КАТЕГОРИЯ:


Теми за писане на теоретичната част на контролната работа Page 2
Изразява се направи един работодател?

Задача номер 3

1 Март, 2007 Иванов бе подредена да работят на непълно работно време като охранител в АД "Труд". Той е носител на наградата "Почетен донор на СССР".

3 юни 2007 г. служителят подал молба да му бъде предоставен допълнителен отпуск от 14 календарни дни.

дали администрацията е длъжна АД "Труд" даде да го оставя?

Вариант 19:

Проблем номер 1

От 11 до 13 Февруари 2007 служител на "Дружеството" Kasatonov излезе в отпуск без заплащане във връзка с регистрацията на брака. Продължителността на отпуска е на три дни.

На 12 август 2007 г., той отново подал молба да му отпусне пет дни отпуск без заплащане във връзка с раждането.

Задължено АД "Фирма", за да се даде да го оставя до 16 Август 2007 инклузив?

Проблем номер 2

От 4 февруари до 5ти август, 2002 Смирнова сключен срочен договор с администрацията на малък бизнес от "Троя". 31 юли, 2002 г. Администрацията предупреди работник на уволнение поради изтичане на договора за работа. От 1 до 7 август 2002 г. служителят взе отпуск.

В деня на работника или служителя се счита за да бъде уволнен?

Задача номер 3

Служителят пише декларация, която иска да я разделят на четири почивка на седем дни през 2006. Работодателят се съгласи и да изложат на служителя в график ваканция с плащането на почивка преди първата част от празника.

Дайте правна оценка на ситуацията.

Вариант 20:

Проблем номер 1

На служителя за пушене на работното място е наказан.

Възможно ли е да се привлекат един служител на дисциплинарна отговорност за такова деяние?

Проблем номер 2

Един служител на "хардуер", извършил дисциплинарно нарушение, е порицан с предупреждение за последващо уволнение. Преди това на работодателя в рамките на три дни поискано обяснение, че служителят е дал. Работодателят нареди повишаване на служителя на дисциплинарни мерки, работникът или служителят е бил уведомен за тях от страна на втория ден след издаването на заповедта.

Е процедурата за налагане на дисциплинарно наказание на изискванията на Кодекса на труда на Руската федерация?

Задача номер 3

Вътрешните правила, приети от общото събрание на организацията (95% от служителите са присъствали) и подписан от ръководителя на организацията, са били регистрирани на следните разпоредби:

1) работодателят може да наложи мярка за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" Само след прилагането на такива мерки като "порицание";

2) работодателят трябва да се вземат под внимание при вземането на възстановяване на тежестта на нарушението;

3), че е закъснял за работа по отношение на избора на работодателя подложен на служителя на дисциплинарни мерки: глобен $ 1 на минута закъснение или служител губи 1 / 10chasti месечна премия;4) изготви списък с причини, които се считат за валидни за даден елемент 5 и подточка "а", стр. 6 на чл. 81 от Кодекса на труда.

Правила съответните вътрешни правила за труд в Кодекса на труда на Руската федерация?

Вариант 21:

Проблем номер 1

Служител за отсъствия уволнен. Заповедта за уволнение е написано: "При липса на промяна 15 март 2006 да обяви Иванов порицание и огън."

Правилно ли е да се формулировката на заповедта на работодателя?

Проблем номер 2

Един служител има три деца, се появи по време на работа в нетрезво състояние. Работодателят е направил акта и нареди уволнението на работници. Редът на втория ден, след като въпросът беше подадена работник срещу разписка.

Възможно ли е уволнение на работниците?

Задача номер 3

От 1 до 30 юни 2007 г. служителят е назначен да работи по проекта.

Протоколът от заседанието от 23 юни 2007 г., на изпълнителния орган на организацията е направен запис на порицание служител за "лошо изпълнение."

Обяснителната бележка е поискана 25-ти юни, 2007 Поръчка от 24 юни 2007 г. служителят е бил порицан за "лошо изпълнение."

Правилно ли е да налагането на дисциплинарно наказание?

Вариант 22:

Проблем номер 1

Генерален директор на LLC "Remservis", създаден с цел неговата колективното (бригада) отговорността за офис мебели, компютри и други ценности материални, които са в залата и приемане на гости в офисите на това дали действията sotrudnikov.Pravomerny генерален директор?

