Edu Doc

КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Преводи и движение, уволнение на служителите Page 3
а) отсъствието, т.е. отсъствия без уважителна причина за целия работен ден (промяна), независимо от неговата продължителност (я) и отсъствие от работа без уважителни причини за повече от четири часа през деня (смени);

б) появата на служител по време на работа (на работното място или на територията на организацията - работодателят или съоръжение, където работодател от името на един служител трябва да изпълнява работните функции) в състояние на алкохолни, наркотични или други токсични вещества;

в) разкриване на тайни защитени от закона (състояние, търговски, официален и други), който стана известен на служителя във връзка с изпълнението на задълженията му за работа, включително и разкриването на лична информация на друг служител;

ж) извършване на кражба на работното място (включително малки) на другите собственост, незаконно присвояване, умишлено унищожаване или повреда на устройството влезе в сила на съдебно решение или заповед на съдия, тялото, или служителя, упълномощен да разглежда случаи на административни нарушения;

д) набор комисия за защита на труда или упълномощено охрана на труда нарушение на изискванията за защита на работниците, ако такова нарушение довело до тежки последствия (инцидент на производство, аварии, бедствия) или създава реална заплаха от такива последствия;

7) извършването на неправомерни действия на работниците и служителите, които пряко служат на паричните и стоковите стойности, ако тези действия водят до загуба на доверие от страна на работодателя;

7.1) мерки Неприемането на служителите с цел предотвратяване или разрешаване на конфликти на интереси, които е страна, да представи или подаване на непълна или неточна информация за своите приходи, разходи, активи и пасиви на материалната природа, или да подадете или подаване на умишлено непълна или подвеждаща информация за доходите, разходите, собственост и пасивите на материалната природа на техния съпруг (съпруга) и малки деца, на откриването (наличност) на сметки (депозити), съхранение в брой enezhnyh ресурси и ценности в чуждестранни банки, намиращи се извън Руската федерация, собствеността и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти на служителя, неговия съпруг (съпруга) и малки деца, в случаите, предвидени в този кодекс, други федерални закони, нормативни правни актове на президента на Руската федерация и Руската федерация, ако тези действия да доведат до загуба на доверие на работника или служителя от работодателя;8) играят работника изпълнение на образователни функции неморално акт несъвместимо с продължаването на тази работа, [2]

9) приемане на необосновано решение на ръководителя на организацията (клон, представителен офис), неговите заместници и главния счетоводител, довело до нарушение на опазване собственост, неправилно използване на другата си или увреждане на имуществото на организацията;

10) единичен грубо нарушение на ръководителя на организацията (клон, представителен офис), неговите заместници на техните задължения;

11) представителство на служителя от работодателя на фалшиви документи при сключване на трудов договор;

12) (отм във връзка с приемането на Федералния закон от 30.06.2006 брой 90-ФЗ);

13) в случаите, предвидени в трудовия договор с ръководителя на организацията, членовете на колегиални изпълнителен орган

В допълнение към това, може да има, както е предвидено от претенция 14, част 1 на чл. 81 и други признаци, установени в ТС и други федерални закони. По този начин, чл. 288 TC се посочва, че в допълнение към основанията, предвидени от TC и други федерални закони, трудов договор, сключен за неопределен период от време с човек, работещ в комбинация, то може да бъде спряно в случай на наемане на работник или служител, за които тази работа ще бъде от ключово значение, тъй като работодателят писмено предупреждение на лицето, не по-късно от две седмици преди прекратяването на трудовия договор.

Трудови договори с работниците и служителите, работещи на работодателя - физическо лице или служител на религиозна организация може да се прекрати на основанията, предвидени в трудовия договор (членове 307 и 347 КТ).

Допълнителни причини, предвидени за прекратяване на трудов договор с педагогически служителя: 1) се повтаря в рамките на една година от грубо нарушение на устава на учебното заведение; 2) приложение, включително едно време, методи на обучение, свързани с физическото и (или) психическо насилие срещу лицето на ученици, студенти; 3) достигане на възрастовата граница за подмяна на съответната позиция на ректор, заместник-ректор, ръководител на клон (институт) на държавно или общинско учебно заведение; 4) невъзможност да се избира, за да оспори поста на научно-преподавателския състав или изтичането на срока на изборите на конкурса.

