което е, разбира се, е много важно за всяко общество, особено в нашето настояще.В края на краищата, на обхвата на приложение на политическите науки - конфликти и тяхното изобилства нашата политическа реалност.Предизборни кампании, които сега са господари на нашето общество, като се вземат предвид международния опит в тази област, за приемане, разработване, внедряване на вземане на политика, основана на принципите на демокрацията - това са най-важните проблеми на съвременната руска правителството.

Но приоритетное направление сохраняется за теоретической политологией, которая, наряду с прикладной политологией, чрезвычайно необходима для нашей страны . Потеря марксистко-ленинской идеологии и создание на нее месте идеологического вакуума, очень опасно для менталитета нашего народа. Многие живут старыми политическими представлениями и понятиями, апеллируют к сталинизму, временам могучего Советского Союза, испытывают ностальгию по прекрасному прошлому. Другие взяли на вооружение ценности западной демократии и пытаются внедрить их на российскую почву без учета нашей специфики и особенностей. Поэтому главное сегодня в сфере политики – это определиться в теоретических установках и положениях. Пока этого не произойдет, нам непонятно будет, куда и за кем идти, к какой цели. Для любого народа идеологические вопросы, моральные ценности и установки играют главную роль. В обществе, где безнаказанно убивают таких людей, как Листьев, Холодов, Старовойтова, где позволяется поступать аморально на самых верхних уровнях власти, где царит коррупция и подкуп, идеология и мораль преданы забвению. Такое общество больно и Эмиль Дюркгейм, французский социолог ввел для подобного общества понятие «аномия». Чтобы выйти из этого состояния и стать здоровым государственным организмом, нужно развивать теоретическую политологию, социологию, политическую и социальную философию.

Лекция 2. История политической мысли (Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Новое время до рубежа Х1Х –ХХ веков).

Прежде, чем приступить к политологическим вопросам, нужно остановиться на анализе развития политической мысли человечества, так как история оставила нам богатейшее теоретическое наследие в этой области знания. На протяжении всей истории человечества самые светлые и гениальные умы занимались насущными политическими проблемами и способствовали беспрерывному движению, совершенствованию, прогрессу человечества в сфере политики.

Еще в древнем мире человек заинтересовался происхождением власти и объяснил ее возникновение божественным началом. Наши предки считали общество и государство, (это были тогда понятия-синонимы), вторую природу, которую создал сам человек, составной частью единого мирового космического порядка. Постепенно человек перешел от религиозно-мифологических к более рационалистическим взглядам на мир.

Большой вклад в развитие политической мысли внесли страны Древнего Востока – Древняя Индия и Древний Китай.

Древняя Индия дала нам буддизм, самую древнюю мировую религию, проповедующую цикл перерождений души человека через страдания. Именно там возникла кастовая система деления общества (существовало 4 касты: брахманы – мудрецы и философы, кшатрии - воины, вайшьи – земледельцы и ремесленники, шудры – слуги ). В Индии зародилось и учение йогов, достигшее небывалых высот в области человеческого духа и физического совершенствования (например, сомати – задержка дыхания, достигается путем упорных тренировок). В древней Индии страной правили при помощи «дхармы» и «данды». « Дхарма» – это праведное исполнение своих обязанностей (о природе и содержании «дхармы» писали дхармашастры), а «данда» – принуждение, наказание» (о ней писали артхашастры). Суть правления заключалась в том, чтобы при помощи «данды» поддерживать « дхарму». Древнеиндийский ученый Каутильи в 1У веке до нашей эры говорил, что деятельность мудрого государя заключается в умении править при помощи закона, войны и дипломатии. Слабый царь стремится к миру, а сильный – к войне. И благо человека состоит в подчинении власти царя, это его священный долг.

В Древнем Китае, который оставил миру множество полезных изобретений и открытий, также активно разрабатывались политические концепции. Символом Китая на долгие века стало конфуцианство, там же возник и даосизм.

Конфуций ( Кун Цзы ) жил в 551 – 479 годы до нашей эры, он оставил книги « Лунь-юй» ( «Суждения и беседы»), «Книгу песен», летопись «Весна и осень» и другие. Его учение можно озаглавить одним словом – патернализм. Он считал, что государь должен быть отцом для подданных, править на основе моральных принципов, уважать людей. Каждый человек должен прежде всего, уважать самого себя, родителей и государство. Государство - это большая семья, основанная на доверии и добре. Государь обязан накормить народ, обучить, привить ему мораль, этические нормы и создать стабильное процветающее общество. Но Конфуций придерживался традиционных религиозных взглядов и говорил, что небо, божество диктует человеку его судьбу, все заранее предопределено. Человек от природы добр, но общество плохо влияет на него, надо не возмущаться несправедливостью, не питать ненависти к тому, кто тебя притесняет, а самому установить причины своих неудач и преодолеть их.