Проблем номер 2

Един служител дойде да се разреши за работа на непълно работно време в организацията на позицията, свързана с отговорност. Ръководител на организацията отказва да подпише трудов договор, като за позицията, свързана с отговорност, работниците могат да се вземат само от работната книга за постоянна работа на пълен работен ден.

Дали пристига в главата?

Задача номер 3

Шофьор Смирнов системно претоварване на превозното средство и се транспортира по нареждане на флотилия вместо 3,5 тона товари с тегло 4 тона или повече. В края на месеца, той постоянно се формира преразход на бензин, което представлява този месец се удържа от парите му заплата за разходите преразход на гориво. Смирнов, вярвайки, че задържането на незаконно произведени, се обърна към МКО, изявление относно връщането на незаконно удържани суми за последната година на експлоатация.

Правилно ли е да се удръжки от заплатите Смирнова? За известно време, той може да поиска възстановяване на сумата?

Вариант 23:

Проблем номер 1

В резултат на невнимателно действия механик Клочкова е забранено автоматична линия за ремонти, които е оставил цяла работна седмица. Тази линия на пет души са били заети, който остана този път без работа.

Възможното налагане на отговорност на Клочкова? Ако е така, от какво количество ще развие своята отговорност?

Проблем номер 2

На среща на съюза комисия търговията на фабрика "Salute" на нея бе решено на необходимостта от създаване на фабрика комисия по трудови спорове. Екстракт от директора е изпратен минути на срещата, но той каза, че растението е затворено акционерно дружество в съответствие с Хартата на решаването на такива важни въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Възможно ли е създаването на МКО в компанията?

Задача номер 3

Заместник-началник на отдела за ремонт на хладилници превърна в завод изявление CBS относно премахването на заповедта на директора, който той бе порицан за не налагане на спешна поръчка. Секретар на МКО отказал да вземе своето изказване, като обясни, че само обикновените служители могат да се свържат с СМС. Тъй като жалбоподателят е водещ служителя, той трябва да се реши на труда му спорове чрез подчинение.

Дайте правна оценка на действията на главния секретар на МКО.

Вариант 24:

Проблем номер 1

Шофьор Михайлов се обърна към МКО през февруари 2007 г., декларация за отказ от дисциплинарната му санкция, която е наложена върху него 6 Август, 2006 за провала на печата с скоростомера на автомобила си. Секретар на МКО отказа да приеме отчета за водача, тъй като обявяването на неговото възстановяване е по-дълъг от три месеца. Шофьорът обясни, че той не е знаел за прилагането на дисциплинарни наказания. Той научил за него само в края на януари 2007 г., когато е имало заповед да плати обезщетение на всички работници на резултатите от годината, и той е бил лишен от дължимото възнаграждение unwithdrawn дисциплинарни действия.

Предмет на обсъждане на това дали прилагането на водача CCC Михайлов?

Проблем номер 2

При подготовката на представителите на колективния трудов договор струг семинар представи търсенето на стругари допълнителен отпуск се дължи на факта, че те са много мръсни и упорита работа. Завод за управление обясни: всички, които вършат металообработваща машина работа трудно и мръсна растение. Но в магазините има душ и издаден облекло. Осигуряване на допълнителни платени отпуски на централата не е в състояние да. В допълнение, това не се изисква от закона. Тогава представителите на работниците обръщат магазин обявиха, че ще бъде готов да удари.

Да се ​​оцени валидността на действията на работниците обръщат магазин и възможност за удар от тях.

Задача номер 3

На конференцията на труда колективно депо "сортиране" 10 февруари бе поискано увеличение на заплатите от 1 март до 20% и на индексацията на заплатите за първите два месеца на годината с 12%, т.е.. Д. индекса на инфлация за предходната година. Тези изисквания се разглеждат от помирителната комисия, но не бе постигнато споразумение. Директорът и неговите представители са отказали поканата и създават посредник труда арбитраж, тъй като служителите на търсенето не може да бъде спазен.

На конференцията, колективните депо работници на 20 февруари, бе взето решение да се започне неопределен стачка от 10 март. Това предложение бе одобрено на времето, необходимо за операции депо минимум. Директор е бил посъветван на 21 февруари и на 22 февруари, той подал иск за признаване на стачката незаконна с аргумента, че ценните книжа, включени в рамките на железопътната система, която удари са забранени.

Какво решение трябва да се изправи пред съда?