Основания за прекратяване на работата в представителство на Руската федерация в чужбина, предвидени елемент. 341 TC RF. В допълнение към крайния срок в посока на работника или служителя до съответния федерален орган на изпълнителната власт или обществена институция на Руската федерация или да сключи с него временен трудов договор, работа в мисията на Руската федерация в чужбина може да бъде прекратен рано в следните случаи: 1) извънредна ситуация в приемащата страна; 2) персона нон грата обява работник или получаване на уведомлението от страна на компетентните органи на приемащата страна за нейната неприемливост в приемащата страна; 3) намаляване на квотата дипломатически или техническия персонал на мисията; 4) несъответствие с практики на служителите и законите на страната домакин, както и общоприетите норми на поведение и морал; 5) служител неспазване Предполага се при сключване на задълженията за трудов договор, за да се гарантира спазването на членовете на семейството му от законите на страната домакин, общоприетите норми на поведение и морал, както и резиденцията на действащите правила на територията на мисията; 6) единичен грубо нарушение на трудовите задължения, както и на изискванията за сигурност, с което работникът или служителят е бил запознати с трудовия договор; 7) временна нетрудоспособност за период от повече от две mesyatsevpodryad или наличие на заболяване, предотвратяване на работа в чужбина, според списъка на болестите, одобрени по реда, установен от Министерския съвет.

Отхвърляне на работниците, които не са в състояние да ги изпрати на работа в чужбина федералния орган на изпълнителната власт или правителството на Руската федерация трябва, произведени при прекратяване на работата в представителство на Руската федерация в чужбина в една от тези седем бази, в съответствие с параграф. 2 ч. 1 супена лъжица , 77 TC. Уволнението на работниците в състава на тези органи и на агенцията се извършва на основанията, предвидени в Кодекса на труда и други федерални закони.

В заповедта за уволнение от работодателя се определя от ч. 2 супени лъжици. 82 LC RF. Тя се крие във факта, че уволнението на работници, които са синдикални членове, в съответствие с претенции. 2, 3 и 5 часа. 1 супена лъжица. 81 TC отчитайки мотивирано становище на избран орган на първичната синдикална организация на организацията.

Счетоводното третиране на мотивирано становище на избран орган на организацията на първичната синдикат, установен в st.373 TK. Когато вземането на решение за възможно прекратяване на трудовия договор, в съответствие с базите с един служител, който е член на синдикална организация, работодателят изпраща на избран орган на първичната синдикална организация на проекта на заповед, както и копия от документи, които са в основата на това решение.

Изборен орган на организацията основната синдикална в срок от седем работни дни от датата на получаване на проекта на заповед и копия на документи се разглежда въпроса и представя своето обосновано становище на работодателя в писмена форма. Становището не е подадена в срок от седем дни, работодателят не се счита.

Ако изборен орган на първична синдикална организация изрази несъгласие с предложеното решение на работодателя, той прекарва три дни, прекарани с работодателя или негов представител, допълнителни консултации, резултатите от които се записват в протокола. Ако няма общо съгласие за резултатите от консултациите на работодателя след десет работни дни, считано от датата на избран орган на първичната синдикална организация на проекта на заповед, както и копия от документите, има право да вземе окончателното решение, което може да се обжалва пред съответния държавен инспектората на труда. Това в рамките на десет дни от датата на получаване на жалба (заявление) обмисля уволнението и ако се установи незаконно работодател дава задължителни указания за възстановяване на работника или служителя да работи с плащане на принудително бездействие.

Спазването на горната процедура не лишава работника или служителя от неговия или представляващи интересите на избран орган на първичната синдикална организация от правото да обжалва уволнението директно в съда, а работодателят - да обжалва заповед на Държавната инспекция по труда.

Работодателят има право да прекрати трудовия договор не по-късно от един месец от датата на получаване на мотивирано становище на избран синдикален орган. През този период, на работника или служителя не се сумира периодите на временна неработоспособност, в отпуск и други периоди на отсъствие на работника или служителя, когато е на работното място (позиция) е запазена за тях.

