КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Съотношението на собствения оборотен капитал
Делът на оборотния капитал в активите

Текущо съотношение на ликвидност

01/01/08: L 4 = (11015 + 65400 + 11264) / (47652 + 3767) = 1,7

01/01/09: L 4 = 15455 + 67240 + 28247) / (46464 + 16527) = 1.76

01/01/10: L 4 = (22648 + 81235 + 22436) / (46104 + 13538) = 2,12

Текущото съотношение на ликвидност съответства на стандартната стойност и има положителна тенденция: 2008 г. - 0,06 и 2009 - 0.36.

01/01/08: L 5 = (11015 + 65400 + 11264) / 362478 = 0.24

01/01/09: L 5 = 15455 + 67240 + 28247) / 387501 = 0.29

От 1 януари 2010 г.: L 5 = (22648 + 81235 + 22436) / 401872 = 0.31

Делът на оборотния капитал в активите се увеличи през 2008 г. на 0,04 и за 2009 г. от 0.028.

01/01/08: L 5 = (292887-274799) / (11015 + 65400 + 11264) = 0.21

01/01/09: L 5 = (306642-276559) / (15455 + 67240 + 28247) = 0.27

Към 01/01/10: L 5 = (318463-275553) / (22648 + 81235 + 22436) = 0.34

Съотношението на собствения оборотен капитал над стандарта и има леко увеличение на динамиката.

По този начин можем да направим следното заключение:

Стойността на всички показатели за платежоспособност показва стабилна финансова позиция на дружеството, тъй като има съответствие на ликвидните показатели с нормативната уредба, в някои случаи дори може да се каже, че коефициентите на ликвидност надхвърлят нормативните стойности.

Спазването на абсолютния нормативен стандарт за ликвидността посочва способността на организацията да изплаща краткосрочните си задължения за сметка на паричните средства и паричните еквиваленти.

Текущото съотношение на ликвидност е основният показател за платежоспособността на организацията. Тази цифра съответства на нормативната стойност, така че можете да говорите за способността на организацията да изплаща текущите си задължения, мобилизирайки целия оборотен капитал. Следва да се отбележи, че до края на 2009 г. това съотношение надвишава нормата. Това ни позволява да заключим, че организацията разполага с определено количество свободни ресурси, формирани от нейните собствени източници.

При дела на оборотния капитал се наблюдава увеличение, което е положителна тенденция.

Съотношението на собствения оборотен капитал показва, че оборотният капитал на Pskovoblgaz OJSC се финансира от собствени източници.

Анализът на платежоспособността показа, че Pskovoblgaz OJSC има добра платежоспособност и може да изплати текущите си задължения за кратко време за сметка на текущите активи.