Вариант 25:

Проблем номер 1

Учител Петров подписа договор за платени услуги с Института за напреднали обучение. По силата на този договор е длъжен да даде лекции, провеждат семинари с групи ученици в съответствие с графика, изготвен от Института. Той също така е необходимо да се подготви обучение комплекс в своята дисциплина. Плащане на работата му зависи от времето, прекарано в обучение. Той е работил в продължение на цялата учебна година, но остави на почивка ваканция не е бил платен. Какви отношения с Институт Петров е учител?

Проблем номер 2

Мениджър Продажби Ванина организация, включена в договора, че той има връзка с поставените задачи на работодателя организира неговата работа, контрол на работодателя ще се извършва чрез предаване в края на докладите за седмицата, заплатите ще се изчисляват като процент от продуктите, продавани и минималната му размер не е зададен. В допълнение, той е напълно отговорен за загуба на печалба.

The трудов или граждански договор влезе в мениджър продажби?

Задача номер 3

Безработен Лазарев, който живее с възраст си майка, за да търсят работа по време на работа не се иска. Живял пенсиониран майка поиска парите й за алкохолни напитки и цигари. Тя многократно призова полицията с искане да се наемат на сина си, но те отговориха, че те не са имали такива правомощия.

Дайте оценка на ситуацията от гледна точка на принципите на трудовото законодателство на.

Вариант 26:

Проблем номер 1

Генералният директор на "САРД" при кандидатстване за професионална работа категория 2 Клочкова намери го увеличи заплатата на 35 хиляди души. Разтрийте. В същото време, същите специалисти, които работят в този отдел, са имали една заплата от 30 хиляди. Разтрийте. В катедрата има конфликтна ситуация.

Бях нарушил някое от основните принципи на трудовото право на генералния директор? За какви последствия това може да доведе?

Проблем номер 2

Според Петров, студент, основните принципи на трудовото законодателство, посочени в член 2 от Кодекса на труда, - клон принципи на трудовото законодателство.

Дали студент права Петров? За какви принципи включват основните принципи на трудовото законодателство?

Задача номер 3

При сключването на трудовия договор на работата в Москва в американската организация Николаев беше казал, че няма да прилага условията на социалното осигуряване.

Е, базирани в САЩ правата?

Вариант 27:

Проблем номер 1

колективен трудов договор аграрно-промишлен комплекс "Sunrise" се предвижда, че заплатите се изплащат в брой веднъж годишно след окончателното изчисляване на печалбата и загубата. До този момент, работниците имат право да предписват въз основа на изявленията за сено, слама, фураж и други селскостопански продукти, за сметка на бъдещата заплата. Продукти служители AIC освободени по цени на едро.

Прецени законосъобразността на включването в колективния трудов договор за ваканционни продукти на цени на едро.

Проблем номер 2

Вътрешните правила на АД санкции "Зима" за нарушение на трудовата дисциплина: за закъснение за работа, наказанието е 5% от средните доходи за отсъствия - 30% от средните доходи. Електротехник Иванов, който позволи на кръшкане, обжалва пред комисията за обединение на търговията, декларация за намаляване на наказанието до 20%, защото той знае, че повече от 20% от заплатите не могат да се приспаднат.

Какви са действията на синдиката?

Задача номер 3

Служителят ще бъдат съкратени през януари 2008 г. В този случай работодателят не изисква служител изработване последните два месеца. Следователно, фирмата трябва да му даде допълнителна компенсация в размер на два месеца средните доходи. За няколко месеца трябва да се изчислява средната работна заплата?

Вариант 28:

Проблем номер 1

Счетоводител Kosarev по време на подготовката на тримесечния доклад за седмицата всеки ден, за да останат на работа до 21 часа. Когато тя попита ръководството да й плати 15 часа извънреден труд, заместник-директор на да плащат извънреден труд за икономиката е намалял като счетоводител Kosarev се забави по време на работа по своя собствена инициатива, за да за я доведе да работят извънредно, не се публикуват. Как плаща извънреден труд?

Дали това плащане да се обработват Kosareva счетоводител?

Проблем номер 2

В резултат на забавеното плащане на заплати в продължение на 20 дни Програмист Смирнов, ръководител на предупреждението на отдел писмено, той спира работата и не идват на работа през седмицата. По това време, той се обърна към съда за възстановяване на индексиране на заплатите с инфлацията, обезщетение за морални щети и изплащане на временното спиране на работата.