Биография Конфуция очень интересна. Свое имя он получил от слова «киеу» - «холм», так как его мать, будучи беременной, часто приходила посидеть на холм. Отца Конфуций лишился в три года. В детстве он любил играть во взрослые игры, особенно в жертвоприношения, любил изображать чиновников, хорошо учился. После окончания торгового училища, стал торговым приставом. В 19 лет он женился, у него сразу же родился сын. К тому моменту он занимал высокую должность инспектора пахотных полей, лесов и стад. Но тут умерла его мать, и он по китайской традиции объявил трехгодичный траур. Именно в те годы произошло осмысление и осознание им нового учения. В 44 года Конфуций – правитель резиденции Ли, затем верховный судья. Уже 70-летним стариком он поднимается на гору Тай Шан. Спустя три года Конфуций умирает, семь недель перед этим он лежал без сознания. Больше всего его расстраивало то, что с его смертью будет забыто его учение. Но ученики основали у его могилы часовенку, стали продолжать его дело и поныне в Китае чтят житейскую мудрость конфуцианской философии. [27].

Против некоторых положений конфунцианства (предопределенности судьбы) выступили моисты (представитель Мо-цзы), призывавшие человека оказывать помощь другим, жить в соответствии с принципами всеобщей любви в мире без войн и насилия.

Другое направление политической мысли – легисты выступили за строгие регламенты, соблюдение законов, наказания. Их представитель Шан Ян ( 400 –338 годы до нашей эры ) считал, что государство – это война между правителями и подданными, что людей нужно постоянно контролировать. Чиновники вынуждены были сдавать государственные экзамены, подтверждая свою компетентность. В области промышленности и торговли царила государственная монополия. Шан Ян считал, что народ – простой материал, из которого можно делать что угодно, ослабление народа ведет к усилению государства, главная его цель состояла в укреплении военной мощи государства. В конце концов, он пал жертвой собственных законов, так как хозяин постоялого двора отказал ему в ночлеге (закон запрещал ночевать на постоялом дворе незнакомым людям) и его убили разбойники.

Наконец, даосизм (представитель Лао-цзы – У1 –У века до нашей эры) говорил о том, что все подчиняется естественному закону самих вещей – дао. Человек не должен вмешиваться в этот закон и менять его, так как, в конечном счете, справедливость все равно восторжествует, и слабые со временем станут сильными. А кто попытается изменить ход событий, потерпит неудачу. Это вызвало к жизни парадоксальное утверждение – человек должен ничего не делать, ни во что не вмешиваться. Основной метод правления – недеяние, уход от политической жизни. Именно это приводит к стабильности, порядку и благополучию.

История древнегреческой политической мысли настолько своеобразна, Древняя Греция так много нам дала в этом плане, что невозможно описать все направления. Остановимся на трех основных этапах :

1 период – 1Х – У1 века до нашей эры. Это эпоха становления греческой государственности. Среди ученых той поры следует назвать Гесиода, Гераклита, Пифагора, среди государственных деятелей – архонта Солона, издавшего свод первых афинских законов.

Пифагору принадлежит приоритет в разработке понятия равенства, Гераклит первый сказал: « Все течет, все изменяется и в одну реку нельзя войти дважды».

11 период - У – У1 века до нашей эры – это расцвет политической мысли и демократии в Древней Греции. Это время дало миру славные имена - Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Перикл.

Демокрит ( 460 - начало 1У века до нашей эры )- выходец из фракийского города-полиса Абдеры, из богатой семьи. Он рано начал интересоваться науками и совершил много путешествий по Востоку. В Египте он научился математике и геометрии, в Вавилоне узнал о солнечных затмениях и посетил древние обсерватории наверху храма бога Ваала, сделанного в виде зикурата (многоступенчатой пирамиды).На родине его хотели объявить сумасшедшим на основании того, что он запустил сад и усадьбу, вспарывал животы животным и рассматривал их внутренности, даже пригласили для этого знаменитого врача Гиппократа. Однако Гиппократ не нашел у Демокрита никакой болезни. В момент, когда Демокрита хотели приговорить к смерти, в небе вдруг появился орел и сбросил на голову одного из обвинителей черепаху. Орел – знак Зевса и суеверные греки решили пощадить ученого. Демокрит остался в веках как создатель атомистической теории. Политику он рассматривал, как важнейшее искусство, задача которого – обеспечить общие интересы свободных граждан при демократии. Он был активным сторонником демократии и писал: « Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства».[28]