В установения ред, продиктувано от желанието на законодателя да се ускори процедурата за решаване на въпроса за законността на уволнението на работника или служителя от работодателя, трябва, обаче, да не признават съответните конституционни изисквания на разделение на властите. В този случай, на изпълнителния орган, Държавната инспекция по труда, която действително се изпълнява съдебни функции. Очевидно е, че би било по-правилно да се използва вътрешен опит ускорение от случаите за законността на уволнението, натрупан в страната ни през годините на НЕП, когато са били създадени по специална сесия на народните трудови съдилища, които в най-кратък срок за решаване на много трудови спорове.

Трудовият договор може да бъде прекратен по инициатива на не само на своята партия, но поради обстоятелства извън контрола на страните. Те включват чл. 83 TC включват: 1) повикване на работника или служителя за военна служба или да го представи го замени с алтернативна военна служба се извършва уволнение с изплащане на обезщетение в размер на две седмици средните доходи; 2) възстановяване на работника или служителя, извършвана преди това тази работа, с решение на Държавната инспекция по труда или съда. Прекратяване на трудов договор на това основание е позволено, ако не е възможно да се прехвърлят на служител на своето съгласие за друга работа. В този случай, на работника или служителя се изплаща обезщетение, равно на две седмици средните доходи; 3) не-избиране на поста; 4) осъждане на служител на санкция, изключва продължаването на предишната работа, в съответствие с присъдата на съда, който влезе в сила; 5) признаването на служител напълно забранено според медицинското становище, издадено по реда, предписан от федерални закони и други нормативни правни актове на Руската федерация; 6) смърт на работника или служителя или на работодателя - физическо лице, както и признаването от съда служител или работодател - физическо лице мъртви или липсва; 7) обидни извънредни обстоятелства, които не позволяват продължаване на трудовото правоотношение (война, катастрофа, природни бедствия, големи аварии, епидемии и други извънредни ситуации), ако този факт се признава решението на руското правителство или публични органи на предмета на Руската федерация. 8) окачване или друго административно наказание, изключващо възможността за изпълнение на отговорностите на служителите за трудов договор; 9) изтичане, спирането за период от повече от два месеца, или лишаване от служителя на особено право (лиценз, право да се управлява моторно превозно средство, право да носят оръжие, други специални права), в съответствие с федералните закони и други нормативни актове на Руската федерация, ако е на тя води до невъзможността на задълженията на наетите лица по трудов договор; 10) прекратяване на достъпа до държавна тайна, ако свършат работата изисква такъв достъп; 11) премахване на съдебното решение или отмяната (неприложимост) от решението на държавната инспекция по труда за възстановяване на служител по време на работа; 12) с което общият брой на служителите, които са чуждестранни граждани или лица без гражданство, в съответствие с допустимото делът на тези работници, установени от руското правителство да работодатели, заети на територията на Руската федерация на някои икономически дейности.

Прекратяване на трудов договор на основанията, посочени параграфи. 2, 8, 9 или 10 се допуска, ако е невъзможно да се прехвърлят на служител на писмено съгласието си за друга достъпна за работа на работодателя (като свободна позиция или работа, отговаряща на квалификацията на работниците и освободи по-ниска позиция или платена работа), служителят може да изпълнява с Като се има предвид здравословното му състояние. В този случай, работодателят е длъжен да предложи на работника или служителя всички отговарят на тези изисквания на разположение на свободните работни места към него в района. За да се предлагат работни места в други райони работодателят трябва, ако това е предвидено в колективния трудов договор, споразуменията, трудов договор.

