КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Информация за средния период изчисление печалба за изчисляване на обезщетения
Форма на удостоверение за среден период изчисление печалба

Формулярът за кандидатстване за регистрация на допълнителен отпуск по майчинство

Формулярът за кандидатстване за регистрация на родителски отпуск

приложение

Формуляр за кандидатстване за подмяна години

Формулярът за кандидатстване за преизчисляване, отпуснати му квоти

_______________________________________________________________ позиция гл. Счетоводство, име подразделение _______________________________________________________________ име, инициали гл. Счетоводител на ____________________________________________________________ фамилия, име и презиме _______________________________________________________________ положение, професия _______________________________________________________________ име разделение _______________________________________________________________ брой на служителите _______________________________________________________________ щифт (клетки) телефона __________________________

Поради факта, че в две календарни години, предхождащи годината на настъпване на застрахователното събитие, е бил в отпуск по майчинство (и (или) оставя да се грижи за дете), аз ви питам за изчисляване на средните доходи през 20 ___ г замени 20__. 20 ___ г , Предишната 20__., 20__. календарни години (календарна година), при условие, че това ще се увеличи в полза.

При изчисляване на искането за използване на данните референтен номер от ______ _______________ 20__., Съдържащ информация за доходите за 20 ___, ___ годината двадесет години, предхождащи годината на настъпване на застрахователното събитие.

Поискайте да ги използва референтен номер ______ от _________ при изчисляването на следващите застрахователни искове.

__________________ _________________

Дата Подпис

приложение 4

_______________________________________________________________

позиция на работодател

_______________________________________________________________

фамилия, инициали на работодателя

от ____________________________________________________________

фамилия, име, презиме

_______________________________________________________________

офис, професия

_______________________________________________________________

име дивизия

_______________________________________________________________

брой на служителите

_______________________________________________________________

контакт (клетки) телефона __________________________

приложение

Въз основа на Кодекса на труда st.255 попитам ме пусне и отпуск по майчинство от _________ до __________.Аз приложени:

1. Leaf нетрудоспособност и майчинство.

2. Удостоверение за регистрация в началото на бременността от лечебното заведение.

________________________________________________________________

дата

________________________________________________________________

подпис

СПОРАЗУМЯХА:

Ръководител на структурно звено _____________________________________________

подпис

Приложение 5

_______________________________________________________________

позиция на работодател

_______________________________________________________________

фамилия, инициали на работодателя

от ____________________________________________________________

фамилия, име, презиме

_______________________________________________________________

офис, професия

_______________________________________________________________

име дивизия

_______________________________________________________________

брой на служителите

_______________________________________________________________

контакт (клетки) телефона __________________________

приложение

Въз основа на st.255 LC RF Моля, дайте ми допълнителен отпуск по майчинство от _________ до __________.

Аз приложени:

1. Leaf нетрудоспособност и майчинство.

________________________________________________________________

дата

________________________________________________________________

подпис

СПОРАЗУМЯХА:

Ръководител на структурно звено _____________________________________________

подпис


приложение 6

До: ___________________________________________________________

фамилия, име, презиме

_______________________________________________________________

офис, професия

_______________________________________________________________

име дивизия

_______________________________________________________________

брой на служителите

При определяне на база srednegozarabotka изчисление 20 ______ г. ______ и 20гр.

Размерът на средния доход за текущия период е в размер на ______________

(____________________________________________________________________)

Брой календарни дни, попадащи в периода, за който са взети под внимание заплати ___________.

__________________ _______________ ___________

Позиция датата на подписване

* Отчет е счетоводител в подготовка на документи за надбавката за цел за детето се грижи до 1,5 години, както и подготовката на документи за преизчисляване на обезщетения.

приложение 7