Сократ (469 –399 годы до нашей эры) жил между двумя войнами – Персидской и Пелопонесской. Его юность как раз совпала с поражением Афин в Пелопонесской войне против Спарты, кризисом, а затем восстановлением афинской демократии и ее расцветом. Сократу было 7 лет, когда восстановили демократию. Всю жизнь он боролся против нее и в 70 лет добровольно выпил яд по приговору афинского суда, обвинявшего его в выступлениях против демократии. Идеалом Сократа были аристократические Спарта и Крит, где соблюдались законы и правление осуществляли образованные люди. Произвол одного он называл тиранией, произвол богатых – плутократией. Недостаток демократии (власти всех) Сократ видел в некомпетентности. Он говорил, – мы же не выбираем с помощью бобов плотника или кормчего, почему же мы должны выбирать себе правителей при помощи бобов? [29] (В Древней Греции голосовали при помощи бобов – « за» –белые бобы, «против» – черные). Свои высказывания философ не записывал, это сделали впоследствии его ученики. Обучал он их методом сократического спора. Пример такого спора, когда зрено становится кучей (если постепенно к одному зерну прибавлять по одной штуке, то когда это зерно станет кучей?). Или, другой пример, когда лжец говорит: « Я лгу», то, говорит ли он правду?

В мае 399 года до нашей эры Сократ принял яд, несмотря на просьбы учеников, готовивших его побег. Он считал себя гражданином Афин и чтил Афинские законы [30]

Один из наиболее талантливых учеников Сократа – Платон (427 – 347 годы до нашей эры) родился в аристократической семье на острове Эгина. Его предки вели род от царя Кодра. Настоящее его имя Аристокл, а прозвище Платон он получил от слова «широкий», так как обладал широкими и разнообразными интересами. Платон прекрасно писал стихи, занимался гимнастикой и музыкой, философией и политикой. После смерти Сократа некоторое время скрывался в Мегерах, в Сицилии. В области политики им было написано много исследований – «Государство», « Политик», «Законы». Несовершенными типами государств он считал тимократию, олигархию, тиранию, демократию. А идеальным типом государства - компетентное правление мудрецов - философов, аристократов, в котором функции защиты выполняли бы воины, а крестьяне и ремесленники работали. Так как семья и собственность представлялись ему источником противоположных интересов, то он выступал против личной собственности, за общность жен и государственное воспитание детей. [31]

Великий философ древности Аристотель (384 - 322 годы до нашей эры) был сыном придворного врача македонского царя Филиппа Никомаха, впоследствии стал учителем Александра Македонского. Уроженец фракийского города Стагира, Аристотель завершил свое образование в платоновской Академии. Был он худой, с маленькими глазками, шепелявил, большое внимание уделял туалету – тщательно и модно одевался, делал красивые прически, что не помешало ему стать гениальным ученым не только своего, но и нашего времени. В своем труде « Политика» он первый выделил политическое знание, теоретический, эмпирический (опытный) и нормативный подходы к политике. Он сказал, что человек – животное политическое, рассмотрел развитие общества от семьи к общине, селению, а потом – к государству (городу – полису). Аристотель считал, что целое предшествует части, человек – лишь часть государства и подчинен ему. Граждане должны быть свободными, иметь частную собственность. Чем больше среднего класса, тем стабильнее общество. А причина всех переворотов – имущественное неравенство. Аристотель выделял три правильные формы правления, стремящиеся к общей пользе (монархия, аристократия и полития), и три неправильные, ориентированные на личное благо (тирания, олигархия, демократия).[32]

111 период – 1У – 11 века до нашей эры называется эллинский. Представители его Эпикур, Полибий и стоики проповедовали аполитичность, неучастие в общественных делах и главной целью государства ставили преодоление страха, обеспечение безопасности людей. Полибий писал о совершенстве Римского строя, сочетавшего преимущества царства (консул), аристократии (сенат) и демократии. Древняя Греция испытывает упадок и города-государства, полисы исчезают, уступив место Древнему Риму.

Древний Рим в области политического оставил нам два больших достижения – это Цицерон и Римское право. Великий оратор, писатель и государственный деятель древности Марк Тулий Цицерон (106 – 43 годы до нашей эры) верил в справедливость закона, естественные права людей, свято соблюдал долг сам и призывал к этому других. Древние греки говорили о нем – он украл у нас последнее, чем могла гордиться Греция, - ораторское искусство. Лучшей формой правления Цицерон считал смешанную, которая и господствовала в Древнем Риме – власть царская, оптиматов и народная. [33]

Римское право – основное наследие, которое оставил Дренвий Рим Европе. Оно родилось в 1 –11 веках до нашей эры. Суть римского права состояла в том, что частная собственность была объявлена священной и неприкосновенной. Частное право стало цивильным правом всего римского народа В ранний период оформления римского права большая роль в этом деле принадлежала юристу древности Гаю, составившему свои “ Институции”. В данном труде он подразделял римское право на три части : 1. Право частных лиц с точки зрения свободы, гражданства и положения в обществе. 2.Право с точки зрения человека – собственника той или иной вещи. 3. Процедура, тип действий, который осуществляется по отношению к людям-собственникам и вещам. Значение систематики Гая для римского права было очень велико, она составила структуру всего частного права. Впоследствии теория римского права была развита и усовершенствована Павлом Ульпианом и императором Юстинианом. К концу истории Древнего Рима , к началу У1 века она состояла из следующих частей: римское право для начального обучения; дигесты – 38 отрывков из римских юристов; собрание императорских конституций.

Следующий важный этап в развитии политической мысли связан с периодом средневековья и Возрождения ( У – ХУ1 века ). Смысл средневековых теорий в этой области сводился к одному фундаментальному положению – государство – установление Божие, человек греховен и должен стремится к спасению души, подчиняясь воле Бога и монарха. На первый план, таким образом, вышла христианская концепция политики.

Раннее средневековье ( 500 –1000 годы ) провозгласило следующие идеи -

- преданность королю со стороны германских варваров;

- преданность идее как наследство Рима;

- преданность Богу и носитель этой преданности Папство.

Святой Августин (354 – 430 годы), Амвросий (340 – 397 годы), Григорий Великий (540 –604 годы) провозглашали, что церковь и светская власть разделены и государство должно быть подчинено церкви.

С Х1 по ХУ века политическая теория основывается на римском и каноническом праве. Именно тогда в Европе возникают первые университеты, начинается интенсивное развитие культуры и науки. Фома Аквинский или Аквинат (1224 –1274 годы) считает уже , что государство не общество христианского благоденствия, а автономный, самостоятельный орган. Если общество он сравнивает с кораблем, то государство по его мнению является рулевым. В своем труде « Сумма теологии» Фома Аквинский пишет о вечном божественном , естественном праве и позитивном праве , то есть праве разума. [34]

Марселий Падуанский (1275 –1342 годы) выдвинул много новых положений в области политической мысли. Он утверждал, что источник легитимности – народ, конфликты должны регулироваться законами, лучшая форма правления – избирательная монархия и монарх стоит выше папы.

Третий и последний период в развитии политических учений средневековья – ( ХУ –ХУ11 века ) связан с этапом реформации, появлением протестантизма, когда государство, наконец, окончательно освободилось от опеки церкви и религия стала орудием государственной власти. Это бурное время дало миру такие славные имена как М.Лютер, Т.Мюнцер, Д.Кальвин, Цвингли и другие. Протестантизм стал религией нового, третьего сословия – буржуазии. Он провозгласил, что обогащение угодно Богу, трудиться день и ночь, без развлечений и отдыха – вот в чем смысл жизни. И для связи с создателем не нужны ни священники, ни церковь, ибо эта связь духовная.[35]

Самым ярким представителем этого периода развития политической мысли является Николо Макиавелли (1469 –1527 годы). Будучи флорентийским секретарем, он долгое время служил Италии в области практической политики , но после переворота Лоренцо Медичи и установления диктатуры был подвергнут пыткам и сослан в изгнание. Нет худа без добра, и именно там он написал свои знаменитые работы « Государь» и « Рассуждения о последней декаде Тита Ливия», в которых выдвинул доктрину моральной целесообразности, теорию политического республиканизма. Он же вошел в историю провозглашением лозунга – « цель оправдывает средства». Данное утверждение даже получило наименование – макиавеллизм. Но современные политики, утверждая, что именно Макиавелли назвал политику грязным делом, забывают об одной существенной детали. Всю свою жизнь, все свои силы и устремления он посвятил одной великой цели – объединению многострадальной Родины, Италии. Как раз для этой цели он призывал использовать все имеющиеся средства. Так что современная интерпретация взглядов Макиавелли имеет мало общего с его подлинными устремлениями. Функциями государства он считал контроль за подданными при помощи силы и конфликта, отрицая консенсус. Правитель по Макиавелли – кентавр, сочетающий качества лисицы и льва. Он отделил власть от религии и политики, от морали и философии. Республики для него были лучше монархий и для Италии он не желал другой судьбы, чем переход от монархии к республике.[36]