Чл. TC 84 се предвижда, че трудовият договор се прекратява в резултат на нарушение на Кодекса на труда или друг федерален закон, правилник за неговото заключение (параграф 11, част 1 от член 77 TC ..) Ако нарушението на тези правила се изключи възможността за по-нататъшна работа в следните случаи: трудов договор в нарушение присъда на лишаване от конкретно лице от правото да заемат определени позиции или да участват в някои дейности; трудов договор за извършване на работа противопоказано за това лице по здравословни причини, в съответствие с медицинско удостоверение, издадено в съответствие с процедурата, установена с федерални закони и други нормативни правни актове на Руската федерация; липса на документ за образуване, ако изпълнението на работата се изискват специални знания в съответствие с Федералния закон или друг нормативен нормативен акт; трудов договор в нарушение на съдията решение, орган, или длъжностно лице, упълномощено да разгледат случаите на административни нарушения, дисквалификацията или друга административна наказание, което изключва възможността за задълженията на наетите лица по трудов договор; в други случаи, предвидени от федерални закони. В този случай, прекратяването на трудовия договор се прави, ако не е възможно да се прехвърлят на служител на писмено съгласието си за друга достъпна за работа на работодателя, работникът или служителят може да изпълнява, като се вземе предвид здравословното му състояние. В този случай, работодателят е длъжен да предложи на работника или служителя всички отговарят на тези изисквания на разположение на свободните работни места към него в района. Ако нарушение на правилата на трудовия договор позволи не по вина на работника или служителя работодателят заплаща на работника или служителя обезщетение в размер на средните месечни доходи.

Прекратяване на трудов договор е издал заповед (инструкция) на работодателя. Със заповедта (инструкция) на работодателя да прекрати договор работник по заетостта трябва да бъде запознат с ръка. По искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му даде надлежно заверено копие от заповед (инструкция). Когато поръчката (ред) за прекратяване на трудовия договор не могат да бъдат доведени до знанието на работника или служителя, отказва да го прочете на ръка, на запис е направен по поръчка (инструкции).

Ден на прекратяване на трудовия договор, във всички случаи, е в последния ден на работника, освен в случаите, когато работникът или служителят всъщност не работи, но за него, в съответствие с Кодекса на труда или друг федерален закон, остава на работното място (позиция). В деня на прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да даде работа запис служител и го направи сметка в съответствие с чл. 140 TC RF. По писмено искане на работника или служителя и работодателя е задължен да издаде на него надлежно заверени копия на документите, свързани с работата.

Заетостта записи за основата и причината за прекратяване на трудовия договор, трябва да са в пълно съответствие с текста от Кодекса на труда или друг федерален закон и по отношение на статията, част от статия параграф от Кодекса на труда или друг федерален закон. Неприемливо формулировка на основанията и причините за уволнение не, обхваната от ТС или други федерални закони, като например разпадането на уволнен операцията, уволнен за неизпълнение на заповеди на ръководството на организацията, уволнен за безотговорно отношение към задълженията и т.н.

В случай, че в деня на прекратяване на трудовия договор, за да се даде работа на служителите запис не може да се дължи на липсата на или отказ от получаването му, работодателят трябва да изпрати на работника или служителя известие да се яви за труда си карта или да даде съгласие за изпращането му по пощата. От датата на уведомлението от страна на работодателя е освободен от отговорност за забавянето на издаването на работната книга. Работодателят не носи отговорност за забавянето на издаването на трудов стаж в случай на несъответствие между последния ден от регистрация в деня на прекратяване на трудовото правоотношение с уволнението на служител на основанията, предвидени ченге. "А" стр. 6 ч. 1 супена лъжица. 81 или стр. 4 ч. 1 супена лъжица. TC 83, и освобождаване на жените, продължителност на трудовия договор, който беше удължен до края на бременността, в съответствие с част. 2, чл. 261 TC RF.

По писмено искане на работника или служителя, който е бил на работа книга след уволнението, работодателят трябва да й се даде не по-късно от три работни дни, считано от датата на служителя. По писмено искане на работодателя също е длъжен в определения срок, за да се даде на работника или служителя копие от документите, свързани с работата (копие от заповедта по заетостта, поръчки за прехвърляне на друга работа, на заповедта за уволнение от работа, екстракти от работната книга, сертификат за заплата, период на работа за работодател и др.). Копия на документи трябва да бъдат сертифицирани и издадени подходящо обезщетение на работниците.

За нарушение на правилата за получаване, обработване и защита на личните данни, което носи юридическа отговорност. Извършителите са обект на дисциплинарни, административни, гражданска или наказателна отговорност в съответствие с федералните закони.