КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Aрхитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология (7483) Биотехнология- (1457) Военно- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Държава- (451) Демография- 1065) Къща- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретение- (14524) Чужди езици (4268) Компютри- (17799) Арт- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Козметика- (55) Кулинария- (373) Култура- (8427) Лингвистика (374) Литература (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроене- (1700) Медицина- (12668) Управление- (24684) Механика- (15423) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Охрана на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligraphy- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструмент за производство- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) промишленост- (8706) Психология- ( 18388) Религия- (3217) Комуникация- (10668) Селско стопанство- (299) Социология (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финанси- (26596) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 ) - (1492) Ядрени технологии (1748)

Edu Doc - лекционен материал за студенти


Харесвате сайта?Споделете с FRIENDS))):

Радваме се, че сте посетили нашия сайт и се надяваме много, че ще бъде най-полезно за вас.Затова те направиха най-приятния дизайн, който смятаха за необходим.

Този сайт е създаден за студенти, така че се нарича Edu Doc Edu Doc .Той съдържа материали, които ще ви помогнат в ученето .


Студиата са лесни за използване

Трябва само: да въведете дума или фраза и да кликнете върху търсенето и ще получите стотици или хиляди страници от резултатите от търсенето!

Търсене в сайта:

Текущи статии:

 • Примери за текстове от журналистически стил - журналистически стил е стилът на вестниците, радиото, телевизията, рекламата, публичните изказвания.Понякога се нарича стил на масова комуникация.Основната цел на журналистическия стил е да повлияе на общественото съзнание ...
 • ОСНОВНИТЕ СЪБИТИЯ НА ПЪРВАТА РУСОВА РЕВОЛЮЦИЯ - Революцията от 1905-1907 г. В Русия: причини, основни политически сили, трудово и селско движение, антиправителствени демонстрации в армията ...
 • Писане на приказка - Посочете кои черти на характера най-не харесвате.Пред всяко качество или група от качества и черти на характера изготви и напиши портрет на човек ...
 • Диаграми на Ойлер-Вен - За да визуализират множества, английският математик Джон Вен (1834-1923) предложи използването на затворени фигури в равнината ...
 • Тема 2.5.Училища по здравеопазване - Постиженията на съвременната медицина могат да останат неизпълнени на практика, ако не се формират партньорства и истинско сътрудничество между лекаря и пациента ...
 • Видове разпореждания и санкции - Нормите на Специалния раздел на Наказателния кодекс се състоят от части, които са обозначени с арабски цифри 1, 2, 3 и т.н. В редица статии частите са разделени на параграфи с означението ...
 • Изследването на явлението електромагнитна индукция - Феноменът на електромагнитната индукция е появата на електрически ток в проводяща верига, която или се намира в променливо магнитно поле, или се движи в постоянно магнитно поле по такъв начин, че броят на магнитните индукционни линии, проникващи във веригата, се променя.
 • Видове правни норми - Нормативната норма съдържа предписания, които предоставят определени права, определят отговорностите, т.е.Тази разпоредба е от правен характер ...
 • Пример за описание по метода на словесния портрет - Само тези признаци, които се наблюдават, се описват с една снимка.Ако е известно ...
 • Основни икономически училища (теории) - Появата на знания за икономическите (икономическите) процеси се отнася до дълбока древност и по същество се свързва с възникването на индустриалната дейност на хората ...
 • ЛИЧНИ ПЕСНИ - народните текстове се състоят от многобройни и разнообразни песни, основното съдържание на които са преживявания, чувства, настроения - като цяло вътрешния свят на човека ...
 • Видове дейност на ТНК - Разширяване на разширяването, ТНК използват различни форми на овладяване на световния пазар.Тези форми до голяма степен се основават на договорни отношения и не са свързани с дяловото участие на други фирми ...
ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2019) година.Всички материали, представени на сайта, единствено с цел запознаване от страна на читателите и не преследват търговски цели или нарушаване на авторски права!Последно добавено
Генериране на страницата над: 0.001 сек.