КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

съотношението на ползите и разходите за мероприятия за безопасност по пътищата
Оценката на щетите, причинени от пътнотранспортни произшествия

индикатор Оценката на щетите, причинени от пътнотранспортни произшествия
р млн. хил. евро
Смъртта на един човек, който има семейство 7329 250,99
Смъртта на един човек, който не е имал семейство 6.93 237,33
Травма да получи увреждане без възможност за по-нататъшна работа 3622 124,04
Травма да получи увреждане и възможността за частично работа 2.09 71,575
Ранените, без да получават увреждания 0039 1335
Смъртта на едно дете 8.411 288,05

Злополука показва добър ефект при бърза възвръщаемост на средствата, отпуснати за тези дейности.

Методология на икономическата оценка на ефективността на БДД включва следните стъпки:

• разработване на мерки за подобряване на безопасността по пътищата;

• определяне на броя на загиналите и ранените при пътнотранспортни произшествия, които биха могли да бъдат избегнати всяка година в случай на изпълнение на дадена дейност, т.е. разликата между средната годишна очаква броят на убитите и ранените преди и след изпълнението на мерките;

• определяне на годишни спестявания в случай на повреда за предотвратяване на инциденти по отношение на стойността;

• определяне на разходите за мерки за подобряване на безопасността на движението по прилагането;

• определяне на периода на изплащане дейности (разходи за разделение стойност годишни икономии предотвратяване на щетите в резултат на произшествия). Ако изчисленията се вземат предвид разходите за времето, прекарано на пътуването (например увеличаване на времето за пресичане проход), е необходимо да се определят разходите, свързани със загубата на време, и тя се изважда от стойността на годишните икономии.

Резултатите от съотношението на ползите и разходите за обществото от гледна точка на вероятните последици за редица мерки за подобряване на безопасността по пътищата, изготвен въз основа на норвежки изследвания, както и възможните допълнителни последици за обществото от тези мерки са дадени в таблицата. 10.4.

"Наръчник по сигурността на движението / R.Elvik А. B.Myu-сен M.Vo; на. [C NOK.] Ed. Б. V.Silyanova. - Москва: Издателство на МАДИ (STU), 2001 г.-754 с.


Таблица 10.4

Мерки за подобряване на безопасността по пътищата съотношение полза разходи Допълнителни потенциални въздействия върху обществото, положителен (+) или отрицателни (-)
Изграждане и развитие на пътища
Изграждането на кръстовища на различни нива в мрежата на градските пътища (+) Подобряване на ефективността на градската пътна мрежа чрез подобряване на гладкостта на потока на трафика. (+) Намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда
скоростта на устройствата секции в мрежата на градските пътища (чрез изграждането на кръстовища на различни нива) 1.1 същото
Подмяна на кръстопътя на кръстовището с кръгово движение "
Подобряване на условията за видимост в областта на концентрация градската пътна мрежа злополука
Апаратура пешеходни огради -
за осветление -
Разпределение на ленти за движение на обществения транспорт и разположение на спирките 3.8 (+) Подобряване на ефективността на градската пътна мрежа чрез подобряване на гладкостта на потока на трафика. (+) Намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда
Подобряване на зимно поддържане на улици и пътища 7.8 също
Изграждането на пътеки за разходка и колоездене 3.3 (+) Намаляване на използването на моторизиран транспорт. (+) Намаляване на претоварването. (+) Намаляване на въздействието на транспорта върху околната средаКрай на маса. 10.4
Мерки за подобряване на безопасността по пътищата съотношение полза разходи Допълнителни потенциални въздействия върху обществото, положителен (+) или отрицателни (-)
Провеждане на организационна дейност
Промяна в организацията на лентите за движение на потока до 9.6 (+) Повишаване на производителността на пътната мрежа градска за подобряване на гладкостта на потока на трафика. (+) Намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда
Въвеждането на контрол на движението на кръстовищата преди neregu- liruemyh 2.7 (-) Намаляване на производителността на пътната мрежа, чрез намаляване на гладкостта на потока на трафика
Ограничаването на скоростта в някои участъци с помощта на признаци или физически елементи за задържане (Hampe и т. Н.) дози същото
Въвеждането на контрол на движението на железопътни кръстовища "
Повишаване на изискванията за участници в движението
Задължителното използване на специален протектора на гумата него или бодли zim- 3.5 -
Задължителното използване на къси фарове през деня -
svetootra- заявка zhayuschih материали и катализирана Fotov (облекло mototsikli- вци, велосипедисти, пешеходци) -
Използването на предпазни колани 3.5 -
Задължително използване на каски за велосипедисти и листове mototsik- -

Тези изчисления дават възможност да се определи ефективността на инвестициите в тези или други действия, насочени към подобряване на пътната безопасност.

Тестовите въпроси

1. Какви са основните методи и техники за управление на трафика?

2. Какви са методите и начините за разделяне на потоците на движение в пространството и времето?

3. Какво е насочването на движението?

4. Какви са методите за ходене сигурност?

5. действия Списък за регулиране на спирките на режима или паркирането на превозни средства.

6. Какво пътуване средства за информиране на участниците в пътното движение знаеш?

7. Кои са основните мерки за подобряване на безопасността по пътищата?

8. Какви са предимствата на възли с кръгови движения по отношение на безопасността на движението?

9. Какви са основните етапи на работа за намаляване на произшествията в областта на концентрация на произшествия?

10. Как и защо се определи ефективността meropriya-
Тил за подобряване на безопасността по пътищата?


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успехът на всяка търговска дейност, включително транспорт, се определя от съотношението между разходите и приходите. Ако основната цел на техническата експлоатация на подвижния състав на автомобилния транспорт, е да го запазите на сигурно състояние на минимална цена, в организацията на транспорта задача е да се максимизират приходите от експлоатацията на автомобилния парк. Очевидно е, че най-високата ефективност на автомобилния транспорт оператор ще се постигне чрез преодоляване взаимосвързани stoyashih своите задачи, като се вземат предвид следните основни фактори:

• познаване на нормативните документи и изискванията на процеса на транспортиране трябва да се използва, техническото състояние на подвижния състав, неговото оборудване, техника и др.;

• използване на съвременни технологии за доставка на пътници и товари;

• използването на ефективни методи за планиране, управление и контрол на транспортните дейности;

• разбиране на връзката между превозвача, клиенти и търговци, модели за генериране на доходи в транспортната дейност;

• спазване на изискванията за безопасност на транспортния процес.
В бързо разрастващ се моторизация на страната ни

подобряване на безопасността на транспортния процес е от особено значение. Пътнотранспортните произшествия са свързани не само с щети от повредата на превозни средства и товари, наранявания и загуба на човешки живот, но също и за възможните катастрофалните последици в случай на аварии с опасни превозни средства.

Системата за предупреждение на пътно-транспортни произшествия следва да се основава на спазването на изискванията на държавните стандарти, правила и процедури, регламентиращи сигурността и качеството на транспорта процес; системна работа с шофьорите; технически прегледи и всеки ден преди пътуването прегледи на превозни средства, поддръжка и ремонт; ефективно използване на технически средства за управление на трафика.


ПРИЛОЖЕНИЕ