КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

закононарушение
Вижте също:
 1. I. Изготвяне на протокол за административно нарушение 1 страница
 2. I. Изготвяне на протокол за административно нарушение 2 стр
 3. Започване на дело за административно нарушение
 4. Започване на административен случай
 5. Образуването на административно дело (административно разследване)
 6. Въпрос - 132 Започване на дело за административно нарушение.
 7. Въпрос - 135 Етап на разглеждането на делото за административно нарушение.
 8. Въпрос номер 72. Етап на образуване на делото за adm. престъпление.
 9. Въпрос номер 75. Етап на преразглеждане на случая на административно нарушение.
 10. Доказателствата в случай на административно нарушение. Източници на доказателства. Разликата от доказателства от техните източници.
 11. Ако престъплението е извършено от лице в състояние на крайна необходимост или необходима защита, процедурата в случай на административно нарушение
 12. Законният представител на лицето, по отношение на което се води производството в случай на административно нарушение, може да бъде

Относно отказа да се образува административен случай

ОПРЕДЕЛЯНЕ

Относно прехвърлянето на материали по делото под юрисдикция

ОПРЕДЕЛЯНЕ

За връщането на делото

ОПРЕДЕЛЯНЕ

"__" _______________ ___ час ___ минути __________________

място за съставяне

Аз, ______________________________________________________________,

(позиция, разделение, ранг, фамилия, инициали на лицето

упълномощено да разглежда случая)

След като разгледа материалите във връзка с административно нарушение, извършено от граждани __

Фамилно име _________________________________________________________

Име _________________________________________________________

Патронимик _________________________________________________________ _______________________, пребиваващ _________________________

(дата и място на раждане)

________ тел. ___________, работен ___________ тел. ______

"__" ___________ 201__ на __ час __ мин., чиято отговорност е предвидена в член ._________ от Кодекса за административните нарушения

намерено:

Наличност ___________________________________________________________

(основания за връщане на делото,

__________________________________________________________________.

липса на необходимите доказателства)

Водени от изкуството. 29.4 Административен кодекс,

ТВЪРДО:

1. Върнете протокола за административно нарушение и други материали по делото на органа, официален, който е написал протокола.

2. Отлагане на разглеждането на делото за административно нарушение № __

на __ час __ мин "__" ___________ 201__

__________________________________________________________________

(разделение, длъжност, фамилия, инициали на лицето, което е приел

разтвор)

"__" ____________ 201__ __________________

(Подпис)

Копие от полученото определение "__" ______ 201__, ____________________

(подпис на нарушителя)

"__" ___________ 201__ __________________

(подпис на нарушителя)

"__" _______________ ___ час ___ минути __________________

място за съставяне

Аз, ______________________________________________________________,

(позиция, разделение, ранг, фамилия, инициали на лицето

упълномощено да разглежда случая)

След като разгледа материалите във връзка с административно нарушение, извършено от граждани __

Фамилно име _________________________________________________________

Име _________________________________________________________

Патронимик _________________________________________________________ _______________________, пребиваващ _________________________(дата и място на раждане)

________ тел. ___________, работен ___________ тел. ______

"__" ___________ 201__ на __ час __ мин., чиято отговорност е предвидена в член ._________ от Кодекса за административните нарушения

намерено:

Наличност ___________________________________________________________

(основание за прехвърляне на материалите по случая

__________________________________________________________________.

относно компетентността)

Водени от изкуството. 29.4 Административен кодекс,

ТВЪРДО:

1. Да прехвърли протокола за административно нарушение и други материали по случая на ______________________________________________________.

(съд, орган, длъжностно лице, упълномощен

_____________________________________________________________________

разгледайте този случай)

__________________________________________________________________

(разделение, длъжност, фамилия, инициали на лицето, което е приел

разтвор)

"__" ____________ 201__ __________________

(Подпис)

Копие от полученото определение "__" ______ 201__, ____________________

(подпис на нарушителя)

"__" ___________ 201__ __________________

(подпис на нарушителя)

"__" _______________ ___ час ___ минути __________________

място за съставяне

Аз, ______________________________________________________________,

(позиция, разделение, ранг, фамилия, инициали на лицето

упълномощено да разглежда случая)

След като разгледа материалите във връзка с административно нарушение, извършено от граждани __

Фамилно име _________________________________________________________

Име _________________________________________________________

Патронимик _________________________________________________________ _______________________, пребиваващ _________________________

(дата и място на раждане)

