Строителство на авиационни двигатели Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Машиностроене Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философия Охлаждане и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятието Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Извънредни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram

За фундаменти с различни форми
кръг правоъгълник Лента n = ∞
n = 1 п = 1.5 n = 2 n = 3 п = 5
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.6 2.8 3.0 3.0, 2 3,4 3,3 3,8 4,0 4,2 4,4 4,4 4,8 5,0 5,0 5 5 5 5 5,6 5,8 6,0 0,000 0,045 0,090 0,135 0,179 0,233 0,266 0,308 0,348 0,382 0,411 0,437 0,461 0,482 0,501 0,517 0,532 0,546 0,558 0,569 0,579 0,588 0,596 0,64 0,611 0,618 0,624 0,630 0,635 0,640 0,645 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,299 0,342 0,381 0,415 0,446 0,474 0,499 0,522 0,542 0,560 0,577 0,592 0,606 0,618 0,630 0,641 0,651 0,660 0,668 0,676 0,683 0,690 0,697 0,703 0,709 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,349 0,395 0,437 0,476 0,511 0,543 0,573 0,601 0,625 0,647 0,668 0,688 0,706 0,722 0,737 0,751 0,764 0,776 0,787 0,798 0,808 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.349 0.397 0.442 0.484 0.524 0.561 0.595 0.626 0.655 0.682 0.707 0.730 0.752 0.773 0.791 0.809 0.824 0.841 0.855 0.868 0.881 0.893 0.904 0.913 0,000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.349 0.397 0.442 0.484 0.525 0.566 0.604 0.640 0.674 0.706 0.736 0.764 0.791 0.816 0.839 0.861 0.888 0.902 0.921 0.939 0.955 0.971 0.989 1.000 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,349 0,397 0,442 0,484 0,525 0,566 0,604 0,640 0,674 0,708 0,741 0,772 0,808 0,830 0,853 0,885 0,908 0,932 0,955 0,977 0,998 1,018 1,038 1,057 0,000 0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,311 0,362 0,412 0,462 0,511 0,560 0,605 0,648 0,687 0,726 0,763 0,798 0,831 0,862 0,892 0,921 0,949 0,976 1,001 1,026 1,050 1,073 1,095 1,117 1,138

Таблица 19Р

Стойност на коефициента на еквивалентен слой (според Н. А. Цитович)

(формуляр 3.38)

Пропорция Чакъл и камъчета пясъци Пластмасови глина Тежка глина силно пластмасова
Твърда глина и глинеста почва песъчлива глинеста Пластична глина
μ = 0.10 μ = 0.20 μ = 0,25 μ = 0,30 μ = 0,35 μ = 0,40
1.5 1.13 1.37 1.55 1.81 1.99 2.13 2.25 2.35 2.43 2.51 0,96 1,16 1,31 1,55 1,72 1,85 1,98 2,06 2,14 2,21 0,89 1,09 1,23 1,46 1,63 1,74 - - - - 1.20 1.45 1.63 1.90 2.09 2.24 2.37 2.47 2.56 2.64 1.01 1.23 1.39 1.63 1.81 1.95 2.09 2.18 2.26 2.34 0,94 1,15 1,30 1,54 1,72 1,84 - - - - 1.26 1.53 1.72 2.01 2.21 2.37 2.50 2.61 2.70 2.79 1,07 1,30 1,47 1,73 1,92 2,07 2,21 2,31 2,40 2,47 0,99 1,21 1,37 1,62 1,81 1,94 - - - - 1.37 1.66 1.88 2.18 2.41 2.58 2.72 2.84 2.94 3.03 1.17 1.40 1.60 1.89 2.09 2.25 2.41 2.51 2.61 2.69 1.08 1.32 1.49 1.76 1.97 2.11 - - - - 1.58 1.91 2.16 2.51 2.77 2.96 3.14 3.26 3.38 3.49 1.34 1.62 1.83 2.15 2.39 2.57 2.76 2.87 2.98 3.08 1,24 1,52 1,72 2,01 2,26 2,42 - - - - 2.02 2.44 2.76 3.21 3.53 3.79 4.00 4.18 4.32 4.46 1.71 2.07 2.34 2.75 3.06 3.29 3.53 3.67 3.82 3.92 1.58 1.94 2.20 2.59 2.90 3.10 - - - -
10 или повече 2.58 2.27 2.15 2.71 2.4 2.26 2.86 2.54 2.38 3.12 2.77 2.60 3.58 3.17 2.98 4.58 4.05 3.82
Коефициент fitsien- ви
border=0