В ХУ1 веке началась эпоха Великих географических открытий, открытий в области астрономии Коперника и Галилея, перевернувших представления человечества о мире, а так же наступила новая эра – время Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Петрарка, Данте и другие непревзойденные титаны человеческого духа преобразовывали саму суть жизни. Человек стал равен и подобен Богу, он творил, как Господь, озаренный божественным вдохновением, он рисовал, писал картины, строил города и дворцы, делал научные открытия, созидал « вторую природу». Человек стал центром Вселенной и мироздания.[37]

Таким образом, первый крупный этап в развитии политической мысли человечества закончился . Он длился со времен античности до конца средневековья и его можно назвать предысторией политологии, когда происходило накопление политического знания, когда писали и творили такие великие люди как Аристотель, Платон, Аквинский, Макиавелли и другие.

Следующий, второй этап формирования политологии как науки и вычленения ее из прочих гуманитарных наук, начинается с Нового времени, с ХУ111 века и длится до середины Х1Х века. В чем отличие этого времени от первого этапа? Во-первых, если прежде мир понимали как единое целое, то теперь преобладал механический взгляд на мир, как состоящий из отдельных частей. Во-вторых, если раньше говорили о предпочтительности бедности, то теперь мерилом всего стало богатство, материальный достаток и обеспеченность, наличие частной собственности. В-третьих, в области политической и общественной жизни начали утверждаться идеи о легальном и политическом равенстве. В-четвертых, новая концепция политики отличалась ярким индивидуализмом, создателем общества становился человек.

Тогда, в Новое время, на Западе возникает гражданское общество, индустриальное общество и буржуазная государственность. Идет разработка прежних идей, но наряду с этим, происходит становление теории и практики политической науки в виде либерализма, консерватизма, социализма, позитивизма, марксизма и рационализма (применение математических методов). Политология выделяется в самостоятельную область научного знания. В центре внимания политической мысли в тот период находились такие имена как Гоббс, Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо, Констан, Бентам, Токвиль, Милль, Парето, Моско, Конт, Спенсер, Маркс и другие ученые.

Либерализм (течение получило свое название от слова «либеро» - «свобода») представляли Джон Локк (1632 – 1704 г.г.) в Англии, Шарль Луи Монтескье (1689 –1755 г.г.) во Франции, Бенжамен Констан (1767 – 1830 г.г.) во Франции и Иеремия Бентам (1748 – 1832 г.г.) в Англии.Это направление политической мысли выступало за неприкосновенность и святость гражданских свобод и естественных прав человека. Цель либерализма – в торжестве личности над властью. Государство не должно вмешиваться в экономику. Личность и общество выше государства, если падет государство, общество останется. Наилучший тип правления – конституционная монархия с принципом разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Законы в таком государстве заменяют собой добродетель. А гражданской добродетелью является соблюдение принципов демократического правления. .В своем главном политическом произведении « О духе законов» Монтескье писал не только о государственном устройстве, но и о влиянии климата на общество и формы правления – он считал, что малодушие народов жаркого климата всегда приводило их к рабству, мужество народов севера всегда сохраняло им свободу.[38]

И. Бентам считал, что естественное право Локка абсурд, что в основе возникновения государства лежит привычка и насилие, а признание естественных прав человека ведет к анархии. Он явился основоположником идеи утилитаризма. Суть ее в том, что над человеком господствуют два начала – страдания и удовольствия, польза же состоит в их разумном сочетании. Каждый должен сам заботиться о себе и тогда появится возможность достичь счастья для большинства людей.

