КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Точност и яснота на речта
Вижте също:
 1. Аортна недостатъчност
 2. Богатството като комуникативно качество на речта.
 3. Влиянието на геометричната точност на машината върху точността на обработката
 4. Експресивност като комуникативно качество на речта.
 5. Горчивина.
 6. Диференцирано лечение на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност.
 7. ДОКАЗВАМЕ ДОСТОВЕРНОСТ
 8. Постигнатата точност и качество на обработката при различни видове опесъчаване
 9. Съкращаване на информация, причини за нейното възникване.
 10. Корективни свойства на излишните кодове.
 11. Лекция Специални характеристики на устната публика
 12. Методи и точност на измерванията на седимента и щама

Точното изказване е реч, в която думите стриктно съответстват на определените обекти, явленията на реалността и плановете на говорителя (писателя).

Колко често се раждат правилните думи и полирани фрази, след като нашата реч вече звучи! Нека припомним известното възклицание на Тютчев: "Говорената мисъл е лъжа" и "О, ако говорите без душа" на Фет, Който говори за болезненото чувство на художника, за несъответствието в това, което иска да каже. Точността на речта е важна както за писателя, така и за нас, защото задачата на оратора е не само да включи своя събеседник в процеса на изслушване, но и да гарантира, че той мисли с вас за това, което е чул.

Междувременно използваме думата и не винаги мислим за смисъла й: се казва, че нашият език е правилен, думата съществува и се изразява в граматично точна форма. Така се оказва; - Имаш ли среща? Е, ще дойда при теб приятелю. Но нека да помислим: в руската дума, която да изпратите, има абсолютно точен нюанс - да се изпрати тайно с непочтена цел. В противен случай, защо да изпратите, ако можете просто да изпратите.

Много хора харесаха префикса под: "Утре да сложите хартиите". И не можеш да донесеш? "Можеш да стигнеш до края на деня" - "Ще те подкрепя утре" ... И някой може да ми каже: "Ще дойда при теб по време на почивката". Често чуваме: "Кажи ми, какъв е времето". Защо ми казвате, но просто казвате, че вече не е добре? В края на краищата можете да кажете какво сте забравили.

Точността като комуникативно качество на говора може да бъде разделена на семантична точност и умишлена точност, т.е. точност на целта.

Семантичната точност е стриктното съответствие на избраната дума, на това, което тази дума изразява, с предмета, с появата на реалността и с действителността, която тази дума нарича.

Съответствието на съдържанието на речта с определения субект предполага познаване на общоприетия смисъл на избраните думи, значението зад тях и цялостното познаване на самия субект, явлението на реалния живот, събитието на реалността, което се съобщава.

Така че, в израза, който се издига до трона, се допуска семантична неточност, тъй като е възможно да се изкачи на трона. Използването на фразата, за да се издигне до трона, говори за невежеството на предмета на словото и липсата на разбиране за съдържанието на думата трон: можете да стоите на един стол, на пода, но не на трона.

Същото нарушение се наблюдава и в израза: е необходимо да се преодолее този въпрос. Използвайки думата за удължаване, авторът е имал предвид - да анализира, да проучи, да осигури по-нататъшното му развитие, докато удължаването му означава да се удължи периодът на валидност. Друг пример: падна назад (в склонност) и боли коляното. Да паднеш назад трябва да падне на гърба си. Семантичната неточност на избраната дума води до глупост.Семантична неточност беше направена в следните случаи: 1200 танки се хванаха ръка за ръка (трудно е да си представим как е!), Валеше тежко (дъждът не можеше да бъде огромен, можеше да бъде силен, слаб и т.н.).

Лошото познаване на значението на използваната дума, значението, което е обичайно да се влага в нея, несъответствието на избраната дума с предмета, явлението на реалността, определените събития - това е нарушение на семантичната точност.

Умишлена точност (от латинския. Интенцио - аспирация, намерение, цел, фокус на съзнанието, воля, чувства по всяка тема) - стриктно спазване на намерението на говорителя (писателя), целта, която той иска да постигне в комуникацията. Умишлената точност се определя от постигането на резултата: ако постигнатият резултат съответства на нашите намерения, аспирации, тогава тази реч е преднамерено точна; ако резултатът от говоренето чрез някой не отговаря на нашия стремеж, намерението да осъзнаем с помощта на определени думи, речта е умишлено неточна.

Например, опитът да се похвали: "Какви са дебелите ви устни" - по-скоро обидени, отколкото да се възприемат като желание да се каже нещо приятно, да се наслаждават. Или въпросът: "Как сте?" (С социалното неравенство) е показател за навлизане на личния живот. За да постигнете желаната цел - да демонстрирате интереса си към събеседника - е по-добре да използвате друга дума например в проучването, например работата.

Умишлената точност е изключително важна от гледна точка на постигането на резултата от комуникацията, етикета и етичните стандарти. Неправилно избраната, неподходяща дума води до неочакван и често нежелан резултат, до неразбиране, ненавист и дори враждебност. Следователно, умишлената точност е задължително условие за всяка комуникация.

Точността на речта се определя от:

- познаване на темата,

- логиката на мисленето,

- способността да избирате правилните думи.

Нарушаването на точността на словото в резултат на недостатъчно познаване на особеностите на руския език е използването на думи в необичаен смисъл; неразрешен контекст; генерира двусмислие; смесване на пароними, хомоними.

Всяка значима дума изпълнява номинална функция, т.е. тя нарича обекта или неговото качество, действие, състояние. Това задължава ораторите да обърнат внимание на смисъла на думите, да ги използват правилно.

Така точността на речта е неразделна част от общата реч култура, но като правило тя предполага спазване на друга комуникативна качество - последователност.