Какво решение трябва да бъде взето до съд? Право, ако програмистът не ходят на работа по време на периода на спиране на работа?

Задача номер 3

LLC "Berth" Правилникът за заплати, определени, че заплатите трябва да бъдат равни на минималната работна заплата и бонуси, премии и надбавки, съставляват 70% от заплатата.

Озаглавен е търговска организация, за да се установи възнаграждение по този начин?

Вариант 29:

Проблем номер 1

Работник реши да прекъсне почивката си за грижи за децата до 3 години, за да отида на работа и отиде да напусне обучение (във връзка с получаването на висше образование чрез кореспонденция за първи път).

Дали служител има право на платен отпуск образователна?

Проблем номер 2

Работодателят отказва позовавайки се на вътрешни разпоредби и член 119 от Кодекса на труда предвиждат отпускът служител за ненормиран работен ден и компенсирани за обработка на плащането за извънреден труд.

В съответствие с член 101 от Кодекса на труда в правилата на вътрешни правила за труд е установена в списъка на позициите на служители с ненормиран работен ден и определен вида на компенсация.

дали действията на работодателя легитимна?

Задача номер 3

Работодател с позоваване на вътрешните правила и член 119 от Кодекса на труда работникът или служителят отказва да предостави отпуск за ненормиран работен ден като служител не е необходимо да се работи в условията на ненормиран работен ден.

В съответствие с член 101 от Кодекса на труда в правилата на вътрешни правила за труд е определен списък на позициите на служители с ненормиран работен ден, който съдържа заеманата от работника или служителя.

дали действията на работодателя легитимна?

Вариант 30:

Проблем номер 1

Студентски отдел вечер е бил нает в FSUE. Една година по-късно, той организира и поведе синдикална организация на фирмата. След това, работникът или служителят е бил многократно го дисциплинирани, и намалена заплата. Смятате правни гаранции лидери избират синдикални органи, не са освободени от производството работата на?

Беше ли по този начин е нарушил трудовото законодателство?

Проблем номер 2

Застрахователен агент Алексеев по препоръка на ръководителя на застрахователната компания да систематично да използва лично превозно средство за бизнес цели.

Дали той има право на обезщетение?

Задача номер 3

При проверка на професионалните права в здравеопазването в OJSC "Stroykontruktsiya" упълномощени от защита на организация на труда в Съюза разкри липсата на инструкции по охрана на труда в магазина на бетонови изделия, както и липсата на информация в дневника на първоначално обучение по безопасност за заетост, както е официален акт ,

Кой от "строителни елементи" на длъжностни лица трябва да бъдат държани отговорни и как? Можем ли да помисли за нарушенията на дълг и липсата на липса на инструкция инструкция?

Вариант 31:

задача №1

При сключването на колективния трудов договор, от представители на Комитета за синдикална поиска да осигури издаването на допълнителен защитно облекло за водопроводчици, защото гащеризони, носени преди крайния срок, както и осигуряване на топла открито облекло за работниците, които са задължени да извършват тази дейност, в случай на произшествия на улицата.

Независимо дали работодателят има право да се включи в колективния трудов договор гащеризони издаването на повече от набора от правителството на Русия?

Проблем номер 2

Turner Лебедев, докато по време на работа в пияно състояние, е бил сериозно ранен ръце. Когато Комисията за разследване на произшествия заяви във формата на Н-1, което е причината за инцидента не е виновно поведение на работника. В тази връзка, директорът издава заповед за обявяване на работната порицание и пълно изтегляне на заплащането й за отпуск по болест поради травма.

дали действията на работодателя легитимна?

Задача номер 3

При кандидатстване за работа директор на непълно работно време на персонала попита Иванов да донесе със следните документи: паспорт, удостоверение за образование, копие от трудов стаж, заверени от печата на организацията, където той работи по основната работа. Искането е мотивирано от факта, че копие на работната книга ще служи като доказателство за основната работа.

Дайте правна оценка на действията на директора на човешките ресурси.

Вариант 32:

Проблем номер 1

Ръководител на организацията осъжда да заплати на служител ваканция-част-от 20% храната, а останалите - на пари. Служителят реши да оспори решението на работодателя, но той е казал, че трудовото законодателство предоставя на работодателя и право на платен отпуск плуралистична.

дали действията на съответния работодател трудовото законодателство?

