Самолетни двигатели Административно право Административно право на Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог“ Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидравлични системи и хидромашини История на Украйна Културология Културология Логика Маркетинг Машиностроене Медицинска психология Метали и заваръчни инструменти Метали и метали икономика Описателни геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура Социална психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория теорията на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерно производство Физика физични явления Философски хладилни агрегати и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации VKontakte Odnoklassniki My World Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Ефектът на шума върху капацитета на канала

Както е показано в теорията на Шенън, формулировката, формулирана в края на предходния параграф, е валидна както при липса на смущения (шум) в канала (идеален канал за комуникация), така и в присъствието му (реален комуникационен канал). Разликата между истински канал и идеален е, че шумът води до намаляване на капацитета на канала. Показваме това за специалния случай на използване на два елементарни сигнала с еднаква продължителност. Всеки от тях на входа на комуникационния канал носи I imp = 1 бит информация. След като сигналът премине през идеалния канал и на изхода, импулсът (1) се интерпретира като импулс, а паузата (0) се интерпретира като пауза и следователно свързаната с тях информация не се променя количествено. Ситуацията в реалния канал е различна: поради шума по време на предаване може да възникне изкривяване на сигнала, в резултат на което вместо 1, изходът ще бъде 0, а вместо 0 - 1. Нека вероятностите от такива изкривявания за 0 и 1 да бъдат еднакви, т.е. p 1 → 0 = p 0 → 1 = p . Тогава вероятността оригиналният сигнал да идва без изкривяване очевидно е 1 - p . Следователно при интерпретиране (разпознаване) на крайния сигнал възниква несигурност, която, както следва от формулите (2.4) и (A.8), може да се характеризира със средна ентропия:

Тази несигурност ще доведе до намаляване на количеството информация, съдържащо се в сигнала, със стойността на Н, т.е.

Тъй като продължителността на импулса τ 0 се определя от честотата v m и не зависи от наличието на шум, пропускателната способност на реалния канал C R е по-малка от тази на идеалния C:

Графиката показва зависимостта на R (p). Както следва от (5.5), за p = 0.5 (I itp ) ' = 0 и, следователно, S R = 0. Това се дължи на факта, че в този случай в приемащия край на комуникационната линия с еднаква вероятност се получават 0 и 1 независимо от това какъв е бил входният сигнал, така че предаването на информация по такава линия като цяло е невъзможно. Пропускателната способност достига максималната си стойност при p = 0, което съответства на отсъствието на смущения, както и при p = 1, т.е. такава интерференция, че всеки входен сигнал 1 се преобразува в 0 на изхода, а всеки 0 на входа се преобразува в 1 на изхода, ясно е, че този вид смущения не пречат на разпознаването на изпратения сигнал и следователно честотната лента не страда от това , В други случаи C <Cf.

Прочетете също:

Пощенска алгоритмична машина

Раздел 2. АЛГОРИТМИ. Модели. СИСТЕМА

Пример 4.8

Пример А.4

Пример 9.4

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru