КАТЕГОРИИ:


Зарежда се ...

Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Polskie społeczeństwo obywatelskie




Partie polityczne

Пътнам - Nie SA interesującym obiektem. W Jego badawczym programie najistotniejsze było zidentyfikowanie źródeł różnic między Obywatelska Północą на nieobywatelskim Południem Włoch. Z Tego punktu Довиждане Partie polityczne okazały się czynnikiem różnicującym. Partie MIMO swojej obecności Na Południu JAK аз Na Północy Włoch, równie licznego członkostwa аз podobnego natężenia aktywności, НИЕ były samoistnym źródłem kapitału społecznego. Кала ICH aktywność Na Południu okazywała się Z Tego punktu Довиждане nieistotna.

Токвил - SA najważniejszą Forma stowarzyszeń politycznych - SA podstawową instytucją społeczeństwa obywatelskiego.

Państwo totalitarne на społeczeństwo obywatelskie: W państwie totalitarnym społeczeństwo Polskie НИЕ istnieje. Między jednostką о państwem НИЕ ma instytucji mediujących на jeśli SA да SA kontrolowane przez państwo, które dociera направя jednostki bezpośrednio Lub ZA pośrednictwem kontrolowanych przez siebie agend. Sfera pośrednia jednak istnieje (związki zawodowe, twórcze), CHOC шега zakresowo и ilościowo znacznie uboższa w porównaniu Z państwami liberalnej demokracji. Sfera pośrednia ulega jednak daleko idącej kontroli Зе strony aparatu państwowego. ZADNA Organizacja НИЕ może powstać dobrowolnie аз spontanicznie, wymagana шега Zgoda Państwa.

Polskie doświadczenia / komunizm на społeczeństwo obywatelskie / :

· Delegalizacja Ораз kontrola miały prowadzić направя wyeliminowania konkurencji аз konfliktu w sferze publicznej.

· Eliminacja konkurencji Зе sceny publicznej pozostawiła р.о. sobie trwałe ślady w świadomości społecznej. Odmienność stanowisk, Spor, konkurencja аз konflikt - charakterystyczne DLA Publicznego dyskursu, społecznej аз politycznej rzeczywistości demokracji - НИЕ znajdują w zrozumieniu Ани uznania ф znacznej części Polaków.

· Organizacje pośredniczące między obywatelem на państwem SA kontrolowane przez państwo. W Polsce przez ponad 40 лат władze komunistyczne tłumiły konflikty polityczne и społeczne, Аби przekonać społeczeństwo Зе istotą życia społecznego шега bezkonfliktowość. W efekcie CHOC 73% akceptuje да Зе demokracja oparta шега о spory и konkurencje да Надал 19% uważa Зе шега да złe и powoduje Balagan. Dla W 1995 12% respondentów konkurowanie polityków о głosy wyborcze "НИЕ miało znaczenia", 16% uważało, за да jedynie ЗА przyczynę bałaganu. / 1995r.



· CHOC w sumie w 1956 wiele stowarzyszeń dobrowolnych mogło działać w Polsce Без bardzo dokładnego nadzoru, ciesząc się nawet pewną Swoboda, а wiele instytucji Byla dobrowolna. Byla да jednak Ина dobrowolność бо NP се partii и innych organizacji wstępowano НИЕ DLA ICH celów tylko DLA własnych korzyści materialnych jakie się Z TYM wiązały. Państwo popierało przynależność направя Tego typu organizacji бо да ułatwiało МУ lepszą kontrolę obywateli. Ciężko powiedzieć czy organizacje ТЕ wytwarzały КАПИТАЛ społeczny, wielu członków chodziło Na spotkania Z przymusu duchowo Надал będąc nieobecnymi. Dominującymi klimatami były pragmatyzm аз oportunizm на NIE partycypacja аз współpraca.

1976 · W w Polsce zaczęła działać KOR czyli oficjalna, legalna opozycja съвместно było nowością w naszym rejonie Europy. А później powstawanie coraz więcej organizacji opozycyjnych przez latający Uniwersytet PO Солидарност włącznie. Fenomen Solidarności był możliwy dlatego Зе w długim okresie czasu nagromadził się potencjał sprzeciwu przeciw państwu. Солидарност zyskiwała ogromną popularność dzięki demokratycznym procedurom Na wszystkich szczeblach, а ponieważ Tej demokratyzacji brakło w otaczającym ICH Swiecie да starali się BYC wręcz bardziej demokratyczni niż сама demokracja.

· Dopiero р.о. TYM 1976 możemy mówić о narodzinach autentycznego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce gdyż wtedy dopiero powstawały naprawdę zorganizowane и niezależne organizacje, które przełamały wzór niezaangażowania społecznego и wreszcie generowały КАПИТАЛ społeczny. Nie powstały jednak w próżni, opierały się juz Na wcześniej istniejących stosunkach towarzyskich ITD и pogłębiały, rozszerzały JE, а później ТЕ kontakty wykorzystała Солидарност, ко umożliwiło osiągnąć jej Так szybko Так Wielka liczbę członków. А konieczność zaufania innym w takiej sytuacji и да Зе świadomością ścigania przez organy państwowe zwiększała jeszcze społeczne zaufanie, niestety również wpoiło społeczeństwu pewne nawyki działania opozycyjnego które pokutują w naszej demokracji направи dziś. да Kto ma Duży на Kto Mały КАПИТАЛ społeczny można określić tylko и wyłącznie w porównaniu Z innymi krajami.