Проблем номер 2

Компанията, реорганизация на структурата си, намалява персонала си от параграф 2 на чл. 81 от Кодекса на труда. По отношение на служителите на пълно работно време са изпълнени изискванията на членове 178 и 180 от Кодекса на труда и на плуралисти са били уволнени без предупреждение и без никаква парична компенсация.

дали действията на работодателя легитимна?

Задача номер 3

С служителят е имал трудов договор за отдел работа Продавач на битова химия, при условие, че тя ще бъде по време на работния ден, за да се включат в парични сделки поведението. В заповедта, адвоката, който получава на компанията, беше заявено, че един служител, нает за вътрешна част на приказки. Е украсена служител да работи?

Вариант 33:

Проблем номер 1

Михайлов, който 10-ти февруари 2006 щеше да навърши 18 години, е написал писмо до го дари годишен отпуск с плати за последната година работа с 1 февруари 2006 продължителността на 31 календарни дни. Въпреки това, в отдела за персонала той обясни, че като го оставя вече не слагам, защото след няколко дни тя става един възрастен.

Правилно ли е да се обясни на отдел персонал, данните за непълнолетни Михайлов?

Проблем номер 2

Поради забавянето на изплащането на заплатите за повече от 15 дни работници обръщат магазин, са били уведомени писмено до директора на завода, спряно изпълнението на техните задължения. Директор обжалва пред съда за признаване на стачката завъртане магазин незаконно, тъй като работниците не провеждат по съгласуване от нарушени нормите на Кодекса на труда относно процедурата за уреждане на колективен трудов спор.

Какво решение трябва да се изправи пред съда?

Проблем №3

Turner Миронов бе повикан в армията от 26 юни 2008. На негово място бе приет Sevastyanov.V връзка с демобилизацията на лошо здравословно състояние, Смирнов се върна в завода и поиска от предишната му работа. Администрацията му позволи в това, позовавайки се на факта, че приета на негово място Севастиянов се справят с тяхната obyazannostyami.Voprosy: 1, дали прилагането на законите на провал в възстанови обратно на работа в бившия мястото на Смирнов? 2: Как да разрешат спора?

Вариант 34:

задача №1

Водачът на флота ATC Николаев, шофиране в нетрезво състояние е извършил пътнотранспортно произшествие, е починал в резултат на едно лице. По отношение на Николаев преследвано.

ремонт на автомобили за флоти струва 10 хил. рубли.

Да Николаев длъжна да възстанови разходите за ремонта?

Проблем номер 2

Вътрешните правила на АД санкции "Зима" за нарушение на трудовата дисциплина: за закъснение за работа, наказанието е 5% от средните доходи за отсъствия - 30% от средните доходи. Електротехник Иванов, който позволи на кръшкане, обжалва пред комисията за обединение на търговията, декларация за намаляване на наказанието до 20%, защото той знае, че повече от 20% от заплатите не могат да се приспаднат.

Какви са действията на синдиката?

Задача номер 3

Служителите на фирмата често работят извънредно. Ръководител на организацията попита служителите да даде писмено съгласие за привличането да работят извънредно веднъж месечно предварително.

Е ръководител на трудовото законодателство, моля?

Вариант 35:

Проблем номер 1

Икономист Николаев, след като е научила от малка обява в местен вестник, че фабриката, разположена в друг град, трябва във вътрешния правилник на АД санкции "Зима" за нарушение на трудовата дисциплина:, че е закъснял за работа, наказанието е 5% от средните доходи за отсъствия - 30% от средните доходи. Електротехник Иванов, който позволи на кръшкане, обжалва пред комисията за обединение на търговията, декларация за намаляване на наказанието до 20%, защото той знае, че повече от 20% от заплатите не могат да се приспаднат.

Какви са действията на синдиката?

Проблем номер 2

С служителят е сключил трудов договор с изпитателен срок от 3 ноември до 3ти декември 2007 Работодателят счита, че работникът или служителят не е преминал изпитването, и 01 Декември 2007 подава писмено уведомление за неговата оставка като провали на теста. Служителят отказал да го подпише, тогава работодателят е направил акта на отказ и 3 Декември 2007 отхвърлена служителя.

Правилно ли е да се уволнението на служител?