Таблица 20Р

N стойност (форма 3.50) за изчисляване на количеството на утайката

Като функция на времето

N стойности за случаи N стойности за случаи
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0,005 0,02 0,04 0,08 0,12 0,17 0,24 0,31 0,39 0,49 0,06 0,12 0,18 0,25 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63 0,73 0,002 0,002 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,13 0,18 0,24 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 0.59 0.71 0.84 1.00 1.18 1.40 1.69 2.09 2.80 0,84 0,95 1,10 1,24 1,42 1,64 1,93 2,35 3,17 0,32 0,42 0,54 0,69 0,88 1,08 1,36 1,77 2,54

Таблица 21Р

Стойността на J (форма 3.53) и J ' (форма 3.54) в зависимост от стойността на υ е съотношението на напрежението при z = 0 и z = h

Случай 0 - 1 Случай 0 - 2
υ J υ J '
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0,84 0,69 0,56 0,46 0,36 0,27 0,19 0,12 0,06 0,0 1.5 0,83 0,71 0,55 0,45 0,39 0,30 0,25 0,20 0,17 0,13

Таблица 22Р

Стойността на коефициентите a и b за определяне на коефициента на стабилност на наклона

Наклон на наклона Плъзгащи се повърхнини:
през долния край на склона през основата с хоризонтална допирателна към дълбочината
l = 1/4 h l = 1/2 h l = h l = 3/2 h
А Най- А Най- А Най- А Най- А Най-
1: 1 1: 1.25 1: 1.5 1: 1.75 1: 2 1: 2.25 1: 2.5 1: 2.75 1: 3 2.34 2.64 2.64 2.87 3.23 3.19 3.59 3.59 3.59 5.79 6.05 6.50 6.58 6.70 7.27 7.30 8.02 8.81 2.56 2.66 2.80 2.93 3.10 3.26 3.46 3.68 3.93 6.10 6.32 6.53 6.72 6.87 7.23 7.62 8.00 8.40 3.17 3.24 3.32 3.41 3.53 3.66 3.82 4.02 4.24 5,92 6,02 6,13 6,06 6,40 6,56 6,74 6,95 7,20 4.32 4.43 4.54 4.66 4.78 4.90 5.08 5.17 5.31 5,80 5,86 5,93 6,00 6,08 6,16 6,26 6,36 6,47 5.78 5.86 5.94 6.02 6.10 6.18 6.26 6.34 6.44 5.75 5.80 5.85 5.90 5.95 5.98 6.02 6.00 6.09

Тестове за самоконтрол

№ p / p задача Опции за отговор
1. Под действието на локалното натоварване на земята (виж фиг.), I фазата на напрегнатото състояние (сегмент на ОС ) съответства на фазата ... · Уплътняване на почвата · изчерпване на носещата способност на почвата · изместване · прогресивни деформации
2. Движението на гравитационната вода в почвите се осъществява под действието на разликата в различните точки на почвата ... · Воден поток · външни натоварвания · коефициенти на филтрация · температури
3. Тягата на сутерена се определя от формулата на общите еластични деформации (виж фиг.) По формулата ... · · · ·
4. Коефициентът на свиваемост на почвата m 0 се нарича ... · Допирателна към наклона на участък от крива на компресия към оста на уплътняващото налягане
5. Съдържанието на влага в глинестата почва при границата на добива W L съответства на прехода на почвата от ... · Твърдо състояние във водно-наситено / пластично състояние в течно състояние - в сухо състояние в течност - твърдо състояние в течност
6. Почвата с пластичност номер J p = 10 се отнася до ... · Пясък · глинест · пясъчен глина;
7. Влагата на почвата на границата на течливост W L се определя от ... · На базата на потапяне в почвата на стандартен конус · за преместване на почвата в сноп · чрез изчисление · според таблиците на ГОСТ

