КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

А) правоприлагащите органи
A) в процедурата по жалба

A) на ищеца

А) адвокати

B) отговарящият

A) на ищеца

A) съдебномедицински доказателства

B) отговарящият

A) на ищеца

C) председателят на магистратите

А) правоприлагащите органи

Б) спортни организации

C) жилищни власти

D) Институт власти

44. Жалбите срещу решения на магистрати направени:

A) в Районния съд

Б) в Районен съд

D) до Върховния съд

45. Страните са в гражданския процес:

C) трето лице, независими претенции към предмета на спора

D) трето лице, без независими претенции към предмета на спора

46. Получена с помощта на процесуалните средства, предвидени от закона за доказване на доказателствата (информация, данни), въз основа на които съдът определя наличието или липсата на обстоятелства, които са от значение за правилното решаване на делото - е:

B) съда показанията на

C) държавна такса

D) данък

1. Една от страните в гражданското производство по отношение на правата, на които са възникнали по спора - са:

B) отговарящият

C) Attorney

D) на трето лице

2. Една от страните в гражданския процес, който участва в съда, за да се отговори във връзка с предположението, че той е нарушил правата на ищеца - е:

A) на ищеца

C) Attorney

D) на трето лице

3. Представители на съда могат да бъдат:

Б) следователи

C) прокурори

D) съдия

4. Една от страните в гражданското производство по отношение на правата, на които са възникнали по спора - са:

B) отговарящият

C) Attorney

D) на трето лице

51. В съответствие с Федералния закон "За основи на туристическата дейност в Руската федерация", туристът има право да:

A) необходима и надеждна информация относно правилата за влизане в страната (място) на временен престой, и ще остане там, за обичаите на местното население, религиозни обреди, светилища, паметници на природата, историята, културата и други обекти на туристическата шоу под специална защита, състоянието на околната среда на околната среда;

B) свобода на движение, свободен достъп до ресурсите на туризма на базата на страна (място) на временен престой на ограничителните мерки;

C) личната сигурност, техните потребителски права и запазването на тяхната собственост, безпрепятствен достъп до спешна медицинска помощ;

D) пиене на алкохол в забранени зони

52. В съответствие с действащото законодателство на туриста да реализират своите права, както следва:

Б) по реда на надзора на прокурора

C) в съда

D) в телефонен поръчка

53. Държавните органи, чиято основна функция е да защитава принципите на правовата държава, защитата на човешките права и свободи, борбата с престъпността - тя

Б) спортни организации

C) жилищни власти

D) Институт власти

54. Жалбите срещу решения на магистрати направени:

A) в Районния съд

Б) в Районен съд