Задача номер 3

Комитетът за синдикална на АД "Stroydetal" при проверка на изпълнението на колективния трудов договор през изминалата година установи, че почти никой от събитието за защита, предвидено в колективния трудов договор, не е изпълнено. По време на тези дейности работодателят е отговорен главен инженер на централата. Профсъюзите поискаха освобождаването на главния инженер от поста си. Но режисьорът каза, че той е добър професионалист, така че исканията на директора на синдикат не може да изпълнява.

Какви са правомощията на синдикатите в упражняването на контрол за спазване на трудовото законодателство, за състоянието на условията на труд и безопасност?

Вариант 36:

Проблем номер 1

Ръководител на универсални магазини (отрасли) "детски свят" Бобров беше уволнен дирекция отдел на иск 7st81 TC поради 48000rub на недостиг, който е открит по време на одита Бобров Division възстановени установен недостиг и поиска администрацията да поиска възстановяване отказал, Бобров отиде в съда на незаконността на уволнението й, на въпроса дали уволнението Bobrova правен?

Какво решение ще съда?

Проблем номер 2

Student 4-годишно редовно обучение в правна академия Лазарев свободно време реших да си намеря работа в строителна фирма. От записа на заетостта в Лазарев не е бил в отдел персонал на своя издаден и завършена работа книга.

Лазарев се обърна към водещите защитник академия с въпроса: "Дали студент работата там редовно обучение в свободното си време, работа на непълно работно време, ако студентът е украсена за работната книга?"
Необходимо е да се предоставят правни консултации и Лазар, че статия.

Задача номер 3

Ключар 5 Vikhrov заустване заповед на директора беше прехвърлена от работилницата в Заседателната зала на водопроводни работа, обвинен в 4-цифрен, се дължи на намаляване на обема на работа в магазина на машината. Vikhrov на трансфер отказва и помоли да му дам ключар работа 5-ти клас. След две седмици, през което време той не можеше да си намерят друга работа, уволнен Vihrova на иск. 7, чл. 77 от Кодекса на труда. Vikhrov обжалва в съда, за да го възстанови в предишната си работа, и срок за плащане на принудително безделие.
Какво решение трябва да бъде взето до съд?

Вариант 37:

Проблем номер 1

При сключването на колективен трудов договор директор на "Vympel" предлагат не за повишаване на заплатите за нощен труд и нощните смени, за да спаси фонд работна заплата и произвежда намаляване на персонала. Работническите организации, подкрепяни от директора, като искаме да запазим работата. Представителят на избран синдикален орган заяви, че подобна разпоредба на колективния трудов договор би било в противоречие с трудовото законодателство и да го включи в колективния трудов договор не може да бъде.

Дайте правна оценка на ситуацията.

Проблем номер 2

Изпълнителният орган на държавната власт на Федерацията приет нормативен юридически акт, който увеличава плащане за уволнение на работниците и служителите в сравнение с федерално ниво.

Може предмет на федерацията да вземат решения, които подобряват положението на работниците?

Задача номер 3

Citizen Русия Потапов отиде в чужбина за постоянно пребиваване, и стигна до заключението, че съществува трудово договор с чуждестранен филиал на руската организация.

Какво трудовото законодателство се прилага за Потапов?

Вариант 38:

Проблем номер 1

Според студента Семенова, източници на трудовото право също така правила на Руската федерация и на съдебната практика на Конституционния съд.

Могат ли те да бъдат включени в източниците на система на трудовото законодателство на Русия?

Проблем номер 2

Председател на рецепция комисия на университета през февруари 2006 г., адресирано до ректора на изявление на компенсацията за подмяна на Вашата ваканция в брой, тъй като той не се е възползвал ваканция си през 1996 г., т.е. десет години. University Management обясни, че частично да заменят своя продължителен празник институция има право само от 2003 г. насам, и за последен път той е трябвало да прекара дни на почивка на вноски. Се изплаща за всяко неизползвано време почивка, той може да получи само когато уволнение.

Да се ​​оцени валидността на обяснения на ръководството на университета.

Задача номер 3

Въз основа на Борда на директорите на Москва на "Старт" в клона, разположени в района на Москва, проведено намаляване на броя на работниците. Две от отхвърлена, като се има предвид неговото уволнение незаконно, обжалва в съда срещу клон на възстановяването им по време на работа. Въпреки това, съдията ги отрече в която извършва вземането, като обясни, че клонът на юридическо лице не е необходимо да се обърне към съда на мястото на регистрация на "Старт".

Кой в този случай е на работодателя, и защо?