8. Първоначалното критично натоварване на земята (виж фиг.) Се определя от формулата където - коефициенти на несъществуващ капацитет, в зависимост от стойностите ... · Модул на деформация E · плътност на почвата p · ъгъл на вътрешно триене на почвата · степен на влажност на почвата S γ
9. Теорията за крайното напрегнато състояние на почвата се използва за изчисления ... · Стабилизирани седименти · Налягане на почвата върху огради · Натоварвания под основата на фундамента · Развитие на утайките във времето
10. За почва с коефициент на относителна свиваемост m υ = 0.3 MPa -1 и коефициент на отчитане на напречното разширение β = 0.8, модулът на общите деформации E 0 е равен на · 2.67 mPa · 0.61 mPa · 0.54 mPa -1 · 0.24 mPa -1
11. Гъстотата на образуване на пясъчни почви от различни видове частици зависи от ... · Коефициент на порьозност e · специфично тегло на сухата почва γ d · коефициент на насищане на водата S · специфично тегло на почвата
12. Стойностите на вертикалните напрежения върху централната ос на основата (виж фиг.) Се определят по формулата където коефициентът α зависи от ... · Дълбочина на основата на фундамента · дълбочина на слоя и съотношение на страните на натоварената площ · твърдост и размер на основата на основата · положението на нивото на подземните води
13. Частиците се класифицират по… · Форма, размер, цвят и якост · минералогичен състав, форма и размер · минералогичен състав, форма и цвят · форма, размер и якост
14. Утайката на почвения слой при непрекъснато натоварване (виж фиг.) Се определя по формулата ... · · · ·
15. Делът на сухата почва γ d е равен на ... (където g = 9.81 m / s 2 е ускорението на свободното падане q 1 е масата на твърдите частици в почвената проба; q 2 е масата на водата в порите в почвената проба; V 1 е обемът на твърдите частици; V 2 - обем на порите) · · · ·
16. Под действието на рохкава почва върху подпорна стена (виж фиг.) Σ 2 - участък… · Странично активно налягане на почвата, · напрежения, дължащи се на собственото тегло на почвата, · странично пасивно налягане на почвата, · налягане на свързване на почвата.
17. Ефективното налягане в наситена с вода почва характеризира стреса в ... · Капилярна вода · скелет на почвата · пореста вода · гравитационна вода
18. Вертикалното напрежение на натиск в земята σ z в точка на дълбочина z от равнината на прилагане на вертикалната сила Р и на разстояние r от линията на действие на сила Р е равно на ... (където k е коефициент, зависим от z и r ). · · · ·
19. Промяната в коефициента на извадката е i под действието на налягане р i е равно на ... (където е 0 е началният коефициент на порьозност; S i е седиментът от налягане р i ; h е височината на почвената проба). · · · ·
20. Силата на активното налягане на почвата Ea върху подпорната стена с наклонен заден край при положителен β β (виж фиг.) Се определя от формулата ... · · · ·
21. Съдържащи пясъци 25% (тегловни) частици с размери на зърната 2 мм се наричат ​​... · Шлайфани · малки · прашни · големи
22. Уплътнителните напрежения в почвата от съседните фундаменти и натоварените площи се определят по метода ... · Ъглови точки · еквивалентен слой · кръгови цилиндрични повърхности · Coulomb
23. Методът на кръгови цилиндрични плъзгащи повърхности (виж фиг.) Се основава на използването на следното равновесно уравнение ... · · · ·
24. Почвата с пластичност номер J p = 10 се отнася до ... · Пясъчен глина · глина · глинеста почва · пясък
25. Зависимостта на ограничаващата съпротива от изместването на τ преди. от вертикалното напрежение на натиск σ за разхлабени почви ... · 2 · 4 · 3 · 1
26. Теорията за уплътняване на почвената филтрация се използва за изчисляване на ... · Якост на почвата · развитие на утайката във времето · способност за поемане на почвата · натиск върху почвата върху оградите
27. Силата на активното налягане на почвата Еа върху подпорна стена, като се вземе предвид действието на повърхността на равномерно разпределено натоварване q (вж. Фиг.) ... · Намалява · увеличава · не се променя по величина · зависи от свиваемостта на почвата
28. Водата в земята, движението на която се осъществява под действието на разликата в налягането, се нарича ... · Гравитационно · плътно свързана · капилярна · свободно свързана
29. С помощта на формулата се определя проектът на фундамент с даден размер при налягане p (виж фиг. 2) · · · ·
30. Проектът на основата чрез еквивалентен слой метод се определя от налягането ... · Допълнително · еквивалентно · средно · естествено
31. За идеално кохезивни почви в случай на плоска задача, крайното натоварване на Prandtl (виж фиг.) Се определя по формулата къде с - ... · Съотношение на Поасон · дебит на почвата · специфично сцепление на почвата · ъгъл на вътрешно триене на почвата
32. Хоризонталната повърхност на еднакво стабилен наклон (виж фиг.) Може да носи равномерно разпределено натоварване, p 0 , определено от формулата ... · · · ·
33. Основните се наричат ​​в масива на напрежението на почвата ... · Под основата на основата · най-голямата и най-малка норма от собственото си тегло на почвата · най-големите допирателни
34. Проектът на фундамента по метода на сумиране на слой по слой се определя от формулата където - ... · Модул на срязване на почвата · Съотношение на базовото легло · Съотношение на Поасон на почвата · Модул на общата деформация на почвата
35. Вертикално напрежение на натиск в земята в точка M на дълбочина z извън контура на правоъгълника със страни b и l ( ), натоварено с равномерно разпределено натоварване q , (виж фиг.) е равно на ... (където - коефициент в зависимост от z и съотношението на правоъгълника abcM ; - коефициент в зависимост от z и cdgM страни; - коефициент в зависимост от z и страни на ahfM ; - коефициент в зависимост от z и страни на fegM ). · · · ·
36. Вертикално напрежение на натиск в земята в точката 0 1 на концентрираната сила Q, приложена в точката 0 на повърхността, успоредна на нея (виж фигура), е равна на ... (където k / е коефициентът, който зависи от координатите на точката 0 1 в полупространството) , · · · ·