Другую точку зрения относительно возникновения государства высказывал англичанин Томас Гоббс (1588 – 1679 г.г.). В знаменитом труде « Левиафан» ( это мифическое чудище – полурыба – полубегемот, которому он уподобляет государство),он говорит, что людей объединяет в государство страх. Государство по Гоббсу – это война всех против всех. Люди передают свои права монарху в обмен на порядок, который тот устанавливает в обществе. Сильное государство избавляет людей от недостатков, от страха. Воля государя свободна и абсолютна, но не тотальна. Свобода состоит в том, чтобы делать то, что не запрещено законом.[39]

Жан – Жак Руссо (1712 – 1778 г.г.) в произведении «Общественный договор» писал, что государство возникает на основе общественного договора между людьми. «Естественные» индивиды становятся «моральными», взяв на себя обязанность соблюдать законы, моральные понятия и каждый, передавая в общее достояние свою личность, превращается в нераздельную часть целого. Условием договора служит социальное равенство. Руссо отвергает неравномерное распределение частной собственности, считая частную собственность не естественным правом. Именно на основании этого вывода устанавливается в конце ХУ111 века во Франции якобинская диктатура. В противоположность либеральной идее компромисса интересов, Руссо выдвигает принцип народного суверенитета как власти, направляемой общей волей.[40]

Консервативное течение в политической мысли связано прежде всего с именем английского ученого Эдмунда Берка (1729 –1797 г.г.), который на основе опыта Великой Французской революции пришел к выводу о недопустимости свержения государства. Цивилизация слишком хрупка, недостатки государства – «раны отца» и лечить их надо бережно, реформы проводить медленно, продуманно и постепенно. Парламентаризм ( меньшинство), должны управлять большинством «в благожелательной форме».Таким образом, Берк выступал за сохранение существующего строя, за сохранение статус скво.

Иначе смотрели на эти вопросы социалисты-утописты. Данное направление политической мысли возникло в противовес либерализму и консерватизму и суть его была в критике существующего строя.. Классический утопический социализм связан с именами Т.Мора, написавшего книгу « Утопия» и Т. Кампанеллы, опубликовавшего свое произведение «Город Солнца». Их последователями явились французские социалисты-утописты Мелье, Мабли, Морелли ( ХУ111 век ), а затем Шарль Фурье, Анри Сен-Симон, англичанин Роберт Оуэн. Воззрения их на общественное устройство отличились следующими моментами: отрицание частной собственности, принижение роли таких фундаментальных общественно-политических институтов как государство, семья, политику они объявляли бесполезным занятием, а жить предлагали коммунами как Оуэн или фалангами как Фурье. Кстати, свои идеи они пытались внедрить на практике.[41]

Английский экономист и государственный деятель Джон Стюарт Милль (1806 –1873 г.г.) так же часто высказывался в духе утопического социализма. Так, он выступал против частной собственности и неравенства, за социальную справедливость и против революционного насилия. В работе «Размышления о представительном правлении» он писал о позитивной роли государства, в котором правила бы образованная элита на основе пропорционального представительства. Социализм он считал недостижимым идеалом.

Другой позиции придерживалась немецкая классическая философия, возникшая в стране с сильными феодальными пережитками и ориентированная сразу против революции, за медленные преобразования. Ее представители И.Кант (1724 – 1804 г.г.),Фихте (1762 –1814 г.г.), Шеллинг (1775 –1854 г.г.), Гегель (1770 –1831 г.г.), Фейербах (1804 –1872 г.г.).

Иммануил Кант выражал антифеодальные настроения нарождающейся немецкой буржуазии, но боялся демократических реформ. Выступал за незыблемость частной собственности, за гражданское равенство, гражданскую самостоятельность и индивидуальность, являлся пацифистом, сторонником мирного разрешения конфликтов.

За господство частной собственности, против помещиков-латифундистов, за идеальное государство выступил немецкий философ Фихте. В своей работе «Идеальное государство» он писал, что деньги необходимо тратить на культуру и оборону, что главными силами страны являются производители, купцы, художники, а особая роль принадлежит арийской расе.

Компромиссную позицию между дворянством и нарождающейся буржуазией занимал другой философ – Шеллинг.

Великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своих трудах « Философия духа», «Философия права», «Философия истории» обосновал учение о диалектике – о всеобщем развитии. Но развитие он понимал, как развтие идеи, духа, а прусское государство объявил завершением всего исторического процесса, самым совершенным на Земле. Преувеличивал роль монархии, массы считал дикими и неуправляемыми, войну называл благом. При этом был резко настроен против революции, предпочитая реформистский путь развития общества.[42]

Идеалистическую диалектику Гегеля дополнил материализм Людвига Фейербаха [43], который представлял демократическую часть немецкой буржуазии и выступил против монархии, за республику, но непременно буржуазную республику с сохранением частной собственности.

