КАТЕГОРИИ:


Анализ на състоянието на стрес при порции
Строителство диаграми вътрешни фактори на мощността.

Произведени от напречните сечения на порции. Знакът е показано на задачите, 1, 2, 3. Дизайнът на веригата отсека за всяка от четирите секции на рамката е показано на фиг. 7.4-7.7.

Порция AB: 0≤ Z ≤1 m. , когато , когато m KN · m; ; ; ; , кН; ,

Фиг. 7.4. Изчислено диаграма до отрязаната част на сегмента AB

Раздел BC: 0≤ h≤1,5 м. , кН m; ; , когато когато m кН m; ; , кН; ,

Фиг. 7.5. Дизайн схема оставил нарязани на раздел пр.н.е.

част ЕС: 0 ≤ Z ≤ 1 m. , когато , когато m кН m; , когато когато m кН m; ; , кН; , кН; ,

Фиг. 7.6. Схемата за проектиране на далечния изрезката на територията на ЕС

Сегмент BC: 0 ≤ h≤ 2 m. , кН m; , кН m; когато кН т, с m кН m; , кН; , кН; ,

Фиг. 7.7. Дизайн схема остави една рана на CD сайт

Резултатите от изчисленията и конструирани Схеми вътрешните фактори мощност Стрес анализ на порции (раздел.).

маса

много Макс стойност вътр. фактор на мощността Преглед на състоянието на стрес
AB М х = 20 кН m Q = Y - 20 кН плосък напречен завой
пр.н.е. М х = 20 кН m M Z = - 30 кН m Q = Y - 20 кН огъване и усукване
ЕО М х = - 40 кН m M у = 40 кН m Q х Q = 40 кН кН у = -40 наклонена огъване
CD М х = - 20 кН m M у = 40 кН m M Z = - 150 кН m Q Y = - 60 кН N = - 40 кН комплекс резистентност (наклонена огъване и усукване и компресия)