37. Зависимост на крайната устойчивост на срязване от вертикално напрежение на натиск за сплотени почви изглежда като ... · OCD · OEF · OK · OAB
38. На фигурата е показана проектната схема за определяне на утаяването по метода на послойно сумиране. след това - epure ... · Основни напрежения в основата · вътрешно (естествено) налягане на почвата · хоризонтални напрежения в основата · налягане от конструкцията
39. Фигурата показва __________ контурите на разпределено лентово натоварване. · Нормално вертикално напрежение · Подчертава от теглото на почвата · напрежение на срязване · Нормален хоризонтален стрес
40. Стабилността на наклона на насипната почва, която филтрира водата (виж фиг.), Се намира от състоянието ... · · · ·
41. На кривата на пълзене на почвата (виж фиг.), Етап III (сегмент cd ) съответства на етапа ... · Пластично-вискозен поток · моментна деформация · прогресивен поток · затихване
42. Равновесното уравнение на наклона на рохкавата почва (виж фиг.) Има формата където Т е ... · Придържаща сила · тегло на почвената маса · сила на срязване · сила на вътрешно триене на почвата

Препоръчителна литература

Основна литература

1. Тер-Мартиросян З.Г. Механика на почвата Ed. DIA 2009, 552 с.

2. Малишев, М.В., Болдирев, Г.Г. Механика на почвата, основи и основи. DIA M., 2009

Допълнителна литература

1. Ухов, С.Б., Семенов, В.В., Знаменски, В.В., Тер-Мартиросян, З.Г., Чернишев, С.Н. Механика на почвата, основи и основи. DIA M., 2005. 528с.

2. Цитович Н.А. Механика на почвата. М., 1963, 636 p.

3. Цитович Н.А. Механика на почвата (кратък курс). М .: Висш., 1973. - 280 с.

4. Алексеев С.И. Бележки от лекциите "Механика на почвата". Санкт Петербург, 2007. Интернет ресурси: http://www.buildcalc.ru; http://213.170.101.2; http: //learn.pgups.edu.mps.

Референтна нормативна литература

1. ГОСТ 12248-96 Почви. Лабораторни методи за определяне на характеристиките на якост и деформируемост.

2. ГОСТ 20522-96 Почви. Методи за статистическа обработка на резултатите от изпитванията.

3. ГОСТ 25100-95 Почви. Класификация.

4. ГОСТ 20276-99 Полеви методи за определяне характеристиките на деформируемостта. М., ГУП ЦПП. 2000 година.

5. СНиП 2.02.01-83 * Основи на сгради и съоръжения. М. 1985.

; Дата на добавяне: 2018-01-08 ; ; Видян: 396 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | | Защита на личните данни | РАБОТА ЗА ПОРЪЧКА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добрите думи: Когато вземате лабораторни упражнения, студентът се преструва, че знае всичко; учителят се преструва, че му вярва. 9057 - | 7207 - или прочетете всички ...

2019 @ ailback.ru

Генериране на страницата над: 0.008 сек.