________ тел. ___________, работен ___________ тел. ______

"__" ___________ 201__ на __ час __ мин., чиято отговорност е предвидена в член ._________ от Кодекса за административните нарушения

намерено:

Наличност ___________________________________________________________

(основания за отказ за образуване на производство

__________________________________________________________________.

за административно нарушение)

Водени от изкуството. 29.4 Административен кодекс,

ТВЪРДО:

1. Отказва да започне дело за административно нарушение поради следните причини: __________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. За решението за уведомяване ________________________________

(лице, тяло,

___________________________________________________________________

изпращане на материали, съобщение, изявление)

__________________________________________________________________

(разделение, длъжност, фамилия, инициали на лицето, което е приел

разтвор)

"__" ____________ 201__ __________________

(Подпис)


1 Bakhrakh D.N. Административно право на Русия: Учебник за университетите. 340. (Цитирано от: Bakhrakh D.N., Rossinski B.V., Starilov Yu.N., Административно право: Учебник за университетите, М.: Norma, 2004. стр. 369.).

1 Виж: член 2 и клауза 2 от член 8 от Федералния закон от 3 ноември 2006 г. № 174-ФЗ "относно автономните институции". // руски вестник. 2006. 8 ноември.

1 Виж: Указ на президента на Руската федерация от 23 юли 2003 г. № 824 "Мерки за провеждане на административна реформа през 2003-2004 г.". // SZ RF. 2003. N 30. Чл. 3046.

2 Цитирано от: Bakhrakh D.N., Rossinsky B.V., Starilov Yu.N. Административно право: Учебник за университетите. М.: Норма. 2004. стр. 369.

1 Виж: клаузи 2 и 3 от Постановление на правителството на Руската федерация от 11 ноември 2005 г. № 679 "за процедурата за разработване и приемане на административни правила за изпълнение на държавни функции и административни разпоредби за предоставяне на държавни услуги". // SZ RF, 2005, № 47, чл. 4933; 2007, № 50, чл. 6285.

2 Виж: Членове 1 и 3 от Постановление на президента на Руската федерация от 6 април 2004 г. № 490 "Относно администрацията на президента на Руската федерация" (изменено с Указ № 726 на президента на Руската федерация от 7 юни 2004 г.).

3 Виж: клаузи 1, 3 и 4 от Постановление на правителството на Руската федерация от 28 май 2004 г. № 256 "за одобряване на правилника за процедурата за завършване на алтернативно държавно управление". // руски вестник. 2004. 2 юни.

1 Вижте: Правно-енциклопедичен речник. Гл. Ед. АЙ Сухарев ; Ед. колона: ММ Boguslavsky, M.I. Trump, G.M. Минковски и други . - М.: Сови. Енциклопедия, 1984, p. 26, 189-190.

5 Виж: Член 1 от Федералния закон от 30 декември 2008 г. № 313-ФЗ "На одита". // руски вестник. 2008. 31 декември.

1 Виж: Федерален закон от 7 август 2001 г. № 119-ФЗ "За одиторска дейност" (изменена на 14 декември, 30 декември 2001 г.). Чл. 4. // SZ RF. 33. (Част I). Чл. 3422.

1 Виж: Федерален закон от 2 декември 1990 г. N 395-I "За банките и банковите дейности" (изменен на 13 декември 1991 г., 24 юни 1992 г., 3 февруари 1996 г., 31 юли 1998 г. ., 5 юли, 8 юли 1999 г., 19 юни, 7 август 2001 г., 21 март 2002 г., 30 юни, 8 декември 2003 г., 29 юни, 29 юли 2004 г.) Чл. 2 // SZ RF. 1996. N 6. Чл. 492.

3 Вж. Членове 1 и 3 от Федералния закон от 19 февруари 1993 г. № 4528 "За бежанците".

3 Вижте: Референтна правна система GARANT. Обяснителен речник "Бизнес и право".

2 Виж: Бюджетен кодекс на Руската федерация от 31 юли 1998 г. № 145-FZ (изменен на 31 декември 1999 г., 5 август, 27 декември 2000 г., 8 август, 30 декември 2001 г., 29 май, 10, 24 юли, 24 декември 2002 г., 7 юли, 11 ноември, 8, 23 декември 2003 г., 29 август 2004 г.). Чл. 6 // SZ RF. 1998 г. № 31. Чл. 3823.

1 Вижте: Референтна правна система GARANT. Обяснителен речник "Бизнес и право".