КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Housing право като клон на правото, науката и образователна Page 12

предоставена от договора за постоянен наем;

2) ако платецът на наема в нарушение на задължението си да гарантира плащането на наем;

3) ако платецът на наема е обявен в несъстоятелност или на други задължения,

ясни доказателства, че наемът не ще да им бъде платена в размера и в сроковете,

които са посочени в договора;

4) ако помещенията прехвърлени по силата на плащане на наем, получени в общия

собственост, или разделена между няколко лица.

При липса на условията на цената на обратно изкупуване в договора, с който жилища, прехвърлени по силата

плащане на наем безплатно, в покупната цена заедно с годишна сума на плащанията наем

Цена е включена жилищни помещения, които обикновено се таксуват за подобни места за настаняване в

подобни обстоятелства в същата местност. В случай на несъгласие, като

сходство се потвърждава с акт на оценка на помещения, изготвен

професионален оценител на недвижими имоти.

За разлика от постоянното рента рента живот е установен за период от живота

гражданин, прехвърляне на имота при плащане на наем или за периода на живота на друг човек

-------------------------------------------------- --- Page 97 --------------------------------------------- --------


те казаха гражданин. Може би за създаване пожизнена пенсия в полза на няколко

граждани, чиито акции в правото да получават наем, като правило, се разглежда като равен.

Например, двойката премина по договора за наем, който принадлежи към тях с право на съвместно

собствени сгради. В случай на смърт на един от получателите на неговата наем

дял в правото да получават наем отива на оцелелите от неговите получатели, и в случай на смърт

скорошно получател на задължение наем наем престава.

Размерът на анюитета живот, предвиден в споразумението под формата на парична сума от време на време

Наемите, платени от получателя в хода на живота си. Размерът на анюитета живот,

определя в договора на месец трябва да бъде не по-малко от минималния размер,

работна заплата, установена със закон. С увеличаване на минималната работна заплата

съответно, увеличава размера на рента живот.

Ако сроковете не са установени договор рента, рента на живот трябва да

изплаща в края на всеки календарен месец.

Съгласно чл. 599 от Гражданския процесуален кодекс и със значително нарушение на получателя на платеца договор

Наемите имат право да изиска възстановяване от платеца на наем или прекратяване на договора, както и обезщетениезагуби. Ако плащането анюитетни помещения отчуждени безплатно,

наем получател има право съществено нарушение на договора, за да изиска връщане на

имот, като се прихващат стойността му за сметка на цената на обратно изкупуване.

Разнообразие от рента е договор за поддръжка на живота с

В зависимост. Във връзка със смъртта прекратява задълженията, произтичащи от този договор.

Въпреки това, в сравнение с договора за пожизнена пенсия за подкрепа на живота с

Зависи има значителна специфичност. По-специално, платецът на наема по договора

се задължава да изпълни целия живот поддържане на зависими гражданин и (или) на

ги третото лице (а). Осигуряване на подкрепа с поддръжка може да включва софтуер

нуждае за жилище, храна и облекло, и ако се налага от състоянието на здравето на гражданите,

също така е и грижи. Договор може да предвижда изплащане на платеца на наем

погребални услуги.

Договорът на подкрепа живот с разходи за поддръжка, за да бъде определена

от общия обем на поддържане на зависими. Цената на общия размер на съдържанието на месец

Тя не може да бъде по-малко от два пъти минималната работна заплата, установена със закон.

Страни по договора за поддръжка на живота с поддръжка могат да предвидят

възможността за замяна на съдържанието на негова издръжка в натура плащане за

живот на гражданин на периодични плащания в пари.

Въз основа на чл. Чл. 33 и 34 LCD RF гражданин prozhivayush.y жилищни pomeіtsenii на

по силата на договор за поддръжка на живота на един зависим, се радва на жилищни помещения

-------------------------------------------------- --- Page 98 --------------------------------------------- --------

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Housing право като клон на правото, науката и образователна Page 12

; Дата: 04.01.2014; ; Прегледи: 91; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.26
Page генерирана за: 0.049 сек.