Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Стойността на престъплението

Значението на композицията е както следва:

първо, да бъде основата на наказателната отговорност. Това означава, че лице, което е изпълнило елементите на престъпление, трябва да бъде подложено на наказателна отговорност от правоприлагащите органи и това лице трябва да носи такава отговорност;

второ, използвано за квалифициране на престъпление.

Под квалификацията на престъплението се разбира наказателноправната оценка на действителните обстоятелства на престъплението, определянето на съответствието между извършеното от лицето лице и признаците на престъпление, предвидено в Наказателния кодекс. Квалификацията на престъплението винаги е наказателноправна оценка на обективни събития (действия) и техните действителни обстоятелства. Необходимо условие за правилната квалификация на престъплението е точното и пълно определяне на обстоятелствата на нейното извършване. Въпреки това, само фактическите данни за акта, които са включени в броя на задължителните характеристики на конкретен състав, имат криминална стойност. Това се дължи на факта, че не всички признаци, характеризиращи конкретен акт на поведение, имат криминално-правно значение. Например, времето на кражбата не е от значение за нейната квалификация. Мястото и начинът на нейното възлагане обаче са включени в списъка на задължителните знаци на квалифициран състав по чл. 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация, предвиждащ отговорност за кражба, извършена с незаконно влизане в жилище, сграда или друго складово помещение. Следователно е необходимо да се установи не само идентичността между признаците на състава на кражбата и действията на виновните, но и между квалифицираните знаци.

Няма повече или по-малко важни признаци в престъплението. Следователно при квалифициране на престъпление е необходимо точно да се определи присъствието на всяко от тях.

Квалификацията на престъплението е сложен процес на подбор и установяване на идентичността между признаците на престъплението и правните признаци на престъплението, въз основа на анализ на действащото законодателство, разпоредбите на теорията на наказателното право и преди всичко на теорията на престъплението.

Квалификацията на престъплението е отразена в различни процесуални документи - от заповедта за образуване на наказателно дело или отказ да се образува наказателно дело до повдигането на обвинението и съдебната присъда. Такива документи посочват както първоначалната квалификация на престъплението, така и окончателното решение по делото, като изрично посочват членовете на Наказателния кодекс на Руската федерация, чиито характеристики съставляват действията на извършителя и в съответствие с които е взето процесуалното решение.

Третата стойност на състава - определя дизайна на санкцията на наказателното право.

Вижте също:

Наказателно досие

Процедурата за определяне на сроковете на наказание при добавяне на наказания. Изчисляване на присъди и наказания

Намерение и неговите типове

Подготовка за престъпление

Действа като задължителен знак на обективната страна на престъплението

Връщане към съдържанието: Руското наказателно право

2019 @ ailback.ru