Надо сказать, что тема человека и конфликта активно развивалась в немецкой философии и в дальнейшем. Так, Ф.Ницше (1844 –1900 г.г.) выдвинул лозунг о превосходстве арийской расы [44], а О.Шпенглер (1889 –1936 г.г.) в своей книге «Закат Европы» пессимистически изобразил грядущее этого континента в силу роста агрессивности, стремлений к военному господству, обострения противоречий в западном обществе.

В США в конце ХУ11 века возникает течение буржуазных просветителей ( Джефферсон – 1743 – 1826 г.г., Мэдисон – 1751 –1836 г.г., Гамильтон – 1757 –1804 г.г.), которые теоретически разработали и на практике осуществили идеи демократии, суверенитета, политического равенства, прав и свобод личности. В 1789 году в Америке была принята Декларация прав человека и гражданина, по которой США живут до сих пор. Мэдисон создал теорию равновесисия трех ветвей власти при демократии ( законодательной, исполнительной и судебной ) и систему сдержек и противовесолв, суть которой в том, что ни одна из ветвей власти не должна чрезмерно усиливаться. Гамильтон – лидер федералистов, выступал за сильную президентскую власть, считая главной функцией государства охрану частной собственности.[45]

Большую роль в рассмотрении вопросов, связанных с демократией сыграл французский ученый Алексис Токвиль (1805 – 1859 г.г. ), написавший фундаментальную книгу «О демократии в Америке».[46] Выделив два преимущества демократии – благополучие большинства граждан и обеспечение политических свобод, Токвиль указал на недостатки этого строя (например, на деспотизм большинства, диктующего свою волю меньшинству).

Позитивисткое направление было представлено французским ученым Огюстом Контом (1798 –1857 г.г.), основоположником социологии и английским философом Гербертом Спенсером (1820 –1903 г.г.). Позитивизм означал полное освобождение человеческого разума от гнета религии и переход его на научную стадию мышления. Трехстадийный закон Конта, опубликованный им в «Системе позитивной политики» делил всю историю человечества на три ступени состояния умов: теологическую (система теократии, жрецы, войны, насилия, наследственныек монархии); метафизическую (время «критической эпохи» – революции, господство юристов и литераторов, приход к власти некомпетентных людей посредством демократии); научную или позитивную, (когда правит промышленная социократия, философы-позитивисты, банкиры, технические специалисты, формулой этого строя становится лозунг – порядок и прогресс, сильная власть, революции же объявляются патологиями).[47]

Г.Спенсер сравнивает общество с человеческим организмом, выступает за социальный дарвинизм. Правительство, напрмер, следуя его теории – мозг , торговля – кровеносные сосуды и т. д. Государство он считает необходимым злом, он противник вмешательства государства в экономику и некоторые другие сферы деятельности общества.[48]

Уже в конце второго периода развития политологии как науки, на рубеже Х1Х –ХХ веков творили такие великие мыслители как Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, итальянские политологи Парето и Моски.

Видный немецкий социолог Макс Вебер (1864 –1920 г.г.) предложил три типа политического господства: харизматический – обожествление лидера, традиционный – патриархальный, легальный или правовой – правление на основе закона. Он же разработал понятие легитимность, то есть законность, охарактеризовал бюрократию, причем даже несколько идеализируя ее, подробно описал протестантизм и подчеркнул его особую роль для буржуазии.[49]

Французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858 –1917 г.г.) ввел понятие аномии – особого нравственно-психологического состояния общества, когда возникает противоречие между провозглашаемыми целями и невозможностью их осуществить, когда попирается мораль и законность, порядок и религиозные заповеди, нормы человеческого общежития и возрастают самоубийства. Как средство борьбы против аномии он предложил теорию солидарности, общности людей.[50]

Теорию элит – привилегированного слоя, который правит государством разработали Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Они ввели понятие дихотомии – деления общества на два класса – управляющих и управляемых и вывели закон кругооборота или формирования элит. Элиты можно условно подразделить на «лис» и «львов» по аналогии с животным миром. «Лисы» – хитрые, комбинаторные политики, действующие в период модернизаций, реформ и перемен. А «львы» – твердые политики, прямолинейные ретрограды, они нужны в эпоху застоя, когда политика неизменна. В лучшем случае возможно сочетание тех и других качеств и черт.[51]

Лекция 3. Марксистская концепция политики и ее место в современном мире.

