КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Проектиране на точка върху две и три проекционни равнини
Вижте също:
 1. Абсолютни, относителни и фигуративни точкови движения
 2. Алгоритъм за конструиране на втората проекция на точката K
 3. Алгоритъм за конструиране на перпендикулярна на равнината
 4. Алгоритъм за конструиране на равнина, успоредна на това
 5. Алгоритъмът за конструиране на равнина, перпендикулярна на това
 6. Анализ на равновесната точка на проекта.
 7. Аналитична геометрия в равнината. Алгебрични линии и равнини. Уравнения на линия в равнина.
 8. Взаимно пресичане на равнината и повърхността (3 групи позиционни проблеми)
 9. Взаимно пресичане на права линия и равнина или повърхност (група 2 от позиционни проблеми)
 10. Взаимно подреждане на прави линии в равнина
 11. Изпълнение по природа на проекта
 12. Основни линии на самолета

ТОЧКА НА ПРОЕКТА

Ако от точка А , разположена в пространството по отношение на двете равнини на издатините Р1 и Р2 , от които са пропуснати перпендикуляри на тези равнини, изпъкналостите на точките А - А1 и А2 , които са ортогонални изпъкналости спрямо равнините на издатините Р1 и Р 2. Те се характеризират с координати, които са цифрово равни на разстоянието от точка А до съответните проекционни равнини. Координатите се обозначават със същите букви като осите, по които се измерва разстоянието, като индексът се присвоява на самата буква. Така че за точка А :

[АА 1 ] = [А2 А х ] = z A ;

[AA 2 ] = [A 1 A x ] = y A.

Равнината на правоъгълника А 1 АА 2 А x е перпендикулярна на: оста x и линиите на пресичане на равнините П 1 П 2 и равнината А 1 АА 2 А x са права линии А 1 А х и А 2 А x , перпендикулярни на оста x. Изображението на дадена точка и нейните проекции на Фигура 3.1 е пространствено изображение, което не винаги е удобно за практикуване.

За да получите плосък чертеж, завъртете равнината P 1 около оста x и я комбинирайте с равнината P 2 (фигура 3.1), като по този начин се получи. сложна рисунка (монгов парцел)

Фиг. 3.1 Фиг. 3.2

Прогнозите a 1 и a 2 се появяват на една и съща линия, която се нарича линия на проекционната връзка. Той е перпендикулярен на оста x (фиг. 3.2).

Когато точка А се проектира върху три проекционни равнини от равнината P 3, тя се отделя от разстоянието AA 3 (Фигура 3.3). В този случай, подобно на горното:

[АА 3 ] = [0А х ] = х А ;

[АЗА z ] = [АА2] = [0А Y ] = yA;

[A 3 A y ] = [АА 1 ] = 0А Z ] = z a .

За да се получи плоска рисунка в този случай, двете равнини P1 и P3 вече са подравнени с равнината P2, като се въртят съответно около осите x и z . В този случай оста на у е разделена на разстояние (сякаш е отрязана) и позицията на равнините ще бъде както е показано на фиг. 3.3. Профилната проекция A 3 от точка А се намира в пресечната точка на комуникационните линии A 2 A Z A 3 и A 1 AAA 3 (разстояние 0 Ay = 0 Ay ). Преместването на точка Ay до точката ( Ay) е ясно от чертежа, а сегментът сам по себе си не е нищо повече от координата ya .

Фиг. 3.3


При плосък триизмерен рисунък положителната посока на оста x съвпада с отрицателното направление на оста y и отрицателното направление на y -аксидата с положителната посока на оста z .


Фиг. 3.4

Това не означава, че модулите на тези количества са непременно равни една на друга, т.е. (в конкретен случай това равенство може да бъде). Същите мотиви ще са валидни по отношение на посоките на осите z и y (Фигура 3.4).

По този начин хоризонталните и челните изпъкналости на точка А върху плосък рисунък лежат върху един ред на проекционна връзка, перпендикулярна на оста x , както и на челни и профилни издатини от точка А по линия на проекционна връзка, перпендикулярна на оста z .