Важно подчеркнуть, что ныне марксизм рассматривается как одно из направлений общественно-политической мысли, а не в традиционном его противопоставлении западной «буржуазной» политологии. В нашей стране теорию марксизма долгое время отождествляли с политической доктриной, а это принципиально разные вещи. Марксизм возник в Европе в середине Х1Х века в связи с тем, что тогдашнее капиталистическое общество раздиралось противоречиями, в нем царила классовая борьба и ненависть, средние слои населения были незначительными, люди делились на очень богатых и очень бедных. Источниками появления марксизма стали диалектика Гегеля, материализм Фейербаха и утопический социализм.

К.Маркс ( 1818 –1883 г.г.) и Ф.Энгельс (1820 –1895 г.г.) впервые высказали точку зрения о материалистическом понимании истории. Общество для них не порождение духа, первооснова его – материальное производство и бытие, следовательно, определяет сознание.

Главной идеей марксизма в политической области стали теоретические положения о классовой природе государства, о приоритете экономики над политикой. По Марксу политическая власть есть порождение экономической власти, класс, которому принадлежит экономическая власть, неизбежно завоюет и политическую власть. И политику он трактует как отношение классов, связанную с реализацией их интересов и целей. Политическое движение – это движение класса, который стремится осуществить свои интересы. И общеклассовые интересы в соответствии с марксизмом являются интересами политическими Большое внимание классики марксизма-ленинизма уделяли проблеме политического насилия. Государство есть не что иное, как концентрированное и организованное насилие. Насилие по Марксу – “повивальная бабка всякого старого общества, когда оно беременно новым “. И революционное насилие правомерно, так как господствующие классы добровольно не уступают своей власти.[52]

Каковы исторические судьбы марксизма? Глубинная логика исторического развития неомарксизма определяется поисками ответа на вопрос: каким образом марксизм может быть одновременно концепцией действия революционного субъекта ( история как классовая борьба) и концепцией эволюци и функционирования объективных общественных структур (история как движение противоречия производительных сил и производственных отношений).

С начала ХХ века у последователей Маркса выделилось два отдельных направления – ревизионизм ( Э.Бернштейн – 1850 –1932 г.г. и К.Каутский – 1851 –1938 г.г.), выступавшее за малые реформы и постепенное развитие общества без революций и потрясений и ленинизм (В.И.Ленин – 1870 –1924 г.г.), внедривший на практике положения марксизма о диктатуре пролетариата.

Ревизионисты справедливо считали, что для осуществления пролетарской революции, в стране нужны определенные социально-экономические предпосылки, чего не было в России в 1917 году. Но Ленин развил учение К.Маркса в новых исторических условиях и вывел положение о том, что социализм может победить в слабой цепи империализма (а Россия и была таким слабым местом). В.Г.Плеханов, известный марксист, предостерегал от коммунистических экспериментов, могущих привести к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке.

Представителями постмарксизма за рубежом были итальянец А.Грамши (1891 –1937 г.г.), считавший, что от марксизма следует отделить утопические идеи об упразднении частной собственности и рынка; кроме того Д.Лукач (“История и классовое сознание” ), К.Корш ( “ Марксизм и философия”) и франкфуртская школа. Франкфуртская школа – М.Хоркхаймер и Т.Адорно в 30 –40 годы ХХ века стали теоретиками гегельянизированного марксизма. [ 53 ] Коренной проблемой по их нению становится не преодоление отчуждения, а то, что у человека нечего отчуждать, то есть то, что он не способен к свободе

В 50-60 годы ХХ века возникают течения “индивидуалистического марксизма” – фрейдо-марксизм ( Э.Фромм и Г.Маркузе), экзистаенциалистский марксизм (М.Мерло-Понти, Ж.П.Сартр), феноменологический марксизм ( Э.Пачи и П.Пиччоне). Они стремились выявить потенциал освобождения человека, которое можно достичь постоянным “нет” объективности и бунтом как единственным средством удержания свободы. Причем, если такая революция произойдет, это будет революция люмпенов, проституток, наркоманов, преступников.

С середины 60 годов ХХ века начинается течение “новых левых

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Кратко курс от лекции по политология

; Дата: 11.12.2013;; Прегледи: 874; Нарушаването на авторските права?;


Ние ценим Вашето мнение!Беше ли полезна публикуван материал?Да |неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година.Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва!Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.26
Page генерирана за: 0.118 сек.